Home

Privilegium petrinum

Petrinisches Privileg - Wikipedi

Das sogenannte Petrinische Privileg (lateinisch privilegium petrinum) bezeichnet im römisch-katholischen Kirchenrecht die Möglichkeit, eine aus kirchlicher Sicht gültig geschlossene Ehe, in der einer der Partner nicht getauft ist, trotz der von der katholischen Lehre generell als Gebot göttlichen Rechts betrachteten Unauflöslichkeit der Ehe durch einen päpstlichen Hoheitsakt aus gerechtem Grund aufzulösen (Microsoft Word - F02-Formular_pro_privilegium_víry_(petrinum)-v1) Author: pboukal Created Date: 4/21/2021 10:34:36 A Jedná se o privilegium petrinum, které se připraví na diecézní úrovni a vyřizuje jej Svatý stolec. Letošní rok vyhlásil papež František rokem milosrdenství, mohla by to být naděje i pro Vás, že celý proces proběhne rychleji

 1. V tomto případě se podle Vámi popsané situace nabízí jedině Privilegium Petrinum. To je případ, kdy z důvodu ochrany víry katolické strany papež prohlásí přirozené civilní manželství nepokřtěné strany za neplatné
 2. Privilegium Petrinum nennt man die Berechtigung des Papstes, eine nichtsakramentale Ehe zu Gunsten des Glaubens (in favorem fidei) zu lösen, bei der der eine Ehepartner beim Eheabschluß getauft war. Wenn beide Teile beim Eheabschluss getauft waren, kann auch der Papst sie nicht lösen
 3. Dále existuje Privilegium Petrinum, dle něhož při existenci velice závažných důvodů může být zrušeno manželství mezi pokřtěným a nepokřtěným. Takové zrušení totiž odůvodňuje spása duše nového partnera (jedná se tedy o praktickou interpretaci zásady favore fidei)
 4. Verfahren bei der päpstlichen Auflösung einer nichtsakramentalen Ehe kraft des Glaubensprivilegs (Privilegium-Petrinum- bzw. Privilegium-fidei-Verfahren) Für die Anwendung des Verfahrens besteht eine gesonderte Verfahrensordnung. Das Gesuch ist von einem der beiden Ehegatten an den Papst zu richten
 5. Pavlovská výsada ( pavlovské/paulinské privilegium, latinsky privilegium paulinum) je institut kanonického práva spočívající v možnosti zrušení manželského svazku dvou nepokřtěných osob v případě, že jeden z manželů přijme křest a nepokřtěný manžel nechce v manželství setrvávat, aniž by k tomu byl spravedlivý důvod ze strany pokřtěného manžela .
 6. 1) Ne legyen lehetőség az életközösség helyreállítására. Ez a feltétel adott, ha a polgári házasság válással végződött. 2) Távol álljon a nyilvános botrány vagy a súlyos megütközés veszélye a pápai kegy megadása miatt
 7. Jedná se o tzv. privilegium petrinum, které se připraví na diecézní úrovni a vyřizuje jej Svatý stolec. Bude to nejspíš nějaký čas trvat, ale naděje tu je. S vyřízením by Vám pomohl kněz ve Vaší farnosti

Privilegium Petrinum (zrušení manželství in favorem fidei - ve prospěch víry) Vychází z papežské moci, delegované Kristem na Petrovy nástupce: Cokoliv svážete na zemi cokoliv rozvážete na zem Het Petrijns of Petrinisch privilege of Petrijns voorbehoud ( Latijn: privilegium petrinum) is de mogelijkheid binnen het rooms-katholieke canoniek recht om een geldig gesloten maar niet-sacramenteel huwelijk tussen een gedoopte en een niet-gedoopte te ontbinden. Het Petrijns privilege is een gunst van de paus, die deze hoogst zelden verleent

Můj přítel je rozvedený a není pokřtěn

 1. Als Paulinisches Privileg (lateinisch Privilegium Paulinum) bezeichnet man eine auf den Apostel Paulus zurückgehende Sonderregelung innerhalb des Christentums zur Auflösung einer Ehe zwischen Christen und Nichtchristen
 2. Per privilegio petrino (can. 1148) si intende quella speciale autorità vicaria di cui gode ancora il Romano Pontefice, quale successore di Pietro, in forza della quale un matrimonio può essere sciolto in favore della fede (c.d. «favor fidei»), analogamente a quanto si verifica con il privilegio paolino.Tale possibilità di scioglimento si configura nei casi di matrimoni intercorsi tra un.
 3. 1.4.2.3.3 Rozvázání manželství ve prospěch víry (in favorem fidei - tzv. privilegium petrinum) 46 2 SPOLENÉ JM NÍ MANŽEL.

