Home

Změna sazby DPH 2022

Změna sazby DPH s sebou přináší také otázky okolo poskytnutých záloh na vybrané služby. A to sice, jaká sazba DPH by měla být uplatněna, pokud byla záloha na službu inkasována před 1.7.2020, avšak která musela být z určitých důvodů vrácena po termínu 1.7.2020 snížení sazby DPH na 10 % u položek typu Ubytování v účtu rezervace, které jsou v sazbě 15 %, u všech existujících rezervací s datem příjezdu od 1. 7. 2020 - změna se netýká položek u již vytvořených dokladů. Od 1. 5. 2020 jsou účinné změny dle zákona č. 256/2019 Sb., čímž se mění výše DPH na 10 % u. Změna sazeb DPH u stravovacích služeb od 1.5.2020. S účinností od 1. 5. 2020 zavádí novela zákona o evidenci tržeb evidenční povinnost i na tržby z činností, které doposud této povinnosti nepodléhaly. Dochází tak ke spuštění třetí a čtvrté fáze evidence tržeb. V této souvislosti dochází také ke změně sazeb DPH. Změny sazeb DPH od 1.5.2020 shrnuje aktuální Informace GFŘ ze dne 11.3.2020 - ke stažení na webu financnisprava.cz. Změna DPH u vodného a stočného, potravin a stravovací služby od 1.5.2020 podrobně - v našem článku Postup. 30.6.2020 ve 13:30 jsme poslali aktualizaci ISKAMu, která potřebné změny provede sama. 1.7.2020 těsně po půlnoci změníme i sazbu DPH u existujících vyúčtování ubytování s DUZP od 1.7.2020, pokud ještě nebudou mít vystavený daňový doklad. Pokud dojde v červenci vlivem párování banky k úhradě takové.

2020 v % Sazba DPH od 1. 5. 2020 v % 77 85 91: Půjčování nebo nájem knih, brožur, letáků, prospektů, novin, časopisů, periodik, obrázkových knih, předloh ke kreslení, omalovánek, hudebnin a kartografických výrobků - na jejichž dodání se uplatňuje druhá snížená sazba daně, pokud se jedná o veřejné knihovnické a. Změna sazeb DPH od května 2020. V rámci novely zákona o evidenci tržeb bylo ve Sbírce listin dne 26.9.2019 vyhlášeno také snížení daně z přidané hodnoty. Toto snížení bude platné od sedmého měsíce následujícího od vyhlášení ve Sbírce listin, tj. od 1.5.2020 . Druhá snížená sazba DPH ve výši 10 % se bude tedy. Jak na změny DPH od května 2020 V květnu 2020 se do gastro podniků dostává 10% sazba daně. Určitě jste už postřehli hromadu vtípků a tabulek, které narážely na zavedení druhé snížené sazby DPH u piva OT- změna sazby DPH od 1.7.2020 alli (neregistrovaný) 31.132.18.--- 30. 6. 2020 7:18 konečně vyšla ve sbírce novela týkající se změn některých zákonů v souvislosti s koronavirem, účinnost od 1.7.2020. Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat. Nahlásit moderátorům jako SPAM 30

ZMĚNA SAZBY DPH OD 1Od května bude devět variant účtování DPH za pivoZměna sazby DPH na dodání vody | EKP

Ke změně fakturované sazby DPH může dojít jak samotnou změnou této sazby (např. změna základní sazby z 20 % na 21 % od 1. 1. 2013), tak přeřazením plnění do jiné sazby (např. přeřazení dodání tepla ze snížené 15% daně do druhé snížené sazby daně 10% od 1. 1 S účinností od 1. května 2020 dochází k výraznému snížení daně z přidané hodnoty u celé řady zboží a služeb na 10 %. Nově jsou ve druhé snížené sazbě DPH zařazeny oblast stravování, některé řemeslné a odborné služby a také vodné a stočné. Dále se sjednotily sazby ve výši 10 % také u knih, e-knih a.

