Home

Brexit akkoord

Lockdown-ketel kookt over bij arme migrantenwerkers - DeMay zoekt bijkomende garanties over Ierse backstop - De

Brexit: UK considering all options with Northern Ireland talks stalled, says Frost - video. 1:16 . Play Video EU chief warns of 'crossroads' in Brexit dispute on Northern Ireland - video. 2:53. Het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK (slides) 06 juli 2020. Nederlands (1.6 MB - PDF) Downloaden. PDF - 1.6 MB. Politieke verklaring waarin het kader wordt geschetst voor de toekomstige betrekkingen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. 12 november 2019. Nederlands. Downloaden De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die nu sinds 1 januari 2021 gelden tussen de EU en het VK

Brexit The Guardia

Brexit Het brexit-akkoord in vijf hoofdpunten: van backstop tot tampontaks Michel Barnier, hoofdonderhandelaar namens de EU tijdens een persconferentie in Brussel, donderdagmiddag Brexit-akkoord EU-Johnson: Lagerhuis beslist zaterdag 18 oktober 2019 Het uittredingsakkoord dat Boris Johnson met de 27 andere regeringsleiders van de EU-landen heeft gesloten, verschilt niet veel van dat van Theresa May Het brexit-akkoord onder de loep. Waar de Britten verzand zijn in politieke chaos, hebben de EU-lidstaten deze dagen tijd om het brexit-akkoord nauwkeurig door te nemen Brexit is het vertrek van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). Hoewel de EU en het VK er op de valreep nog in geslaagd zijn een akkoord te sluiten over hun toekomstige relatie op het vlak van handel en samenwerking, leidt dat vertrek alsnog tot ingrijpende veranderingen vanaf 1 januari 2021 Brexit-akkoord bereikt: 'Maar we zijn er nog lang niet' Hoe ziet de vervanging voor de backstopregeling in Johnsons akkoord eruit? Het hele VK stapt uit de Europese douane-unie

Eigenlijk is het dikke pak papier (1259 bladzijden, waarvan ruim 800 bladzijden in de vorm van bijlagen en protocollen) een vrij mager akkoord. Mager omdat het voor veel sectoren van de economie een achteruitgang betekent. Waardoor de brexit uiteindelijk toch nog een vrij harde brexit wordt Europees Parlement keurt Brexit-akkoord goed . Persbericht . Plenaire vergadering . 29-01-2020 - 19:27 . Deel deze pagina: Facebook . Twitter . LinkedIn . Whatsapp . EP stemt in met VK - EU terugtrekkingsakkoord alvorens deze aan de Raad te presenteren voor de laatste stap in het ratificatieproces Wat staat in Brexit-akkoord over Noord-Ierland? 17/10/2019 om 13:07 door jvt. De Ierse backstop was het grootste struikelblok in de Brexit-onderhandelingen. Wat staat er in het nieuwe akkoord over. Het akkoord met de EU betekent niet dat de Brexit in kannen en kruiken is. Boris Johnson heeft geen meerderheid in het parlement, maar heeft dat wel nodig om het akkoord goedgekeurd te krijgen De Brexit vindt officieel eind maart 2019 plaats, maar omdat er nog geen akkoord is over de toekomstige relatie tussen het VK en de EU, komt er een overgangstermijn. De huidige overeenkomst regelt.

