Home

Lékařská genetika Brno

Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje moderní, profesně orientovaný vzdělávací program zaměřený na laboratorní medicínu, který je vyučován na Přírodovědecké a Lékařské fakultě MUNI.Studium vás povede k získání základních vědomostí i praktických dovedností, které jsou nutné pro to, aby se z vás stali kvalifikovaní pracovníci. Lékařská genetika patří k základním oborům medicíny. Studium lékařské genetiky, ostatně jako dalších oborů medicíny, nikdy nekončí. O bouřlivém rozvoji genetiky jsem se už zmínila. Lékaři - genetici jsou si dobře vědomi, že stejně znají jen zlomek všech poznatků Lékařská genetika, Reprodukční medicína, Anesteziologie a intenzivní medicína, Gynekologie a porodnictví Detail profilu Štefánikova 81/12, Brno - měst

Specializace: lékařská genetika . Vzdělání : 1967- 1973 Lékařská fakulta UJEP Brno 1977 Atestace pediatrie I. stupeň 1995 nadstavbová atestace lékařská genetika Zaměstnání : 1973- 1978 pediatr OUNZ Blansko 1978- 1989 Výzkumný ústav pediatrický Brno zástupce ředitele 1993 - oddělení lékařské genetiky FN Brno. Kde studovat genetiku. Na bakaláře jen do Brna. 10. 1. 2017 Jana Langová Vstoupit do diskuse. Genetika je nesmírně dynamický a každou minutu se rozvíjející obor, který nám dává spoustu možností. V dvoušroubovici DNA se skrývá celé naše tajemství, léta střádajících se mutací a vlastností. Přinesla nám nejenom.

Lékařská genetika a molekulární diagnostika - bakalářské

  1. genetika lékařská / Brno. Dle odbornosti: genetika lékařská: Jihomoravský: Brno. Studium dědičných lidských chorob a možnosti jejich prevence. V kategorii se nachází těchto 6 záznamů
  2. Atestace II.stupně-nadstavbová, v oboru lékařská genetika 1999 Jmenování členem oborové rady pro obor lékařská genetika ve Vědecké radě Lekařské fakulty University Palackého v Olomouci 2002 Udělení licence v oboru Lékařská genetika pro výkon vedoucího lékaře, primáře pro obor. Zaměstnání dřívější a.
  3. Brno. |. Lékařská genetika a molekulární diagnostika. Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika. Molekulární biologie a genetika. a další 2 programy. 5 programů
  4. Multimediální podpora výuky klinických a zdravotnických oborů :: Portál Lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Výukový portál pro mediky a studenty dalších zdravotnických a klinických oborů. Součást celonárodního meziuniverzitního projektu MEFANET. Podpora e-learningu, elektronických skript a využití moderních informačních technologií ve výuce budoucích.

Lékařská genetika - lékaři (r. 2009) dle vyhl. č. 185/2009 Sb. Lékařská genetika_Věstník 2009_Částka 10.doc (563 KB) Lékařská genetika_Věstník 2009_Částka 10.pdf (275 KB) Klinická genetika. Specializace pro nelékaře, vzdělávací program dle NV 31/2010 Sb Veveří 39, 602 00, Brno www.prenatal.cz. přijme do pracovního poměru: lékaře specializace - Lékařská genetika . požadavky: atestace v oboru Lékařská genetika, pokud není připravíme k atestaci v oboru . Nabízíme: dobré pracovní podmínky; možnost odborného růstu a dalšího vzděláván

Studentská konference Výživa, potraviny a zdraví 2021. Lékařská fakulta MU, Agronomická fakulta MENDELU v Brně a Chemická fakulta VUT v Brně pod záštitou Společnosti pro výživu si dovolují pozvat všechny zájemce na 12. studentskou konferenci Výživa, potraviny a zdraví 2021, která se bude konat 25. 6. 2021 a bude probíhat. skripta - lfmu brno - genetika - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur Vysoká škola: LF Masarykovy Univerzity v Brně Rok promoce: 1983 Dosažená odbornost: lékařská genetika Diplom celoživotního vzdělání: an Lékařská genetika; Brno; MUDr. Milan Vrba, CSc. 1106177134. MUDr. Milan Vrba, CSc. K výkonu soukromé praxe a lektora v oboru: lékařská genetika Pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře v oboru: - Zobrazit více. Specializace. Lékařská genetika; Umístění na mapě.

1. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. |. Praha 2. Molekulární a buněčná biologie, genetika a virologie. Molecular and Cellular Biology, Genetics and Virology (EN) General Medicine (EN) a dalších 5 programů. 8 programů 60200 Brno Druh poskytovatele: Zdravotní ústav. Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví, hygiena a epidemiologie, lékařská genetika, lékařská mikrobiologie, Odborný pracovník v laboratorních metodách a přípravě léčivých přípravků, Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví, pracovní. r. 1983 - po maturitě na Gymnáziu Slovanské náměstí v Brně nastoupila na LF UJEP Brno, obor pediatrie, kterou ukončila v roce 1989 r.1992 atestace 1. stupně v oboru pediatrie r.1995 nádstavbová atestace v oboru lékařská genetika r.1999 atestace 2. stupně z pediatrie r. 2005 dokončení doktorandského studia na Lékařské. Genetika pro medicínu. Magisterský studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika vám výrazně otevře cestu k lepšímu uplatnění v klinických laboratořích ve zdravotnictví.. Budete mít možnost pracovat ve zdravotnických laboratořích provádějících genetickou či molekulárně biologickou.

Lékařská genetika - Fakultní nemocnice Brn

Inzerát lékařská genetika skripta - vybrané kapitoly v okrese Brno-město, cena dohodou, od pawlonia na Sbazar.cz. Popis: Skripta lékařské genetiky ve výborném stavu. Cena 60 za kus Dle odbornosti: genetika lékařská. Studium dědičných lidských chorob a možnosti jejich prevence. Nyní zvolte kraj: Praha Obec: Brno PS Č: 602 00 Telefon. BSLG021p Lékařská genetika - přednáška Lékařská fakulta jaro 2021 Rozsah 1/0/0. 15. 1 kr. Ukončení: z. Vyučováno online. Vyučujíc Lékařská genetika Renata Gaillyová OLG FN Brno, LF M LÉKAŘSKÁ BIOLOGIE ČÁST DRUHÁ-GENETIKA. Díl I: Semináře z technologie rekombinantní DNA. Díl II:Praktická cvičení z genetiky. 2.přeprac. a rozšířené vydán. Brno: Masarykova univerzita v Brně, 2001. 64 s. skripta pro posluchače lékařské fakulty MU Brno. ISBN 80-210-2670-7. Další formáty: BibTeX LaTeX RI

MU Brno, Lékařská fakulta - Všeobecné lékařství, magisterský studijní program MU Brno, Přírodovědecká fakulta - Biologie, magisterský studijní program Obor: Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovník domácí lékařská literatura - genetika - odborná lékařská literatura, lékařské knihy, fonendoskopy, skalpely, pinzety, modely zubů, dentální nástroje, literatura pro studenty lékařských fakult, prodej odborné literatur MUDr. Jana Šoukalová Vzdělání: 1987 - 1993 Lékařská fakulta MU v Brně 1996 Atestace I.stupně v oboru Pediatrie 2006 Specializovaná způsobilost v oboru Lékařská genetika 2012 Licence pro výkon funkce vedoucího lékaře a primáře ve zdravotnickém zařízení pro obor Lékařská genetika Držitelka Diplomu celoživotního vzdělávání Odborná praxe: 1993 - 1997 I.