Das Privilegium Petrinum. Es erfolgt ein Eheabschluss zwischen einem Getauften und einem Ungetauften. Beide trennen sich nach einiger Zeit wieder, lassen sich scheiden und lernen nach einiger Zeit einen neuen Partner kennen, den sie gerne heiraten würden PRIVILÉGIO PETRINO (Privilegium petrinum) - A expressão Privilégio Petrino surge por analogia com a de Privilégio Paulino (v. Privilégio Paulino). Se queremos conservar um certo sentido preciso autônomo da expressão, devemos afirmar que se refere ao supremo poder vicário de Pedro e seus sucessores para dissolver toda classe de. Privilegium . Petrinum. möglich. Matrimonium . nullum: Unterscheide von einer . gültigen Ehe . die . ungültige (=nichtige) Ehe . und von letzterer wieder die . Nichtehe (= matrimonium. nullum). Letztere liegt vor, wenn trotz bestehender Formpflicht keine kirchliche Eheschließungsform zur Anwendung gekommen ist. Es bedarf keines.

Bischöfliches Offizialat Eichstätt: Vizeoffizial

Katolik.c

 1. Privilegium paulinum, privilegium petrinum. 12. Zánik manželství, jeho konvalidace a sanace. Vstupní požadavky - Poslední úprava: ICLic. PaedDr. Mgr. Marián Čačík (01.12.2019) Základy katolického náboženství a kanonickoprávní rozhled. Podmínky zakončení předmětu - Poslední úprava: PhDr..
 2. privilegium paulinum (lat. 'páli kiváltság, szentpáli kiváltság'): Az elnevezés az 1Kor 7,12-15: leírt házassági helyzetből ered. Eszerint 2 meg nem keresztelt házassága automatikusan fölbomlik, ha: egyikük megkeresztelkedik és új házasságot köt (ezzel bomlik föl a régi), feltéve, hogy előzőleg a nem ker. fél különválik tőle (1143.k. 1.§)
 3. Buy Access; Help; About; Contact Us; Cookies; Encyclopedias | Text edition

Privilegium víry jako určité řešení rozporu mezi nově přijatou vírou a setrváním v manželství Privilege of the faith diplomová práce ( OBHÁJENO Jihoeská univerzita v eských Budjovicích Teologická fakulta Katedra teologických vd Manželství v þeském právním řádu v porovnání s kanonickým právem Vedoucí práce: doc. JUDr.Stanislav Přibyl, Ph.D., JC Privilegium Paulinum nennt man die vom heiligen Paulus von Tarsus (1 Kor 7, 15) vertretene Berechtigung, dass in einer Natur-Ehe die vor der Taufe beider Ehepartner geschlossen wurde, der christlich gewordene Teil eine neue Ehe eingehen kann, auch wenn die Ehe vor seiner Taufe vollzogen worden war, wenn der nichtchristliche Teil entweder überhaupt nicht mehr oder doch nicht friedlich mit ihm zusammenleben will, sondern ihn in der Ausübung seiner Religion behindert oder gar eine Gefahr des. Privilegium-Paulinum-Verfahren. Die Ehe, die zwei Ungetaufte eingegangen sind, wird kraft des Paulinischen Privilegs (cann. 1143-1147; 1150 CIC) zugunsten des Glaubens jenes Teiles, der die Taufe empfangen hat, dadurch gelöst, dass von diesem eine neue Ehe geschlossen wird, sofern der nicht getaufte Partner ihn verlassen hat. Das gilt, wenn der nichtgetaufte Partner mit dem Getauften nicht mehr weiter oder nicht ohne Verunehrung des Schöpfers zusammenleben will, es sei denn, der getaufte. privilegium minecraft, privilegium petrinum, privilegium pro slavis, privilegium soběslava ii, privilegium fori, privilegium paulinum, privilegium maius, privilegium synonymum, privilegium synonym, privilegium minu

