Home

FŽP studijní oddělení

Studijní oddělení Vedoucí studijního oddělení: Dana Matkovičová dana.matkovicova(zavináč)ujep.cz. Telefon:. 475 284 14 Studijní oddělení. Rozhodnutí doručovaná studentům náhradním způsobem - červenec 2021. 7 souborů. Luong Thi Ngoc Mai - vyvěšeno 8.7.2021 luong-thi-ngoc-mai.pdf. Velikost 82.12 kB. Aktualizováno 08.07.2021. Stáhnout soubor. Frolova Mariia - vyvěšeno 8.7.2021 frolova-mariia.pdf. Velikost 82.31 kB

Studium. Pro uchazeče. O fakultě; Studijní programy / přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022; Elektronická přihláška; Kontakt; 24 témat FŽP UJEP; Možnosti studia v zahraničí; Pro studenty. Studijní oddělení; Harmonogram akademického roku; Aktuální sdělení; Studijní předpisy; Stipendia a poplatky za studiu 44000 FŽP - Fakulta životního prostředí Studijní oddělení. Jméno nebo příjmení: Pracoviště: Součást: Podřízená: UJEP 2017. PODÍVEJ SE NA ZÁZNAM DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2021 NA FŽP UJEP Studijní oddělení Věra Janečková, 475 284 129, vera.janeckova@ujep.cz Mgr. Monika Stržínková, 475 284 149, monika.strzinkova@ujep.cz. Proděkan pro studium Ing. Jan Popelka, Ph.D., 475 284 160, jan.popelka@ujep.c Materiály umístěné na tomto serveru mohou být publikovány pouze se souhlasem ČZU © 2007+ - Všechna práva vyhrazena ~ ČZU ~ Datum poslední aktualizace webu. Studijní oddělení fakult. PEF. Infocentrum +420 224 38 4 345; FAPPZ. Ing. Jitka Voženílkov FŽP. Ing. Renáta Beránková.

Ostatní fakulty a institut (tedy FŽP, FLD, FTZ a IVP), pak je adresa podání žádosti: ČZU v Praze, Studijní oddělení rektorátu, Kamýcká 129, 165 00 Praha - Suchdol. Doručení Vašich dokumentů potvrdíme emailem, jakmile je obdržíme. Prosím, důkladně si zkontrolujte všechny předkládané doklady, prosté kopie diplomů a. 43234 Studijní oddělení; 43130 Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality; 43104 Propagace a reklama PF; 43131 Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF; 43151 Oddělení pro vnější vztahy PF; 43152 Asistent pro internacionalizace; FŽP - Fakulta životního prostředí. Studium. Obecné informace. Studijní oddělení; COVID a studium; Imatrikulace; Promoce; Studentská grantová soutěž; Služby studentům; Kariérní poradenství; Univerzitní centrum podpory Studium na PřF. Přijímací řízení; Online den otevřených dveří 2021; Bakalářské studium; Magisterské studium; Doktorské studium.

FŽP - Studijní oddělen

Kontakty. Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem je veřejná vysoká škola zřízena zákonem č. 314/1991 Sb. IČ: 44555601. DIČ: CZ44555601. Sídlo: Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem Cookies používáme k tomu, abychom vám poskytli nejlepší zkušenosti na našich webových stránkách. Pokud budete nadále používat tyto stránky, předpokládáme, že s tím souhlasíte 44000 FŽP - Fakulta životního prostředí; 44100 Útvar děkana FŽP; 44101 Sekretariát děkana FŽP; 44110 Útvar tajemníka FŽP; 44103 Úklid FŽP; 44105 Autodoprava FŽP; 44300 Budovy FŽP; 44301 Budova Králova Výšina; 44315 Budova CPTO FŽP; 44120 Útvar proděkana pro studium; 44102 Studijní referát FŽP; 44130 Útvar proděkana. Oddělení knihovních služeb. Odbor bezpečnosti. Odbor informačních a komunikačních technologií. Středisko podpůrných služeb IKT. Středisko správy datových a telekomunikačních sítí. Středisko správy informačních systémů. Středisko správy koncových zařízení. Středisko správy serverů a databázových systémů.

