Home

Budu jen o Tvé lásce zpívat

Řeka tvé lásky proudí k nám. přes hory i přes oceán. a já své srdce otvírám. ať tvůj duch dotkne se mě sám. mám radost že tvou lásku znám. že v pravdě můžu chodit dál. proto své dlaně pozvedám. a tebe vzívám. 2x Budu jen o tvé lásce zpívat na vĚky zpÍvat budu dÁl, o lÁsce tvÉ. |: budu jen o tvÉ lÁsce zpÍvat, vĚČnĚ jen o tvÉ lÁsce zpÍvat :| teĎ pÍseŇ chvÁly zpÍvÁm, ty jsi mŮj bŮh a pÁn, mÉ srdce hoŘÍ lÁskou, kdyŽ chvÁlu vzdÁm kdyŽ tĚ uctÍvÁm Řeka D Tvé lásky proudí k B nám. Přes hory i přes oce G ána, i já své srdce otví A rám ať Tvůj Duch dotkne se mne D sám. Mám D radost že Tvou lásku G znám, že v pravdě můžu chodit G dál, proto své dlaně pozve A dáma a Tebe vzý D vám. Ref: Budu D jen o Tvé F#m lásce zpívat, B věčně jen o Tvé G lásce zpí A. 45. Navěky o Tvé lásce zpívám Přes hory, moře hluboké, valí se řeka lásky Tvé, otvírám pro ni srdce své, ať zahojí se rány mé. Jsem šťastný, že jsem v pravdě Tvé, každý den ruce pozvedám, navěky budu zpívat, jak Tvá láska přišla k nám. /:Navěky o Tvé lásce zpívám:/ 4x /:Navěky o Tvé lásce zpívám:/ 4 /: Budu jen o tvé lásce zpívat věčně jen o tvé lásce zpívat. Řeka tvé lásky proudí k nám přes hory i přes oceán. I já své srdce otvírám, ať tvůj Duch dotkne se mě sám

Křesťanské písně - Řeka tvé lásky - text - KaraokeTexty

Budu jen o tvé lásce zpívat Ty jsi můj štít Vás posílám Báječnej bál Bůj je síla má Dobrořeč duše má Every move I Make chvalte Hospodina z nebes Immanuel Mlýny Je čas hledat pána Já svou víru v tebe neztrácím Je dokonáno Ježíši, můj králi Konaj svoje dielo Láska Tvá na všech místech září Nič nie je nemožn Budu jen o Tvé lásce zpívat ; 90. Kdo je tím Králem slávy ; 91. Můj Bůh je můj štít ; 92. Jdu s důvěrou ; 93. Na Boha spoléhám ; 94. Ježíš je má skála ; 95. Tvoje jméno vyznávám ; 96. Toužím vstát ; 97. Jen Tobě patří chvála ; 98. Zpívej Pánu píseň novou ; 99. Ježíš je tu právě teď 89. Budu jen o Tvé lásce zpívat 90. Kdo je tím Králem slávy 91. Můj Bůh je můj štít 92. Jdu s důvěrou 93. Na Boha spoléhám 94. Ježíš je má skála 95. Tvoje jméno vyznávám 96. Toužím vstát 97. Jen Tobě patří chvála 98. Zpívej Pánu píseň novou 99

Řeka Tvé lásky - (I COULD SING OF YOUR LOVE FOREVER

Jen kvůli Tobě jsem a smysl žití poznat smím G#mi H tak o Tobě dnes zpívat chci, ať celý svět to ví, E H/Dis že Tvoje láska mě našla, Tvoje spása mě zdvihla C#mi A Tvoje milost se mě dotkla, nový život mám, E a Tvoje dobrota mě drží, H/Dis Tvoje věrnost se mě nevzdá,. 14 Jen ať se večer vrátí, ať vrčí* jako psi a plíží se městem.+ 15 Ať bloudí a hledají jídlo,+ ať se nenasytí ani nenajdou nocleh. 16 Ale já budu zpívat o tvé síle,+ ráno budu radostně vyprávět o tvé věrné lásce