privilegium české šlechtě - inaugurační diplomy (1310)..799 František Stellner privilegium Filipa Štaufského pro přemysla otakara i. (1198).....799 František Stellner privilegium Fridricha iii K žádosti in favorem fidei (privilegium petrinum). C) Doporučení duchovního správce K řízení in favorem fidei (privilegium petrinum). D) Poučení k řízení o rozvázání nedokonaného manželství. Privilegium Petrinum: E. rechtssprachl. u. rechtsbegriffl. Unters (Münchener theologische Studien : 3, Kanonistische Abteilung) (German Edition) [Hopfenbeck, Albert. Dalším privilegiem ve prospěch víry je tzv. privilegium Petrinum , podle něhož papež jakožto nositel nejvyšší moci v katolické církvi a nástupce apoštola Petra (odtud název) může ze závažných důvodů a na žádost jednoho z manželů rozvázat každé nesvátostné manželství, tj. jak manželství nepokřtěných (nelze.

Albert Hopfenbeck, Privilegium Petrinum. Eine rechtssprachliche und rechtsbegriffliche Untersuchung, St. Ottilien 1976 MThST III, 35, ThRv 75 1979 144 146. Disco - ULB Münster Post su privilegium petrinum scritto da Cooperatores Veritatis Staff. Da uno scritto poco conosciuto del cardinale Joseph Ratzinger pubblicato nel 1998 a proposito di alcune obiezioni contro la dottrina della Chiesa circa la recezione della Comunione eucaristica da parte di fedeli divorziati risposati a musí se žádat úřední cestou do Říma (vlastně k papeži, tzv. privilegium Petrinum); vyřizovaní pak trvá dlouho (třeba rok), ale výsledek bývá pozitivní P. Bouška: Duchovní poradenství : 05.06.2008 13:02: Wolf Ondřej, Mgr. Milý či milá M.Z. , také Vám přeji dobrý den. Jsem evangelík, budu tedy odpovídat z této. Provilegium paulinum, privilegium zajetí a privilegium výběru manžela. Privilegium petrinum. Osoby oprávněné podat žalobu na neplatnost manželství. Soudní instance církevních soudů. Průběh procesu prohlášení manželství za neplatné. Specifika procesu prohlášení manželství za neplatné (srovnání s civilním právem

1. Pojetí a typologie manželství Kán. 1055 § 1 CIC: Manželský svazek, kterým muž a žena mezi sebou uzavírají nejvnitřnější společenství celého života Privilegium Petrinum Normae von 2001 (insbesondere Sakramentenrecht) Forumsregeln Rechtlicher Hinweis: SPAM und Beiträge im Forum, die rechts- oder sittenwidrigen Inhalt haben oder andere Besucher verunglimpfen, werden gelöscht. Darüber hinaus können auch andere Beiträge gelöscht werden

Privilegium Petrinum - Kathpedi

Platně uzavřené a dokonané svátostné manželství (tedy mezi dvěma platně pokřtěnými) nelze žádným způsobem rozloučit. (Existuje možnost zneplatnění manželství anebo rozloučení nesvátostného manželství - privilegium Paulinum či zrušení manželství in favorem fidei (Petrinum) kann von einer nicht- und halbchristlichen Ehe befreit werden: Wenn beim Eheabschluss zumindest einer der beiden Partner ungetauft war, kann unter bestimmten Voraussetzungen ein Privilegium-Petrinum-Verfahren geführt werden. Dieses Verfahren ist zu beantragen durch einen Antrag in Form einer Bittschrift, die beim Offizialat eingereicht wird

Biskupství královéhradecké. Velké náměstí 35/44 500 01 Hradec Králové tel.: +420 495 063 611 fax: +420 495 512 850. IČO: 00 44 51 34 DIČ: CZ 00 44 51 3 Viz U. NAVARETTE, De termino Privilegium Petrinum non adhibendo, v Periodica 53 (Roma 1964) 323-373. Viz A. ABATE, Il matrimonio nella nuova legislazione canonica, op. cit. 320-321; J. F. CASTAŃO, Il sacramento del matrimonio, op. cit. 527-528; F. BERSINI, Il diritto canonico matrimoniale. Commento giuridico-teologico-pastorale (Torino. Rocha di M. Dragone, teste Cruquiô.Petrinum etiam, inquit Ferrarius, oppid. amplum Salentinorum apud Neritum urbem 3. mill. pass. distans, Aletium versus 13. etiam.