struktura dokumentu Právní úprava Změny s účinností od 1. 1. 2020 Změny s účinností od 1. 5. 2020 Aplikační problémy zlomu období platnosti dvou sazeb DPH Zálohy na teplo placené v roce 2019 a zúčtované v roce 2020 Záloha na stravovací sluľbu. zmĚna sazby dph od 1.5.2020 a rychlÁ objednÁvka V restauracích se nově vedle základní a první snížené sazby daně (15 %) setkáme nově také s druhou sníženou sazbou DPH (10 %) . Na co ji ale lze a nelze uplatnit Změny sazby DPH dodání vody. S účinností od 1. 5. 2020 je do seznamu zboží podléhajícího druhé snížené sazbě daně zařazena položka pod kódem nomenklatury celního sazebníku 2201 - pitná voda. Pro účely zákona o dani z přidané hodnoty se pitnou vodou rozumí pouze pitná voda, která je dodávána vodovodem. Na. Změny sazeb DPH na 10 % účinné od 1. května 2020. GFŘ vydalo Informaci ke změnám sazeb DPH od 1.5.2020 č.j. 2735/20/7100-20116-050822. Přehled nejdůležitějších změn: Nahoru. § 47 Sazby daně u zdanitelného plnění. Do § 47 ZDPH Sazby daně u zdanitelného plnění se vkládá nový odstavec 5, podle kterého se u. Daň z přidané hodnoty - DPH v roce 2020 včetně změn pro kontrolní hlášení kvůli koronaviru; Informace GFŘ k uplatňování DPH u nájmu nemovitých věcí od 1. 1. 2021; ECB nechá sazby beze změn až do r. 2020 a začne poskytovat TLTRO III; FED ponechal jednomyslně sazby beze změny, na rok 2020 signalizoval pauzu; Od 9.

Změna sazby DPH na 10 % od 1

Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost. Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1. 1. 2020. Zbytek novelizace měl účinnost nastavenu převážně na 1 Z nedoplatku vyúčtovaného odběrateli k měsíci odečtu 1/2020 plátce uplatní DPH ve výši sazby platné k DUZP (tj. od 1. 1. 2020) = 10 %, tj. 15 000. Viz § 37a odst. 2, písm. a) Vyčíslený přeplatek ve výši 150.000 Kč při uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu (příklad č.4) Teplárenská firma - plátce DPH dodává.

Změny sazby DPH od 1

Změna sazeb DPH u stravovacích služeb od 1

Sazby DPH v roce 2021 a 2020 - v účetnictví

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020. Datum vydání: 11. 3. 2020 Autor: Finanční správa Cílem této Informace je podat ucelený přehled změn v této oblasti a ujednotit přístup k vymezení okruhu služeb a zboží podléhajících od 1. 5. 2020 druhé snížené sazbě daně Snížené sazby DPH, platné a účinné od 1. 1. 2021, detailně popisujeme ve srovnávací tabulce. Za většinu výrobků musí spotřebitel zaplatit obchodní cenu, a k tomu ještě základní daň z přidané hodnoty, čili 21 % navíc. Naprosté nutnosti, jako například pohřební služby nebo léky, jsou obvykle zatíženy méně: 15.

Novelizace zákona o DPH, která snižuje sazbu DPH z ubytovacích služeb na 10% nabývá účinnosti k 1.7.2020. Více informací o tématu zde. Změny v Plazaru: snížení sazby DPH na 10 % u všech nastavených Pobytových balíčků, Příplatků a Slev, které jsou v sazbě 15 % (nejedná se o položky účtu rezervace Změny sazeb DPH přijaté spolu s novelou zákona o elektronické evidenci trľeb Archiv. 20.10.2020, Mgr. Ing. Alena Wágner Dugová, Zdroj: Verlag DashöferMgr. Ing. Alena Wágner Dugová § 47 ZDPH - Sazby daně u zdanitelného plnění Příloha 2 k ZDPH - Seznam sluľeb podléhajících první sníľené sazbě daně Příloha 2a k ZDPH - Seznam sluľeb podléhajících druhé sníľené. 2020 druhá snížená sazba daně. Kritéria zařazení poskytované služby do kódu CZ-CPA 56 a kritéria odpovídajícího slovního popisu se souvisejícími příklady jsou již podrobně uvedena na webu FS v Informaci GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1