17 Já však budu zpívat na tvou moc jen chvály, † z lásky tvé se zrána vděčně radovat. * Neboť tys můj hrad, jsi útočiště v nouzi, 18 ty jsi moje síla, jenom tobě zpívám, * Pane, tys můj hrad, můj milosrdný Bůh. Sláva Otci i Synu * i Duchu Svatému, jako byla na počátku i nyní i vždycky * a na věky věků. Amen Církev bratrská je protestantská, reformovaná a evangelikální církev, která vznikla roku 1882 sloučením Svobodné evangelické církve české a Svobodné reformovan Ať poznají, že Bůh vládne v Jákobovi a až do konců země.+ (Sela) 14 Jen ať se večer vrátí, ať vrčí* jako psi a plíží se městem.+ 15 Ať bloudí a hledají jídlo,+ ať se nenasytí ani nenajdou nocleh. 16 Ale já budu zpívat o tvé síle,+ ráno budu radostně vyprávět o tvé věrné lásce Až nad lesem večer do dálky uslyším hukot lokálky marna sláva, zpátky te nezavolám Nemám už slov a nemám sil abych tvé kroky zastavil marná sláva, už je to tak budu sám jen šátkem z okna zamávej jak se to dělává na oční stíny pozor dej, slza tvá je smýv Waldemar Matuška - piesne - akordy, texty, videá, obchod.

Jen Bohu v nebesích... 416 Jen Tobě patří chvála... 211 Jen Ty jsi hoden... 339 Jen Ty, Pane můj... 175 Jen v Tebe důvěru mám 310 Jenom Jeţíš... 320 Jenom Tobě patří sláva... 61 Jeţíš Kristus, On je Král... 421 Jeţíš je Lev z Judy... 29 Jeţíš je má skála... 39 Jeţíš je můj Pán 14 2. /:O slávě a kráse, velebnosti Tvé, o předivných věcech Tvých mluviti budu,:/ /:o síle a moci, spravedlnosti Tvé, o předivných skutcích Tvých mluviti budu.:/ 16. TVÁ JE MOC. e D. Tvá je moc a Tvá je sláva, e D. Tvá je moc i vítězství. e D. Mé srdce Ti chválu vzdává Pro miminka a batolata. kalhoty čepička tričko tepláky šaty svetr body mikina kraťasy čepička tričko tepláky šaty svetr body mikina kraťas C Dmi7 CG Celý kraj hlas pozvedá, Ami G Fma7 K němu svůj přidám i já, C2 D F G Písní novou, Pane vyznávám G7 C (Dmi7 C G ( C ) ) A vzývám jméno Tvé. E F#mi RF: Zpívám o lásce Tvé Ježíši A H Zpívám o lásce Tvé Ježíši /: 2x Tak šťastný/á, že jsem v pravdě Tvé, ruce své denně pozvedám, na věky zpívat budu.

Kresťanské - Cz - Řeka Tvé lásky [akordy a text na Supermusic

 1. Epilog o životě, lásce a smrti. Filmová montáž z posledních sbírek Jaroslava Seiferta, od jehož úmrtí uplynulo třicet let (2001). Kamera K. Machoň. Scénář a režie J. Císařovsk
 2. Tedy poslední slovo o Bohu zní: Milosrdná Láska. Proto Terezka ve svém posledním dopise abbé Belliérovi - 25. srpna 1897, když už umírá v pokoji pro nemocné, - píše, že Bůh není než Láska a Milosrdenství
 3. O. Chrám byl vybudován a sláva Hospodinova naplnila jeho prostory. Zaradoval se král a řekl: * Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, za všechno, co mluvil Davidovi, mému otci. V. Zbořte tento chrám a ve třech dnech ho zase postavím.* Požehnaný Hospodin, Bůh Izraele, za všechno, co mluvil Davidovi, mému otci. PSALMODIE. Ant. 1 Zrána hlásáme tvé milosrdenství, Pane, a za noci.
 4. ut. Rok výroby 1985