Název: Fakultní nemocnice Brno: IČO: 65269705: Poznámka: Pracoviště: 408, Bílovice nad Svitavou, 66401 Černopolní 212/9, Brno, 61300 Jihlavská 340/20, Brno. Čím se zabýváme. Oddělení genetiky a molekulární biologie tvoří šest laboratoří, které svým výzkumem zasahují do různých oblastí genetiky a molekulární biologie.. Zajišťujeme výuku v bakalářském (programy Lékařská genetika a molekulární diagnostika, Experimentální a molekulární biologie), magisterském (programy Bioanalytická laboratorní diagnostika ve.

Lékařská genetika. EliGene® CELIAC DQ PLUS RT. EliGene® Celiac DQ PLUS RT je nový multiplexový kit určený pro genotypizaci HLA-DQ2.5 (DQA1 * 05 / DQB1 * 02), BRNO-Židenice 615 00 Česká republika ELISABETH PHARMACON Ltd. 308 High Street, Croydon Surrey CR0 1NG United Kingdom Lékařská genetika - trochu jiná medicína.To je název veřejné vzdělávací akce, která proběhne v Mendelově muzeu Masarykovy university ve Starobrněnském opatství na Mendelově náměstí 1a - v Mendelově refektáři, ve čtvrtek 5. března od 17 hodin

AESKULAB Brno , Škrobárenská 502/1,Brno,61700 Brno 1 Jak dlouhou má Oddělení lékařské genetiky FN Brno tradici? Obor lékařská genetika vznikl v ČR v roce 1967, historie našeho pracoviště sahá do 70. let minulého století a bylo jedno z prvních v ČR, navázalo na činnost Výzkumného ústavu pediatrického v areálu Dětské nemocnice

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno 2003 Atestace I.stupně z pediatrie 2011 Atestace z lékařské genetiky. Praxe: 2000-2003 I.dětská interní klinika FN Brno 2004- dosud klinický genetik Oddělení lékařské genetiky FN Brno 2017 - dosud REPROMEDA - klinický genetik. Členství v odborných společnostech Atestace II.stupně-nadstavbová, v oboru lékařská genetika: 1999: Jmenování členem oborové rady pro obor lékařská genetika ve Vědecké radě Lekařské fakulty University Palackého v Olomouci: 2002: Udělení licence v oboru Lékařská genetika pro výkon vedoucího lékaře, primáře pro obo ZDRAVOTNÍ LABORANT - KLINICKÁ GENETIKA - 880-920/2021. event. Atestační zkouška: 22.01.2021 Atestační zkouška: 15.04.2021. place. NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00. Zobrazit na mapě. cíl. Získání specializované způsobilosti s označením specialisty Zdravotní laborant pro Klinickou genetiku. určení

Lékařská genetika - Brno-střed-Veveří - Vyhledávání

Inzerát Lékařská genetika - praktická cvičení LF MU v okrese Brno-město, cena 30Kč, od pawlonia na Sbazar.cz. Popis: Skripta praktická cvičení z lékařské genetiky, nevyplněné, zachovalé. Cena 30, Studijní program: Lékařská genetika a molekulární diagnostika (B0914A030001) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Přírodovědné (Lékařské ) Náplň programu/oboru: Lékařská genetika a molekulární diagnostika představuje moderní, profesně orientovaný vzdělávací program zaměřený na laboratorní medicínu, který je.

Centrum prenatální diagnostiky Brn

Jako expertka na vzácná genetická onemocnění musí Renata Gaillyová zvažovat, jak citlivě sdělit mnohdy krutou pravdu. Za dob mých studií se lékařská etika vůbec nevyučovala, přitom je důležitá, upozorňuje v rozhovoru pro MF DNES primářka Oddělení lékařské genetiky Fakultní nemocnice Brno Lékařská genetika: Fakultní nemocnice Brno Jihlavská 340/20, Brno, 62500 Jihomoravský kraj: II. typ: Celý.