Změna sazby DPH u vodného a stočného S účinností od 1. května 2020 vstoupí v platnost zákonné opatření, na základě kterého dojde u vodného a stočného ke snížení daně z přidané hodnoty ze současných 15% na nově platných 10% Od 1.7.2020 se bude 10% sazba DPH uplatňovat u těchto služeb: ubytovací služby - např. hotely a penziony tak nebudou muset řešit rozdílné sazby u ubytování a u stravovacích služeb a např. ubytování s polopenzí bude celé v 10% sazbě dph. v 10% sazbě nově bude vstupné na filmová a divadelní představení, vstupné na. Změna sazby DPH od 1.1.2020. Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost. Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1 Dne 31. 12. 2020 byl zveřejněn ve Sbírce zákonů zákon č. 609/2020 Sb., kterým se také mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o DPH). V důsledku této legislativní změny dochází ke snížení sazby daně z přidané hodnoty u zpracování komunálního.

Sazby DPH v roce 2021. Sazby DPH se v současnosti rozlišují tři, jedná se o základní sazbu 21 %, první sníženou sazbu 15 % a druhou sníženou sazbu 10 %. Každý plátce DPH musí za své prodeje uplatňovat určitou sazbu DPH, jejíž výše se odvíjí od toho, do které sazby spadá zboží, které prodává Změny v sazbách od 1.5. 2020. Níže uvedené služby a zboží se přesouvají od 1.5. 2020 pod 10% sazbu DPH. Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí (dříve v 15 %) Odvádění a čištění odpadních vod včetně ostatních služeb souvisejících s těmito činnostmi (dříve v 15 % Změna sazby DPH u vodného a stočného. 1. Číselníky. Do číselníku pořiďte novou položku platnou od 1. 5. 2020 se sazbou DPH 10 % (a případně novou cenou, pokud se mění). Původní položka se automaticky ukončí k 30 Změna sazeb DPH. Zákonem č. 256/2019 Sb. byl ve vazbě na poslední vlnu EET novelizován i zákon o DPH, kdy dochází s účinností od 1. 5. 2020 k zařazení níže uvedených zdanitelných plnění do 10 % sazby DPH. - domácí péče o děti, staré, nemocné a zdravotně postižené občany Původní zákon č. 256/2019 Sb., který vybrané služeby a zboží od 1. 5. 2020 přesouvá do 10% sazby DPH, zůstává beze změn. S účinností od 1. 5. 2020 tedy dochází k příslušným změnám v § 47 odst. 5 a dále v přílohách č. 2, 2a, 3 a 3a k zákonu o DPH. Více informací zde. Upřesňující popis Ministerstva Financí.

Informovat strávníky o nových cenách, resp. sazbách DPH. V programu Stravné změnit sazby DPH u jednotlivých kategorií. Nastavit sazby daně v programech vytvářejících vydané faktury. Přestože se v médiích často mluví o chaosu zavádění 2 sazeb DPH u stravování, nemusí mít školní jídelna obavy Sazby DPH 2020 . V roce 2020 se má přenést do 10% sazby několik druhů zboží a služeb. Novela zákona by měla vejít v platnost od 1. dubna nebo 1. května příštího roku spolu s rozšířením EET pro malé podnikatele (holiče, ševce apod.). Do 10% snížené sazby se mají nově zařadit: e-knihy a audioknihy, stravovací služby.

Novela EET a změna sazeb DPH Novela zákona o evidenci tržeb a zákona o DPH č. 256/2019 Sb. přináší změny od 1.11.2019, 1.2.2020 a zejména od 1.5.2020. Součástí novely je i přeřazení některých zdanitelných plnění do 10% sazby DPH - nejvíce mediáně probíraným je přeřazení podávání točeného piva z 21% sazby. Podnikatelé, kteří začnou v roce 2020 evidovat tržby elektronicky, budou moci v daňovém přiznání roku 2020 uplatnit jednorázovou slevu a to do maximální výše 5 000Kč. Snížení sazby DPH od 1.5.2020 Ke snížení DPH z 21% na 10% dojde u: dodání e-knih a audioknih, kadeřnických, kosmetických a podobných služeb Změna sazeb DPH stravování. 29. 04. 2020. od 1.5.2020 se stravovací služby přesouvají do druhé snížené sazby DPH 10%. Návod ke změně sazeb jsme rozesílali uživatelům programu Harsys e-mailem. Pokud si nebudete vědět rady, kontaktujte naši technickou podporu tel. 353 034 111. Pře­jeme všem, aby sníženou sazbu DPH mohli.

