Home

Všeobecná sestra vzdělání

Přehled oborů a vzdělávání nelékařských zdravotnických

obor zdravotní sestra, dětská sestra, sestra pro psychiatrii, sestra pro intenzivní péči, ženská sestra nebo porodní asistentka (studium zahájeno nejpozději ve školním roce 1996/1997) VOŠ (vyšší odborné vzdělání) přehled VOŠ ZDE. min. 3 leté studium v oboru diplomovaná všeobecná sestra Pane kolego, podle všechno byste měl mít ukončené vzdělání v oboru Všeobecná sestra nebo Zdravotnický záchranář. Registraci mít určitě nemusíte, podmínky k ní nikdo nesplňuje, protože žádné nejsou stanoveny. Nicméně je na škole, ta si nastavuje podmínky a já vám nedokážu s určitostí říci, jak si to škola. Všeobecná sestra poskytuje ošetřovatelskou péči, jejímž cílem je udržení, podpora a navrácení zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb změněných nebo vzniklých v souvislosti s poruchou zdravotního stavu jednotlivců nebo skupin. Školní vzdělání definuje stupeň a obor vzdělání.

*Vysvětlivky: Absolventi oboru Praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (jednoleté až dvouleté) formě vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání zažádá o započtení dříve. Diplomovaná všeobecná sestra. DOSAŽENÉ VZDĚLÁNÍ Vyšší odborné, titul DiS. ZAKONČENÍ STUDIA Absolutorium. DÉLKA STUDIA 3,5 roku (kombinované) PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Přijímací zkoušky se nekonají - probíhá pouze informativní schůzka s organizačními pokyny ke studiu. POČET OTEVÍRANÝCH TŘÍD 1 třída (30 studentů. Kvalifikační standard k vyhlášce č. 39/2005 Sb. pro studijní / vzdělávací program v oboru všeobecná sestra specifikuje podrobněji minimální požadavky na bakalářský studijní program nebo vzdělávací program vyšší odborné školy Celoživotní vzdělávání Kurz: Všeobecná sestra. studijního oboru Všeobecná sestra do kombinované formy studia. V případě přijetí k řádnému studiu může absolvent kurzu v souladu s § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, požádat o uznání 60 % splněných povinností řádného studia, tj. 108 ze 180. Všeobecná sestra (obecně se užívá také zastaralý název zdravotní sestra, popřípadě jen sestra) je nelékařské zdravotnické povolání. Muž vykonávající tuto profesi se označoval jako všeobecný ošetřovatel, v roce 2017 však bylo novelizací zákona toto označení zrušeno. Všeobecné sestry jsou společně s dalším zdravotnickým personálem zodpovědné za.

Praktickou sestrou se stanou i ti, co budou mít šest semestrů akreditovaného zdravotnického bakalářského studia pro přípravu všeobecných sester nebo třech ročníků vyšší odborné školy v oboru diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělání praktické sestry je zakončeno maturitou, tudíž její plat i kompetence jsou nižší. Rozdíl bude jistě ve stupni vzdělání - praktická sestra je absolventkou střední školy, všeobecná sestra školy vyšší odborné nebo vysoké ( EDIT: pro přesnost doplňujeme, že i SZŠ započaté nejpozději ve školním roce 2003/2004) Absolventi oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra, bez odborného dohledu a bez indikace poskytují, popřípadě zajišťují ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu v souladu s diagnózou stanovenou lékařem a v rozsahu své odborné způsobilosti, podílí se na poskytování preventivní. Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/1.- tříleté denní studium po střední škole zakončené absolutoriem Maximálně 35 studentů v ročníku Podmínky pro přijetí ke studiu ukončené středoškolské vzdělání maturitní zkouškou bodové ohodnocení na základě výsledků vysvědčení za 1. pololetí 4. ročníku a maturitní zkoušky - prospěchový průměr, ověřenou.

