Home

Metodický postup v mš

Metodické dokumenty (doporučení a pokyny), MŠMT Č

Jak využíváme Metodický portál v naší M

V-v cieľ volíme mierne nad hranicou rozvojových možností detí. Kompetencie: Obsah: Pomôcky, učebné zdroje: Pri použití rekvizity uprednostňujeme tzv. náznakové rekvizity - rozvíjanie fantázie. Metodický postup, stratégia výchovno-vzdelávacej činnosti: 1. Motivácia 2. Hlavná časť 3. Záver Pre MŠ aj ŠKD Aktivity uváděné v sérii článků mají společnou formu práce - děti pracují v různě velkých Marie Čermáková , publikováno 9.8.2021 8:08 , zhlédnuto 439× , hodnocení: Společně to dokážeme (9. díl) - Vybarvování velkých obrazů měsíců v roc tvořivou stránku osobnosti žáků v MŠ, ale doufáme, že nalezne své využití také u dalších pedagogů mateřských škol a studentů předškolní pedagogiky. metodický postup a realizují jej otevřené bádání - studenti si kladou otázku, promýšlejí postup, prováděj

roku 2013/2014 a v školskom roku 2014/2015 v meste Šaľa a ukončené pohovorom pred trojčlennou komisiou (s účasťou 133 učiteľov MŠ, ZŠ a CVČ), sú dôkazom zodpovedného prístupu pedagógov k učiteľskej práci. Metodický materiál k výskumne ladenej koncepcii ponúka aktivity (záverečné práce Publikováno 16.9.2020 | Autor: ZŠ a MŠ Všeň Milí rodiče, v příloze naleznete dokument, ve kterém je doporučený postup OSPDL ČLS JEP při aktuním onemocnění v průběhu pandemie COVID19 Hry v pohybové přípravě dětí v mateřských školách. Pohybové hry a jejich obměny, které jsou zařazeny do metodiky, obecně stimulují pohybové schopnosti kondičního i koordinačního charakteru. Pohybové hry rozvíjejí schopnosti rychlostní, zpevňují svalstvo těla, zvyšují, nebo alespoň udržují aerobní zdatnost a.

Gymnastika dětí hravě i metodicky Pedagogická fakulta

Metody slovní můžeme rozčlenit: monologické metody, didaktické metody, metody písemných prácí a metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem. Vysvětlování - Tuto metodu lze použít ve většině výukových situacích. Pro tuto metodu je důležitý logický a systematický postup při předávání znalostí žákům Metodické postupy - nový MP 03: 2021 Metodický postup č. 03 Tvorba pôvodných slovenských technických noriem a pôvodných technických normalizačných informácií (PDF, 960,1 kB). Príloha č. 1: Návrhový list na vypracovanie normalizačného dokumentu (DOCX, 44,1 kB) Príloha č. 6: Kontrolný zoznam pre spracovateľa (RTF, 206,0 kB) Príloha č. 10: Etapy tvorby normalizačného. V melodii se střídá 2/4 a 3/4 takt a děti reagují změnou pohybu, např. na 2/4 takt chůze a na 3/4 takt houpání spojených paží vpravo a vlevo (úkrok vpravo, úkrok vlevo). Děti utvoří dva soustředěné kruhy, ve vnitřním jsou chlapci, ve vnějším dívky

HUDEBNÍ ČINNOSTI pro předškolní vzdělávání: Nácvik písn

  1. 11. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků vzdělávání. Dvouúrovňové kurikulum vyžaduje od škol realizaci předškolního vzdělávání nejen v souladu s RVP PV, ale i s podmínkami konkrétní mateřské školy. Pro rozvoj každé mateřské školy je nutné systematicky hodnotit jednotlivé oblasti, které mají.
  2. Metodický postup: (motivácia, hlavná časť a záver) Title: Príprava na edukačnú aktivitu v MŠ Author: PaSA Created Date: 4/10/2013 10:38:10 AM.
  3. METODICKÝ POSTUP: MOTIVACE: V lese, v hájovně žil hajný.Bydlel v lese sám a jeho radost byla starost o lesní zvířátka a také některá domácí zvířátka, která choval pro svojí potřebu.Lesní zvířátka ho měla ráda a tak se nebála chodit až k hájovně.Hajný pro ně měl
  4. Maturitné témy pre odbor Učiteľstvo pre materské školy (MŠ) Poznávanie dieťaťa. Popíš ISCED 0 a poukáž na práva detí, ktoré sú v ňom akcentované (ped. 2.ročník) Vnímanie a pociťovanie (psychológia) Význam analyzátorov pre vnímanie a pociťovanie dieťaťa. Význam nervovej sústavy pri poznávacích procesoch.

