Home

Starověké Řecko pracovní list

Pracovní list, D6, Starověké Řecko Odpovězte na otázky z minulého učiva o starověkém Řecku ÚKOL 1: Doplň pojem: a) zakládání nových osad nazýváme = b) vláda urozených rodin, předávajících si moc z otce na syna = c) vláda lidu = d) vláda nejbohatších starověké Řecko, starověký Řím, antická kultura, řecké stavitelství, řečtí bohové, olympijské.

Pracovní list tentokrát není součástí prezentace. Znamená to, že si pouze vypracujete výpisky. Nic tedy neposíláte!!! Budu se těšit na shledání ve škole, opatrujte se. P. B. Starověké Řecko Úvod Život ve starověkém Řecku Přírodní podmínky řecká nejstarší civilizace vznikla v egejské oblasti Řecko Úvodní pracovní list, ve kterém žáci pracují s tematickými mapami. Očekávaný výstup: porovnává a přiměřeně hodnotí polohu, rozlohu, přírodní, kulturní, společenské, politické a hospodářské poměry, zvláštnosti a podobnosti, potenciál a [ Starověké Řecko. Pracovní list na ověření znalostí. ID:1635591. Language:Czech. School subject: Dějepis. Grade/level:6. Age: 11-12. Main content:Starověké Řecko. Other contents: Mínojské období, Mykénské období, Homérské období Řecko - pracovní list Author: Miroslav Navrátil Description: Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785, financovaného z ESF a státního rozpočtu ČR. Provozováno Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Last modified by: Pettka Created Date: 5/18/2009 11:53:00 AM Other titles: Řecko - pracovní list

Starověké Řecko. Přečíst v učebnici str.80-87, zápis prosím přepsat do sešitu. Pusťte si . Videovýpisky z dějepisu (Kréta jsou asi první 4 minuty, odkaz máte pod zápisem). Přečtěte si příběh . Daidala a Ikara. Pracovní list - řešení. - pracovní list OPAKOVÁNÍ KAPITOLY STAROVĚKÉ ŘECKO) Pužová (Jani, chybí ti úkol č.2, dodělej a odevzdej prosím) 2) Pokračujte ve zpracovávání poznámek a úkolů z kapitoly ŘÍM. Zatím neodevzdávejte, budu vybírat až na konci května. Kdo mi už odevzdal celé desky nebo část práce, dostane výpisky zpět Pracovní list pro souhrnné opakování daného tématu. Obsahuje různé typy úloh: popis, vysvětlení pojmu, testové otázky, přiřazování, volné psaní. Očekávaný výstup: demonstruje na konkrétních příkladech přínos antické kultury a uvede osobnosti antiky důležité pro evroou civilizaci, zrod křesťanství a souvislost s judaismem Starověké Řecko a Řím.doc.

STAROVĚKÉ ŘECKO - opakování Odpověz na následující otázky. U každé otázky je dost místa, kam vepíšeš svoji odpověď. Potom dokument ulož a dej mu název: TVÉ JMÉNO napíšeš tam, jak se jmenuješ. Pak ho odešli mailem jako přílohu na moji mailovou adresu treuova.eva@zsrosice.eu - nejpozději do 1. 4. 1 Opakování úvodní kapitoly o Řecku ve starověku: ÚKOL 1: Práce s mapou nebo internetem. Ukažte si na mapě jednotlivé probrané zeměpisné útvary Pracovní list k dějinám starověkého Egypta (geografie, struktura společnosti, náboženské představy). Inovace mezipředmětové vztahy (český jazyk a literatura, geografie), využití ICT, mediální technika. 10. VY_32_INOVACE_11_10. Řecko-perské války. dějepis, 1. ročník. Mgr. Jaromír Baranok baranok@gymjev.c Starověké státy - úvod. Starověký Egypt. Záhady starého Egypta: Brána do podsvětí. ČT 2008. Záhady starého Egypta: Geniální nápad - první pyramida. ČT 2008. Záhady starého Egypta: Homérovo město sta bran. ČT 2008. Záhady starého Egypta: Největší stavitel v dějinách. ČT 2008. Záhady starého Egypta: Odkud přišli Egypťané Prezentace je určena k opakování tématu Vznik a vývoj lidské společnosti v pravěku a starověku. Je zaměřena na opakování učiva o řecké kultuře a umění. Rozvíjí kompetence k učení a řešení problému. Dále rozvíjí komunikační dovednosti a zlepšuje čtení s porozuměním