Změny v DPH, které měly být účinné od roku 2020, na své schválení stále marně čekají v Poslanecké sněmovně. Ministerstvo financí uľ pracuje na návrhu novinek v DPH od roku 2021. Jednotlivé body návrhu jsou i v tomto případě motivovány snahou implementovat změny vyplývající z unijních předpisů Změna sazeb DPH v SRN od 1.1.2021 (č. 977) V červnu tohoto roku jsme informovali, že v SRN jsou po předem omezenou dobu od 1.7. 2020 do 31. 12. 2020 plošně sníženy sazby daně z přidané hodnoty na 16 % a na 5 % Ke dni 1. 1. 2020 nabyly účinnosti změny zákona o dani z přidané hodnoty vyplývající z novelizace provedené zákonem č. 80/2019 Sb.Konkrétně se jedná o významnou změnu v uplatňování DPH u finančního leasingu, která je reakcí na rozsudek Soudního dvora Evroé unie ve věci C-164/16 - Mercedes-Benz Financial Services UK, a dále snížení sazeb DPH u tepla a chladu z.

13.10.2020 10:32 DPH - platné změny. Sazby DPH • od 1.1.2020 přeřazení dodání tepla a chladu do 10% sazby balíčkem 80/2019 Sb.(jako celek účinný od 1.4.2019) - informace GFŘ ze dne 16.12.2019 • od 1.5.2020 byla značně rozšířena příloha č. 2a a do 10% sazby byla přeřazena řada služeb (např. stravovací služby včetně podávání točeného piva), ale i. Rok 2020 zatím přinesl řadu přeřazení zboží a služeb do nižších sazeb DPH. Poslední změny byly přijaté v rámci tzv. daňového balíčku, který byl schválený Poslaneckou sněmovnou 16. 6. 2020 a aktuálně čeká na vyhlášení ve Sbírce listin. Změn bylo opravdu hodně. Dodání tepla a chladu přeřazeno do 10%-ní sazby Změna sazby DPH u stravovacích služeb; Změna sazby DPH u stravovacích služeb. 28.04.2020. S účinností od 1. 5. 2020 v souladu s přílohou 2a k zákonu o DPH jsou zařazeny stravovací služby do druhé snížené sazby daně ve výši 10 % Zálohy a vyúčtování v KEO-W - Příjmové agendy (změna sazby DPH) Od 1. 5. 2020 dochází k přechodu některých plnění ze sazby 15% do sazby 10%. Vzhledem k tomu, že u plnění jako je např. vodné a stočné se provádí vyúčtování, bylo nutné upravit program Příjmovýc DPH je jedním z nejdůležitějších příjmů státního rozpočtu. Od 1. ledna 2015 platí v Česku tři sazby daně z přidané hodnoty. Základní činí 21 procent, snížená 15 procent, další snížená sazba je ve výši 10 procent - doposud na léky, knihy a kojeneckou výživu, od května 2020 se seznam služeb a zboží v této.

* uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1. 7. 2021, * uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1. 7. 2021, * sazby daně v roce 2021 a 2022, * aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1. 1. 2021 Změna sazby DPH k 1. lednu 2021. Vytvořeno ADKA | 16 února, 2021. Daň z příjmů PO a Daňové novinky 2020; nabízí DÉMONIA! Vzorová upoutávka je pro Vás připravena Změna sazeb DPH od 1. července 2020 úterý, 30 Červen 2020 Zákon, kterým se mění některá daňová nařízení z důvodu výskytu koronaviru, již byl v pravidlech publikován a vstoupí v platnost zítra 1. července 2020 Od 1.5. bude pivo ve stánku zatížené jinou DPH než pivo v restauraci, a to zase bude mít jinou DPH než pivo s sebou do džbánku. Ovšem nealko pivo ve stánku má jinou DPH, než když si ho dáte v restauraci. Omlouvám se, už jsem z toho narovnání podnikatelského prostředí celý zmatený — Martin Kupka (@makupka) February 4, 2020 Změny v roce 2020. Změna sazby daně u tepla a chladu z 15 % na 10 % - výpočet při zúčtování záloh. Dodání zboží s povinností odkupu - náležitosti smlouvy. Změny sazeb daně u dodání pitné vody (vodné), stočné, točené pivo, kadeřnické služby, opravy obuvi, opravy kožených výrobků - na 10 %. Výklad.