Metodický postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID19. V případě onemocnění dítěte Covidem-19 má rodič povinnost okamžitě hlásit onemocnění v MŠ; V souvislosti se vzděláváním dětí je nutné dodržovat všechna hygienická a protiepidemiologická opatření, a v případě konkrétních mimořádných. jejich začlenění do programu výchovné práce v MŠ Tymákov měly podíl tři hlavní faktory. V první řadě šlo o mé pracovní zařazení, s nejmenšími dětmi v MŠ jsem pracovala, druhým důvodem byl můj celoživotní zájem o hudbu jako takovou, a do třetice zkušenosti a zážitky z povinné studijní praxe Žádáme rodiče o důkladné prostudování metodického doporučeného postupu Odborné společnosti praktických dětských lékařů (dále jen OSPDL) ČLS JEP k managementu u akutních onemocnění v průběhu pandemie COVID-19, které bylo schválené epidemiologickou pracovní skupinou MZ (PS EPID) dne 11.9.2020

Doporučený postup lékařů v průběhu pandemie COVID 19. Vážení rodiče, přečtěte si, prosím, následující přílohu a postupujte podle ní. Škola se bude též snažit održovat pokyny, které jsou zde uvedeny. Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách (1).pdf Tento metodický materiál je určen mateřským školám, na které se od 1. distančním způsobem i v mateřských školách. tedy stanovit jednotný postup pro vedení třídní knihy pro všechny školy. Zásadou pro vedení třídní knihy je, aby z jejího obsahu, ať už v elektronické nebo listinné podobě, bylo. Pedagogická doporučení k návratu dětí do mateřských škol. Tento metodický materiál přináší základní informace a doporučení pro ředitele, jejich zástupce i jednotlivé pedagogy mateřských škol (MŠ). Má pomoci s návratem dětí do MŠ, dát doporučení, jak se MŠ může připravit, jak na něj připravit rodiče a. Metodický postup při onemocnění dítěte. Milí rodiče, dnes jsme obdrželi Metodický pokyn, v němž jsou uvedena doporučení, jak postupovat při onemocnění Vašeho dítěte. Doba není jednoduchá pro nikoho z nás, proto Vám děkujeme za trpělivost, respektování doporučených opatření a ohleduplnost k ostatním.

Doporučený postup pro rodiče v průběhu pandemie COVID 19. 01.11.2020. Metodický postup pro školy a rodiče. Share. Tweet Metodický pokyn - covid ve školách. Září 23, 2020 , 10:16 , Informace; Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách Stáhnout. Sdílet příspěvek: Share on facebook. Share on google. Share on twitter. Share on linkedin. Share on pinterest. Share on print. Share on email. ZŠ. Základní škola a Mateřská škola Kozojedy, okres. AHOL - Vyšší odborná škola Metodický postup pro psaní absolventské práce Ing. Bc. David Nespěšný, MBA Mgr. Stanislava Špirková Ing. Jan Císař 1. vydání (květen, 2021) Ostrava 202 Metodický materiál vznikl na základě spolupráce SbS ČR a H-mat a je určen vyučujícím mateřských škol, kteří hledají méně tradiční přístupy výchovně-vzdělávací práce v oblasti budování základů matematické gramotnosti