HELÉNISTICKÉ OBDOBÍ (doba, kdy Alexandr Makedonský ovládl Řecko a další rozsáhlá území (338 - 1. století př. n. l.) Pracovní list- Starověké Řecko I. 1. V řádku se skrývají slova, která souvisejí s řeckou kulturou. Zakroužkuj je a vypiš na řádek 3) Tento pracovní list si prosím vytiskněte (kdo nemá možnost, tak si ho přepíše), nalepte do sešitu a vyplňte. 4) Vypracovaný pracovní list společně s výpisky z minulého týdne (Kultura ve starověkém Řecku) mi prosím vyfoťte a pošlete na mail aneta.miksova@1zs.litomysl.cz do 29. 3. 2020 www.zsakucery.c

Pracovní list - prameny a čas; Pravěk; Starověká Indie; Starověká Čína; Starověké Řecko (2.tis.- 9.st.př.n.l.) Starověké Řecko (8. - 6. st. př. n. l.) Řecko - perské války; Atény na vrcholu, peloponéská válka; Řecké války - pracovní list; Kultura a vzdělanost v Řecku; Starověké Řecko - test1. Starověké Řecko - test2 Zadáno 17. 3. Vyplněný pracovní list se zde objeví v pátek 20. 3. Projděte si prosím prezentaci. Projděte si text v učebnici na str. 83 - 84. Do sešitu odpovězte na otázky z pracovního listu. Do sešitu přepište či vytiskněte a doplňte tabulku s Řecko-perskými válkami. Prezentaci najdete zde. Pracovní list najdete zd Test - Starověké Řecko - Kréta, Mykény, Homér Pracovní list ke Starověkému Řeck Starověké Řecko. Architektura. Řekové postavili pět ze sedmi divů světa: sochu Dia v Olympii, Artemidin chrám v Efesu, kolos Rhodský, mausoleum v Halikarnassu a maják v Alexandrii, do dnešní doby se z nich zachovaly pouze zlomky. Mimo chrámůse řecká architektura projevila na budování divadel, amfiteátrů, stadionů a závodišť, sloupových síní pro. Řecko - pracovní list - Digitální učební materiály RVP Pracovní list má usnadnit probírání tohoto jihoevroého státu. Část pracovního listu žáci vyplňují za použití atlasu

Pracovní list Matematika Pracovní list Český jazyk Pracovní listy Dějepis Pokračujeme v tématu starověké Řecko, přečti si str. 82 - 83 v učebnici. Pak si do sešitu napiš tento zápis: Starověké Řecko = Hellas Řekové nazývali sami sebe Helénové a svou zemi Hellas. Obyvatelé jiných zemí považovali za barbar Druh učebního materiálu: pracovní list Očekávaný výstup: Žák umí časově i geograficky zařadit události a místa spjatá s kulturou starověkých Řeků, chápe jejich význam coby kolébku evroé civilizace. Metodické poznámky: Pracovní list je možné využít k samostatné práci, prác Starověké Řecko, 6. třída 16. 3. 2020. Starověké Řecko Úvod Život ve starověkém Řecku. Přírodní podmínky •řecká nejstarší civilizace vznikla v egejské oblasti. •Kromě vysokohorských oblastí jsou podmínky v Egejské oblasti podobné. •Mírné deštivé zimy, horká 19 STAROVĚKÉ ŘECKO - MYKÉNSKÁ CIVILIZACE STAROVĚKÉ. materiál - kámen a mramor, řada zdobných prvků (sochy, sloupy, římsy, štíty), tři klasické řecké typy - dórský, iónský, korintský • výtvarné umění - proslulé je zejména řecké sochařství (zobrazuje Víc V rámci tohoto týdne se budeme v dějepisu nadále zabývat Starověkým Římem. Vaším úkolem bude si nastudovat strany 90 -91 a následně vypracovat pracovní list (Starověký Řím II.). Pracovní listy mi poté pošlete na pracovní mail: jan.turek@zsmostyujablunkova.cz do 16. 4. Hotové pracovní listy si poté přepište, či vytiskněte a nalepte do sešitu. Pokud byste měli jakékoliv dotazy, napište mi. :-) Srdečně zdraví Jan Turek :-) 6. - 9