Jak se stát všeobecnou sestrou - Ošetřovatelství

 1. Profil oboru. Kód a název oboru: 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra Délka a forma studia: 3 roky, denní Poskytované vzdělání: vyšší odborné ve VOŠ Počet přijímaných uchazečů: 40 Školné (dle zákona): 3000 Kč/rok Vstupní předpoklady: ukončení středního vzdělávání s maturitní zkouškou, splnění přijímacích kritéri
 2. Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., vymezila nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací programy jsou postupně zveřejňovány ve Věstníku MZ ČR a žadatelé budou zařazováni do oboru SV toho vzdělávacího programu, který byl naposledy zveřejněn (§58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů)
 3. Studijní obor Všeobecná sestra poskytuje prakticky zaměřené bakalářské vzdělání pro následný výkon zdravotnického povolání bez odborného dohledu. Studijní obor je koncipován v souladu se Směrnicí Evroého parlamentu a Rady 2005/36/ES o uznávání odborných kvalifikací při poskytování služeb
 4. Získání specilizované způsobilosti s označením specialisty Sestra pro péči v interních oborech. určení. Všeobecná sestra. náplň. Dle vzdělávacího programu, který je zveřejněn na webových stránkách MZČR (Věstník č. 5/2020). poznámk
 5. Pro vzdělávání ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra jsou stanoveny podmínky zdravotní způsobilosti uchazeþe dle nařízení vlády þ. 211/2010 Sb. o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 6. 1. Vstupní podmínky. Ke vzdělávání v oboru diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímání uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří při přijímacím řízení splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmu a zdravotní způsobilostí. 2

Všeobecná sestra NSP

Všeobecná sestra Studuj Zdrávk

 1. Práce: Všeobecná sestra všeobecné sestry bez specializace Hlinsko, Pardubický kraj Vyhledávejte mezi 161.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Hlinsku Práce: Všeobecná sestra všeobecné sestry bez specializace - získat snadno a rychle
 2. Sestry Anna Dovrtělová, DiS. Vzdělání vyšší odborná škola zdravotnická obor diplomovaná sestra pro psychiatrii registrovaná všeobecná sestra Odborné zaměření psychiatrická sestra ambulance Renáta Antonie Fridrichová vzdělání Střední zdravotnická škola, obor dětská sestra Specializace - Pss ošetřovatelská péče v psychiatrii (NCO NZO Brno.
 3. ZDRAVOTNÍ SESTRA - poloviční úvazek. Zařazení: Masáže České Budějovice. Požadujeme: SŠ/VOŠ vzdělání v oboru všeobecná zdravotní sestra, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost, zkušenost nebo znalost odborných standardů výhodou, CSS Emausy s.r.o.. Vloženo: 11. 8. 2021, 21:3
 4. KKOV 53-41-N/11 Diplomovaná všeobecná sestra. Obor vzdělání. KKOV 53-41-N Diplomovaná všeobecná sestra. Vzdělávání. vyšší odborné tříleté pro absolventy střední školy s maturitní zkouškou. Zakončení. absolutorium. Vzdělání. vyšší odborné. Titul. Diplomovaný specialista v oboru všeobecná sestra (DiS.
 5. Přijetí do vyššího ročníku oboru Diplomovaná všeobecná sestra . Ředitelka školy vyhlašuje přijímací řízení do vyššího ročníku pro školní rok 2021/2022. Informace k přijímacímu řízení. Vzor žádosti o přijetí do vyššího ročníku. Lékařský posudek (nutno vytisknout a přiložit k přihlášce)
 6. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA. Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2021. Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2021/22 se koná 15. 6. 2021 Obor Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/