Jen ať se dozví zemské končiny, že Bůh je vládcem Jákoba! séla 15 Večer se vracejí, štěkají jako psi, po celém městě běhají. 16 Sem a tam toulají se, potravu hledají, o hladu musejí se ke spánku uložit. 17 Já ale budu o tvé síle zpívat, tvou lásku chci opěvovat od rána Budu jen o Tvé lásce zpívat: I Could Sing of Your Love Forever °Řeka tvé lásky proudí k °nám: S každým trápením: Praise to the Lord: S každým °trápením mám za kým ° jít. Sláva našemu Pánu: Sláva našemu Pánu: Sláva Ti patří: Přišel Bůh a život za mě dal: Dávám ti srdce své: I Give You My Hear

O této neděli budeme zpívat po prvním čtení některé verše 145. žalmu. Tento žalm patří k takzvaným abecedním žalmům. budu velebit tvé jméno po všechny věky. Každý den tě budu velebit ať mluví o tvé síle, aby poučili lidi o tvé moci, o slávě tvé vznešené říše Básničky o lásce - 7244 básniček, str. 655 . Kategorie Tvé ruce, které mě hladí, Tvůj úsměv, který mě svádí. Ráda cítím Tvůj dech a Tvého srdce tep. Jen někoho, koho budu mít rád. Někoho, s kým se můžu smát. Nechci prožívat jen milostné vášně Sní o lásce tvé Sen není skutečnost Zpívat o dalekém neznámém světě, nic už nevidět v té černé barvě..... Odpovědět. přátelství.... (zuzana, 15. 11. na tebe myslet budu jen Odpovědět. Pro Pavlínku z básničky Už to tak je (Petrakony, 1. 11 Díky lásce vím, že nejsou negativa, jsou jen různá místa, odkud se můj život dívá o lásce Ti zpívat. cuchat Tvé vlasy. a na rty Tě líbat. pak za nocí temných. Budu už přemýšlet, Jen formou básně... 388 0 2 Život Láska Miluji tě mnohem víc. paulo / 03. Říjen 2014 /. - /: Toť přání mé a touha vroucí, - a proto chci jen tobě žít, - než přijmeš mne v ráj nehynoucí, - kde budu věčně v tebe zřít. :/ Srdce Páně, lásky zdroji; S pokorou Ti srdce dávám, Bože můj co malý dar, - v Tebe jen svou víru vkládám, vděčen za Tvé lásky žár

EZ 167 Chci zpívat o lásce.. EZ 481 Chci zvyšovat tě, Bože, Králi můj EZ 72 Své žalmy zpívat budu, Hospodine.. EZ 101 Svěř celý život Pánu EZ 75 Teď nelze zpívat o pokoji.. EZ 475 Temnou, divnou mlhou bloudím. Já však budu zpívat na tvou moc jen chvály * neboť tys můj hrad, jsi útočiště v nouzi. Ty jsi moje síla, jenom tobě zpívám * Pane, tys můj hrad, můj milosrdný Bůh (59/58,17-18). ODPOLEDNÍ. 298 Antifona: Svatá Panno Maria. Žalm: K tobě se, Pane, utíkám * nenech mě navždy v zahanbení! Podle své spravedlnosti vyprosť. Vzývám a slavím Tvé jméno; Vzdáváme ti chválu; O naději; Jak úžasná musí ta láska. Mám Tě rád ó pane; Ty sám; Bůh je dobrý táta; Řekni jen slovo; Hymnus k Duchu svatému; Kdysi Bůh byl jeden z nás; Já svou víru v Tebe neztr.. Až na kříž; Blízkost Tvé tváře; Bože, Otče, na nebi; Bůh je záštita má. Nepřestanu se do tebe vrhat silou a mocí své nekonečné lásky, z hlubiny do hlubiny a z propasti do propasti, dokud se samým konáním a upouštěním od konání v lásce zcela nevrátím do tebe a do tvé lásky a nebudu pohlcen, neboť když k tobě přilnu prostě, výlučně a v nahotě, prostým pohledem, jejž budu mít od tebe (o. vidělas tolik věcí, za který budu se navždy stydět. Když s brekem padala jsem na zem, nechala se mlátit, jen ty však taky víš, že ty svině nakonec za vše nechala jsem platit. To tys pomohla mi na nohy, naučila mě vraždit, ty podalas mi nůž, řekla že budem spolu navždy. My dvě proti celému světu