Starověké Řecko a Řím - Digitální učební materiály RV

1. Opakování: Pracovní sešit str.26/18. 2. Přečti si v učebnici kapitolu Řecko - perské války (str.83 - 84) 3. Napiš si do sešitu datum a nadpis Řecko - perské války. S pomocí učebnice si udělej zápis Starověké Řecko - písemné zkoušení: starověké Řecko (úvod) + mapa v učebnici s. 81 + Helada a Helénové + řečtí starověcí historikové + archeologové v Řecku + starověká Kréta a Mykény - kontrola PL Homérské období Archaické období řeckých dějin - velká řecká kolonizace - PL Fraus.docx (13,2 kB) 5. 3

6

Test k materiálu Starověké státy. hodnocení lekce . Homérské Řecko - pracovní list. hodnocení lekce . Homérské Řecko - test . Chetité - pracovní list . Rozvoj průmyslu v českých zemích na konci 19. stol.-pracovní list a test . Dvacátá léta - politický a kulturní vývoj - pracovní list Starověké Řecko 6.03.2013 | 27 610 zhlédnutí | V kategorii Studijní materiály - starověk , Studijní materiály - starověk - starověké řecko V novém článku vám přinášíme informace o Starověkém Řecku, jeho kultuře, nejznámějších městech, osobnostech a pojmech, které přetrvaly dodnes Téma: Starověké Řecko II. část Text i vypracovaný pracovní list si vlep do dějepisného sešitu. Starověké Řecko II. část Alexandr Veliký a jeho světová říše Po slavném vítězství Řeků nad Peršany v 5. století spolu začaly soupeřit Sparta a Athény. Oba státy usilovaly o nadvládu nad Řeckem

Pokud budeš chtít, přečti si báji o Odysseovi a připrav si k ní se spolužáky dramatizaci Pracovní list do dějepisu pro žáky 6. ročníku, vytvořil Mgr. J. Dohnal 2013 20 ☺ STAROVĚKÉ ŘECKO - TEMNÁ STOLETÍ Popiš obrázky STAROVĚKÉ ŘECKO- TEMNÁ STOLET prezentace divadla ve starověkém Řecku. 6. VY_32_INOVACE_1_28.pdf (1,3 MB) VY_32_INOVACE_1/29. procvičování znalostí o kancléři Metternichovi a situaci v Evropě na začátku 19. století, pracovní list. 8. VY_32_INOVACE_1_29.pdf (249,2 kB) VY_32_INOVACE_1/30. prezentace osoby kancléře Metternicha 35 pracovních listů do dějepisu ve dvojjazyčné podobě. Gymnázium Olomouc - Hejčín připravuje celou řadu výukových materiálů v českém a anglickém jazyce. Jsou určeny k volnému stáhnutí z jejich školního webu. Cílem projektu je přispět ke zkvalitnění výuky v cizích jazycích pomocí komplexních materiálů pro. 13_Starověké_Řecko_pracovní_list.doc .doc 172,00 kB 0× 14_Starověké_Řecko_období_klasické_a_helénské.pptx .pptx 1,86 MB 0× 15_Kultura_starověkého_Řecka.docx .docx 156,82 kB 0× 16_Starověké_řecko_prac_list_2.docx .docx 105,06 kB.