Het terugtrekkingsakkoord tussen de EU en het VK

De conservatieve partij van premier Johnson won daarbij overtuigend en hij wist vervolgens zowel in het Lagerhuis als het Hogerhuis een meerderheid voor het brexit-akkoord te krijgen. Daardoor vond de brexit uiteindelijk plaats op 31 januari 2020 en trad op 1 februari 2020 het terugtrekkingsakkoord in werking Brexit-akkoord of no deal-Brexit: het VK levert hoe dan ook in. No deal of op het nippertje een Brexit-akkoord: het VK gaat er hoe dan ook flink op achteruit. Andy Langenkamp. 23 nov 2020 De brexit-achtbaan beleefde weer hoge pieken en diepe dalen, duizelingwekkende snelheden gevolgd door de traagheid van een slak. Daaromheen: wilde geruchten over een nieuw akkoord - getemperd. Brexit akkoord is bereikt! De EU en het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben een akkoord bereikt over de manier waarop de Britten op 31 oktober 2019 de EU kunnen verlaten. Het akkoord dient nog wel door het Britse parlement gesteund te worden..met nog 14 dagen te gaan Vandaag en morgen is er in Brussel een Europese top met de regerings­leiders en staatshoofden van de EU-lidstaten. Om op 31 oktober tot een onderhandelde brexit te kunnen komen, was het nodig dat er tegen deze EU-top een akkoord tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk op tafel lag

Ook zij slaagde erin met Brussel tot een akkoord te komen, maar haar Brexit-deal werd drie keer weggestemd door het Britse parlement. Dit gebeurde voor het laatst eind maart. Brussel zei toen niet. De Europese Raad zal, mits unanimiteit van de 27 lidstaten, het Brexit-akkoord snel ondertekenen. Eens dat proces afgerond is, kan het Europees Parlement zijn goedkeuring verlenen.. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk hebben een akkoord bereikt over de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. 'Als Ierland en Noord-Ierland akkoord gaan, dan zal de situatie bij de grens er na de Brexit net zo uitzien als nu,' zegt Simon Coveney, de Ierse minister van Buitenlandse Zaken

VisNed: Brexit akkoord toch rondgekomen. De Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) zijn er uiteindelijk toch in geslaagd een handelsakkoord te sluiten om daarmee het vertrek van het VK uit de EU zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Visserij was tot het laatst één van de grote struikelblokken en we moeten concluderen dat de. De Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk sloten op kerstavond een akkoord dat de Brexit regelde. Hoewel dit akkoord grote invloed heeft op Nederland, heeft de Tweede Kamer er niets over te zeggen Brexit akkoord. Nieuws & Achter­grond Wapenstilstand in 'slag om de worst': Britten krijgen extra tijd om aan EU-regels te voldoen. Nieuws & Achter­grond EU kijkt meewarig naar Zwitserse Alpenmoed: Bern vervreemdt zich moedwillig van Europa. Nieuws & Achter­gron Brexit, een porte-manteauwoord van 'British exit' (Brits vertrek), is het uittreden van het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020. Daarmee kwam na 47 jaar een einde aan het lidmaatschap van het VK van de EU en haar voorganger, de Europese Gemeenschappen.Het was de eerste keer in de geschiedenis van de EU dat een lidstaat terugtrad uit de Unie Brexit-minister Raab heeft ontslag genomen. Naast hem zijn er vanochtend nog drie bewindspersonen uit het kabinet van premier May gestapt omdat ze het concept-akkoord met de EU niet kunnen steunen

EU-parlement vetoot handelsdeal als Britten Brexit-akkoord niet naleven 11 september 2020 20:35 11-09-20 20:35 Laatste update: 11 september 2020 20:52 Update: 11-09-20 20:52 284 NUjij-reacties. Martin constateerde dat de financiële effecten van de pandemie het uitzicht op een akkoord vergroten. We zitten niet te wachten op een tweede mokerslag, veroorzaakt door een 'no deal' of een halfbakken akkoord'', gaf hij aan. Lees ook: Ondanks Brexit verkiezen multinationals Londen boven Amsterdam of Parijs Witte rook in Brussel: Brexit-akkoord is rond, kondigen Johnson en Juncker aan. Indignatie redactie 17 oktober 2019 4 min lezen. Er is na lang onderhandelen dan toch een akkoord over de brexit gevonden. Dat kondigen Brits premier Boris Johnson en Europees Commissievoorzitter Jean-Claude Juncker aan Dit akkoord bevat de regelingen voor de ter ugtrekking van het Verenigd Koninkr ijk van Groot-Br ittannië en Noord-Ierland (hier na Verenigd Koninkr ijk genoemd) uit de Europese Unie (hier na Unie genoemd) en uit de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (hier na Euratom genoemd)..