Jen jedno je potřeba. 57 Cestou mu někdo řekl: Budu tě následovat, 2 Hospodine, o tvé lásce chci zpívat napořád, navěky chci svými ústy tvou věrnost zvěstovat! 3 Tvrdím, že tvá láska má věčné základy, nebesa jsou potvrzením tvé věrnosti a jen, kdy nebe příznivé, pak krásné plody nosí. A z Tvých-li rukou srdce mé k národa vzejde zdobě: věř, pozdní ještě věkové že budou žehnat Tobě. L. Já v trouby zahrát rozkázal k slavnému z mrtvých vstání; já veliký budu mít soud - vy buďte předvoláni. Vy kdo ste lásce bránili a strojili jí muka Nepřestanu se do Tebe vrhat silou a mocí své nekonečné lásky, z hlubiny do hlubiny a z propasti do propasti, dokud se samým konáním a upouštěním od konání v lásce zcela nevrátím do Tebe a do Tvé lásky a nebudu pohlcena, neboť když k Tobě přilnu prostě, výlučně a v nahotě, prostým pohledem, jejž budu mít od Tebe (o. Probuď se už, citaro a harfo, ať jitřenku vzbudím. Hospodine, chci ti mezi lidmi vzdávat chválu, mezi národy ti budu zpívat žalmy; vždyť tvé milosrdenství nad nebe sahá, až do mraků tvoje věrnost. (Žalm 108,1-3) Podotýkám, že srdce jsem si nepřipravil sám, nýbrž jsem vděčný za Boží jednání se mnou Videoklip a text piesne Pane, jen milost Tvá od Křesťanské písně . Ref.: Pozvedám srdce mé, Tebe chválím nade vše. Život svůj chci Ti dát, na.

45. Navěky o Tvé lásce zpívám :: Slovo života Blansk

A jakž jsem jich jen pominula, takž jsem našla toho, kteréhož miluje duše má. Chopila jsem ho, aniž ho pustím, až ho uvedu do domu matky své, a do pokojíka rodičky své. Přísahou vás zavazuji, dcery Jeruzalémské, skrze srny a laně polní, abyste nebudily a nevyrážely ze sna milého mého, dokudž by sám nechtěl o zítřek neprosím. Můj Pane, zahal jen dopřej mi, abych v Tvé lásce a přízni žila aspoň po dnešní den! Před Božským Srdcem Tvým vše časné zapomínám, strach z těžkých nočních snů je klidem zapuzen. Pak budu zpívat zpěv s lyrou andělských kůrů. Maria, chtěla bych zpívat, proč miluji tě, proč při tvém jménu se mé srdce rozplesá a proč se nevylekám, pomyslím-li skrytě na velikost, kterou ti dala nebesa. Kdybych o velebné tvé kráse rozjímala, o kráse zářivé, jež předčí světců jas, pak bych se uvěřit, že jsem tvé dítě, bála a oči před tebou klopila pro. Napíšu ti na tvé tělo, slovo co se stydím říct. I když by se říkat mělo, když je pravdou, to já vím. Napíšu ti na tvou kůži srdcem, co mám na dlani. K tomu přidám bílou růži, do níž schovám líbání. Napíšu jen do tvé duše, co jsi pro mě, lásko má. A pak místo planých řečí budu láska bezedná

Video: A Slovo se stalo tělem : Chválíme Boha a myslíme to

vět chci o všech tvých podivuhodných skutcích. Radovat se budu, s jásotem tebe vzývat, * hrát a zpí-vat budu, Nejvyšší, pro tvé jméno, protože se stáhli mí nepřátelé zpátky, * zhroutili se všichni, zanikli před tvou tváří. Vždyť ty sám ses ujal mé pře a mého práva, * zasedl jsi na trůn k spravedlivému soudu Z Tvé ruky. P.Hušek - Být skálou. Ta myšlenka přijde vhod. Kéž pánbůh nás má rád. Zpívat píseň lásky smím. Přikázání lásky. Nové přikázání. My. V. Dyk - Modlitba. Tobě patří chvála. Milosrdní. Veď mě stále blíž. M.Ližbetin - Prisaham. L. Vondráčková - Láska na sto let. Písně k úřednímu obřadu. 20. Větší Potěšení má Bůh byť i ze sebemenšího díla, bylo-li vykonáno vskrytu a bez záměru, aby se o něm vědělo, než z tisíce vykonaných s touhou, aby o nich lidé věděli, neboť tomu, kdo koná pro Boha s nejčistší láskou, nejenže nejde o to, aby to lidé viděli, ale nedělá to ani proto, aby o tom věděl Sám Bůh; a takový člověk, i kdyby se to Bůh nikdy. I nadále budu plnit tvá ústa Božskou Moudrostí. Čím Mi budeš blíž, tím snadněji tě bude tvůj Ženich, společně se Svou Matkou, která je též tvou Matkou, nadále připravovat, dokud nedosáhneš dokonalosti. 19 Mé Dílo by nebylo kompletní, kdybych tě nemohl zdokonalit ve tvé lásce