Řecko - pracovní list - Školáci

  1. Starověké Řecko - opakování: kočovné národy Asie + starověké Řecko (úvod) + mapa v učebnici s. 81 + Helada a Helénové + řečtí starověcí historikové + archeologové v Řecku - 9. 3. - písemné zkoušení - vše, co zatím bylo probráno o starověkém Řecku. 6 Starověká Kréta a Mykény PL.docx (13,3 kB) 26. 2.
  2. OPAKOVÁNÍ - ŘECKO. Pracovní list přepište do sešitu a napište pouze správnou odpověď. Také můžete označit správné odpovědi v tomto souboru a poté si pracovní list nalepit do sešitu. Odevzdejte do 15. 4. 2020 na email peskovakristyna@email.cz. Na co se především zaměřovali Sparťané? a) na vzdělání b) na bo
  3. Učebnici doplňuje pracovní sešit Hravý dějepis 6. Hravý dějepis 6 - Pravěk a starověk Starověké Řecko 69 Mezopotámie 36 Přední východ 46 Starověký Egypt 49 Indie 59 Čína 63 Úvod do starověku 33 Prameny Čas, časová osa, staletí, tisíciletí.
  4. Pracovní list č. 9 Řecko. 1, Starověké Řecko je první evroou civilizací. Vysvětli proč: _____ 2, Jakých moderních věd byly v Řecku položeny základy? _____ _____ PŘÍRODNÍ PODMÍNKY . 3, Nejstarší evroá civilizace a státy se vytvořily v _____, nazýváme tak ostrovy v Egejském moři..
  5. ulém čase. Uvidíme se v úterý 5. Ti z vás, kteří ještě nevypracovali zadání v Google Classroom, nechť tak co nejdříve učiní. stejné adrese ve stejnou dobu. Milí šesťáci, dnes vám nové zadání nedám
  6. Starověké Řecko, případně antické Řecko, je označení pro období řeckých dějin ve starověku.V širším pojetí zahrnuje dobu od příchodu řeckých kmenů do egejské oblasti v 2. tisíciletí př. n. l. až po dobu nadvlády římské říše a formování říše byzantské (4.-6. století n. l.). V užším smyslu pak období samostatné antické řecké společnosti a.

Pracovní list Féničané je určen k procvičování a upevňování znalostí a dovedností, využívá znalosti a dovednosti žáků z oblasti starověkých států a Fénické říše. Pracovní list může být Starověké Řecko - úvod Prezentace slouží jako úvod do dějin starověkého Řecka. Na osmi snímcích seznamuj Starověké Řecko = první evroá civilizace - v Ř. položeny základy moderních věd (matematika, fyzika, filozofie či historie) a demokracie - ř. kultura je evroými národy chápána jako společné kulturní dědictví. Dějiny starověkého Řecka - přehled Starověké Řecko nejstarší osídlení Kréta Mykény temné. Vyhodnocení testu Řecko - řecko- perské války, peloponéské války 17 - 16 bodů = 1. 15 - 13 bodů = 2. 12 - 10 = 3. 9 - 7 = 4. 6 - 0 = 5 Test - správné řešení Referáty - K do mi doposud neodevzdal referát na starověké Řecko, má tento týden poslední šanci. Na pozdější odevzdání již nebudu brát zřetel.

Starověké Řecko interactive workshee

STAROVĚKÉ ŘECKO. Egejská oblast - přírodní podmínky. Homérské období. Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ .1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: V-2 Název materiálu: Starověké Řecko - shrnut