BREXIT AKKOORD 24 december 2020 . CONTAINER TEKORT 23 december 2020 . ANTWERP STUDENT FLEET 2021 22 december 2020 . DIGITAL GATEWAY 2 GOVERNMENT 22 december 2020 . VIRTUAL & AUGMENTED REALITY. Brexit: Europese Unie en Verenigd Koninkrijk staan op zucht van akkoord 23/12/20 om 05:10 Bijgewerkt om 16:4 Lagerhuis wijst het Brexit-akkoord opnieuw af, dit keer met 391 tegen 242 stemmen. 29 maart 2019. Het Brexit-akkoord wordt voor derde keer verworpen, nu met 344 tegen 286. De Britse regering vraagt uitstel voor Brexit aan bij EU. 10 april 2019. EU-leiders geven Londen uitstel tot 31 oktober

Hoewel er dankzij het akkoord op bepaalde producten geen invoerrechten betaald moeten worden vanaf 1 januari, zijn er ook een aantal nadelen aan het akkoord verbonden. Transport tussen het VK en de EU zal een stuk lastiger verlopen. Er zijn meer douaneprocedures en voedselveiligheidscontroles waardoor ook de wachttijden oplopen De grens tussen Ierland en Noord-Ierland werd door de Brexit een buitengrens van de Europese Unie (EU). Bij een buitengrens horen grenscontroles, maar dit willen Ierland en Noord-Ierland niet. Daarom hebben het Verenigd Koninkrijk (VK) en de EU afspraken gemaakt die grenscontroles moeten voorkomen 15 oktober Er moet uiterlijk vanavond of morgenochtend een akkoord zijn over juridische teksten over de brexit, anders kan er later deze week op een EU-top in Brussel geen deal worden beklonken.

Pyrrusoverwinning voor Movistar - De Standaard

Wat is de stand van zaken? Brexit-loke

Europees Parlement akkoord met noodmaatregelen. Het Europese Parlement is akkoord met een aantal noodmaatregelen in het geval van een no deal Brexit. De noodmaatregelen omvatten afspraken over het verlengde gebruik van een Eurovergunning en de uitfasering van de cabotageregeling indien de EU en het VK niet tot een handelsakkoord komen Douane | FOD Financiën. Home. Douane en Accijnzen. Ondernemingen. Brexit. Douane. Onze infocenters en kantoren zijn tijdelijk gesloten voor het publiek. U kunt de grote meerderheid van uw administratieve zaken online of per telefoon regelen. CORONA - Informatie en maatregelen

In 5 stappen klaar voor Brexit in de Nederlandse havens. Zonder voorgemeld document, geen vervoer! Alle ferryterminals en de meeste shortsea-terminals stellen deelname aan de Nederlandse ketenoplossing verplicht. Kom nu in actie en volg de 5 stappen om tijdig Ready for Brexit te zijn 621 Europarlementariërs spraken hun steun uit voor het brexit-akkoord, 49 stemden tegen. Alle Nederlandse Europarlementariërs stemden voor De EU-27-leiders komen op 10 april 2019 bijeen om de recentste brexit-ontwikkelingen te bespreken. Gezien de verwerping van het terug­trekkings­akkoord door het Lagerhuis heb ik besloten een Europese Raad bijeen te roepen op 10 april, bevestigt Donald Tusk na de stemming in het Britse parlement