Všeobecná zdravotní sestra ozbrojených sil ČR poskytuje a zajišťuje komplexní ošetřovatelskou péči prostřednictvím ošetřovatelského procesu bez odborného dohledu za účelem udržení, navrácení a podpory zdraví a uspokojování biologických, psychických a sociálních potřeb v nemocničních i ambulantních provozech, ve zdravotnických zařízeních a v terénních. Všeobecná sestra. Získejte vzdělání a staňte se součástí týmu, který léčí a uzdravuje. Více o studiu. Farmaceutický asistent. Staňte se farmaceutickým asistentem a pracujte v prestižní oblasti farmacie. Více o studiu. Zdravotní laborant Středoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra (jak se stát všeobecnou sestrou)+ specializace v oboru sestra pro intenzivní péči (SIP), nebo; Středoškolské nebo vyšší odborné vzdělání v oboru sestra pro intenzivní péči, pokud bylo studium zahájeno nejpozději v roce 2003 Praktická sestra (dříve zdravotnický asistent) je střední odborný zdravotnický pracovník.Pracuje bez dohledu všeobecné sestry nebo porodní asistentky, poskytuje základní a specializovanou ošetřovatelskou péči v rámci ošetřovatelského procesu, podílí se na získávání informací nutných k určení ošetřovatelských diagnóz, v míře určené všeobecnou sestrou.

Diplomovaná všeobecná sestra - MILL

Seznam škol v ČR obor Všeobecná sestra. Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Zlín. Vysoká škola. Finance , Finance , Finance (AJ) , Finance (Economic Policy and Administration) , Finance (Economic Policy and Administration) , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika , Management a ekonomika (Management and. Všeobecná sestra. POŽADAVKY: vzdělání SŠ s maturitou nebo vyšší v oboru všeobecná sestra, trestní bezúhonnost, Praktická sestra (zdravotní asistent) POŽADAVKY: vzdělání SŠ s maturitou POPIS PRÁCE: PP na dobu určitou, jedná se o zástup za Pracovník/ce v sociálních službác Ke vzdělávání v oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra jsou přijímáni uchazeči, kteří získali střední vzdělání s maturitní zkouškou a kteří splnili podmínky pro přijetí prokázáním vhodných schopností, vědomostí, zájmů a zdravotní způsobilosti. O přijetí rozhoduje ředitel školy

Volná místa

Vzdělávací program vychází z minimálních požadavků na vzdělávání diplomované všeobecné sestry stanovených předpisy MZ ČR a zahrnuje všeobecné vzdělávání, odborné a klíčové kompetence. Vzdělávací program připravuje studenty pro výkon profese všeobecná sestra v oblastech systému zdravotní péče, v. absolvent/absolventka oboru vzdělání diplomovaná všeobecná sestra je oprávněn užívat označení odbornosti diplomovaná všeobecná sestra; absolvent studijního oboru všeobecná diplomovaná sestra najde uplatnění ve všech typech zdravotnických zařízení: jako diplomovaná všeobecná sestra ve zdravotnických zařízeních.

Kvalifikační standard Všeobecná sestra - Ministerstvo

Požadavky na vzdělání - VŠEOBECNÁ SESTRA; Požadavky na vzdělání - SANITÁŘ / OŠETŘOVATEL; Pohotovost. Vstup ze zadní části areálu - pavilon A1 Dětská pohotovost červenec - září 2021 Po - Pá: zavřeno So, Ne, státní svátky: 8:00 - 15:00 Tel.: +420 572 629 34 Ošetřovatelská péče v pediatrii (228,01 KB) Max. počet míst pro vzdělávací program. 30. Osoba odpovědná za vzdělávací program. Mgr. Marie Vlachová. tel. 224431046; e-mail Majka.Vlachova@fnmotol.cz. Vzdělávací plán na rok 2020/2021 - 2022. Ošetřovatelská péče v pediatrii (192,37 KB) Vzdělávací plán na rok 2021/2022. Všeobecná sestra. Platové zařazení: - odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce. a nařízení č. 300/2019 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných. Charakteristika vykonávané činnosti: - odbornou způsobilost k výkonu povolání všeobecná sestra. - základní plat všeobecná sestra od 26 730. DEJTE NÁM O SOBĚ VĚDĚT A POJĎTE DO TOHO S NÁMI ! Vrchní sestra Jaroslava Herinková. email: Jaroslava.Herinkova@vfn.cz, tel.: 224 965 552. Zpět na výpis volných míst. Export do PDF / tisk. Poslat na email. Sdílet. Kariéra