Studenti - Fakulta životního prostředí ČZU v Praze - FŽ

dalšího akademického roku. Po vypršení doby přerušení studia je studium ukončeno - zanecháním. (6) Poplatek spojený se studiem vyřizuje studijní oddělení rektorátu. Rozhodnutí o přerušení studia vydává, na základě podkladů studijního oddělení rektorátu, děkan FŽP prostřednictvím studijního oddělení FŽP Studijní oddělení FF UJEP. Vedoucí studijního oddělení: Mgr. Daniela Libichová Studijní referentka: Mgr. Tereza Jenšíková. Kontakty:. Tel.: 475 286 467. 43120 Útvar proděk.pro studium a pedag.praxe (1) 43104 Propagace a reklama PF (1) 43231 Centrum pedagogické praxe PF (3) 43234 Studijní oddělení (7) 43130 Útvar proděk.pro rozvoj a řízení kvality (1) 43131 Oddělení pro vnitřní a vnější vztahy PF (0) 43151 Oddělení pro vnější vztahy PF (2

Fakulta životního prostředí - UJE

UJEP - Hledání kontakt

  1. Lidé na katedře. Telefonní čísla k nám na fakultu (zde uvedena čtyřmístně) zadávejte prosím ve tvaru 22195xxxx ). Pokud není uvedeno jinak, místnosti se nacházejí v budově Viničná 7. Přehled nejdůležitějších kontaktů. AKADEMIČTÍ PRACOVNÍCI. VĚDEČTÍ PRACOVNÍCI. EMERITNÍ PROFESOR. TECHNIČTÍ A ADMINISTRATIVNÍ.
  2. Studijní oddělení Na studijním oddělení mi pomohou vyřídit veškeré záležitosti týkající se mého studia (např. uznání předmětů, stipendium, plnění studijních povinností, aj.) Doplňovací volby do studentské komory akademického senátu FŽP se uskutečnily ve dnech 26
  3. Domů; Projekt FloraLith - výsledky; Projekt FloraLith - výsledky. Projekt FloraLith - Ochrana a zachování vybraných biotopů vzniklých (historickou) hornickou činností a zemědělským využíváním Krušných hor (s registračním číslem 100315445) byl realizován v období 13. 2. 2017 - 30. 6. 2021 v rámci programu INTERREG VA Svobodný stát Sasko - Česká republika.
  4. Studijní oddělení technických informatiky Vědecká rada Akademický senát Děkan Proděkan pro studium Proděkan pro vědu a zahraniční styky Tajemník Daniela Frank - student FŽP UJEP - 24.11.1999 ukončeno členství v AS UJEP Michal Lukeš - student FŽP UJEP - 1.3.2000 zvolen do AS UJEP 3.4 Správní rada UJE
  5. Poskytuje studijní, edukační a profesní poradenství, a to jak zájemcům se zdravotním postižením o studium na ČZU, tak studentům na ČZU se zdravotním postižením. jakož i s pracovníky studijních oddělení ČZU. FŽP MCEVII/319 Tel.: +420 224 382 992.

Fakulta životního prostředí UJEP - Studuj FŽP UJE

Studijní oddělení na fakultách slouží studentům od chvíle, kdy se přihlásí ke studiu, až po promoci a vydání diplomu. Na pracovníky studijních oddělení se můžete obracet se všemi záležitostmi souvisejícími se studiem, s nimiž se v průběhu studia setkáte Cílem magisterského studijní programu Podnikání a administrativa je příprava absolventů, kteří budou schopni zvládat řídící funkce na střední i vrcholové úrovni podniků, případně sami založit a vést podnik, a to jak v prostředí domácí ekonomiky, tak v podmínkách mezinárodního podnikání Univerzita Karlova Lékařská fakulta v Plzni Husova 3, 301 00 Plzeň. email: info@lfp.cuni.cz tel.: +420 377 593 400 fax: +420 377 593 449 datová schránka: piyj9b

Studium. Promoce absolventů Ve dnech 24.8. a 26.8.2021 jsou na TF z důvodu zápisu nových studentů úřední hodiny na studijním oddělení zrušeny. Číst dále. 1.6.2021 Promoce absolventů. Právě vychází časopis Živá univerzita č. 1-2/2021. Výběr z aktuálního dění na ČZU vám přináší nové dvojčíslo Živé univerzity, které vychází online a zároveň i v tištěné podobě. Nejnovější dvojčíslo přináší letošní novinky i z Fakulty tropického zemědělství. Číst dále Děkani lesnických fakult prosazují podporu smíšených lesů. Správné nastavení podpory revitalizace českých lesů v postkalamitní době pomůže vybudovat stabilnější, druhově bohatší a odolnější smíšené lesy. Uchazeči o studium. Studenti. Absolventi. Partneři. Veřejnost. Zájemci o práci. Fakulta v médiích Skripta, tisk, kopírování. Reprografické studio se nachází v suterénu Provozně ekonomické fakulty. Studentům poskytuje možnost nákupu skript PEF, kopírování, laminace, tisk, vazby a další služby. Aktuální informace naleznete na stránkách reprografického studia Studijní a zkušební řád ČZU v Praze pro studium v bakalářských a magisterských studijních programech - PLATNÁ VERZE (od 30.9.2019) studijni-czu-bcmgr-12-r-v2.pdf: Velikost 317.26 kB: Aktualizováno 23.09.2019: Stáhnout soubo

