Home

Statistická ročenka

Název produktu: Statistická ročenka České republiky. Poznámka: Anotace: Údaje o stavu a vývoji. Statistická ročenka školství obsahuje informace o školství v České republice z různých oblastí - výkony školství, zaměstnanci a mzdové prostředky a financování školství. Kromě standardních výstupů za daný školní / kalendářní rok je součástí souboru ročenek i Vývojová ročenka školství, kde jsou dostupné základní ukazatele v časové řadě

Statistická ročenka České republiky - 2019 ČS

 1. Statistické ročenky - Česká správa sociálního zabezpečení
 2. Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 28. svazek nepřerušené edice přinášející podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce
 3. Statistická ročenka školství - výkonové ukazatele školního roku 2020/202
 4. Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2008 (8.23MB) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2007 (1.6MB) Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2006 (2.64MB) Rok 2005 (726.61kB) Poslední aktualizace: 13. 10. 2020
 5. Statistická ročenka 2020. Statistická ročenka 2019. Statistická ročenka 2018. Statistická ročenka 2017. Statistická ročenka 2016. Statistická ročenka 2015. Statistická ročenka 2014. Statistická ročenka 2013. Statistická ročenka 2012

Statistická ročenka půdního fondu České republiky Ročenka obsahuje souhrnné výstupy ze souboru popisných informací katastru nemovitostí ČR. Rozčlenění půdního fondu se provádí podle jednotlivých druhů pozemků a podle výrobních podoblastí. Statistická ročenka půdního fondu vydaná v roce 2009.pd Statistická ročenka z oblasti důchodového pojištění 2019 je členěna do dvanácti kapitol, z toho hlavní tabulkové části jsou řazeny do pěti kapitol, které obsahují informace o vyplácených, přiznaných a zaniklých starobních, invalidních a pozůstalostních důchodech a v neposlední řadě přináší důležité informace o změnách mezi stupni invalidního důchodu Statistická ročenka obsahuje pouze fakta, Zpráva naopak na základě těchto údajů provádí analýzu stavu životního prostředí a ukazuje, jak dál postupovat v návaznosti na stěžejní dokument, Státní politiku životního prostředí ČR Ročenky. Ročenka je významným doplňkem Výroční zprávy VZP ČR. je zaměřena na analytické a statistické údaje zajímající širokou odbornou veřejnost, konkrétně pak na podrobnější zmapování sítě a činnosti smluvních zdravotnických zařízení, na informace o pojištěncích VZP, o plátcích pojistného na veřejné zdravotní pojištění a o výběru pojistného Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (1/2) (10.74MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2016 (2/2) (14.11MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2017 (9.62MB) Statistická ročenka trhu práce v České republice 2018 (18.91MB

Statistická ročenka životního prostředí České republiky podává ucelený přehled dat o stavu životního prostředí v ČR a prezentuje konkrétní oficiální resortní a mimoresortní data o stavu složek životního prostředí a nástrojích, kterými lze řídit a ovlivňovat politiku ochrany životního prostředí Statistická ročenka školství - Výkonové ukazatele do roku 2019/20 Tabulky výkonové ročenky do roku 2019/20 za regionální školství jsou k dispozici v podobě html tabulek. Data o studentech, poprvé zapsaných a absolventech vysokých škol obsahují údaje za vysoké školy (bývalá kapitola F Statistické ročenky školství) Statistická ročenka HZS JmK 2017 1 Události na území Jihomoravského kraje Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje eviduje za rok 2017 celkem 12 109 událostí. Oproti roku 2016, kdy bylo řešeno 9 488 událostí, se tak jejich počet značně navýšil, a to o 2 621 událostí Zdravotnická ročenka České republiky. ISSN: 1210-9991, (0514-2431) Stran: cca 260 stran. Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Celá řada je vystavena v plném znění. Vystavená řada zahrnuje ročenky Československé republiky, Československé socialistické republiky, Československé federativní republiky a České. Statistická ročenka Plzeňského kraje je klíčovou publikací Krajské správy Českého statistického úřadu v Plzni přinášející souborný statistický přehled o kraji a jeho dílčích územních celcích. Díky svému rozsahu může podrobněji a souhrnně zobrazit demografický, sociální a ekonomický vývoj kraje

