Home

Průkazka PID

Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka PID je označena SENIOR. Žádanku si můžete vyzvednout v předprodejích v metru nebo stáhnout zde [interaktivní PDF, 300 kB], popř. z webu Dopravního podniku hl. m. Prahy, a.s Základní informace o průkazkách PID. Průkazky PID mají dvojí účel: 1. pokud si chcete zakoupit předplatné jízdné pro PID (např. měsíční nebo čtvrtletní jízdenka atd.) 2. chcete-li prokázat nárok na slevu na jednotlivém jízdném (pro děti a seniory K vydání průkazu PID je potřeba doložit věk občanským průkazem (u dětí rodným listem). Je potřeba fotografie 4,5 × 3,5 cm (ne starší než 1 rok). Cena za vystavení průkazu je 20 Kč. Průkaz lze vyřídit na některém z předprodejních míst dopravního podniku ve stanicích metra Pražská integrovaná doprava Pražská integrovaná doprava (PID) je dopravní systém, zahrnující metro, tramvaje, železnici, městské a příměstské autobusové linky, lanovou dráhu na Petřín a některé přívozy

6. března 2007 Průkazka PID je určena těm, kteří pobírají starobní nebo plně invalidní důchod a jsou mladší 70 let. Sedmdesátníci a starší pak po městě jezdí prostředky MHD zdarma. O průkazku, poskytující slevy na jízdném, však mohou žádat i vdovy a vdovci nad 60 let a rovněž lidé, kteří jsou odkázáni na opakující se peněžité dávky sociální péče z. průkazka PID | Metro Praha Metro Praha - Jízdné na území Prahy Tarifně je území hl. m. Prahy rozděleno na pásma P a 0 (celkem je území Prahy započítáváno jako 4 tarifní pásma). Pásmo P má dvojnásobnou tarifní hodnotu a pásmo 0 je rozděleno na pásma 0 a B - pásmo příhraničních zastávek Ve vlacích PID na území hl. m. Prahy je povinné prokázat věk Dokladem o nároku na zvláštní ceny jízdného pro osobu starší 70 let ve spojení s identifikátorem (např. kartou lítačkou) nebo papírovým Průkazem senior 70+. Jiný doklad ve vlacích PID neplatí. Na lince AE není bezplatná přeprava poskytována Cituji odtud:. Senioři od 65 - 70 let * mohou jezdit v Praze zdarma, pokud prokáží nárok buď průkazem PID Senior 65-70, který je možné obdržet na počkání za 20,- Kč na předprodejních místech nebo Infocentrech DPP (je třeba předložit fotografii rozměrech o 3,5 × 4,5 cm ne starší jeden rok a občanský průkaz nebo pas) nebo lítačkou s nahranou aplikací senior. The PID Lítačka app - the safest way to buy tickets. For increased security buy your tickets via the PID Lítačka app. 13.05.2020. Archive . Prague sanctioned a Memorandum about cooperation among regions. Prague councillors sanctioned a Memorandum about traffic service cooperation among region

Co potřebuji k vystavení průkazky PID pro seniora od 60 do

Platný ISIC průkaz vydaný v ČR pro žáky a studenty středních škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a pomaturitních studií (tj. všechny školy akreditované MŠMT) v denní (prezenční) formě studia se v systému PID u studentů od 19 do 26 let (do dne předcházejícímu dni 26. narozenin) uznává jako potvrzení o studiu u zvýhodněných časových papírových jízdenek a elektronických časových jízdenek nahraných na kartu Opencard (tarifní pásma P a 0 vč Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz ISIC vydán, nebo je-li jeho předchozí platnost prodloužena příslušnou prolongačn Při žádosti o vystavení průkazky PID - průkazka studentská SŠ je žák/student starší 15 let povinen prokázat, že je žákem/studentem výše citovaných škol. Nárok na slevu mají na základě poskytnutí osobních údajů žáci a studenti do dovršení 26 let věku (tj. do dne 26. narozenin). Studenti vysokých škol do 26 let Průkazka PID občanská - typ I - tato průkazka se vydává dle odst. 2. písm. b) tohoto článku. Průkazka PID je označena OBČANSKÁ S EVIDENCÍ. Průkazka se vydává na deset let. Osobní karta s evidencí osobních údajů v databázi vydavatele karty - typ I je vydávána hl. m. Prahou dle odst. 2. písm. a) pouze aa. průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích PID, potřebujete opencard s nahranou aplikací Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky. 2) Mému dítěti je mezi 6 a 10 lety. Mění se pro něj při cestách po Praze něco