Budoucí zpěvník - Dorost a Mládež na Rozvoj

 1. V tom záleží láska: ne že my jsme milovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako smírnou oběť za naše hříchy (1 Jan 4,7-10). Tento úryvek bychom mohli označit jako píseň lásky. Téma lásky není aktuální jen v Novém zákoně, ale charakterizuje i mnohé starozákonní texty
 2. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy. Mezizpěv - Žl 89,2-3.4-5.27+29 Odp: O tvém milosrdenství, Hospodine, navěky budu zpívat. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost
 3. Cítím Tvou lásku (2002) 1 250 × Stáhnout MP3 zdarma. Budu zpívat Hospodinu,neboť se mě zastal (2002) - jednosměrka (1999)670 ×. Není nikdo jako Ty (2002) - cítím tvou lásku (2002) 709 ×. Jsi s námi - album Jsi s námi 2018
 4. Tak tě budu velebit ve svém životě, A Pán ať řídí vaše srdce k Boží lásce a k tomu, abyste byli trpěliví tak, jako byl Kristus. Zpěv před evangeliem - Zj 1,5-6. Aleluja. Ježíš Kristus je prvorozený z mrtvých, jemu buď sláva a vláda na věčné věky. vždycky a navěky chceme zpívat píseň o tvé slávě, a.
 5. Nebo, když budeš schopna tančit, budeme tančit! Rozhodně u toho budu a těším se, jak mi budeš vyprávět o úrovních, ve kterých se právě nacházíš a o pocitech v těle. Nebo si jen vedle tebe lehnu a budu tě nekonečně dlouho hladit po vlasech, držet za ruku a zpívat ti něco hezkého a otírat ti mokré čelo
 6. Prosba o potrestání ničemů (6-8) 59. Bůh je štít a útočiště. Neměj slitování se zrádci (5) Budu zpívat o tvé síle (16) 60. Bůh si podrobuje nepřátele. Záchrana od lidí je marná (11) Od Boha získáme sílu (12) 61. Bůh je silná věž, chrání před nepřáteli Budu hostem v tvém stanu (4) 6
 7. Stránky Řádu karmelitánů, texty o karmelitánské spiritualitě, informace o životě Karmelu v ČR i ve svět

Hossana :: Slovo života Blansk

Pastýř Petr, Jan 21,15-19. Introit: Pojďte, slyšte, všichni bohabojní, budu vám vyprávět, co mi Bůh prokázal. Svými ústy jsem volával k němu, svým jazykem jsem ho vyvyšoval. Bůh slyšel, mé modlitbě věnoval pozornost. Požehnán buď Bůh, že mou modlitbu nezamítl a své milosrdenství mi neodepřel Tím budu vinen nejvíc z tvých přátel já Co jsem začal zpívat, hrát Přesto znovu o Vánocích Tréma bývá na mně znát Všichni známe ten sváteční pocit Dnes už vím, co jsou jen tvé sny A co v lásce dát, co brát Andělů sbor v dálce dál zní. Miluju tvé oči, které jsou tu jen pro mě Nedokážu si představit život bez tebe. Odpovědět. Vlasťni test (Mc dogg , Uklidim si pokoj ,neboj učit se taky budu Přemýslým o náší lásce.<3 Naše láska už zní krátce Když sem šla stebou ven.. Zdeněk Pololáník - Žalmy ABC. 1. neděle adventní A - Do domu Hospodinova půjdeme s radostí (Žalm 121) 1. neděle adventni B - Bože, obnov nás, rozjasni svou tvář a budeme spaseni (Žalm 79) 1. neděle adventní C - K tobě pozvedám svou duši, Hospodine (Žalm 24) 2. neděle adventní A - V jeho dnech rozkvete spravedlnost a hojnost pokoje navěky (Žalm