-2- STAROVĚKÉ ŘECKO Mykénské Řecko(1600 -1100 př.n.l.) první trvalé osídlení oblasti Peloponésu kolem roku 3000 př.n.l., pod vlivem Kréty 1900 př.n.l.příchod řeckých kmenů Achájůze severu kočovné kmeny, zaostalé, ničí starší osídlen STAROVĚKÉ ŘECKO Klíčová slova: Balkánský poloostrov, řecké kmeny, rodové zřízení → rodová šlechta, společenská hierarchie, zemědělství, řemeslo, mořeplavba, alfabeta, slepý pěvec Homér, eposy, mnohobožství jižní část Balkánského poloostrova území prostoupeno pohoří Pracovní list rozvíjí dovednosti předcházející čtení a psaní pro děti nejstaršího předškolního věku. Děti po vytleskání názvu zvířete určí počet slabik a obrázek spojí příslušnou barvou s obrázkem ruky znázorňujícím počet tlesknutí. Při motivaci dětí k užití zdrobnělin lze některé obrázky spojit s.

DÚ - pracovní sešit str. 47, 48 (žáci s PO2 a s PO3 nemusí vypracovávat cvičení 3). Zápis si přepište do školního sešitu - bude uložen na Teams (soubory - Zápis - D6- 21. 4. 2021). Po návratu do školy si školní a pracovní sešity ke kontrole. Test - ve čtvrtek 22. 4.2021 v 8:00-8:30 hod ( starověké Řecko) Rychlé procvičování výběrem ze dvou možností. Starověké Řecko. lehké. Starověké Řecko (lehké) 38 Zadání. Typicky zabere: 5 min. Ukázka Uloz.to is the largest czech cloud storage. Upload, share, search and download for free. Credit allows you to download with unlimited speed Pracovní list do d ějepisu pro žáky 6. ro čníku, vytvo řil Mgr. J. Dohnal 2010 19 STAROV ĚKÉ ŘECKO - MYKÉNSKÁ CIVILIZACE ☺ Popiš území, na kterém se rozkládalo starověké Řecko, a najdi na mapě: Balkánský poloostrov poloostrov Peloponés západní pobřeží Malé Asie Athény Sparta Mykény Egejské moře Olymp Krét

Alexandr Veliký (10) 19.03.2012 | 6 884 zhlédnutí | V kategorii Starověk - testy, Starověké Řecko - testy. Alexandr Veliký (někdy nazývaný jako Alexandr III. Makedonský) byl slavnou osobou ve starověké historii. Pokud si chcete procvičit své znalosti o této osobě, zkuste náš on-line test a na první starověké civilizace (Mezopotámie, Indie, Egypt, Čína, Izrael). Tato epocha je zpravidla metod práce, a také o vytváření pracovních (textových i obrazových) podkladů pro studenty. Na rozdíl od jiných epoch (pravěk, středověk) jsem čtvrtek 4.3.2013: řecká kolonizace, Řecko-perské války 4.den, pátek 5. STAROVĚKÉ CIVILIZACE ÚLOHA 1: Podle atlasu zaznačdo mapy následující významná města a řeky. Jericho Catal Hüyük Babylón Eufrat Tigris Jeruzalém Tyros Ninive Hattušaš Ur Gíza Byblos Ve které oblasti se poprvé setkáváme strvalým osídlením? G4 → Mykénské Řecko

Můj rozhlas - podcasty, rozhovory, audioknihy, pohádky

Řecko - pracovní lis

  1. Přehled materiálů - svetgramotnosti.cz. Chcete se žáky vyzkoušet netradiční úlohy, hledáte inspiraci pro svou práci? Ve spolupráci s učiteli, lektory a dalšími odborníky z praxe jsme pro vás připravili metodiky a aktivity do hodin. Materiály lze vybírat podle nastavení filtru, poté si stačí text stáhnout, vytisknout a.
  2. Vypracuj pracovní list zde. Odevzdáš v pondělí 24.5. v hodině dějepisu. PL je na známky. Přečti si úvodní kapitolu Řím - přírodní podmínky, zemědělství, řemeslo a obchod. Najdi si např. v atlase, kde se nachází Řím a dnešní Itálie. Proveď si zápis
  3. 6. 1. Chytrý a odvážný Řek jehož cesta z trójské války trvala mnoho let a byla velmi dobrodružná. 2. Stát slavných válečníků, muži byli od malička vychováváni v drsných podmínkách. 3. Řecké slohy dělíme podle typu sloupů
  4. Vyplňte pracovní list, odevzdáte po příchodu do školy. 18.3.2020. Matematika první pracovní list by jste měli mít dokončen nejpozději 22.3.2020 zasílat mi jej můžete na email. Budu je chtít odevzdat vyplněné včetně pomocných výpočtů první hodinu až se znovu uvidíme. Nezapomínejte je podepisovat a očíslovat stránky