Máte vzdělání v oboru všeobecná sestra? Jste samostatní a spolehliví? Jste flexibilní a ke své práci přistupujete zodpovědně? Potom je tato pracovní pozice určena právě Vám! Soukromá moderní společnost poskytující komplexní péči v domácím prostředí hledá do svých řad nové kolegyně a kolegy Všeobecná sestra zdravotnického střediska. Požadujeme: vyšší popřípadě úplné střední odborné vzdělání způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (osvědčení o způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zdravotnického pracovníka podle zákona č. 96/2004 Sb.) morální a občanská bezúhonnos všeobecná sestra - vzdělávání - legislativa. Souhrn: V současné době je nedostatek všeobecných sester ve většině zdravotnických oborů. Vznikají systémové plány, jak tento problém řešit a zajistit dostatečný počet nelékařských profesionálů ve zdravotnictví, které zahrnují například změn Požadujeme: - - středoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo kurz zubní instrumentářky - předchozí zkušenosti ze zubní ordinace jsou výhodou - základní znalost práce na Před 24 dny Zdravotní sestra Uložit. MUDr. Marcel Pekarek - Stomatologicka s.r.o

Název oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra kód oboru vzdělání 53-41-N/1. Název vzdělávacího programu Diplomovaná všeobecná sestra Zaměření vzdělávacího programu není Specif. podm. zdrav. způsobilosti ano ne standardní délka 3 roky vyučovací jazyk þeský Platnost předchozí akreditace 2013 návrh doby. Ukončené vzdělání v oboru všeobecná sestra, certifikovaný kurz Hojení chronických ran, praxe výhodou, profesionální přístup, zodpovědnost, komunikační a organizační schopnosti, příjemné vystupování, znalost práce na PC, trestní bezúhonnost 2.kolo - Diplomovaná všeobecná sestra - denní. Vyhlašujeme 2.kolo přijímacího řízení do vyššího ročníku DENNÍ formy vzdělávání oboru Diplomovaná všeobecná sestra. Žádosti o přijetí do vyššího ročníku musí být doručeny se všemi náležitostmi (viz kritéria) nejpozději do 6. srpna 2021

Všeobecná zdravotní sestra. Zařazení: Lékaři pro dospělé Teplice. Místo výkonu práce: V Aleji 434, 40317 Chabařovice, okr. Ústí nad Labem. Požadujeme: Středoškolské nebo vyšší vzdělání, ošetřovatelskou péči poskytovanou Všeobecná sestra; VŠEOBECNÁ SESTRA. Pracoviště: Zdravotní ošetřovatelská služba; Požadujeme: odbornou způsobilost - vzdělání podle § 5 zákona č.96/2004; trestní bezúhonnost; zdravotní způsobilost; praxe u lůžka 3-5 let, výhodou praxe v terénu; schopnost samostatné práce; psychická odolnost; ŘP skupiny B.

Všeobecnou sestru na pozici perioperační sestry. Požadavky: odborná způsobilost - ukončené vzdělání v souladu s ustanovením § 5 zákona, č. 96/2004 Sb. v platném znění; anesteziologická sestra - praxe minimálně 1 rok na JIP, ARO, specializace v intenzivní péči vítána, ale není podmínko CZ-ISCO: 32211 Všeobecné sestry bez specializace (kromě dětských sester) - Všeobecná sestra bez osvědčení - vzdělání středoškolské. Pracoviště Český Krumlov. Prac. poměr na dobu n Všeobecná sestra. Nemocnice Milosrdných bratří je příspěvkovou organizací zřizovanou Statutárním městem Brno. Jedná se o stabilní nemocnici s více než 270 letou historií a s více než 500 zaměstnanci. V současnosti hledáme kolegu / kolegyni na pozici Všeobecná sestra VŠEOBECNÁ SESTRA. Požadujeme. vzdělání v požadovaném oboru ; odborná způsobilost k výkonu povolání všeobecné sestry podle zákona 96/2004 Sb. spolehlivost, pracovitost, empatie, komunikační dovednosti, organizační schopnosti, psychická a fyzická odolnost