Postup při změně sazeb DPH - Portál POHODA„Je to udělané chytře,“ říká o DPH u piva poslanec VolnýNovela zákona o EET a změna sazeb DPH | E-Consulting CzechSnížení sazby DPH na stravovací služby, nealkoholickéZmatek v sazbách DPH na pivo se stal terčem vtipálků

1. Změna sazby daně z přidané hodnoty při dodání tepla a chladu od 1. ledna 2020 S účinností od 1. ledna 2020 se u tepla a chladu podle § 47 odst. 3 zákona o DPH uplatňuje druhá snížená sazba daně 10 % 1. Změna sazby daně z přidané hodnoty při dodání tepla a chladu od 1. ledna 2020 . S účinností od 1. ledna 2020 se u tepla a chladu podle § 47 odst. 3 zákona o DPH uplatňuje druhá snížená sazba daně 10 %. K této problematice vydalo GFŘ Informaci k uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1 Změny sazeb daně z přidané hodnoty od 1. 7. 2020. Ing. Zdeněk Kuneą. VY©LO V ČÍSLE 15/2020. Na základě zákona č. 299/2020 Sb., kterým se s účinností od 1. 7. 2020 mění zákon o DPH se v příloze č. 2 k zákonu o DPH,. Změna sazeb DPH od 1. května 2020. Byť finální fáze EET byla pozastavena, příslušná novela zákona o DPH přeřazující vybraná plnění do druhé snížené sazby vstoupila v účinnost od 1. května 2020. Efektivně se však řada z těchto změn uplatní až s postupujícím rozvolňováním ekonomiky Doplňující informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od prvního května 2020. Od 1. 5. 2020 se rozběhne poslední fáze elektronické evidence tržeb a současně s tím dojde k další zásadní daňové změně, kterou je změna sazby DPH u mnoha služeb i zboží

Změny sazeb DPH v roce 2020 se zaměřením na činnost územních samosprávných celků a jimi zřízených příspěvkových organizací Ing. Zdeněk Nejezchleb Tímto příspěvkem bych chtěl poskytnout návod na řešení dopadů přechodu některých plnění ze sazby DPH ve výši 15 % do sazby 10 %. Zaměříme se na případy, které se úzce dotýkají činnosti územních. Změny sazeb DPH od 1.5.2020. Od 1.5.2020 se mění sazba DPH na druhou sníženou sazbu DPH ve výši 10% a to mimo jiné u: služby zahrnující úpravu a rozvod vody prostřednictvím sítí. Databáze článků z oblasti daně z přidané hodnoty

Změna sazby DPH za ubytování od 1

 1. Změny sazeb DPH od 1. 7. 2020 Informace GFŘ vč. aktualizované odpovědi k ubytovacím službám. Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 7. 2020 - ZDE. Dotaz a odpověď k ubytovacím službám od 1.7.2020 - ZDE. Dne 30.06.2020:Ing. Josef Hrábe
 2. Změna v uplatňování osvobození u nájmů nemovitých věcí byla přijata v rámci tzv. daňového balíčku 2019 - zákona č. 80/2019 Sb. Účinnost této změny nastala od 1. 1. 2021. Změna se týká osvobození od DPH bez nároku na odpočet nájmu nemovitých věcí dle § 56a zákona o DPH (dále jen ZDPH)
 3. 17.01.2020 20:00 Dodání tepla a chladu, vodného a stočného se má přesunout do druhé snížené sazby daně. Změna má však různou účinnost. Novelizace zákonem č. 80/2019 Sb. přesunula z 15% do 10% sazby daně dodávky tepla a chladu. Jde o změnu v § 47 zákona o DPH, jejíž účinnost byla posunuta na 1. 1. 2020. Zbytek.
 4. Daně a účetnictví bez chyb, pokut a penále č. 7-8/2020: Homeoffice - dane, Sazby DPH - změna, OSVČ - Měsíčník kromě příspěvků z oblastí daní, účetnictví a odvodu i nadále reaguje na aktuální situaci v období pandemii koronaviru