V závěru bude specifikován možný přínos netradičních přístupů v MŠ s využitím Postup analýzy byl následujcí: nejprve byla pozornost zaměřena Metodický portál jako server, který slouží pro inspiraci a poukazuje na zkušenosti učitelů. V nabídce se objevují náměty k zamyšlení, se kterými můžeme dále. Už v materskej škole je dôležité zvládnutie grafomotorických zručností. Grafomotorické zručnosti sú jedným z kritérií pri posudzovaní školskej zrelosti dieťaťa. Ide osprávne sedenie, koordináciu očí a rúk, správne zvládnutý Metodický postup cieleného nácviku rozvoja grafomotorických zručností detí však v. Metodický postup 5 Kreativnost 5 Dispozice pro vypracování písemné přípravy k samostatnému výstupu v MŠ . Písemná příprava má formu vzorové přípravy do MŠ se kterou se žáci seznámili v předmětu SPP. Je psaná do tabulky, na počítači a přehledně

Metodická příručka k vlastnímu hodnocen

Příklady zpracování - Metodický portál RVP

  1. METODICKÝ POSTUP: MOTIVACE: V lese, v hájovně žil hajný.Bydlel v lese sám a jeho radost byla starost o lesní zvířátka a také některá domácí zvířátka, která choval pro svojí potřebu.Lesní zvířátka ho měla ráda a tak se nebála chodit až k hájovně.Hajný pro ně měl
  2. ROZŠÍŘENÉ A PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ obsahuje modelový vzdělávací program (kurikulum) pro MŠ, jejíž koncepce rozvoje zahrnuje podporu zdraví. Autoři uvádějí metodický postup pro zpracování školního i třídního kurikula. Zcela nově je zařazena kapitola Evaluace školního kurikula
  3. Rozhodnutí KHS o uzavření tříd B a C v MŠ Fanderlíkova. Metodický postup - výskyt COVID-19. EDU lekce pro rodiče a předškoláky - ZŠ Sirotkova.pdf. Nařízení vlády o přijetí krizového opatření .pdf. Předškolákovy týdeníčky. Workshop pro předškolní děti a jejich rodiče. Registrační formulář Mobilní.
  4. Podpora profesního rozvoje učitelů MŠ v oblasti podpory polytechnického vzdělávání PSYCHOMOTORICKÉ AKTIVITY PRO ROZVOJ OSOBNOSTI DÍTĚTE V MŠ Mgr. Tereza Louková, Ph.D. doc. PhDr. Hana Dvořáková, Ph.D

v MŠ Dita Dlouhá Marcela Žáková ti, vyprávět v dějovém sledu postup své práce, popisovat vzniklé výrobky a jejich využití na úrovni podle možností dítěte: verbálně, se čtením nebo i s vlastním pí-semným záznamem - zde je nutné vychá-zet jenom z možností a zájmu dítěte Otázka: Metodický list do výtvarné výchovy pro pedagogickou praxi Předmět: Pedagogika, výtvarná výchova Přidal(a): Kateřina Zapletalová Střední odborná škola managementu a práva, s.r.o. Karviná, Kateřina Zapletalová. SCHÉMA PŘÍPRAVY VÝTVARNÉ ČINNOSTI NA PEDAGOGICKOU PRAXI V MATEŘSKÉ ŠKOLE, ŠKOLNÍ DRUŽINĚ. Metodický postup: Každé dieťa drží v rukách svojho medvedíka (z MŠ alebo z domu) a niečo o svojom medvedíkovi všetkým porozpráva - ako sa volá, kto mu ho daroval, kedy, pri akej príležitosti, ako sa s ním hrá, prečo ho má rád.. a) Míč vyhodíme oběma rukama a chytíme oběma rukama jako brankář (ve výši obličeje). b) Míč vyhodíme oběma rukama a chytíme oběma rukama nad hlavou do košíčku (obr. 88), stále zdůrazňujeme práci nohou, míč nejprve vyhazujeme nad sebe, potom do výšky před sebe (musíme pod míč doběhnout), případně chytáme po jednom či více dopadech, stále. Metodický pokyn k jednotnému postupu při uvolňování a omlouvání žáků z vyučování, prevenci a postihu záškoláctví. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy doporučuje v souladu s § 12 odst. 1 zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů, následující jednotný postup při uvolňování a.