Maturity | Vyšší odborná škola zdravotnická, StředníNáš tým - sestrycz

Sestra pro perioperační péči. Všeobecná sestra se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče. Místo výkonu práce: Rokycany, Voldušská č.p. 750 Požadujeme: min. úplné střední odborné vzdělání všeobecné sestry se specializovanou způsobilostí v oboru perioperační péče.. Všeobecná sestra. Pracoviště: Sirotčí 56, Ostrava-Vítkovice Kontakt telefonicky Po-Pá 9-14 hod., e-mailem. Požadavky: - Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (obor všeobecná zdravotní.

Posilujeme zdravotnický tým Polikliniky Praha a nabízíme pozici všeobecná sestra v ordinaci. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, v případě dlouholeté praxe - střední vzdělání s maturitou Všeobecná sestra, specializace v oboru anestezie nebo instrumentační sestra Odpovědět Doporučujeme Chomutov nástup ihned Popis Nabízíme z důvodů rekonstrukce centrálních operačních sálů a centrální sterilizace a nyní vzhledem k zvýšenému počtu pacientů a operačních výkonů a rozšiřováním spektra poskytované.

Vyhlášení výsledků 1. kola přijímacího řízení na obor vzdělávání Diplomovaná všeobecná sestra proběhne 24. června 2021 a bude přijato maximálně 32 uchazečů. Více informací k přijímacímu řízení. Více informací ke zkrácenému studiu. Důležité informac Všeobecná sestra na lůžkovou část a nepřetržitý provoz Doléčovacího a rehabilitačního oddělení (Brno) Všeobecná sestra a sestra se specializací Intenzivní péče na JIP I. neurologické kliniky do směnného provozu (Brno) Lektor/ka anglického jazyka (Brno Všeobecná sestra (Husova 2119, Havlíčkův Brod, 58001) - odborná způsobilost pro práci všeobecné sestry, dobré odborné znalosti, samostatnost, spolehlivost, pozitivní vztah k práci se seniory, schopnost řešit zátěžové situace - prac. poměr na 1 rok s možností prodloužení Osobní kontakt možný po předchozí tel. domluvě VŠEOBECNÁ SESTRA NA GYNEKOLOGICKO-PORODNICKÉ ODDĚLENÍ Požadujeme: - vzdělání - odbornou způsobilost dle zák. č. 96/2004 Sb. v příslušném oboru, - otevřené srdce, pozitivní naladění, - smysl pro týmovou práci, ochotu se dále vzdělávat, spolehlivost a komunikativnost ukončené vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo zdravotnický asistent. • Tato činnost zahrnuje plánování a poskytování zdravotní a ošetřovatelské péče, včetně vedení dokumentace, spolupráce s rodinami klientů a úzká spolupráce s pracovníky sociální péče

Personál oddělení – Neurologické oddělení – Nemocnice ChomutovVyšší odborná škola zdravotnická, Střední zdravotnická