Demografický informační portál Články

Statistické ročenky školství, MŠMT Č

Statistické ročenky - Česká správa sociálního zabezpečen

 1. Statistická ročenka. Zde si můžete prohlédnout nebo stáhnout statistickou ročenku Českých drah, a.s. rok 2020. Statistická ročenka - otevřít; rok 2019. Statistická ročenka - otevřít; rok 2018. Statistická ročenka - otevřít; rok 2017. Statistická ročenka - otevřít; rok 2016. Statistická ročenka - otevřít; rok 2015.
 2. CENIA, česká informační agentura životního prostřed
 3. Statistická ročenka Vězeňské služby České republiky. 2 Vypracovala: Lucie Mäsiarová vedoucí oddělení Centrální evidence vězněných osob Kontakt: 50_OSstatistiky(zavinac)grvs.justice.cz . 3 OBSA
 4. STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2018 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos

statistickÁ roČenka ŽivotnÍho prostŘedÍ ČeskÉ republiky 2006. statistickÁ roČenka ŽivotnÍho prostŘedÍ ČeskÉ republiky 2006. STATISTICKÁ ROČENKA 2020. 2 OBSAH 1. Obecné vysvětlivky k termínům použitým v ročence.. 2. Cizí pojištěnci ošetření v České republice Ročenka vychází zejména z údajů, získaných KZP v rámci své činnosti, nebo ze statistických výstup

ČSÚ: Vyšla Statistická ročenka 2020 ParlamentniListy

Statistická ročenka České republiky vychází v nelehké době, kdy se naše země potýká s nástupem krize způsobené nepříznivou epidemickou situací. Právě díky statistice budeme moci v budoucnu porovnat, jak naše společnost a naše ekonomika v této krizi obstály. Statistická dat Hlídač státu - veřejná kontrola státních a veřejných institucí. Veřejnoprospěšný projekt. Hlídač smluv a registr smluv. Hlídač Webů

Statistická ročenka životního prostředí V souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů a se Směrnicí Rady EKč. 2003/4/ES ze dne 28. ledna 2003, o přístupu k informacím o životním prostředí, podává ucelený pohled na stav životního prostředí v ČR Statistická ročenka 2010. Statistická ročenka 2009. Statistická ročenka 2008. Statistická ročenka 2007. Měsíční statistiky. Měsíční statistiky 2021. Měsíční statistiky 2020. Měsíční statistiky 2019. Měsíční statistiky 2018. Měsíční statistiky 2017

Statistická ročenka 2019 Dopravní cesta Dopravní cesta Charakteristika tratí Km 2019 2018 2017 Délka tratí k 31. 12. 9 396 9 406 9 408 Z toho: Jednokolejné 7 372 7 392 7 438 Dvoukolejné 1 965 1 958 1 913 Vícekolejné 59 56 57 Normální rozchod 9 373 9 383 9 385 Úzký rozchod 23 23 23 Elektrizované 3 213 3 216 3 21 STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2019 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos Statistická ročenka 2019 ke stažení ve formátu PDF. Statistická ročenka 2019 ke stažení ve formátu XLS (zip) Envirometr. Celkové emise skleníkových plynů v ČR od začátku roku Další ukazatele životního prostředí v čase: Přejít na envirometr. Statistická ročenka Skupiny České dráhy 2016. ObSah strana 02 koLejoVÁ.

Zdravotnická ročenka České republiky. ISSN: 1210-9991, (0514-2431) Stran: cca 260 stran. Publikace je k disposici od roku 1957, od roku 1991 v česko-anglické verzi. Celá řada je vystavena v plném znění. Vystavená řada zahrnuje ročenky Československé republiky, Československé socialistické republiky, Československé. Kniha Statistická ročenka Československé socialistické republiky 1986. Přidat komentář. V podmínkách HZS Středočeského kraje je tato činnost garantována oddělením zjišťování příčin vzniku požárů. Tímto oddělením je ve spolupráci s ostatními odděleními pravidelně od roku 2002 vydávána publikace Statistická ročenka HZS Středočeského kraje. Tato publikace je tématicky rozčleněna n jsou téměř výhradně využita statistická data dostupná Ministerstvu spravedlnosti, velmi zřídka pak další nestatistické informace z jiných zdrojů. 1 Justiční statistická ročenka na rozdíl od této zprávy obsahuje pouze kompilaci automaticky generovaných sestav bez dalšího komentáře či grafického znázornění dat