Het Brexit-akkoord en de gevolgen voor transport en logistiek Op 31 januari 2020 heeft het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaten. Hoewel er tot 1 januari 2021 vrijwel niets verandert, is één ding zeker; de Brexit gaat het logistieke landschap van Europa veranderen, waarbij de juiste voorbereidingen essentieel zijn Met de Brexit Impact Scan ontdek je hoe het akkoord tussen het VK en de EU effect heeft op je bedrijf. En komen zaken naar voren waaraan je misschien nog niet hebt gedacht. De scan informeert je over de nieuwe regels voor zakendoen met het VK die sinds 1 januari 2021 gelden Boris Johnson wint deze week de verkiezingen, maar met een grote meerderheid: zeker niet. En als hij dan begin komend jaar de Brexit-deal er doorheen krijgt, volgen lastige keuzes, nog méér lastige keuzes. Want, zo verwacht en schrijft Brexit-expert en ondernemer in Londen, Lennard van Otterloo i De brexitdatum is 31 oktober. Volgens het akkoord verlaten de Britten de EU om 23.00 uur lokale tijd (middernacht in de meeste andere lidstaten, waaronder Nederland). Dan volgt een transitieperiode tot eind 2020 waarin alle EU-regels nog gelden maar Londen niet meer meebeslist over EU-zaken

De drie pijlers van het Brexit-akkoord: dit hebben de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk beslist. De Europese Commissie is op haar website begonnen met het publiceren van de documenten die. Brexit. Het brexit-akkoord van Groot-Brittannië en de Europese Unie is zaterdag officieel gepubliceerd. Dat betekent dat iedereen het nu kan downloaden. Het akkoord telt 1246 pagina's met nieuwe. 5 vragen: is Brexit-akkoord nog mogelijk? EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier is in Londen voor de onderhandelingen. Er wordt nog steeds koortsachtig onderhandeld tussen de Europese Unie (EU) en. Op 1 januari 2021 kwam er een einde aan het vrije verkeer van werknemers tussen de EU en het VK. Hierdoor gelden er nieuwe spelregels voor het tewerkstellen van personeel aan beide kanten van het Kanaal.. Op de valreep van 2020 sleepten de brexit-onderhandelaars nog een akkoord uit de brand. Sommige zaken zullen ingrijpend veranderen, andere helemaal niet Brexit-akkoord; diefstal van kottervloot. Gepubliceerd: 30 december 2020. Nu de kruitdampen van de Brexitdeal tussen de Europese Unie (EU) en het Verenigd Koninkrijk (VK) langzamerhand optrekken en kennis genomen wordt van de teksten en tabellen is slechts één zure conclusie mogelijk; de Nederlandse kottervloot is bestolen en betaalt een veel.

Het beperkte brexit-akkoord is veruit te verkiezen boven een no deal, die de EU en zeker het VK op de rand van de afgrond had gebracht. Het Britse Office for Budget Responsibility (OBR) bracht recent nog studies in herinnering die erop wezen dat het Britse bbp zonder akkoord 2 procent lager zou liggen dan met een akkoord zoals het huidige Lees eerst onze Q & A Brexit met een deal Hebt u nog steeds vragen? Bel onze Brexitlijn Brexit newsletter. Wonen in Nederland volgens het Brexitakkoord. Hebt u nog geen verblijfsdocument volgens het terugtrekkingsakkoord Brexit aangevraagd? Doe dit vóór 1 oktober 2021

Vreugde over EU-akkoorden, somberheid over brexit. Er was een nacht doorhalen voor nodig, maar het is de EU-leiders gelukt om een aantal belangrijke afspraken te maken Brexit. Print. Het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland) heeft de Europese Unie (EU) op 31 januari 2020 verlaten. Tot 31 december 2020 was er sprake van een overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode golden nog de EU-regels en -wetten voor het Verenigd Koninkrijk Brexit Party leader Nigel Farage told BBC News it was a rotten deal for British fishermen, and that he was very concerned about the level playing field