Slovo života Blansk

 1. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: Navěky je založena milost. Na nebi jsi upevnil svou věrnost. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře
 2. o tobě sladké sny mívám, často, pozveš mně k oslavě, s vlnkami na řece, často si zpívám. Je to město mého mládí, tady jsem do školy chodila, proč ten čas jen tolik pádí, láskami jsem se trápila. Nic už nebude jako dřív, jen řeka dál, bude si zpívat, vzpomínkami je člověk živ, ale v očích, budu slzy mívat
 3. Scénář I. Fischer. Kamera J. Lebeda. Režie E. Sedlář. Proslulé činoherní divy tří generací pozval počátkem osmdesátých let do svého pořadu Co neodnesl čas Waldemar Matuška, aby jim vyznal lásku a zároveň je požádal o oblíbenou písničku
 4. V pestrém kaleidoskopu melodií mj. uslyšíte: Zůstaň tu s námi, Můj koníček, Vždy milá, Okolo Vyšehradu, Vždyť jsme jen jednou na světě, Šavlenka broušená, Milý sen, Láska pastevcova a Vackovu píseň Dřív než se rozloučíme

Počkám a budu tvým štítem budu tvou cestou tvým svitem. počkám si co srdce říká láska se jen srdce týká. Báseň mi poskládej z mraků z ticha i houkání vlaků. snad někdy se splní tvé přání já budu chtít stát se tvou paní. Refrén: počkej si co srdce říká. Má chvíle na zahradě budu zpívat Zuzano, budu svojí písní tklivou, lákat včelu medu chtivou, aby slétla na tvé jméno, Zuzano, Zuzano, Zuzano, Zuzano. Chytila jsem na pasece motýlka, protože má bleděmodrá křidýlka, zůstane se mnou a já s ním, pomalu se od něj lítat naučím, lítat naučím, la lá la la la la lá la

Texty o lásce citáty o lásce - 100 úžasných citátů už jst

 1. ať mohu stát, ve tvé lásce stát. Prosím Pane dej mi milost svou, já toužím stát, ve tvé lásce stát. Ty jsi skálou srdce mého, Ty jsi spásou všech mých dní. Nauč mne stát, vždycky v lásce stát. Prosím chci růst v obraz tvůj. Lid, který chodí v temnotách (Karel Řežábek, Izajáš 9,1-6) 1
 2. Komentáře . Transkript . Stáhnou
 3. Navěky chci zpívat o Hospodinových milostech, po všechna pokolení hlásat svými ústy tvou věrnost. Řekl jsi totiž: Navěky je založena milost. Na nebi jsi upevnil svou věrnost. Šťastný je lid, který dovede oslavovat, chodí, Hospodine, v záři tvé tváře. Ve tvém jménu jásají ustavičně a honosí se tvou.
 4. z tvé rozkoše nebe se zatmí a láska nás spojí : jan 85130 48 let : 21.09.2008 14:40: pevnost boyard tě láká tam je k tomu třeba velká odvaha a síla určitě by jsi to zvládla jestli by tě nějaká šelma nezakousla

Runaway my son - 10 000 důvodů - text - KaraokeTexty

Ale když máš to, co potřebuješ, a jsi si vědoma sama svých nedostatků, začneš zpívat srdcem a není živého vystoupení, kde by lidé odcházeli z parketu, naopak začínají žít tvé pocity v reálném čase.' A proto se snažím i na The Voice být jen sama sebou To jsme rádi Pokud se díváš na akordy na mobilu, doporučuju zobrazení přes chvaly.dorostmladez.cz J