CENIA, česká informační agentura životního prostředí zpracovala pro Ministerstvo životního prostředí jubilejní, v pořadí již třicátou, publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Harmonogram přípravy Ročenky byl dotčen pandemií COVID-19, která ovlivnila procesy získávání a zpracování dat. Ročenka životního prostředí ČR 2019. Statistická ročenka České republiky 2009 podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Čtenáři v ní naleznou číselný portrét České republiky, takřka nepřeberné leč přehledně zpracované množství demografických, sociálních a ekonomických údajů STATISTICKÁ ROČENKA dialyzační léčby v České republice v roce 2017 Za Českou nefrologickou společnost, o.s., ve spolupráci s firmou ProDos zpracovali: prof. MUDr. Ivan Rychlík, CSc., FASN, FERA doc. Ing. František Lopot, CSc. Česká nefrologická společnos Polsko: Statistická ročenka. 30. 4. 2020. Již na konci loňského roku vydal polský statistický úřad národní statistickou ročenku. Tentokrát obsahuje nejnovější údaje převážně z roku 2018. Na 785 stránkách publikace nalezne uživatel tabulky a grafy nejen s klíčovými statistickými údaji o Polsku, ale také upozornění. Statistické údaje o nehodovosti na území ČR. Hlavní menu. Úvod; O nás. O Policii ČR; Tísňová linka 158; Trestní oznámen

Statistická ročenka školství - 2020/2021 - výkonové ukazatel

 1. Statistická ročenka obsahuje pouze data, zprávy naopak na základě těchto dat provádí analýzu stavu a vývoje životního prostředí a ukazují, jak dál postupovat zejména v návaznosti na stěžejní dokument, kterým je Státní politika životního prostředí ČR, a na další národní i krajské strategie a koncepce
 2. Vyšla Statistická ročenka 2020. 30.11.2020 19:09. Český statistický úřad dnes vydal Statistickou ročenku České republiky 2020. Od vzniku samostatné České republiky jde již o 28. svazek nepřerušené edice přinášející podrobně zpracované údaje z ekonomiky, demografie a sociální sféry v uplynulém roce. Ročenka je pro.
 3. Popis Stav Knihovna Sbírka Signatura Poznámky Čárový kód; Podobné jednotky. Statistická ročenka republiky Československé / Vydáno: (1938) Statistická ročenka Československé socialistické republiky / Vydáno: (1959) Statistická ročenka České republiky Vydáno: (1999).
 4. Církevní statistická ročenka se tiskne jednou za několik let (nejčastěji za 3 roky) - na rozdíl od Papežské ročenky (Annuario pontificio), která vychází každoročně

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR (MMR) patří do systému ústředních orgánů státní správy České republiky v oblastech, vymezených příslušnými právními dokumenty. Objemem svých pravomocí, kompetencí a odpovědností za správu finančních prostředků hraje Ministerstvo pro místní rozvoj ve státní správě významnou roli Statistická ročenka Československé socialistické republiky. Československo. Federální statistický úřad, Slovenský štatistický úrad v Bratislave, Československo. Státní statistický úřad, Český statistický úřad. Noviny a časopisy nepůjčujeme domů. Jsou dostupné pouze ve Studovně periodik. pozn

Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy Statistická ročenka 2011 OBSAH: strana ČINNOST ODBORU PREVENCE V ROCE 2011 plk. Ing. Zdeněk Salátek 1 ODBOR ZJIŠŤOVÁNÍ PŘÍČIN POŽÁRŮ plk. Mgr. Vít Pernica 10 mjr. Ing. Vladimír Polanecký 11 ODBOR OCHRANY OBYVATELSTVA A KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ plk. Ing. Štefan Molnár 11. Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti. Statistická ročenka školství - 2019/2020 - výkonové ukazatel. K 31. 12. 2018 hospodařilo ekologicky 4 606 ekofarem (cca 19,5 % zemědělských podniků v ČR) na celkové výměře 538 223 ha, což představuje 12,8% podíl na celkové výměře zemědělské půdy ČR2 (viz Tab. 1)

Statistická ročenka přináší podrobné informace z oblasti důchodového pojištění, jedné ze stěžejních činností ČSSZ.. Publikace má pět hlavních tabulkových částí. Např. v kapitole o vyplácených důchodech je uvedeno, kolik bylo k 31 Statistická ročenka České republiky = Statistical yearbook of the Czech Republic. Předchozí název: Statistická ročenka České a slovenské federativní republiky. Korporativní autor: Český statistický úřad. Jazyk Statistická ročenka Centra mezistátních úhrad styčného orgánu ČR v oblasti zdravotní péče 2009 . 2 Úvod Cílem této publikace je poskytnutí přehledného a do nejvyšší možné míry detailního statistického přehledu o důsledcích provádění přímo závazných nařízení EU o koordinaci systém Statistická ročenka České republiky podává souborný statistický přehled ze všech odvětví národního hospodářství. Čtenáři v ní naleznou číselný portrét České republiky, takřka nepřeberné leč. Statistická ročenka České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) za rok 2015 přináší podrobný pohled na oblast důchodového pojištění, jednu z hlavních činností instituce. Elektronická verze ročenky je již nyní na webových stránkách ČSSZ. Obsahově navazuje na předchozí ročníky., související článk