Slevy v PID - kde zařídit průkazky?: Votic

Přeprava za 0 Kč v Praze Pražská integrovaná doprav

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o Odbor služby pro zbraně a bezpečnostní materiál - AKTUALITA. Provádění správních činností na úseku zbraní, střeliva a munice od 31. května 2021

průkazka PID = papírová zalaminátovaná průkazka zfotkou a jménem (většina i s datem narození) (prodej - prodejní místa DP Praha) = průkazkou PID mohou být průkazy ISIC a průkazy vybraných vysokých škol viz intranet Vzorník jízdenek PID a Tarif PID u kategorie student 19 - 26 let vpásmech P+0 vč. Tuzemská veřejná doprava zažívá jeden z největších nárůstů počtu cestujících ve své historii. Ukazují to statistiky, které zveřejnilo ministerstvo dopravy za první čtvrtletí. Mimořádně velký růst zažívá hlavně autobusová doprava, zejména v závazku veřejné služby Cestující do 18 let a nad 65 let nárok na slevu 75% prokazují doložením věku úředně vydaným dokladem, který obsahuje fotku, jméno a příjmení a datum narození (např. žákovský průkaz, průkazka PID, občanský průkaz nebo cestovní pas) Průkazka PID spolu s papírovým kuponem - cestující předkládá vždy při nástupu ke kontrole řidiči. Platnost dle pásem platí jako u Lítačky. Průkazku PID možno taktéž použít k prokázání nároku na slevy - dítě, junior, student, senior 65-70 let nebo senior 70+)

Pražská integrovaná doprava :: VHD - střední Čech

Našla se průkazka PID - tzv. lítačka; Našla se průkazka PID - tzv. lítačka. U lavičky v Tehovci byla nalezena průkazka na pražskou integrovanou dopravu. Vyzvednutí na OU Tehovec. Datum vložení: 10. 9. 2020 11:22 Datum poslední aktualizace: 10. 9. 2020 11:56. Autor: Správce Webu Nově upravený nájem v bytech hlavního města je zhruba poloviční oproti tržnímu, což je pro nájemníky stále velká výhoda. Snažíme se zároveň ochránit nízkopříjmové domácnosti, a proto se jich tato změna zatím týkat nebude Vyřídit si vydání karty Lítačka, která slouží jako průkazka na veřejnou dopravu v hlavním městě i v jeho okolí, pokud jde o linky zařazené do sítě PID neboli Pražské integrované dopravy, už není možné pouze v Praze nebo on-line na webu. Jak vyřízení Lítačky, tak nákup předplacených kuponů jsou nově možné bez nutnosti cestovat do metropole i brouzdat po. Děti do 15 let cestují v Praze zdarma. Jak mohou prokázat při odbavení svůj věk a uplatnit nárok na bezplatnou přepravu? Praha 20. srpna 2020 - Se začátkem nového školního roku přinášíme přehledné informace o prokázání věku cestujících do 15 let pro uplatnění nároku na bezplatnou přepravu v rámci Pražské integrované dopravy Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou, pouze však v období 09/20xx až 08/20xx+1

Pokud průkazka PID studenta střední školy od 19 let do 26 let a studenta vysokých škol od 19 do 26 let nebyla vystavena v aktuálním školním roce/akademickém roce, je držitel povinen nosit v pouzdře spolu s časovou jízdenkou i Potvrzení o studiu v aktuálním školním roce vydané dopravcem a potvrzené školou. Tato povinnost. Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem obsahující jméno, příjmení, datum narození a fotografii (pas, občanský průkaz, žákovský průkaz, průkaz ISIC Scholar či průkazka jiného dopravce); Průkaz PID Dítě 6-15. Dítě od 10 do 15 let. K prokázání věku lze využít