Církevní překážky manželství epravo

Bischöfliches Offizialat Eichstätt: Privilegium Petrinu

Iha Igreja nia liafuan, decisão Papa nian ne'e hanaran privilegium petrinum - nia dehan fatuk karik fatuk ona, ai karik ai ona. Husi processo ne'e tomak, ema labele kahor fali ho Diocese Dili (wainhira processo hahu), no agora Arquidiocese Dili; sa tan Diocese Baucau ho Maliana; padre sira Timoroan mos labele tau kanuru tohar 3 Děkuji vedoucímu diplomové práce JUDr. Stanislavu P řibylovi, Ph.D., JCD za cenné rady, připomínky a metodické vedení práce Edition Petrinum, Recklinghausen 2004) 2004, der 350-Jahr-Feier der Gymnasialkirche 2008 oder der 100-Jahr-Feier des Gymnasialgebäudes am Herzogswall 2011. In den 70er Jahren brachte sich das Petrinum aktiv in den Diskurs um Schulreformen ein Prohlašuji, že jsem tuto bakalářskou práci na téma Zvláštní řízení soudní v církevním a civilním právu zpracovala sama. Veškeré prameny a zdroje informací, které jsem použila k sepsání této práce, byly citovány v poznámkách pod čarou a jsou uveden

Pavlovská výsada - Wikipedi

 1. Lewis & Short Latin Dictionary, 1879. - Revised, Enlarged, and in Great Part Rewritten. Charlton T. Lewis, Ph.D. and Charles Short. 2011
 2. Desarrolló las figuras jurídicas del privilegium paulinum y del privilegium petrinum. Con referencia a la cláusula sobre la porneia de Mateo y Hechos 15,20, formuló impedimentos matrimoniales. Además, especificó, cada vez más nítidamente, los motivos de nulidad matrimonial y desarrolló ampliamente los procedimientos judiciales
 3. oppid. cum arce Campaniaeapud Sinuessam urbem excisam. Horat. Ep. 5. l. 1. ad Torquatum, v. 4. Vina bibes iterum Tauro diffusa, palustres Inter Minturnas.
 4. Albert Hopfenbeck, Privilegium Petrinum. Eine rechtssprachli­che und rechts­begriff­liche Unter­suchung, St. Ottilien 1976 (MThST III, 35), ThRv 75 (1979) 144-146. Ernst-Guenter Rokahr, Ehe ohne Treue? Die eheliche Treupflicht in der Rechtspre­chung der Römi­schen Rota, Mün­chen 1976, ThRv 75 (1979) 313-316

privilegium petrinum. Nun ja, so ganz stimmt es meines Erachtens nicht, was der Kardinal sagt. In bestimmten Fällen hat der Papst laut Kirchenrecht das Recht eine gültige und vollzogene, wenn. FÜRNKRANZ, Johannes, Fundstücke zur Geschichte des Privilegium Petrinum. 367. JUNGBLUT, Nina, Prozessökonomie vs. Wahrheitsfindung?! Die Veränderungen des Ehenichtigkeitsprozesses durch das Motu Proprio Mitis Iudex Dominus Iesus. 407. KUHN, Alexander, Die Ansprache Papst Franziskus' vom 29. Januar 2019 vor der Römischen Rot

Privilegium-Petrinum-eljárá

Církevní sňatek s rozvedeným nevěřící

Portaro - Webový katalog knihovny. Document has not been rated ye AOVE Ecológico Salduvia Privilegium Oleazara. Capacidad 500 m.l. Recolección 2ª semana de noviembre Primera prensada, EXTRACCIÓN EN FRÍO ¿POR QUÉ ME LLAMO ASÍ? Porque este es uno de los nombres que tuvo Zaragoza, la ciudad donde nací

Video: Svátost manželství - Akademická farnost Prah

Petrijns privilege - Wikipedi

13,20 €-120,00 €. La categoría de Aceite de Oliva Virgen Extra Ecológico de Olivaria está representada por El Fuelle Ecológico, un AOVE de extracción en frío y de categoría superior obtenido directamente de aceitunas y sólo mediante procedimientos mecánicos. El Fuelle Ecológico está elaborado únicamente con las aceitunas de. A história da Áustria cobre a história da Áustria e de seus estados predecessores, desde o início da Idade da Pedra até o estado atual. O nome Ostarrîchi (Áustria) está em uso desde 996 DC quando era um margravate do Ducado da Baviera e desde 1156 um ducado independente (mais tarde arquiduque) do Sacro Império Romano da Nação Alemã ( Heiliges Römisches Reich 962-1806)