Na co se bude vztahovat 10% sazba DPH od 1

 1. Článek se zabývá problematikou změn sazeb daně z přidané hodnoty v roce 2020. Jedná se o změnu sazby daně při dodání tepla od 1. ledna 2020 z 15 % na 10 % a o změny provedené zákonem č. 256/2019 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, (dále jen ZDPH), kterými se s účinností od 1. května 2020 sniľují sazby daně na 10 %
 2. Snížení sazby DPH na ubytovací služby na 10 % od 1.7.2020. Přidal Martin Zindulka do Tipy pro vás. 30. června 2020. Novelizace zákona o DPH, která snižuje sazbu DPH z ubytovacích služeb na 10%, byla dnes zveřejněna ve Sbírce zákonů a od středy 1.7.2020 nabývá své účinnosti
 3. Změny sazby DPH. Od 1.5.2020 je v platnosti změna některých sazeb DPH u služeb a zboží. Jedná se zejména o změnu sazeb a to u následujících komodit/služeb. Nově se uplatní 10% sazba u: Úprava a rozvod vody prostřednictvím sítí. - Odvádění a čištění odpadní vod, včetně souvisejících služeb. - Dodání vody.
 4. Snížení sazby DPH na stravovací služby, nealkoholické nápoje a pivo na 10 % od 1.5.2020. Start 4. vlny elektronické evidence tržeb, který měl proběhnout v pátek 1.5.2020, byl odložen o tři měsíce . V platnosti ale zůstávají změny zákona č. 256/2019 Sb., kterými dochází od května ke snížení sazby DPH u vybraných.
 5. áře: Přehled přijatých změn sazeb daně a jejich dopad v praxi, nová pravidla pro přemístění zboží a dodání zboží v režimu skladu, dodání zboží v řetězci, podmínky pr
 6. Dne 11.3. uveřejnila finanční správa metodickou Informaci ke změně sazeb DPH dle zákona č. 256/2019 Sb. účinného od 1. května 2020, jímž je novelizován zákon o DPH. Výklad některých ustanovení této kratičké sazbové novely není jednoduchý, pojďme se tedy na právní názor finanční správy k jednotlivým sporným otázkám podívat blíže

Informace GFŘ ke změnám sazeb DPH od 1. 5. 2020 MFCR tisková zpráva (Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra zboží a služeb) Další zdroje: Informace GFŘ k uplatňování sazeb DPH u stravovacích služeb od 1. 12. 201 3. 2020 o určení sazby daně u zdanitelného plnění jsou naše karty z hlediska DPH považovány za tzv. víceúčelový poukaz. To znamená, že poskytování karet MultiSport nepodléhá dani z přidané hodnoty. Z důvodu nového režimu DPH stanoveného pro naše karty musíme upravit právní, daňovou a účetní formu naší spolupráce Začala platit dvojí DPH na pivo, při konzumaci v restauraci bude poloviční. 1. května 2020 10:20. Od pátku se snížila daň z přidané hodnoty u řady zboží a služeb, například u točeného piva podávaného v restauracích. Začala totiž platit novela, která přeřazuje do nejnižší desetiprocentní sazby DPH služby s. Změna sazeb DPH od 1.5.2020. Pro určité odvětví se snižuje sazba DPH. Pokud se Vás to týká, změňte výchozí sazbu DPH v aplikaci EET Plus. Jestliže používáte časté prodejní položky, upravte sazbu DPH na všech položkách. Změna se týká těchto odvětví

Novely zákona o DPH. Všechny tři novely zákona o DPH pro rok 2020 mají zhruba shodný význam. Jedná se o změny sazeb DPH zejména u služeb, přeřazení některých služeb do druhé snížené sazby 10 %, a to v rámci novely zákona o EET Také změny v odpisech bude možné využít zpětně, a to i za celý rok 2020. Zákon o daních z příjmů Zrušení superhrubé mzdy a nové sazby daně z příjmů 15 % a 23 % - účinnost pro celé období 2021 (technicky si v důsledku pozdější účinnosti může poplatník pro rok 2021 zvolit i dosavadní stav, tj. má možnost volby S účinností od 1. 1. 2020 je zákonem č. 80/2019 Sb. změněn text § 47 odst. 3 zákona o DPH ve smyslu přeřazení tepla a chladu do druhé sníľené sazby DPH ve výąi 10 %