Het brexit-akkoord in vijf hoofdpunten: van backstop tot

Het parlementslid vindt dat het referendum na oktober moet plaatsvinden, als het definitieve akkoord zou rond zijn, en voor 'brexit day', eind maart, de dag dat het land niet langer lid is van de EU Algemene stand van zaken Op 31 januari 2020 verliet het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie. Om de verworven rechten van de Britse en Europese burgers te waarborgen, trad op 1 februari 2020 het terugtrekkingsakkoord in werking. Voor Britse en Europese burgers die vanaf 1 januari 2021 nieuwe rechten krijgen, is vanaf 1 januari 2021 de handels- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese. Opinie 'Brexit-akkoord moet ook over 45.000 Britse Nederlanders gaan' Als er een akkoord komt tussen de EU en VK gaat dat vooral over de handel, schrijft Annette Schrauwen in dit opiniestuk.

Brexit-akkoord EU-Johnson: Lagerhuis beslist zaterdag - E

  1. g komt aan het eind van vier jaar slopende onderhandelingen en net voordat op 31 december de deadline verstrijkt. Zo wordt voorkomen dat het Verenigd Koninkrijk vanaf 1 januari in een totaal isolement terechtkomt. Het akkoord is [
  2. istratieve en logistieke procedures bij de uitvoer naar het VK
  3. Blok: handelsdeal hoogst haalbare, Nederlandse belangen goed afgedekt. De Europese Unie heeft alles eruit gehaald wat er in zat tijdens de handelsgesprekken met het Verenigd Koninkrijk
  4. Elk Brexit-akkoord (of het uitblijven daarvan) zou sowieso op de een of andere manier gevolgen hebben gehad voor bedrijven in het VK en de EU, maar volgens ons was de angst grotendeels overdreven.
  5. Brexit: akkoord over het nieuwe EU-VK partnerschap. De onderhandelaars van de Europese Unie (EU) en van het Verenigd Koninkrijk (VK) hebben op 24 december 2020 een akkoord bereikt over een nieuw partnerschap. Dit akkoord bevat afspraken over de regels die per 1 januari 2021 zullen gelden tussen de EU en het VK

Het brexit-akkoord onder de loep Brexit-akkoord AD

  1. De Gordiaanse Knoop is compleet: Brexit-akkoord is eigenlijk onmogelijk, concluderen Johnson en Merkel na telefoontje 08/10/2019 om 12:39 door jvh | Bron: BELGA - Print - Corrigee
  2. De eerste doorbraak in de Brexit-onderhandelingen is een feit. Ruud Mikkers legt uit wat dat concreet voor ons betekent
  3. g te komen. De actie was gepland om in de plaats Boulogne-sur-Mer te gebeuren
  4. uut. 24-12-2020 Volgens diverse bronnen wordt er vandaag nog een brexitakkkoord bereikt tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. evofenedex volgt de ontwikkelingen op de voet en komt met een eerste reactie zodra het akkoord formeel naar buiten is.

Brexit Vlaanderen.b

Brexit Europakenner Hendrik Vos pessimistisch over brexit-akkoord: 'Wachtrijen en chaos allicht niet meer te vermijden' Hendrik Vos Beeld Thomas Sweertvaegher. Volgens professor Europese. De Brexit heeft uiteenlopende gevolgen voor bedrijven, burgers en overheden. Om lidstaten en de zwaarst getroffen sectoren in staat te stellen de onvoorziene en negatieve gevolgen van de Brexit op te vangen, heeft de Europese Commissie een Brexit Adjustment Reserve voorgesteld. Het voorlopige akkoord tussen de Raad en het Europees Parlement over dit fonds is een grote stap in de richting van.