Pracovní list - řešen

Zde najdete zadání pro úkoly týdne. Úkol týdne - 7.5. - 21.5. - Pracovní list - Starověké Athény a Sparta. Pro vypracování úkolu použijte prezentaci, kterou máte v záložce DĚJEPIS/STAROVĚK/ŘECKO. Úkol týdne - 23.4. - 30.4. - Staré řecké báje a pověsti. Přečtěte si libovolnou řeckou báji (například z knihy od. (Mykénská civilizace) Pracovní list Kréta termín odevzdání středa 18.3. Mykénská civilizace (prezentace) Zadání samostatné práce z 11.3 Temné (homérské) období cca 1200 - 800 př.n.l. Archaické období cca 800 - 499 př.n.l. Klasické období 499 - 338 př.n.l Starověké Řecko (rané období) - opakování Starověké olympijské hry - jak to začalo. délka videa 01:15. Historie olympijských her začala ve starověkém Řecku. Konaly se každé čtyři roky ve městě Olympia. Jak se liší od moderních her obnovených na konci 19. století Prostor pro publikaci didaktických textů a praktických materiálů podporujících moderní trendy ve vzdělávání

Starověké Řecko a Řím - Školáci

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Naučná literatura > Historie - dějiny > Starověké civilizace Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace Pracovní list Předmět: Dějepis Ročník: 6. Opakování vzdělávacího celku: Starověké Řecko

Tetovani byk znameni, tetování je láskou na celý životHruška plod - hruška je druh ovoce, plod hrušně, který jeLsoh | low smoke zero halogen or low smoke free of halogen

DĚJEPIS 6. roč. - zsrosice.c

pracovní list Starověké Řecko z 10. 3. - zkrácená verze. pro nemocné žáky (do sešitu) 1. Popiš (můžeš s pomocí atlasu) jaké přírodní podmínky byly na území starověkého Řecka a jak ovlivňovaly život lidí. 2. Řecký básník Homér napsal dvě velká díly. Jak se jmenují a o čem vyprávějí Tematická oblast: Starověké Řecko a Řím Předmět: Dějepis Výstižný popis způsobu využití nebo metodické pokyny: Pracovní list je určen pro fixaci důležitých pojmů starověkého Řecka. Pracovní list je seřazen podle abecedy. Žáci mohou vyhledávat pojmy vencyklopediích. Lze využít i ve fázi motivační jak Tento týden uzavřeme kapitolu starověké Řecko a napíšeme si avízovaný test (uč. str. 71-98). V příloze naleznete pracovní list k procvičení. Pojem: Kalokagathia = soulad těla a ducha =>nestačí být dobrý ve sportu, musíš mít něco v hlavě a naopak, pokud jsi chytrolín, pak bys měl část svého volného času strávit. Kompas času 12 (Vikingové) https://www.youtube.com/watch?v=t3muehJ8fug. Zhlédněte 12. díl seriálu Kompas času a doplňte informace. 1. Ve kterém roce.