S průkazkou PID levněji i jinde (Portál hlavního města Prahy

Nejčastější dotazy ke změně Tarifu PID od 1. července Je mi 70 a více let. Budu také potřebovat opencard? Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále občanský průkaz nebo identifikační průkazka Pražské integrované dopravy (PID), která dokladuje váš věk Průkazkou PID se rozumí pro potřeby systému PID osobní karta, průkazka pro juniory od 15 do 19 let, průkazka pro studenty od 19 do 26 let, průkazka pro seniory od 60 do 70 let, průkazka pro občany v hmotné nouzi, průkazka občanská, průkazka žákovská, průkazka studentská SŠ, průkazka studentská VŠ, průkazka pro důchodce. Ne. Pro osoby starší 70 let se nic nemění, pro bezplatné cestování postačí i nadále občanský průkaz nebo identifikační průkazka PID, která dokladuje váš věk. Pokud však chcete jezdit po Praze zdarma také ve vlacích PID, potřebujete opencard s nahranou aplikací Senior 70+, která stojí 20 Kč na 4 roky

Výroba průkazek PID zahrnuje i druhy průkazek jako jsou - průkazka pro seniory 60-65 let, 65-70 let a 70+. Dále průkazky pro děti do 3 let, a děti 6-15 let. Kupony si budete moci zakoupit měsíční/30-ti denní, čtvrtletní/90-ti denní Průkaz senior 60 65. Průkazkou PID Senior 60-65 Toto jsou jediné způsoby prokázání nároku na slevu, jiné dokumenty nebo průkazy (např. občanský průkaz) nejsou uznávány!Vydání čipové karty nebo průkazky PID je zpoplatněno a je potřeba poskytnout své osobní údaje a fotografii Z původního modelu prohlídka v 60, 65 a 68 letech, a pak každý dva roky se stává schéma. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané příslušnou školou na celý aktuální školní/akademický rok a žákovský průkaz jsou v systému PID akceptovány vždy na dobu trvání školního, resp. akademického roku, na nějž byly vydány. Junior od 15 do 18 le

Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID, který je vždy určující. Praha (pásma P, 0, B) Ceny: Cena [Kč] Časová platnost 32 (40*) 90 minut 24 30 minut 110 24 hodin 310 72 hodin * = u řidičů autobusů městských linek v tarifním pásmu P (uvedená cena je s příplatkem 8 Kč. Student má po té nárok si k ISIC (průkazka PID) koupit papírový zlevněný měsíční nebo 3měsíční kupón. Příměstská a dálková doprava v tarifu PID Veřejnou dopravu ve Praze a části Středočeského kraje organizuje ROPID. Níže uvedené informace jsou platné pro tarif PID (Praha + Region) Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka se vydává na počkání ve vybraných prodejních místech. Slevy na jízdném a bezplatná přeprava. Pražská integrovaná doprava nabízí celou řadu slev Změny od června 2010. Informace o změnách v Tarifu PID ke stažení zde Změna Tarifu PID je od 13. 6. 2010, s tím, že některé produkty budou zavedeny s pozdější platností nebo od data vyhlášení

Studenti od 18 do 26 let - průkazka PID s papírovým potvrzením o studiu, žákovský průkaz potvrzený školou a dopravcem nebo platná ISIC karta Senioři od 65 do 70 let - ověřený průkaz se jménem, příjmením, datem narození a fotografií (např. občansk Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu, papírové potvrzení o studiu vydané příslušnou školou na celý aktuální školní/akademický rok a žákovský průkaz jsou v systému PID akceptovány vždy na dobu trvání školního, resp. Časté dotazy a odpovědi pro zájemce o léčbu neplodnosti Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou, pouze však v období 09/20×x až 08/20×x+1 děti od 10 let: průkazka PID, lítačka nebo dvě ppřestupní jízdenky na MHD; Doporučení: náhradní ponožky. Věci na více denní výpravu (VV2): VS; náležitosti k cestování v pražské MHD: děti od 6 do 9 let: skautská nebo jiná průkazka s fotkou a datem narození dítět

průkazka PID Metro Prah

Průkazka PID pro dítě do 3 let se vydává na 1 rok, je s fotkou a je vázána na dítě, takže dítě může doprovázet jedna osoba, která nemusí být vždy táž. Neplatí ve vlacích zapojených do PID. Ve vnějších pásmech se nově přepravuje pes bez doplatku pouze však v případech, kdy má cestující předplatní jízdenku.. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, pouze však v období 09/20xx až 10/20xx+1. Studenti vysokých škol, které mají uzavřenou smlouvu s Dopravním podnikem o poskytování dat, mohou kromě ISIC karty použít i školní průkaz. Mezi tyto školy patří ky PID je po žadateli požadována řádně vyplněná a podepsaná žádanka, občanský průkaz (cestovní pas) a fotografi e o rozmě-rech 3,5×4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč. Průkazka se vydává na počkán