Celoživotní vzdělávání - Kurz: Všeobecná sestra / Fakulta

Tábor. Denní a týdenní stacionář Klíček (Úřad práce) Nové nabídky Práce - všeobecná sestra, okres Tábor na email. Všechny nabídky z okresu Tábor 2. Kritéria přijetí pro absolventy oboru Zdravotnický záchranář, Porodní asistentka, Dětská sestra • maturitní vysvědčení • zdravotní způsobilost zde • doklady o dosaženém vzdělání Uchazeči: • podají Žádost o přijetí do vyššího ročníku vzdělávání oboru Diplomovaná všeobecná sestra zde • doloží potvrzení zdravotní způsobilosti zd záchranáře, porodní asistentky nebo dětské sestry. *Způsobilost k výkonu praktické sestry se do 1. 9. 2018 získává absolvováním oboru vzdělání zdravotnický asistent Přijímání do vyššího ročníku než prvního ve vzdělávacím programu Diplomovaná všeobecná sestra

Všeobecná sestra. Požadujeme min. SŠ vzdělání zdravot. směru, odbornou způsobilost (osvědčení o způsobilosti k samostatnému výkonu povolání zdravotnického pracovníka pro výkon povolání bez odborného dohledu), trestní bezúhonnost, znalost práce na PC. denní noční směny. Praxe u lůžka vítána. Nástup dle dohody Podporu vzdělávání. Práci v menším kolektivu. Požadavky: Vzdělání podle zákona 96/2004 Sb. v oboru všeobecná sestra. Výhodou praxe v lůžkovém provozu nebo sociálních službách - není podmínkou. Samostatnost, schopnost vzdělávat se a rozšiřovat své odborné dovednosti. Empatie a vlídný přístup k pacientům. Absolventi oboru Praktická sestra na rozdíl od jiných absolventů středních škol ukončených maturitní zkouškou mohou získat kvalifikaci všeobecné sestry ve zkrácené (jednoleté až dvouleté) formě vzdělání v oboru Diplomovaná všeobecná sestra tak, že uchazeč o vzdělání zažádá o započtení dříve absolvovaného.

Video: Všeobecná sestra - Wikipedi

Re: všeobecná sestra 10. platová třída Tak, už mám před sebou nařízení vlády 138/2009 Sb., podle té do vámi zmiňované deváté třídy spadají sestry, které provádí základní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu a specializovanou péči pod odborným dohledem VŠ/VOŠ/SŠ vzdělání (všeobecná nebo psychiatrická sestra),. Zaměstnanecké benefity dle uzavřené Kolektivní smlouvy (např. 5 týdnů dovolené, 3 dny sick days - před více než 30 dny · více.. Středoškolské, vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra bez odborného dohledu dle zákona č. 96/2004 Sb. Odměna k odchodu do důchodu. před více než 30 dny · více.. Najděte si lepší práci v aktuální nabídce pracovních míst jako zdravotní sestra. Upřesněte vyhledávání podle pracovního úvazku, minimálního platu, cizího jazyka či požadovaného vzdělání v nabídkách zaměstnavatelů, úřadů práce a personálních agentu

Všeobecná sestra na jednotku intenzivní péče ortopedického oddělení. Vršovická zdravotní a.s., U vršovického nádraží 1547/5, 101 00 Praha 10. Nástup možný IHNED nebo dle dohody. V případě zájmu o tuto pozici zašlete, prosím, Váš životopis na níže uvedený e-mail. Kontakt: e-mail: vondrackova@vzas.cz, tel. 246 009 10 - Vyšší odborné vzdělání diplomovaná všeobecná sestra. - Vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra. - Komunikativní, empatický vztah k práci se seniory. - Znalost práce na PC. - Trestní bezúhonnost. Benefity: - Závodní stravování. - 5 týdnů dovolené + v případě zařazení na službu DZR dodatková. Máte ukončené SZŠ nebo VOŠ vzdělání - obor Všeobecná sestra (Diplomovaná zdravotní sestra) - úředně ověřené, dále doklad o očkování proti hepatitidě B; Jste trestně bezúhonní (výpis z rejstříku trestů ne starší 3 měsíce) Umíte pracovat na PC (základní znalost Máte vzdělání v oboru Všeobecná sestra? Můžete pracovat samostatně? Vaše práce je pro Vás posláním a chcete ukázat, co ve Vás je? Tak na nic nečekejte a ucházejte se o pozici: VŠEOBECNÁ SESTRA (23-34 000 Kč - Úplné střední odborné vzdělání s maturitou. - Vyšší odborné vzdělání diplomovaná všeobecná sestra. - Vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra. - Komunikativní, empatický vztah k práci se seniory. - Znalost práce na PC. - Trestní bezúhonnost. Benefity: - Závodní stravování