Kde studovat genetiku

  1. Portaro - Webový katalog knihovny. Send e-mail Print links=view.exportLinks jp-show-if-empty=true jp-single-button-overwrite-link-text='Export' jp-dropdown.
  2. Oddělení lékařské molekulární genetiky. Naše oddělení poskytuje diagnostické služby - provádí molekulárně genetickou diagnostiku - pro ambulantní lékaře oboru lékařská genetika ÚBLG, pro specialisty jiných ústavů a oddělení FN Motol a pro extramurální pracoviště, zejména v oboru lékařská genetika, z celé ČR
  3. JÍLOVÁ 29B, Brno, 639 00 IČO: 64326683 Tel.: 543 242 26
  4. ZDRAVOTNÍ LABORANT - KLINICKÁ GENETIKA - 852-669/2019. event. Odborný modul 1: 16.09.2019 NCO NZO Vinařská 963/6 Brno 603 00. Zobrazit na mapě specializační vzdělávání lékařská genetika ESF Projekt Vzdělávání pro praxi.
Centrum prenatální diagnostiky Brno

Lékařská genetika Lékařská genetika 3. SEZNAM PRODLOUŽENÍ AKREDITOVANÝCH PRACOVIŠŤ NA TEORETICKOU ýÁST Brno 64203 2020 Radiologie a zobrazovací metody Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta UK v Praze (Kateřinská 32, 121 08 Praha 2) 7 7.8. 2017 7.8. 2021. Lékařská genetika a molekulární diagnostika Bioanalytik molekulární biologie a genetiky ve společnosti Nemocnice České Budějovice, a.s. Masarykova univerzita Brno Lékařská genetika a molekulární biologie člověka. Úloha genetiky v medicíně, indikace ke genetickému vyšetření, postup při vyšetření v genetické poradně, genetické poradenství a stanovení rizika. Lidský genom: organizace a exprese lidského genomu, struktura a funkce genů a chromozomů, nekódující sekvence lidské DNA

genetika lékařská - Brno Katalog lékařů - nejen doktoři

Rozpis obhajob Diplomových prací Lékařská genetika a molekulární diagnostika Obhajoby DP se budou konat dne 24. června 2021 v seminární místnosti 332, pavilon C13, Univerzitní kampus Bohunice, Brno 9:00-13:00 DIPLOMANT ŠKOLITEL OPONENT Koždoňová, Kateřina Stjepan Uldrijan, Mgr. CSc. Mgr. Jiří Pacherník, Ph.D Studijní program: Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a molekulární diagnostika (N0914A030001) Typ studia: Navazující magisterské Forma studia: Prezenční Délka studia: 2 Zaměření: Přírodovědné (Lékařské ) Náplň programu/oboru: Studijní program Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Lékařská genetika a. Výukový text Kapitoly z lékařské etiky podává úvod do problematiky etiky v medicíně. Je studijním materiálem seminářů lékařské etiky pro studenty všeobecného lékařství a zubního lékařství. Soubor edukačních textů podává stručný úvod do některých etických problémů současné medicíny. Texty jsou tedy pouze vybranými kapitolami z lékařské etiky. 1985 - 1990 Masarykova Univerzita Brno, obor všeobecné lékařství 1995 Atestace I. stupně z gynekologie a porodnictví 1998 Atestace II. stupně z gynekologie a porodnictví 2009 Doktorát (Ph.D) v oboru Lékařská biologie a genetika na Biologickém ústavu Masarykovy Univerzity v Brn