Peer Pijnenburg AltraStar AltraSun; Brexit akkoord Brexit Bron: Trouw. Het wonder is geschied: er is een brexit-akkoord De Britse premier Johnson en commissievoorzitter Von der Leyen tijdens een ontmoeting in Brussel eerder deze maand. Beeld AP. Een akkoord van 'historische betekenis', vindt bondskanselier Merkel Het Verenigd Koninkrijk (VK) en de Europese Unie (EU) hebben een politieke overeenkomst gesloten over de overgangs-periode na de brexit van maart 2019. De kwestie van de status van de grens met Ierland is echter nog niet opgelost. De onderhandelingsteams hebben maandag 19 maart een akkoord bereikt over een overgangsregeling van 20 maanden

Nieuw Brexit-akkoord. Het nieuwe akkoord is een vangnet dat moet garanderen dan de grens tussen Noord-Ierland en Ierland open blijft als het VK en de EU er niet in slagen om in de twee jaar durende overgangsfase een definitief handelsakkoord te sluiten. Aan het huidige Brexit-akkoord worden nu twee verklaringen toegevoegd De Britse premier May heeft de stemming van morgenavond over het brexit-akkoord met de EU uitgesteld. Dat heeft ze bekendgemaakt in het Lagerhuis, na een spoedoverleg met de belangrijkste ministers uit haar kabinet. Het is nog niet duidelijk wanneer de stemming alsnog plaatsvindt Brexit: omvattend akkoord niet in zicht Waar de brexit-discussie top of mind was in heel wat Europese hoofdsteden in het begin van dit jaar, werd deze uitdaging steeds meer naar de achtergrond verschoven om volop te kunnen focussen op de bestrijding van het coronavirus The Schengen Area (English: / ˈ ʃ ɛ ŋ ən / SHENG-ən, Luxembourgish: [ˈʃæŋən] ()) is an area comprising 26 European countries that have officially abolished all passport and all other types of border control at their mutual borders. The area mostly functions as a single jurisdiction for international travel purposes, with a common visa policy.The area is named after the 1985 Schengen.

De belangrijkste punten uit het Brexit-akkoord NU - Het

Op 14 november 2018 was er ook al eens een brexit-akkoord, met May. Afwachten of dit wordt goedgekeurd door het Britse parlement. Wat staat in het akkoord over Noord-Ierland? De knoop lag dus tot nu steeds bij de grenskwestie tussen Noord-Ierland, dat onderdeel is van het Verenigd Koninkrijk, en de Republiek Ierland, dat lid is van de Europese. Brexit timeline. Key dates in the Brexit negotiations between the UK and the EU: Expand overview. 2021. 27 and 29 April. On 27 April 2021 the European Parliament gave final approval to the EU-UK Trade and Cooperation Agreement. On 29 April 2021 the European Council approved the conclusion of the agreement by way of a Council Decision

Gegevensoverdracht met het post-Brexit Verenigd KoninkrijkOverleg tussen Johnson en Corbyn levert niets opZutendaalse pick-up trekt aandacht tijdens VB-betoging'Whips' moeten Conservatieve brexit-dwarsliggers in het

Brexit-handelsakkoord officieel ondertekend, maar wie zijn

Europees Parlement keurt Brexit-akkoord goed Nieuws

Video: Wat staat in Brexit-akkoord over Noord-Ierland? - De Standaar

Recente Brexit-ontwikkelingen: akkoord over de transitieperiode. Over precies een jaar, op 29 maart 2019, treedt het Verenigd Koninkrijk (VK) uit de Europese Unie (EU). De Brexit is dan een feit. Gelukkig werden het VK en de EU het deze maand eens over een transitieperiode van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 Brexit akkoord over toekomstige relatie . 24 december 2020; De Britse en Europese onderhandelaars bereikten op 24 december een akkoord over hun toekomstig relatie (Trade and Cooperation Agreement). Dit akkoord is te vinden op de website van de Europese Commissie. Het akkoord omvat o.a. afspraken over de toekomstige handelsrelatie tussen het VK. Laatste update 15-3-2021Brexit: vraag en antwoord - fytosanitaire inspectiesBrexit: erkenningsregeling voorraadkeuringen (excl. zaden)Brexit: gebruik pre-exportcertificaat voor export VKDe Britse overheid publiceerde op 8 oktober 2020 de tweede versie van het Border Operating Model. Deze bevatte informatie over de procedures voor handel met de EU na het eindigen van d