Žalm 89 Český ekumenický překlad :: ERF Bibleserve

ji bez ustání budu broukat budu krmit velkého ducha a žít v naději a doufat že požehná mi jeho ruka Amen ? kde je Láska ? tvé boky mužně objímám když tebou horký pronikám tváře mi opět hoří jen je to o tolik jiné. Hned budu u tebe, jen počkej chviličku. Za chvíli spolu budeme o lásce snít. A už jen krásné věci budou se nám dít. Jen pojď dál a život s námi užívej, jen s námi můžeš být pořád mlád. Já vím, že život je občas náruživej, ale zkus ho žít a mít rád. Vítám tě u nás, budeš tu snílků král. Každý už tě. Ty ale také víš že láska jediná má, jež okouzluje mě, jsi ty, Ježíši sám! ª Když mladé srdce mé tím ohněm jasně vzplálo, ohněm, jímž láska je - tys o ně požádal. A srdce mé jen v tobě všechno nalézalo a milovat tě chce do nekonečna dál Balada o lásce a kriminálu. Balada o příjemném životě Budu si zpívat. Budu vědět co se stalo. Bumbrlíček. Byl bych rád kdybys na mne zapoměla. Byl jeden dudák. Byl jsem kat. Byl měsíc květen. Byl první máj. C. Láska to jsou jen písmena. Láska toť brána do ráje je

a budu zpívat v pokoře a stranou alelujá a hosana. o manželské lásce, ale o ženě toužící po hřebci, a proč teprve po smrti Uny mohl zvolat - Nejdražší! chudáci zbohatli jen o dluhy. A na vás mukly panstvo dávno kašle. Nevěší, ale s každým vyjebou Kdo nemá křídla, rozbije se o zem, jen střepy z brejlí v písku zachřestí. a že se celý čas budu jen radovat na Zemi bez blbů, bez grázlů, bez hovad. kde ani láska nelaská, jen loví, kde i sám Bůh je dávno náhražkový kde zcela sám rozhoduji o svém věčném osudu. Ponechej si mne ve svých službách po všechny dny mého života. Žádej si, co chceš, ale dej mi jen to, co ty ukazuješ. Budu-li ve tvé službě unavený, pak ať není unavená tvá trpělivost se mnou. Ty přicházíš, ty dáváš sílu, abych začal vždycky znovu

O lásce k babičce i o lásce k dívce svého srdce. A najednou zjistil, že svět je ještě mnohem, mnohem krásnější. I jeho průvodci jakoby cosi tušili. Tvá píseň se změnila, popíchl ho Mladší. Je lepší! dodal Starší, ale v běhu se nezastavil. Není jen o věcech, ale i citech, a to je správně 442. 8.9.15 22:30. 0. Tak jestli to měl být dotaz na mě, tak to neumím říct. Už jsem se tu zmiňoval, že jsem měl vztahy, které začaly jako nezávazné kamarádství jen o sexu a skončily jako regulérní vztahy, a ano, i jsem se zamiloval, stejně jako byly jiné, které se od toho sexu a kamarádství nikdy nikam dál. Vaše interpretace písní je nenahraditelná a nezaměnitelná. Děkuji Vám za emoce, hudbu, Váš vkus, Vaše srdce a budu vždy s velikou pokorou, budu-li mít možnost a odvahu, zpívat Vaše písně, vzpomínat a učit se od Vás, tak jako to dělám už léta. Zůstáváte s námi Láska, píšu tu o ní jako o bohyni a přitom to byla ona kdo mi tak ublížil, ale i přesto jí ctím, jako nejkrásnější cit a doufám, že jednou mi splatí všechno co mi dluží a já opět budu moci lásku prožívat. Láska, říká se, že pravá láska se potká jen jednou za život, já jí potkal Dělí se o můj oděv, * losují o můj šat. Ty však, Hospodine, nestůj daleko, * má sílo, pospěš mi na pomoc! Budu vyprávět svým bratřím o tvém jménu, * uprostřed shromáždění budu tě chválit. Kdo se bojíte Hospodina, chvalte ho, * slavte ho, všichni z Jakubova potomstva O Boží lásce bez hranic, vítězící nad lidským hříchem, i tím mým, chci a budu zpívat do konce života. A potom taky, na věky věků. Amen. Píseň EZ 614 Vzdávám ti, Bože, chválu svo