Změna sazeb DPH od května 2020 - Sluto

 1. Jestliže potřebujete změnit sazbu DPH u vícero produktů, nebo přecházíte z plátce DPH na neplátce a naopak, máte několik možností, jak to v Dotykačce provést. Pokud máte jen malé množství produktů, můžete změnu provést úpravou vlastností jednotlivých produktů přímo v pokladně, nebo ve Vzdálené správě
 2. 2. listopadu 2020 5:02. Domů News Změna DPH u pronájmu prostor k bydlení účinná od 1.1.2021. Přinášíme vám aktuální shrnutí, které se netýká opatření spojených s koronavirem a může mít významné finanční dopady na plátce DPH, kteří pronajímají nemovité věci
 3. 6.Změny sazeb daně v roce 2020 ( § 47 ZDPH) Změny sazeb jsou očekávány od 1.1. 2020 s tím, že návrh této změny se objevil v novele zákona o DPH č. 80/ 2019 Sb. ,ale změna je odložena na 1.1.2020. Jedná se o nový odst. 3 v § 47 : U zboží se uplatňuje základní sazba daně, pokud zákon nestanoví jinak
 4. 5 zásadních daňových změn, které se mají od roku 2021 dotknout firem a OSVČ. 27. 8. 2020. Vláda plánuje prosadit hned několik výrazných novinek, které se týkají podnikatelů. Jde například o paušální daň, stravovací paušál či zrušení superhrubé mzdy. Přestože některé z chystaných návrhů ještě nemají ani.
 5. (Sazby zahraničního stravného stanovené pro rok 2021 určuje vyhláška Ministerstva financí č. 510/2020 Sb., která k 1. lednu 2021 ruší a nahrazuje vyhlášku č. 310/2019 Sb., jež stanoví sazby pro rok 2020.

Jak na změny DPH od května 2020 - Zachraň gastro By Storyou

 1. ář bude zaměřen na změny v oblasti DPH pro rok 2020 ve vazbě na změny provedené v rámci daňového balíčku s odloženou účinností, sazbovou novelu, která je součástí novely zákona o evidenci tržeb, a na implementaci směrnice zavádějící prozatímní opatření pro obchod mezi členskými státy, tzv. quick fixes
 2. Od prvního května zdraží restaurační služby, naopak vodné, vstupenky a časopisy zdražovat nebudou. Poslanci totiž na svém čtvrtečním zasedání schválili vládou navržené změny zákona o DPH, který snižuje základní sazbu z 22 na 19 procent a přesouvá některé položky ze snížené 5% sazby do základní
 3. Změna sazby DPH a zálohy. resp. vypořádat DPH u záloh inkasovaných do konce dubna, před změnou několika sazeb daně z přidané hodnoty. Metodika by měla být jasná - velmi zjednodušeně: Daň z příjmů PO a Daňové novinky 2020; nabízí DÉMONIA
 4. Změna sazeb DPH se však neodsouvá a bude platit od 1. 5. Jakou sazbu DPH bude mít zrovna to Vaše pivo nebo kebab snězený ve dveřích provozovny? 20.04.2020. Pro ty, co dosud nezahájili povinnou EET se dá zjednodušeně říci, že mají odklad a EET musí zahájit nejpozději 3 měsíce od ukončení nouzového stavu. Zatím to.
 5. Video aktualita o DPH - Souhrn změn v roce 2020 a výhled do roku 2021. 0:39 Novela 80/2019 Sb. (od 1. 1. 2020) 1:21 Novela 256/2019 Sb. - snížení sazeb DPH na 10 % u vybraných položek (od 1. 5. 2020) 2:03 U čeho se snižovalo DPH 6:20 Komplikovaná situace kolem sazby DPH u piv

OT- změna sazby DPH od 1

Sazba DPH 10 % u vodného a stočného po 1. 5. 2020. Aplikace sazby DPH u vodného a stočného od 1. 5. 2020 včetně vysvětlení způsobu přechodu ze sazby 15% na sazbu 10% v případě, že zálohy byly inkasovány do 30. 4. 2020 a vyúčtování (DUZP) nastává po účinnosti novely předpisů, se sníží s platností od 1.5.2020 sazby DPH u vodného a stočného z 15 % na 10 %. Z tohoto důvodu bude snížena cena vodného a stočného. V souvislosti s úpravou ceny se nebudou provádět mimořádné odečty vodoměrů. Vyúčtování bude provedeno v řádném fakturačním termínu s využitím technického propočtu k.