Praha se dnes připojila k rozhodnutí Středočeského kraje a rozhodla o úpravách cen jízdného v Pražské integrované dopravě od 1. srpna, které se naposledy měnily před 10 lety. Pro pravidelné cestující se cena cestování po Praze nemění, i nadále bude možné& Průkazka Pražské integrované dopravy. Opencard slouží jako elektronická časová jízdenka pro cestující v pražské MHD a také ve všech tarifních pásmech Pražské integrované dopravy a jako doklad prokazující nárok na zlevněné jízdné, či bezplatnou přepravu. ↑ Opencard jako průkazka PID [online] Lítačka je název čipové karty, kterou od 1. března 2016 vydává Magistrát hlavního města Prahy jako nosič časových jízdenek (kupónů) pro Pražskou integrovanou dopravu.Provozovatelem systému pro výdej karet je městská akciová společnost Operátor ICT, systém na vydávání karet vytvořila společnost XT-Card a.s., časové kupóny PID jsou provozovány na systému DOS. IDOS umožňuje vyhledání spojení v jízdních řádech vlaků, autobusů, MHD a letadel. Vyhledává spojení různých dopravců a zobrazuje aktuální polohy vlaků a autobusů. Pro vyhledané spojení lze zakoupit jízdenky přímo v aplikaci IDOS

Video: Ceník jízdného Dopravní podnik hl

Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku, na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC. Ve znění Zákona č. 111/1998 Sb Pomoc s vyřízením nezbytných záležitostí (průkazka PID, cizinecká policie, orientace po Praze apod.). Pořádání výletů, návštěva kulturních zařízení, tvorba webové stránky, apod. Označení klubu i funkcí jeho členů jsou podobné na všech univerzitách ve světě

Průkazka se vydává po dodání věrné fotografie dítěte ve formátu 3,5 × 4,5 cm a zaplacení ceny průkazky ve výši 20 Kč. Vzhledem k tomu, že se podoba dítěte v tomto období života velmi rychle mění, průkazka se vydává na nejvýš 1 rok s omezením platnosti ve 3. roce života dítěte do dne předcházejícímu dni 3. Sie brauchen dazu allerdings einen Ausweis der Prager Verkehrsbetriebe - den Průkazka PID (ggf. die Opencard mit der entsprechenden Applikation PID). Dieser wird in jedem Informationszentrum der Prager Verkehrsbetriebe umgehend ausgestellt. Der Fahrgast muss dazu ein Passfoto vorlegen und 20 Kronen (80 Eurocent) zahlen

Ceník p ředplatních časových jízdenek (plnocenných) platí od 1.7.2015 Podrobnosti k použití jízdenek PID a výklad jednotlivých pojmů naleznete v Tarifu PID , který je vždy určující. Praha (pásma P, 0, B) Podmínky pro získání: karta , nebo průkaz PID Informace pro cestující - srpen, září 2018. CELOSTÁTNÍ SLEVA 75%. Od 1. 9. 2018 vstupují v platnost celostátní slevy jízdného pro děti a juniory do 18ti let, studenty do 26 let a seniory nad 65 let. Výše slevy je 75%, platí pouze na mimoměstských linkách a vlacích po celé ČR, tato sleva neplatí v systémech MHD Ty jsou elektronické i papírové, takže Lítačka není nutně potřeba (pak je ale zapotřebí papírová Průkazka PID). 1 Kdo udělil odpovědi palec? Dochy před 671 dny. 0 Nominace Nahlásit: Lgee. 3 650 Kč na celý rok na měsíc tě tedy vyjde na pouhých 304,- Kč. 1 Kdo udělil odpovědi palec? Plak01626 před 671 dny Ztráty a nálezy. Problematiku ztrát a nálezů upravuje ustanovení § 135 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. Na základě tohoto ustanovení je ten, kdo najde ztracenou věc, povinen ji vydat vlastníkovi. Není-li vlastník znám, je nálezce povinen ji odevzdat obci, na jejímž území k nálezu došlo. Nepřihlásí-li se o.