Aktuality - Fakulta životního prostředí ČZU v Praze

Abecední seznam útvarů - Abecední seznam - Útvary - ČZU

Theses.cz je systém pro odhalování plagiátů mezi závěrečnými pracemi a je vyvíjen a provozován Fakultou informatiky Masarykovy univerzity. Slouží vysokým školám a univerzitám (nejen v ČR) jako národní registr závěrečných prací. Víc 2021. Nová fakultní škola - HOP Teplice. Dne 15.6.2021 jsme podepsali smlouvu o partnerství s naší novou Fakultní školou. Hotelová škola, Obchodní akademie a Střední průmyslová škola v Teplicích vyučuje technické obory jako například Strojírenství a Informační technologie Moodle FŽP. Čeština ‎(cs)‎ Studijní opory a komunikace se studenty v systému Moodle. OH - Průzkum. Kurz pro sekretářku katedry. Kurz IS/STAG pro studijní oddělení. Nejste přihlášeni (Přihlášen. Česká zemědělská univerzita Knihovna ČZU Kamýcká 129 165 00 Praha 6 - Suchdol IČO: 604 607 09 DIČ: CZ604 607 0

Kontakty - ČZ

Studijní informační systém (verze jádra: 2157) Login : Heslo : Používat toto přihlášení i pro ostatní aplikace UK Studijní Informační Systé Katedra anglistiky nabízí uchazečům o studium anglického jazyka jak formu bakalářského studia jednooborového, tak studium v kombinaci s řadou dalších předmětů (v učitelském programu se zaměřením na vzdělávání).Oba typy programů jsou koncipovány tak, aby umožnily absolventům široké možnosti uplatnění v oblastech vyžadujících kvalitní jazykové služby a. Na podzim 2020 se řady doktorandů FŽP a PřF UJEP rozrostly o nové studenty prvního ročníku. Ke studiu Aplikovaných nanotechnologií nastoupili dva studenti, na ECHT dokonce pět. Jejich studijní plány jsou významně poznamenány pandemií COVID-19

Kontaktní informace. Česká zemědělská univerzita v Praze Kamýcká 129 165 21 Praha 6 - Suchdol DIČ: CZ60460709 ID datové schránky ČZU: 3hdj9c (společně akreditovaný studijní program) 2008 - 2010 Ing. Odpadové hospodářství - FŽP UJEP. 2005 - 2008 Bc. Ochrana ŽP v průmyslu - FŽP UJEP . Zaměstnání: 09/18 - dosud Odborný asistent - PřF UJEP. 09/15 - dosud Odborný asistent - FŽP UJEP. 05/16 - dosud Vědecký pracovník - ÚACH AV ČR, v.v.i Studijní oddělení FSpS MU tel: +420 549 49 2015, 2016, 2017. Kamenice 5 e-mail: studijni@fsps.muni.cz. 625 00 Brno www.fsps.muni.cz . www.is.muni.cz . Povinnosti studenta- čtěte pozorně! Seznamte se s právy a povinnostmi studenta, které jsou uvedeny ve. 9. 2016, v úředních hodinách studijního oddělení předložili své studijní referentce studijní průkazy (indexy) k pravidelné kontrole po absolvovaném roce studia. Společné zápisy do vyšších roků studia se v akademickém roce 2016/2017 nebudou konat Wed, 07 Sep 2016 00:00:00 +020 Studijní oddělení. Studijní oddělení najdete v budově Fakulty aplikovaných věd v areálu Západočeské univerzity v Plzni hned vedle děkanátu

19. srpen - čtvrtek Seznamovací kurz PEF ČZU - Rozlet PEF 19. 8. 2021 Areál ČZU 19.8.2021; Seznamovací kurz PEF ČZU - Rozlet PEF 20. 8. 2021 Areál ČZU 20.8.2021; Webinar - Citing and reference manager (Mendeley or Zotero) (EN) Online 24.8.2021 Webinar - Critical evaluation of information (EN) Online 25.8.2021 Kinematograf Bratří Čadíků Zámek v Kostelci nad Černými lesy 30.8. Studijní oddělení. Potřebujete poradit ohledně přijímacího řízení, podání přihlášky či vyřídit potvrzení o studiu? Studijní referentky vyřizují nejen tyto, ale i další žádosti uchazečů a studentů na všech stupních studia. Studijní oddělení NF najdete ve 3. patře Nové budovy, VŠE

Metodika podpory perlorodky říční - Fakulta životníhoKatedra biotechnických úprav krajiny - Fakulta životního