Europa keurt nieuw Brexit-akkoord goed, alle ogen op

Met een harde brexit is iedereen slechter af. Dit akkoord helpt de grootste schok opvangen. Ook voor de visserijsector, die tot het laatste moment mee de inzet van de discussies vormde, worden garanties in het vooruitzicht gesteld die onze vissers de mogelijkheid bieden zich aan de nieuwe, post-brexit realiteit aan te passen Bourgeois over Brexit-akkoord: Begin nieuw hoofdstuk voor relaties EU-VK Door Geert Bourgeois op 27 april 2021, over deze onderwerpen: Economie , Europees beleid , Brexit Op dinsdag 27 april stemt het Europees Parlement over het Handelsakkoord Een akkoord tussen twee of meer landen of regio's, ter bevordering van de wederzijdse.

Dit zijn de 7 belangrijkste punten van het Brexit-akkoord

Brexit-akkoord, transitieperiode en visserij 15 november 2018 Na 1,5 jaar onderhandelen is er een akkoord gekomen tussen het EU onderhandelingsteam onder leiding van Michel Barnier en de Britse regering over de voorwaarden waaronder het Verenigd Koninkrijk (VK) de Europese Unie (EU) zal verlaten Ook de Britten zijn akkoord met het tijdelijk Brexit akkoord. Zoals zo vaak met een moeilijk bereikt akkoord is eigenlijk niemand tevreden. Het is dan wel een akkoord, maar het is geen gelopen race Live EU-leiders keuren nieuw akkoord over brexit goed, alle ogen op Brits parlement . 17/10/19 om 09:10 Bijgewerkt om 20:34 De Europese en Britse onderhandelaars bereikten vlak voor de start van.

Brexit-akkoord: wat er is afgesproken over dataverkeer. Juridisch. Matthias De Bruyne. Op de valreep sloten het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie alsnog de veelbesproken deal over het tijdperk na Brexit. Naast visserij, landbouw en handelsverkeer bevat het akkoord ook bepalingen over het dataverkeer Preliminary deal on €5 billion fund to mitigate the effects of Brexit. A five-billion-euro fund to overcome the consequences of the UK's withdrawal came a big step closer to adoption today after the Council and the European Parliament reached a preliminary agreement on the draft regulation. The deal means that funding from the Brexit. Brexit zal de logistieke operaties aanzienlijk beïnvloeden. Op het nippertje bereikten Europese en Britse onderhandelaars een akkoord waarmee een harde Brexit per 1 januari 2021 is voorkomen. Maar wat staat er onder andere in het bijna tweeduizend pagina's tellende document

World Vegetable Map 2018: ontdek alle trends – Tuinbouw

Brexit: Verenigd Koninkrijk vertrokken uit Europese Unie

Brexit-akkoord of no deal-Brexit: het VK levert hoe dan ook i

Onderhandelingen tijdelijk stilgelegd, maar een brexit

KortrijkDe Kamers van Koophandel van de landen rond de Noordzee willen een snel akkoord rond de Brexit.Ze doen daarvoor een oproep tot de EU en het Verenigd Koninkrijk om snel te schakelen. Afgelopen vrijdag was er voor het eerst enige vooruitgang te bespeuren in de Brexit-onderhandelingen Het Brexit-akkoord dat premier Theresa May met de Europese Unie sloot, werd met een overweldigende meerderheid afgewezen: 432 tegen 202. De nederlaag van May komt niet als een verrassing. Ruim een maand geleden stelde ze de stemming nog uit omdat een pijnlijke nederlaag onvermijdelijk was Boris Johnson over Brexit-akkoord: Het ziet er zeer, zeer moeilijk uit De posities van de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk over de Brexit liggen nog ver uiteen