METODIKA PRO MŠ Mateřská škola Klášterní 466/

Od čtvrtka 10. 9. 2020 je vstup do budovy MŠ pro dospělé osoby pouze s rouškou! Metodický postup ke stažení zde v PDF.. 17. Metodický list ŠPZ - zařazování žáků do kategorií zdravotních znevýhodnní za úelem jejich zařazení do vzdlávání - Terminologický výklad pojmů. 18. Metodický list - metodické doporuení pro postup při nesouhlasu rodiþe, například s Metodický pokyn MZČR Příspěvky. Metodický postup OSPDL ČLS JEP. 19. 9. 2020 Celý příspěvek | Rubrika: Metodický pokyn MZČ Gender v MŠ? Děti se učí, orientují se v okolí i samy v sobě už ve velmi raném věku. Mateřská škola, v níž dětí tráví 3-4 roky svého života, je právě proto velice důležitým zastavením na cestě dítěte za (sebe)poznáním

Video: MŠMT aktualizuje metodický pokyn k řešení šikany ve

Metodický pokyn ke stanovení platů ředitelům škol a školských zařízení zřizovaných městem Uherské Hradiště Ke stanovení platových náležitostí podle § 122 odstavce 2 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, (dále jen zákoník práce) ředitelům škol a školských zařízení, kteř Metodický postup je v současnosti v Jihomoravské kraji ve školách podporován díky rozvoji podnikavosti a kreativity žáků v projektu Implementace KAP JMK II pro MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v Jihomoravském kraji

Oznámení státního tajemníka v Ministerstvu vnitra Státní tajemník v Ministerstvu vnitra uveřejňuje v plném znění metodický pokyn státního tajemníka v Ministerstvu vnitra č. 3/2016, ze dne 18. května 2016, kterým se stanoví postup při zřízení a provozu Mateřské školy Ministerstva vnitra. Č. j. MV-30099-4/SP-201 Jana Šimková, ZŠ a MŠ Mladoňovice. Očekávaný výstup. pracuje s textem a obrázkem v textovém a grafickém editoru. Druh učebního materiálu. prezentace. Cílová skupina. žáci 4. ročníku . Datum. 25. 9. 2012. Metodický postup. Postup je uveden přímo v materiálu. V závěru jsou na ukázku přiloženy některé výsledné. METODICKÝ NÁVOD ODBRU VZORKŮ PRO STANOVENÍ POTU MINERÁLNÍCH A AZBESTOVÝCH VLÁKEN V OVZDUŠÍ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ Zpracovali ZÚ se sídlem v Hradci Králové a v Ostravě a NRL pro venkovní ovzduší SZÚ Praha Stránka 2 ze 12 Respirabilní poitatelné vlákno - je jakékoliv vlákno, jehož délka je vtší než 5 µm, prům zjiŠtĚnÍ pŘÍznakŮ v dobĚ pobytu dÍtĚte v mŠ Pokud se akutní infekční onemocnění u dítěte projeví v MŠ (vzestup teploty, kašel, rýma, bolest hlavy, nápadná únava, schvácenost, či jiná změna zdravotního stavu) zajistí škola izolaci dítěte od ostatních dětí a zaměstnanců školy a informuje okamžitě.

Předškolní vzdělávání - Metodický portál RVP

Kupte knihu Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole od Miluše Havlínová, Eliška Vencálková, Jana Havlová na Martinus.cz. Čtenářské recenze Poštovné nad 999 Kč zdarma Slevy na bestsellery 25 Písmo Comenia Script® v praxi / Certifikovaný metodický on-line webinář. Kurz se zabývá informacemi i praktickou stránkou nového psacího písma Comenia Script ® a vyškolením pedagogů, kteří chtějí toto písmo vyučovat.. Comenia Script® je praktické psací písmo pro děti, které je jednoduché, moderní a současné Metodický postup na videozázname musí obsahovať tieto časti: motivácia, expozícia, fixácia, záver. Dôležitou súčasťou videozáznamu musí byť aj vzorové predvedenie danej činnosti učiteľom alebo vychovávateľom. 2. Zadanie pre žiakov, ktorí nepracujú ako učitelia v MŠ alebo vychovávatelia v ŠKD Mateřská škola Dvůr Králové nad Labem Elišky Krásnohorské 2428 telefon: 499 320 193 MŠ. EK 499 623 940 MŠ. SLU 499 621 372 MŠ. VER e-mail: reditelstvi@mskrasnohorske.cz. Datová schránka dzrkq5