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věc

čeština: ·periodikum vycházející jednou za rok Statistická ročenka přináší každým rokem informace o důležitých ukazatelích národního hospodářství.··periodikum angličtina: yearbook, annual, yearly periodical, almanac francouzština: annuaire m, almanach m němčina: Jahresschrift ž, Jahrbuch s, Almanach m polština: rocznik m. STATISTICKÁ ROČENKA ČR 2000, razítka knihovny, vlepený čárový kod Prodej mimo Aukro není možný. Nepřijímám platby v hotovosti a EUR. SLO Statistická ročenka 1981 Při koupi více předmětů z mých aukcí dohoda o spojení poštovného a platby jistá Články na téma: statistická ročenka Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2014

Mapa Olomouckého Kraje | Mapa

Statistická ročenka 2000 Ročenky ČS . Statistická ročenka České republiky - 2005 Statistická ročenka České republiky - 2004 Pokud hledáte publikace zveřejněné před rokem 2010, obraťte se, prosím, na informační služby ČSÚ (e-mail: infoservis@czso.cz , telefon: 274 052 304 Statistická ročenka životního prostředí České republiky 2018. EnviWeb - GMO. 22. 2 2020 (09:45) CENIA zpracovala pro MŽP v pořadí již dvacátou devátou publikaci Statistická ročenka životního prostředí České republiky. Tato periodická publikace vychází v souladu se zákonem č. 123/1998 Sb., o právu na informace o.

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016 Statistická ročenka ČSSR. 1974. -- 1. vyd.. -- Praha : Státní nakl. techn. lit., 1974. -- 621 s Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015 MPSV - statistická ročenka 2012 5. 11. 2013 Práce a zaměstnání; Podpora zaměstnanosti pro zaměstnavatele a OSV Statistická ročenka 2019 Česká republika Praha 2020. Příloha STATISTICKÁ ROČENKA 2019. 2018 2019 Index % 2018 2019 Index % 2018 2019 Index % 2018 2019 Index % 2018 2019 Index % 2018 2019 Index % požáry 23 759 21 229 89 22 671 20 112 89 1 593 1 305 82 110 100 91 27 13 48 48 160 42 759 89 Onlajny.com - online přenosy sportovních.

Video: Statistické ročenky Hasičského záchranného sboru ČR

Kraj Vysočina je vyšší územní samosprávný celek ležící na pomezí Čech a Moravy. Skládá se z pěti bývalých okresů (Havlíčkův Brod, Jihlava, Pelhřimov, Třebíč a Žďár nad Sázavou). Krajským městem je Jihlava. Kraj je samostatně spravován zastupitelstvem kra Statistická data 2019 (PDF) Divadla jsou institucemi, které obvykle se svým uměleckým souborem a na svých scénách popř. ve svých sálech, pravidelně produkují divadelní a taneční představení.V rámci ročního statistického šetření jsou divadla šetřena výkazem KULT (MK) 1 - 01 ve dvou mutacích Numeri Pragenses : statistická ročenka Hlavního města Prahy / Český Statistický Úřad, Krajská Reprezentace Hl. M. Praha Praha [1.]1995; 2.1996 - 3.1997; 2001 - 2008 Diesen Titel auf die Merkliste setze

ČÚZK - Souhrnné přehledy o půdním fond

 1. Statistická ročenka 2019 shrnuje nejdůležitější ukazatele
 2. Statistická ročenka životního prostředí - Ministerstvo
 3. Ročenky - VZP Č

Statistická ročenka - MPS

 1. Statistická ročenka životního prostředí ČR CENI
 2. Statistická ročenka školství - Výkonové ukazatele do roku
 3. Knihovna a archiv - ÚZIS Č
 4. 18.12.2020 Statistická ročenka Plzeňského kraje 2020 ..
 5. Statistická ročenk
 6. Statistická ročenka půdního fondu České republik
Karlovarský kraj : Lidské zdroje: Statistika mezdPřehled publikací v knihovně České genealogické aKarlovarský kraj : Lidské zdroje: Struktura zaměstnanostiOpen clip art library,