Brno [email protected] +420 511 158 222. Ostrava [email protected] +420 597 822 122. Bc. Kateřina Weisová . Molekulární genetik [email protected] Vzdělání: 2009 - 2017 Mendelovo gymnázium, Opava. 2017 - 2020 Lékařská genetika a molekulární diagnostika, bakalářský studijní program, Přírodovědecká fakulta, Masarykova. Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3. LF UK Prah Vzdělání: 2009 - 2017: Mendelovo gymnázium, Opava . 2017 - 2020: Lékařská genetika a molekulární diagnostika, bakalářský studijní program, Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzit Lékařská genetika Gastroenterologie 1. 2. Sokolská 581 4. Fakultní nemocnice Ostrava Traumatologie Gerontologické centrum Česká lékařská společnost J. E. Purkyně Fakultní nemocnice Hradec Králové 23.11. 2011 30.3. 29.2. 2012 24.7. 2016 30.3. 2016 2012 224 266 223 00444359 Paliativní medicína 45250022 00179906 86 883 676 495.

Mendel proslavil Brno

MUDr. Zdeněk Kalina CSc. - Lékařská genetika - Doktor.c

Panczak A. et al.: Lékařská biologie a genetika (III. díl), Karolinum, Praha, 2013 Šeda O., Liška F., Šedová L.: Aktuální genetika - on line Kotlas J. et al.: Návody a úkoly k praktickým cvičením z lékařské biologie a genetiky, Karolinum, Praha 2000/2011/2013( Knihovna 21 lékařská mikrobiologie 20 lékařská genetika 22 klinická onkologie KMEN neurologický 5 dětská a dorostová psychiatrie 10 geriatrie 14 KMEN chirurgický 9 gastroenterologie 8 endokrinologie a diabetologie 18 klinická biochemie KURZY SPECIALIZAČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ LÉKAŘŮ 2021 Obor specializace Specializační obory (dle Novely)

Výsledky hledání „Lékařská genetika - Brno - Vysoké škol

Česká lékařská komora zveřejňuje seznam svých členů dle § 6a zákona č. 220/1991 Sb včetně veřejně přístupných údajů. Příjmení: Jméno: Obor: alergologie a klinická imunologie algeziologie anesteziologie a intenzivní medicína angiologie biomedicínská kybernetika cévní chirurgie čelistní ortopedie. obor: vydalo: dne: č.j. platnost do: zajišťuje: garant: klinická biochemie: MŠMT: 22.7.2011: 21715/2011-M3: 1.11.2019: ÚLBLD: prof. Kalousová: lékařská.

Portál LF MU Brno: Lékařská genetik

Lékařská genetika (prezenční) (.pdf) Lékařská genetika (kombinované) (.pdf) P5177: 31.12.2024: Přechodná ustanovení Zákona o vysokých školách, čl. II zákona č. 137/2016 Sb., odst. 3 (na dostudování) čeština angličtina: Lékařská chemie a biochemie (prezenční) (.pdf) Lékařská chemie a biochemie (kombinované) (.pdf. Antropogenetika, lékařská genetika. Metody genetiky člověka - genealogie (symbolika), gemelilogie, populační genetika, cytogenetika, molekulární genetika. Dědičné defekty a choroby (syndromy). 9. Základy populační genetiky v odhalování a prevenci dědičných chorob. Etické aspekty genetických analýz u člověka, prevence. - Lékařská biologie a genetika, III. díl je poslední částí nové řady skript (I. díl, Otová B. et. al., Karolinum 2008, II. díl, Kohoutová M. et al., Karolinum 2012), které jsou základním učebním textem pro posluchače magisterského studia na. Zobrazte si profil uživatele Barbara Kunt Vonková na LinkedIn, největší profesní komunitě na světě. Barbara má na svém profilu 7 pracovních příležitostí. Zobrazte si úplný profil na LinkedIn a objevte spojení uživatele Barbara a pracovní příležitosti v podobných společnostech