-deti hľadajú v priestoroch herne stratené súčiastky (rovinné. geometrické útvary) rakety. Metodický . postup: Motivácia: EA 1 Poškodená raketa (v rámci HaHČ)-v triede pristála raketa- objavíme, čítame a analyzujeme obrázkový list. - nalepujú ich podľa predlohy na maket kniha od: Miluše Havlínová, Eliška Vencálková & Jana Havlová. ROZŠÍŘENÉ A PŘEPRACOVANÉ VYDÁNÍ obsahuje modelový vzdělávací program (kurikulum) pro MŠ, jejíž koncepce rozvoje zahrnuje podporu zdraví. Autoři uvádějí metodický postup pro zpracování školního i třídního kurikula Mateřská škola Vyhlídka > Aktuality > Úřední deska Zář. Doporučený postup u akutních onemocněních v průběhu pandemie Covid - 19. Obecn Metodický-postup_OSPDL_MZ_Covid-ve-školách Ke stažení zde. Sdílet. Nejnovější příspěvky. ČERVEN u Kočiček 27. 5. 202 About Press Copyright Contact us Creators Advertise Developers Terms Privacy Policy & Safety How YouTube works Test new features Press Copyright Contact us Creators.

Metodický postup u akutních onemocnění v průběhu pandemie

METODICKÝ POKYN Metodický pokyn k Územnímu plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy, schválený v úplném znění usnesením Rady HMP č. 1774 ze dne 22. 10. 2002 byl materiálem, který sloužil pro usnadnění práce a sjednocení postupů při používání Územního plánu sídelního útvaru hl. m. Prahy schváleného dne 9. 9 Metodický postup k zabezpečení prevence úrazů dětí a mládeže na hřištích, sportovištích a v tělocvičnách Doporučení pro vlastníky, zřizovatele a provozovatele dětských hřišť, sportovišť, tělocvičen a podobných zařízení (nové, rozšířené vydání

Metodický portál - Hry v pohybové přípravě dětí v

Metody a formy výuky - WikiKnihovn

Hejného metoda v praxi Mš Brozura_Hejneho_metoda_v_praxi_Ms_.pdf (2773789) Metodický pokyn MŠMT k šikanování ve školách a školských zařízeních Č.j.MSMT - 2294/2013 - Sdílené týdenní plány. Stránka naposledy upravena 17:13, 9 Črvec 2010 uživatelem Mgr. Jindřich Strejček. Obsah. Žádné titulky. Předškolní vzdělávání. Barvy kolem nás. Barvy kolem nás - 1. a 2. týden. Barvy kolem nás - 3. týden Metodický postup výuky hodiny čtení (psaní) v 2. - 5. ročníku. Tvořivé metody ve výuce čtení a psaní. Čtení s porozuměním, tvořivý učitel ve výuce čtení. Pomůcky ve výuce čtení v 1. roč. ZŠ. Současné učebnice a didaktické materiály

vydává tento metodický materiál k realizaci jazykové přípravy dětí a žáků s cizím státním občanstvím v mateřských a základních školách. Metodický materiál zahrnuje: Informativní části (označené piktogramem I) - v těchto pasážích MŠMT informuje o některých zásadních skutečnostech U každé lekce je popsána délka výuky, cíl, podrobně zpracované dílčí vzdělávací cíle pro RVP PV, RVP ZV a RVP ZŠS, očekávané výstupy pro MŠ, ZŠ i ZŠS. Dále zde najdeme cílovou skupinu, potřebné pomůcky, klíčová slova (výtvarná technika/postup) a metodický postup skládající se z motivace, hlavní části a.

metodický postup, pedagogická reflexia, tolerancia, ohľaduplnosť. Anotácia Práca je zameraná na multikultúrnu výchovu v podmienkach materskej školy. Predkladaný projekt ponúka možnosti ako v predprimárnej edukácii pracovať s touto prierezovou témou. Jednotlivé aktivity majú svoj cieľ, sú zaradené do jednotlivýc Metodický materiál k plánovaniu výchovno-vzdelávacej činnosti v materských školách. Adaptácie výkonových štandardov. Odporúčania k tvorbe školského vzdelávacieho programu. Metodické príručky. Evaluácia v materskej škole. Jazyk a komunikácia. Matematika a práca s informáciami. Človek a spoločnosť. Človek a príroda