Postup při změně sazeb DPH - Portál POHOD

Uplatňování DPH při prodeji zboží na dálku od 1.7 2021; Uplatňování DPH při dodání zboží za použití elektronického rozhraní od 1.7.2021; Sazby daně v roce 2021; Aktuální problémy při uplatňování osvobození od daně u dodání a nájmu nemovitých věcí, včetně změn od 1.1.202 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7U/2020/7 - změna sazby daně Smlouva číslo 12644640 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 7U/2020/7 - změna sazby daně Základní informace Zveřejněna 21.10.2020 13.58; částka 91 435 Kč s DPH; platná. S velkým potěšením oznamujeme provozovatelům českých lyžařských středisek, že dne 25. 5. 2020 schválila Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR návrh na snížení sazby DPH na jízdné lyžařskými vleky z 15% na 10% a je tak na dosah sjednocení sazby DPH pro jízdné lanovými dráhami a lyžařskými vleky Změna DPH - kalkulačka. Kalkulačka změny DPH rychle spočítá, jak se může změnit vaše útrata se změnou sazby daně z přidané hodnoty. V roce 2019 by například mohla klesnout z 15 na 10 procent u piva nebo vodného a stočného. Samozřejmě nezaručíme, že klesne i cena, to záleží i na prodávajícím. Více informací o. Změna sazeb daně od 1.5.2020 - voda, vodné, stočné - vyúčtování za r. 2020, restaurační služby - dopady, rozdíl mezi restaurační službou a prodejem potravin, Sazba daně u ubytovací služby, vstupného na kulturní a sportovní akce. NÁVRH NOVELY ZÁKONA O DPH OD 1.1.2021 Úprava dovozu zboží

Od 1. května se snižuje DPH na 10 % u širokého spektra ..

• Změna hodnoty sazby daně • Přeřazení do jiné sazby daně, např. při zavedené druhé snížené sazby v CZ legislativě od 1. 1. 2015 • Uplatňování sazeb DPH u tepla a chladu od 1. 1. 2020 Změna hodnoty sazby DPH Princip je totožný pro FPU i FVU. Jedná se o případ, kdy je zakázka na 1000,- Kč se sníženou sazbou. Aktuality z daňových novinek - sazba DPH,odpočet daňové ztráty 2020,snížení silniční daně Připomenutí změny sazeb DPH od 1.7. - hlavně ubytovací a sportovní služby - Od 1.7.2020 bylo nutné okamžitě reagovat na přeřazení některých služeb (např. ubytovacích služeb) do 10% sazby daně - viz např. DPH 2020. Vzhledem k novém zákonu o DPH v roce 2019 nedoznal výpočet samotné daně z přidané hodnoty v roce 2020 změn. Výrazných posunů se ovšem dočkaly sazby DPH u celé řady zboží a služeb. Některé změny se datují k 1. lednu 2020, jako jsou např. dodávky tepla nebo chladu. Jejich sazba DPH se změnila z původních 15 %. Sazby vodného a stočného platné od 1.1.2020 pro obce, které jsou členy Vodohospodářského sdružení obcí západních Čech (VSOZČ), jsou stanoveny dle usnesení valné hromady sdružení konané dne 29.11.2019 - viz seznam členských obcí. Poznámka: Po nabytí účinnosti novely zákona o DPH od 1.5.2020 došlo ke snížení sazby.

Změny sazeb DPH v roce 2020 a problémy s tím spojené

 1. ZMĚNA SAZBY DPH OD 1
 2. Změna sazby DPH na dodání vody EK
 3. Změny sazeb DPH v roce 2020 Sazby DP