Should asked before baptism, there are procedures if impossible, etc. Privilegium Petrinum. It was in the old code, but not in the current code. Decree in favor of the faith - grants a previous married person the right to marry under certain circumstances. One baptized after marriage, the other non baptized person Essa ha sviluppato le figure giuridiche del privilegium paulinum e del privilegium petrinum. Con riferimento alle clausole sulla pornèia in Matteo e in Atti, 15, 20 furono formulati impedimenti matrimoniali. Inoltre furono individuati sempre più chiaramente motivi di nullità matrimoniale e furono ampiamente sviluppate le procedure processuali Privilegium. febrero 2, 2017. Compartir en Facebook. Compartir en Twitter. Por Ana Celia Pérez Jiménez vamos dejando huella con mayor peso del lado que nos duele, de lo que no hemos soltado, de aquello que nos acosa, de aquello que no hemos superado nos supera La diplomatica pontificia studia, secondo l'impostazione delineata da Thomas Frenz, due periodi ben distinti nella storia dell'ufficio papale e della relativa cancelleria: . il periodo precedente al 1054 (anno di morte di papa Leone IX), in cui la Chiesa di Roma, non avendo assunto ancora una struttura complessa e capillare e relegata principalmente ad una funzione di tipo spirituale con una.

Navarrete, U., «De termino 'Privilegium Petrinum' non adhibendo» Matrimonio / Nostri maestri: 53 (1964) 260-266: Bidagor, R., «Iurisprudentia circa querelam nullitatis contra sententiam (CIC, can. 1892-1897)» Processi / Nostri maestri: 52 (1963) 500-522: Navarrete, U., «Monumentorum pontificatus Ioannis XXIII memoria» BiblioWeb / Nostri. sintesi del talamanca mario talamanca istituzioni di diritto romano capitolo primo introduzione storia del diritto, diritto romano cultura giuridica europea l

Paulinisches Privileg - Wikipedi

A kanadai dollár Kanada hivatalos pénzneme. Észak-amerikai brit gyarmati érmék formájában 1858 óta van forgalomban, bár ezeken már szerepel a CANADA felirat, a mai értelemben vett kanadai dollárról csak Kanada Domínium 1867-es megalakulása óta beszélhetünk. Az állam, a Dominion of Canada 1870 és 1935 között bocsátott ki. GIOVANNA I d'Angiò, regina di Sicilia. - Nacque nel dicembre 1325, primogenita dell'unico figlio di re Roberto d'Angiò, Carlo duca di Calabria, e della sua seconda moglie Maria di Valois. Poiché nell'aprile 1327 un fratello minore di GIOVANNA I d'Angio, regina di Sicilia morì pochi giorni dopo la nascita e suo padre spirò il 9 nov. 1328, all'età di due anni GIOVANNA I d'Angio, regina di. MARIO TALAMANCA. ISTITUZIONI INDICE-SOMMARIO. CAPITOLO PRIMO INTRODUZIONE. 1. Storia dei diritto, diritto romano e cultura giuridica europea . . . . . . . . . . Definición de privilegiar en el Diccionario de español en línea. Significado de privilegiar diccionario. traducir privilegiar significado privilegiar traducción de privilegiar Sinónimos de privilegiar, antónimos de privilegiar. Información sobre privilegiar en el Diccionario y Enciclopedia En Línea Gratuito. v. tr. Dar privilegios o ventajas a una persona o cosa. beneficiar Gran. Academia.edu is a platform for academics to share research papers

Privilegio petrino - Wikipedi

privilegium (拉) (1)特权,优惠(2)特恩 (3)特殊待遇 ↗privilege ~ fidei 信仰的特权 ↗privilege, Pauline ~ Paulinum 保禄特权[天],保罗宗徒的特典[基] ↗privilege, Paulin © 2008-2019 MundoArchivistico.com. Todos los derechos reservados. consultas / xpanel / webmai Check Pages 501 - 550 of უცხო სიტყვათა განმარტებითი ლექსიკონი. in the flip PDF version. უცხო. Appartements neufs à vendre à Antalya, Dösemealti. Vivre à côté d'une forêt est un privilège dont nous rêvons parfois. Autour de ce complexe, le rêve se réalise pour vous... Votre journée sera satisfaite de l'odeur provenant de la forêt de pins juste.. In Germania Federico, nel Privilegium in favorem principum del 1220, per ingraziarsi i feudatari promise tra l'altro di non accogliere mai nelle sue città i loro homines. Sulla questione della giurisdizione della Chiesa sui suoi homines il canone 19 del terzo concilio lateranense (1179) aveva previsto la scomunica per chi la esautorasse.