9.6.2021 Úpravy ve veřejné dopravě . Na Hostomicku a Hořovicku budou od 13.6. 2021 na základě podnětů od cestujících a obcí provedeny dílčí úpravy ve veřejné dopravě v systému PID.. Jedná se posuny vybraných spojů pro zajištění dřívějších příjezdů do škol a na základě požadavku Plzeňského kraje dochází k přečíslování vybraných linek i60.cz je největší portál pro aktivní seniory, na jehož obsahu se podílejí sami čtenáři. Kromě článků na něm najdete také seznamku pro seniory, chat, tipy na výlety a kulturní akce pro seniory, ale i soutěže či nejrůznější projekty - módní přehlídky pro zralé modelky apod. i60 je nejlepším místem pro seniory

1 DODATEK Č. 2 K RÁMCOVÉ SMLOUVě O DÍLO na zhotovení a dodávku jízdních dokladů v období let 2018 až 2022 evidované u Objednatele pod č. 000716 00 18 a u Zhotovitele pod č. 142/2018, ve zněn D ale chci pod ekovat v sem ostatn m, kte r m e pod- porovali.Emily je 27 let a pracuje jako asistentka manažera ve společnosti, 20 do 06:40 Divoký život Tima Faulknera III (2) od 05:55 do 08:35 Snídaně s Novou.Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního dítě.

Jízdné v Praze a Pid, 65+ - Poradte

 1. Tisem- Od počátku května 2017 byla na Neveklovsku, Netvořicku a Týnecku zavedena první etapa dopravní integrace Benešovska do systému Pražské integrované dopravy. Běžný cestující zaznamenal zejména nárůst počtu autobusů (hlavně o víkendu), změnu linkového vedení, návaznosti mezi autobusy a vlaky v Benešově, nebo změny v jízdném
 2. Průkazkou PID se rozumí pro potřeby systému PID osobní karta s nahranou aplikací tarifní kategorie, průkazka pro juniory od 15 do 19 let, průkazka pro studenty od 19 do 26 let, průkazka pro seniory od 60 do 70 let, průkazka pro občany v hmotné nouzi, průkazka
 3. PID Přeprava invalidů - dokument. 5. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace Přeprava osob na vozíku pro invalidy - Zdroj. 5. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace Přeprava osob na vozíku pro invalidy. Za osoby s omezenou schopností pohybu a orientace se dle Přepravního řádu považují zejména.
 4. Slouží jako nosič časových jízdenek PID a může sloužit jako průkazka do Městské knihovny v Praze a Národní technické knihovny, platební funkci nemá. Opuscard je od začátku roku 2009 krajská elektronická karta Libereckého kraje , která má platit ve všech městských autobusech, tramvajích, příměstských autobusech a.
 5. Děti od 6 do 10 let se mohou prokázat také dalšímí osobními průkazkami, které jsou ověřené jejich vydavateli. Musí však obsahovat jméno, příjmení, datum narození a fotografii. Tyto podmínky splňuje například cestovní pas, žákovský průkaz, průkaz ISIC Scholar či průkazka jiného dopravce
 6. 3/25 Smluvní přepravní podmínky Pražské integrované dopravy (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, trolejbusy, plavidla) vydané v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších úprav, zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších úprav, zákonem č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších úprav a.

PID Lítačk

Průkazka PID: Průkazku PID lze zařídit na počkání v Praze ve vestibulech metra, například na Smíchovském nádraží, na Hlavním nádraží či na Andělu a na dalších prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy systému PID osobní karta s evidencí osobních údajů s nahranou aplikací tarifní kategorie, průkazka pro juniory od 15 do 19 let, průkazka pro studenty od 19 do 26 let, průkazka pro seniory od 60 do 70 let, průkazka pro občany v hmotné nouzi, průkazka občanská, průkazka 2. stupeň mimořádných výhod = průkaz OZP s označením ZTP (zvlášť těžké postižení) - držitel/ka má nárok na stejné výhody jako u průkazu TP, dále je osoba bezplatně přepravován/a v MHD (zahrnuje tramvaj, autobus, trolejbus, metro). 2. stupeň těchto výhod umožňuje držiteli uplatnit 75% slevu na jízdném ČD, a to. Průkaz ISIC jako průkazka PID nebo potvrzení o studiu je v systému PID akceptován vždy po dobu trvání školního/akademického roku na nějž byl průkaz vydán nebo prodloužen prolongační známkou a jehož platnost lze elektronicky ověřit v databázi držitelů průkazů ISIC provozovanou společnosti GTS ALIVE, s.r.o. ISIC. K vystavení průkazky PID je po žadateli požadována řádně vyplněná a podepsaná žádanka, občanský průkaz (cestovní pas) a fotografie o rozměrech 3,5 × 4,5 cm (ne starší než rok). Průkazka PID se ukládá do normalizovaného pouzdra. Za vystavení průkazky PID zaplatí žadatel 20 Kč, za pouzdro 10 Kč