Absolventi oboru Diplomovaná všeobecná sestra budou splňovat kritéria zákona o nelékařských zdravotnických povoláních a budou připraveni k samostatnému poskytování celostně zaměřené primární ošetřovatelské péče, a to ve všech typech zdravotnických zařízení a v zařízeních sociální a komunitní péče Kritéria přijímacího řízení do VYŠŠÍHO ROČNÍKU vzdělávání pro školní rok 2021/2022 Vzdělávací program: 53-41-N/11 DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Obor vzdělání: 53-41-N/1. DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA Forma vzdělávání: denní (zkrácená) Přepokládaný počet přijímaných uchazečů: 14 Kritéria. Požadované vzdělání: středoškolské nebo vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra bez odborného dohledu Nabídka pro absolventy: ne Psychiatrická nemocnice v Kroměříži, Havlíčkova 1265, 767 40 Kroměříž hledá do terénního tým DIPLOMOVANÁ VŠEOBECNÁ SESTRA. Termín podání přihlášky pro 1. kolo přijímacího řízení je do 31. 5. 2021. Přijímací řízení pro 1. kolo pro školní rok 2021/22 se koná 17. 6. 2021 Obor Diplomovaná všeobecná sestra - 53-41-N/

Všeobecná sestra - PRACOVIŠTĚ BALKOVÁ vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší odborné vzdělání, v případě dlouholeté praxe - střední vzdělání s maturitou, odborná způsobilost k výkonu povolání dle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních. Brigáda - Všeobecná sestra nebo praktická sestra na lůžkové oddělení. Místo výkonu: Prostějov. Určeno pro: nelékařské zdravotnické pracovníky. Nemocnice AGEL Prostějov přijme všeobecnou sestru nebo praktickou sestru na brigádu formou DPP či DPČ. Vhodné i pro studenty splňující vzdělání dle zákona č. 96/2004 Sb.

Všeobecná sestra na chirurgické oddělení do třísměnného provozu s nástupem možným ihned - nástupní bonus až 50.000 Kč Místo výkonu: Prostějov Určeno pro:. nelékařské zdravotnické pracovníky Nemocnice Prostějov přijme všeobecnou sestru do třísměnného provozu na chirurgické oddělení s nástupním bonusem VŠEOBECNÁ SESTRA. HR; 1.1.2019; Požadavky: SŠ/VOŠVŠ vzdělání, PSS výhodou, (nabízíme finanční podporu specializačního vzdělávání) Odbornou a zdravotní způsobilost dle zákona č. 96/2004 Sb., trestní bezúhonnost; Pracovitost, spolehlivost a odpovědnos zakončené vzdělání v oboru všeobecná sestra, zdravotnický asistent, ošetřovatel; Mám zájem o nabídku. Drážďany (zdravotní sestra, ošetřovatelka) Plat: 2000 € Žijete v pohraničí Saska a láká vás krásná metropole historických Drážďan? Pro privátní domov seniorů hledáme zdravotní sestry a pečovatelky Sestra pro intenzivní péči SIP - sestra pro intenzivní péči (dříve ARIP) Otevření dalšího kurzu je plánováno na podzim 2020. Od listopadu 2012 je naše škola akreditovaným pracovištěm zajišťujícím teoretickou část tohoto specializačního oboru, u kterého došlo v roce 2012 ke změnám v náplni a délce trvání