Besondere Verfahren zur Auflösung des Ehebandes - Bistum

Det er med stor glæde, at Tavex kan præsentere Schweiz' mest kendte guldmønt, den schweiziske 20 franc Helvetia guldmønt. Også kaldet Swiss Vreneli, 20 franc guldmønten blev først udstedt i 1883, og er vidnesbyrd over Schweiz' lange arv som en af verdens førende lande indenfor ædelmetalhåndværket og produktionen af guld cŏlōnĭa. [coloniă], coloniae. sostantivo femminile I declinazione. vedi la declinazione di questo lemma. 1 colonia, insediamento di cittadini in località diversa da quella d'origine. 2 podere, tenuta agricola. 3 casa. 4 sciame d'api

Privilégio Paulino e Privilégio Petrino - Veritatis

Austria-Hungary. Para as relações dos países soberanos modernos da Áustria e da Hungria , consulte Relações Áustria-Hungria . A Áustria-Hungria , muitas vezes referida como Império Austro-Húngaro ou Monarquia Dual , foi uma monarquia constitucional e grande poder na Europa Central entre 1867 e 1918. Foi formada com o Compromisso. Al acompañarte en tu ciclo de vida, Pensiones Bonus va desplazando el peso de la inversión de la renta variable a la renta fija y los activos monetarios a medida que te acercas a la edad de la jubilación. Esto se hace partiendo de la base de un perfil de inversión adaptado a tus características También existe el privilegium exigendi para recobrar la mujer la dote, presentándose como acreedora y hacer valer un derecho de hipoteca preferente, también aparece el privilegium exigendi en el reclamo del publico, acreedor del tutor, al fin de la tutela, y la misma como garantía concedida al loco, prodigo y menor contra la. Mediolanum Previsión, EPSV Individual optimiza la rentabilidad y reduce el riesgo al adaptar cada año, de forma automática, la composición de la inversión. Mediolanum Previsión va desplazando el peso de la inversión de la renta variable a la renta fija y los activos monetarios a medida que te acercas a la edad de la jubilación

Předměty - Univerzita Karlov

Ao furto considerado qualificado aplica-se o benefício do privilegiado, não como uma faculdade do juiz, mas sim como um direito do próprio réu. Uma polêmica que há muito tempo vinha frequentando os tribunais foi agora dirimida pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ), especializada em julgamento de processos criminais Questo viene chiamato Privilegium Othonis, sarà confermato anche dai discendenti di Ottone 1' e ci vorranno 100 anni perché il papato e la chiesa di Roma riescano a liberarsi un po' dalle pressioni imperiali nella scelta del papa. 8.5020.100 La svolta avviene infatti nel 1059 Antonio Padoa-Schioppa, edizione 2016, lezioni annesse anno accademico 2020-2021, secondo semestre accademico storia del diritto medievale moderno aprile prov Stabilito Ottone nel regno d'Italia, furono rivolti tutti i suoi pensieri a riordinarlo con migliori leggi ed istituti, non altrimente che fece Carlo M. proccurò, calcando le sue pedate, ristabilirlo dopo tante rivoluzioni in miglior forma: molte leggi di lui perciò si leggono, e Goldasto ne inserì molte ne' suoi volumi, per le quali non meno il Regno germanico, che l'Italico fu riordinato

Jsme shromažďovány údaje o více než 475,325 klíčových slov. Webové stránky Brno.biskupstvi.cz byla založena v roce 137 výsledky hledání časy 133 klíčových slov (u některých vyhledávacích dotazů, jsou tam dva nebo více odkazy, které odkazuje na webových stránkách).To umožňuje provádět analýzu klíčových slov hloubkové, získat zajímavé poznatky výzkumu. Austria (Theodisce Österreich, ex forma vetere Ostarrichi) est res publica foederalis in media Europa sita. Tres provinciae Romanae, nominatim Raetia, Noricum, et Pannonia, erant ex toto (sc. Noricum) aut ex parte in terra hodiernae civitatis Austriae. Terrae finitimae sunt Slovenia Italiaque in meridiem, Helvetia Lichtensteinumque in occasum, Germania et Cechia in septentriones, Slovacia. Dizionario Latino: il miglior dizionario latino consultabile gratuitamente on line!