Průkazka PID je označena SENIOR 60-70. Průkazka se vydává na deset let, popřípadě na období do dovršení 70 let. Pokud v průběhu platnosti průkazky dojde ke změně na straně cestujícího (např. změna osobních údajů, vznik nároku na zvýhodněné jízdné atd.), končí platnost průkazky k datu změny jízdenku T+ R (train + ride) ve formě doplatku k jízdnému ČD nelze zakoupit k aplikace železniční průkazka na IN kartě (režijka) zápisu v kilometrické bance. území středočeského kraje, včetně části sousedících krajů zařazených do PID, je rozděleno 9 vnějších pásem 11 vnějších pásem. jízdenky PID pro jednotlivou jízdu (přestupní) platí vždy do 24 hodin. Průkazka PID. Praha 20.2.2021. Peněženky a doklady. Kontaktovat nálezce: černá pánská peněženka WILD s doklady a bankovní kartou na jméno Vojtěch Šaray rok narození 2003. Strančice. ČD číslo vlaku: 9157 21.7.2020. Peněženky a doklady. VRÁCENO. Konkurence Český drah nabízí důchodcům slevu 30 % z obyčejného jízdného a 45 % v případě, že si senior koupí jízdenku přes internet. K jejímu uplatnění si nemusí senior nechat vystavovat žádnou speciální průkazu, stačí se pouze prokázat platným občanským průkazem či jiným dokladem s fotografií, jménem a. Děti bez ohledu na bydliště cestují po Praze takto: dítě 0 až 6 let: zdarma, neprokazují se žádným dokladem, musí však cestovat v doprovodu osoby starší 10 let. dítě 6 až 10 let: pokud má jakoukoli průkazku, kde je uvedena fotografie, jméno, příjmení a datum narození a je-li tato průkazka ověřená jejím vydavatelem (například průkaz sportovního nebo zájmového.

ID a průkazka na slevu. odpovědět; 10. Září 2018 - 0:14. Komentáře. Jenda (anonym) Dobrý den, jsem v PID a nevím, jestli mám nárok na nějakou slevu, třeba v dopravě, nebo třeba na vstupném. Prosím, napište mi postup vyřízení průkazky, nikdo mě neinformoval.Moc děkuji Integrované jízdenky lze koupit v Praze i na Kladně. Papírové jízdenky PID pro jednotlivou jízdu je možné zakoupit bez přirážky u řidičů autobusů na všech linkách PID, dále v Praze na prodejních místech Dopravního podniku hl. m. Prahy a na dalších vybraných místech (trafiky) průkazka PID a průkazka do Městské knihovny. Její výhodnost je otázkou diskuze a mnoho studentů ji považuje za zbytečnou, podobně jako její předchůdkyni. Co stojí její zřízení? Standardní výdej Lítačky (tedy do 14 dnů) probíhá na několika kontaktních místech v Praze (v centrále DPP v ulici Na Bojišti 5 Průkazka se tak vyplatí i těm, kteří nejsou z Prahy, ale často do ní jezdí - získají nárok na poloviční slevu, takže např. celodenní jízdenka je nebude stát 110 Kč, ale jen 55 Kč. Brno - v Brně si mohou poživatelé ID 3.stupně koupit speciální roční kupón, který stojí 420 Kč. Na jeho základě si pak mohou. • Osobní průkazku ověřenou jejím vydavatelem, se jménem, příjmením, datem narození a fotografií dítěte (např. pas, občanský průkaz, školní průkazka, průkazka jiného dopravce)* • Průkazku PID Žákovská • Čipovou kartu (Opencard nebo Lítačku) s příslušnou aplikací • Průkaz PID Dítě 6-1