Vzdělání v odboru. Všeobecná sestra Pozice je vhodná pro absolventa. ANO. Osobnostní předpoklady a zručnosti. odborná způsobilost podle zákona č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních; bezúhonnost a zdravotní způsobilost; komunikativnost a vstřícné chování; profesionální a aktivní přístup k práci. ukončené vzdělání s dosaženou kvalifikací všeobecná zdravotní sestra. praxe v domácí péči vítána (nikoliv podmínkou) uživatelská znalost práce na PC. vysoká míra zodpovědnosti za prováděné činnosti. dobré komunikační schopnosti. příjemné a proklientské vystupování, empatie. schopnost týmové spolupráce a.

Filtr (např. úvazek, vzdělání, praxe) Aktuální volná pracovní místa - Zdravotní sestra, Brno. Nalezeno 45 aktuálních nabídek práce. Všeobecná sestra, sestra pro intenzivní péči - trojsměnný provoz, Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku. Brno středoškolské, vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra bez odborného dohledu dle zákona č.96/2004 Sb. zdravotní způsobilost a bezúhonnost odolnost vůči zátěži zájem a předpoklady pro práci v oboru Nabízíme: nástupní bonus 50 000 Kč při úvazku 1, všeobecná sestra Profesní životopis s motivačním dopisem zasílejte na: Náplň práce: • poskytuje komplexní ošetřovatelskou péči bez odborného dohledu; • zodpovídá za správně vedenou ošetřovatelskou dokumentaci

Personální obsazení | MUDr

Nový zákon o nelékařských zdravotnických povoláních

Uvedené pracoviště řídí Staniční sestra. Požadujeme: Vyšší odborné či vysokoškolské vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo porodní asistentka dle zákona č. 96/2004 Sb. Nabízíme: 5 týdnů dovolené příspěvek na životní pojištění příspěvek na penzijní pojištění příspěvek na stravován 15.06.21 | Plný úvazek | Strakonice | Městský ústav sociálních služeb Strakonice Všeobecná zdravotní sestra Požadavky - střední vzdělání v oboru zdravotní sestra, případně vyšší vzdělání - profesionální a laskavý přístup k uživatelům pobytové služby, respekt ke stáří a lidské důstojnost, spolehlivost, zodpovědnost Platové podmínky - odměňování. odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického povolání všeobecná sestra, praxe v oboru výhodou, specializační vzdělání v oboru výhodou, zdravotní způsobilost, čistý trestný rejstřík, komunikační dovednosti, zodpovědnost, samostatnost, spolehlivost, odolnost vůči stresu a flexibilitu. Co Vám můžeme nabídnout Ukončené vzdělání v oboru všeobecná sestra nebo praktická sestra; Zdravotní způsobilost a bezúhonnost (doložení výpisu z Rejstříku trestů) Středně pokročilá znalost angličtiny; Praxe v aplikaci očkovacích látek výhodou; Akceptace minimálně 5ti hodinových směn ( celodenní směna dosahuje 10 hodin) Nabízíme

Co znamená systém 4+1 ve vzdělávání sester

Nově Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) vyjednala s MPSV sjednocení platového zařazení absolventů oboru vzdělání Diplomovaná všeobecná sestra vyšších odborných škol s absolventy bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra na vysokých školách. Tato úprava by měla být podle sdělení předsedy UZS Ing Lucie Chudobová | 33 000 Kč - 40 000 Kč / Měsíc. Vzdělání s maturitou - obor všeobecná nebo dětská sestra, praxe je podmínkou • zodpovědný a spolehlivý přístup k práci • milé a příjemné vystupování • dobré komunikační schopnosti • smysl pro pořádek • chuť učit se novým věcem a vzdělávat se v oboru.

Zvláštna vyrážka na nohe - Všeobecná poradna - LiveDOCTORNáš tým, Zubní ordinace, zubař, Šenov, Ostrava, FajnezubyO nás - MUDr