Dějepis - DUM gymje

Starověké Řecko (sken).pdf Zobrazit Stáhnout 3961 kB: verze 2 : 28. 3. 2018 6:45: Pavel Vojta Pracovní listy - starší písemky; Selection File type icon File name Description Size Revision Time User Pracovní list Předmět: Dějepis Ročník: šestý Opakování vzdělávacího celku: Kultura, umění a vzdělanost ve starověkém Řecku 1. Přečti si povídání v učebnici o tom, jak se žilo ve starověkém Řecku (str. 78- 80) 2. Podívej se na styl účesů a oblékání 3 Řecko - pracovní list ( správné . řešení ) Vyber z následujících možností správnou odpověď na zadanou otázku. Od čeho je odvozen název minojské období? Podle jména nejvýznamnějšího krétského města. Podle jednoho z bohů, které uctívali Kréťané Pracovní list zde. STAROVĚKÉ ŘECKO. Imperiální války 03 - Bitva u Marathonu - zkrácená verze 26:00. Před zhlédnutím lze využít rozstříhané otázky pro jednoho či do dvojice zde. Žáci si odpověď napíší do sešitu. Při kontrole lze rovnou vyplňovat pracovní list zde,.

Webové stránky pro podporu (nejen) dějepisné výuk

Pracovní list k vyplnění a procvičení: EVROPSKÉ UMĚLECKÉ SLOHY A SMĚRY přehled.docx (496,1 kB) Pracovní list - výpisky: PŘEHLED STAVEBNÍCH A UMĚLECKÝCH SLOHŮ A SMĚRŮ OD STŘEDOVĚKU DO KONCE 19.docx (979477) Úvod; Starověk obecně; Mezopotámie; Starověké Řecko Na konci prezentace najdete pracovní list. Vypracovaný mi zašlete na e-mail: zsbozik@post.cz. Děkuji PB STAROVĚKÉ ŘECKO Staří Řekové dokázali povýšit geometrii na umění. V letech 1000-700 př. n. l. vládlo v Řecku geometrické období. Což můžeme snadno poznat podle zdobení keramiky

DUMY.CZ Materiál Starověké Řecko - Řecká kultura a uměn

Práce od 22. do 27.4. : zopakovat si téma - Starověké Řecko - k opakování využít učebnici a poznámky v sešitě, videa na edu.ceskatelevize.cz (2.stupeň - Dějepis - starověk) vypracovat následující . pracovní list (bude hodnocen známkou) a poslat na stepanova@zsholysov.c Učebnice str. 61 - 87, přečíst a poté stáhnout ze školního Webu pracovní list - Starověké Řecko, vybrat správné odpovědi a poslat zpět na e-mail hrebeckova@vodnanka.cz do 30.4.2020 Učebnice str. 88 - 104, přečíst a poté stáhnout ze školního Webu pracovní list - Římská republika Pracovní list k dějinám starověkého Blízkého východu, žáci pracují s historickou mapou v učebnici nebo atlase. Vedle orientace si žáci opakují znalosti o starověkých národech, jazycích a písmech

6

ZŠ Litomyšl, Zámecká - Dějepi

Maturita z dějepisu. Prezentace k semináři KD > Maturita z dějepisu > Práce studentů > Starověké Řecko zadejte Starověké Řecko. Dokončit pracovní list č. 29 - dole úkol dle učebnice str. 10 - vypsat litosférické desky podle obrázku V příloze zaslány nové listy 31 a 32. List 31 - doplnit celý list - jedná se o 2 lehká opakovací cvičen

Skola-servis

STAROVĚKÉ ŘECKO (OPAKOVÁNÍ) Odpověz na otázky: Co se vyváželo z Řecka? Co se do Řecka dováželo? Znázorni na časové přímce: Bitvu u Thermopyl, u Marathonu, u Salaminy a peloponéskou válku . 400 př.n.l. 500 př.n.l Vydavatelství Takti 2) klasické (antické) otrokářské státy - Řecko a Řím. Vznikly u moře, nikoliv u velkých řek. Ekonomika je velkou měrou závislá na otrocké práci (v orientálních despociích jsou rovněž otroci, ale nestojí na nich ekonomika a jejich postavení je příznivější). (antiquus = starobylý pracovní texty, které l Uveďte některé starověké řecké nebo římské mýty. l Co je jádrem vypravování v Homérově Íliadě? Charakterizujte některé postavy eposů. Uveďte některou z řeckých tragédií. Popište starověké řecké divadlo