Jak cestovat s Tarifem Pražské integrované doprav

 1. Správa železnic - Praha-Smíchov, , tel: 972226144, email: PHASMospokl@zap.cd.cz. Provozní doba: Zjistit provozní dobu (www.cd.cz) - (vyhledejte v seznamu dle stanice) Nálezy v této stanici jsou ve správě osobní pokladny Českých drah
 2. Soutěž PID rallye; Fotografii průkazka již neobsahuje. Průkazka je nepřenosná. Pro identifikaci držitele průkazky mají smluvní partneři nárok vyžádat si předložení dokladu totožnosti. Staré členské průkazky KŽC s fotografií jsou zneplatněny, členové si je mohou ponechat, ale nelze již na ně uplatnit žádnou.
 3. Papírová průkazka má tu výhodu, že vám ji vydají na počkání na různých prodejních místech ve stanicích metra. Průkazka stojí taktéž jen 20 korun. K ní je ale vhodné si za dalších 10 korun přikoupit pouzdro, protože kromě zatavené kartičky s průkazkou si musíte pořídit také papírový kupón
 4. - dne 16.6.2021 ve schránce důvěry MP Roztoky nalezena průkazka PID, tato průkazka uložena na MP Roztoky jako nález, zjištěno bydliště majitele průkazky, majitel vyrozuměn cestou OP Velké Přílep
 5. V Praze je pro příslušné slevy požadována průkazka PID pro zvýhodněné jízdné resp. potvrzení o studiu. Z uvedeného vyplývá, že žákovský průkaz potřebujete pouze v úseku Praha Sedlec - Roztoky. Na území Prahy stačí potvrzení o studiu. Přikládám i infromace o žákovském průkazu
 6. Senioři mohou využít slev nejen v městských hromadných prostředcích a ve státní železniční dopravě, slevy poskytují také někteří soukromí dopravci. Tyto slevy pro seniory plynou na základě dosažení určité věkové hranice nebo vzhledem k určitému zdravotním postižení spojenému s držením příslušného průkazu osob se zdravotním postižením. Kromě slev ve.
 7. Velkoobjemové kontejnery v Radotíně Nejčastější otázky DOMÁCÍ NÁSILÍ Třetí díl našeho seriálu dnes zodpoví otázku, co je nutné dělat v situaci akut

Jízdné pro seniory v Praze aneb slevy pro důchodce v

Infocentra Dopravní podnik hl

 1. Linky 240801 a 240802 mají charakter linek MHD a jsou vedeny pouze po území města Kutná Hora, i tak jsou ale plně integrované do systému PID. Seznam linek je přehledně uveden níže v tabulce
 2. Для бесплатного проезда родителя с ребенком до трех лет. А так нужна opencard с 6 лет, или со школьного возраста, ее надо сделать и активировать в валидаторе, тогда до 10 лет проезд бесплатный, то ли до 15, не помню
 3. Pořízení této plastové karty s názvem Opencard, která slouží jako průkazka pražské integrované dopravy (PID) není zdarma. Za její pořízení zaplatíte příslušné poplatky. Za její pořízení zaplatíte příslušné poplatky
 4. Elektronický kupón je možné nahrát na kartu jménem Lítačka, která slouží také jako průkazka do Městské knihovny v Praze. Lze ho ale nahrát i na In Kartu (ČD), na bezkontaktní bankovní kartu, nebo do mobilní aplikace PID Lítačka

V Praze je pro příslušné slevy požadována průkazka PID pro zvýhodněné jízdné resp. potvrzení o studiu. Z uvedeného vyplývá - žákovskou tramvajenku a plný doplňkový kupon pro 1.pásm Praha prodlouží automaticky o tři roky platnost kartám Lítačka vydaným v roce 2016. Právě tyto karty měly letos pozbýt platnosti a jejich majitelé by si je museli vyměnit za nové. Na karty si lidé nahrávají kupóny pro cestování městskou hromadnou dopravou v Praze a Středočeském kraji, slouží také například jako průkazka do pražských knihoven 08:50 Hostivice-Sadová železniční zastávka, POUTNICKÝ VLAK Praha-Smíchov (Na Knížecí - metro Anděl) odj. 08:13, Hostivice-Sadová příj. 08:47, platí průkazka PID, úsek Zličín - Sadová lze dokoupit u obsluhy vlaku za 12 Kč. 09:00 Hostivice, křižovatka Komenského ul. / Sadová ul., zast. bus 306 Hostivice, Na pískác