PTÁCI Materiál vznikl v rámci projektu Škola proMŠ Velkopavlovická 15, Brno - Aktuality

Metodické postupy, ÚNMS S

Didaktická technika v MŠ Popis činnosti/metodický postup: děti se posadí do půlkruhu před magnetickou tabuli a každému dítěti dám jednu část obrázku domácího zvířete. Děti poté jednotlivě budou přicházet k tabuli a budou se snažit o sestavení obrázků s domácími zvířaty. U sestavených obrázků si budeme s. Předmět příspěvku: Re: Nekvalifikovaná učitelka - jak dlouho může pracovat v MŠ. Napsal: čtv 24. led 2013 22:37:14. Registrován: čtv 24. led 2013 22:37:07. Příspěvky: 2. Mgr. Marie Magerová píše: To jste rozhodně správně nepochopila.Záleží samozřejmě hodně na řediteli školy, ale podle mého názoru byste měla.

11. Autoevaluace mateřské školy a hodnocení výsledků ..

Metodický postup pre očkovanie proti ochoreniu COVID-19 vakcínou Pfizer Biontech (aktualizácia 28. januára 2021) !!!NOVÉ!!! Metodický pokyn Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky k odbornému usmerneniu poskytovateľov ústavnej zdravotnej starostlivosti k zabezpečeniu naplnenia úloh z Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. Didaktická technika v MŠ Juliánka Veronika Kastlová, 1.A Jakou didaktickou technikou školka disponuje · Metodický postup: Děti se usadí ke stolkům a já jim budu pouštět různé zvuky počasí. Př.: Déšť, kapky, bouřka, atd. Oni se budou snažit rozeznat zvuky. Potom se přihlásí a řeknou, jaký si myslí, že je to zvuk Metodický postup Organizácia prostredia: Motivácia - sed skrížmo na koberci pred tabuľou, potom sa deti presunú k pracovným stolom - riadená činnosť. Vytvorené herné kútiky: - dramatický kútik - konštrukčný kútik Motivačná časť: Po príchode deti pozdravím, privítam. Deti si posadajú na koberec

Pohybové hry pro mš — pohybové hry pro děti v mšTěšíme se na Ježíška

Doporučený postup č. 12/2020 v.1.0 Doporučení pro poskytovatele sociálních služeb domov pro osoby se zdravotním postižením, domov pro seniory, domov se zvláštním režimem a odlehčovací služba v pobytové formě pro organizaci poskytování dle stupňů pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdrav • v některých školách chybí strategie, jak postupovat v případě výskytu šikany • stále nedostatečně nastavená pravidla a doporučení pro postup v případě rizikového chování žáků směrem k učitelům, resp. pracovníkům školy • malé zapojení rodičů do preventivních aktivit (30,4 % MŠ, 59,6 % ZŠ a 20 % SŠ METODICKÝ POSTUP . Po třídě rozmístíme podložky (kolečka) na cvičení. Každé dítě si jedno najde, na kterém bude cvičit. Pustíme hudbu a dětem cviky předcvičujeme. Děti cviky napodobují po paní učitelce a vnímají hudbu. Během cvičení děti opravujeme ke správnému provedení cviku 1 Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu prací, č. j.: MSMT-22101/2019-1, vydaný v srpnu 2019, dostupn V pupečníkové krvi musí být negativní specifické IgM protilátky a netreponemové protilátky nesmí být vyšší než 4násobek titru mateřských protilátek v krvi odebrané v 1. době porodní. A dále se sleduje dynamika vývoje protilátek u dítěte v průběhu prvních 18 měsíců života Metodický postup 6ti kroků práce s aplikací zajistí velmi jednoduchý a rychlý příjem, zpracování, odeslání i uložení dokumentů. V sekci videoškolení elektronické spisové služby si těchto šest jednoduchých postupů můžete zhlédnout