Vzdělávací programy - Genetika - katedra IPV

Online knihkupectví Knihy.ABZ.cz - aktuální nabídka titulů z kategorie: Knikupectví > Katalog předmětový > G > Genetika, lékařská genetika Pracovní skupina Buněčné elektrofyziologie vychází z bohaté historie elektrofyziologických pokusů na multicelulární úrovni probíhajících na Fyziologickém ústavu LF MU již od 60. let 20. st. V posledních deseti letech se náš výzkum zaměřuje zejména na studie účinku nejrůznějších farmak (např. antiarytmika ajmalinu. Lékařská fakulta. Kamenice 5, 625 00 Brno, Česká republika. GPS: 49°10'38.243N, 16°34'23.827 •Genetika člověka. Antropogenetika, lékařská genetika. Metody genetiky člověka - genealogie (symbolika), gemelilogie, populační genetika, cytogenetika, molekulární genetika. •Dědičné defekty a choroby (syndromy). •Základy populační genetiky v odhalování a prevenci dědičných chorob

Výhodou oboru Lékařská genetika a molekulární diagnostika je to, že má akreditaci jako zdravotnický obor, takže cesta na genetické pracoviště (ale moc jich není) je snazší, výhodou Molekulární biologie a genetiky je širší záběr a lepší příprava na další (magisterské a doktorské) studium 3. lékařská fakulta. Univerzita Karlova. Ruská 87, 100 00 Praha 10. tel.: +420 267 102 111 fax: +420 267 311 81 Vyšetření lékařským genetikem. Většina nádorových onemocnění vzniká náhodně. Asi u 5 % nádorových onemocnění je ale přítomná dědičná predispozice způsobená zárodečnou mutací (chybou) v některém pro organizmus velmi důležitém genu. Tato chyba je přítomna ve všech buňkách organizmu a může vést ke.

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

Ústav biologie a lékařské genetiky poskytuje genetická vyšetření a genetické konzultace pacientů v rozsahu celého oboru lékařská genetika, primárně pro zařízení VFN, ale i mimopražská. Provádí cytogenetická prenatální i postnatální vyšetření a indikuje genetické preventivní metody osobní předání - Brno-město (Brno, okr. Brno-město) 0 Kč Lékařská genetika. Pokračovat v nákupu Přejít do košíku. Komentáře. Tuto knihu zatím nikdo nekomentoval. Pro přidávání komentářů se prosím přihlašte. Nahlásit chybu u této knihy. × Nahlásit chybu u této knihy. Detekce genetického poškození (vrozeného i somatického původu) souvisejícího s rozvojem rakoviny a dalších závažných onemocnění Zavedení vysokokapacitních analýz lidských genomů (sekvenování celého genomu/exomu, profilování transkriptomů, detekce mikroRNA, sekvenování amplikonů a genovýc Termín: 23. a 24. září 2015. Místo: Masarykova universita, Vinařská, Brno. Celostátní sjezd Společnosti lékařské genetiky ČSL JEP a 48. výroční cytogenetická konference bude součástí Týdne lékařské genetiky, který proběhne v Brně v týdnu od 21. do 26. září 2015

Naši lékaři - MUDrCuni email - informace pro uživatele elektronické pošty na

KLINICKÁ GENETIKA - GENETICKÁ DIAGNOSTIKA Místo konání: Kinosál FN Brno Bohunice, Jihlavská 20 Datum: čtvrtek 7. října 2010 Oddělení lékařské genetiky FN Brno si Vás dovoluje pozvat na: BRNĚNSKÝ GENETICKÝ DEN KLINICKÁ GENETIKA - GENETICKÁ DIAGNOSTIKA Místo konání: Kinosál FN Brno Bohunice, Jihlavská 2 Lékařská genetika MUNI - Informace o studiu. Farmacie - Výběr vysoké školy. Farmacie x medicina - Výběr vysoké školy. Genetika na MUNI - Výběr vysoké školy. NSZ z biologie a chemie - farmacie ?? - Přijímačky, přípravné kurzy. Studium - 1.stupeň zš - Praha, Hradec, Brno či Olomouc? - Výběr vysoké školy Česká lékařská společnost Jana Evangelisty Purkyně, z.s. LÉKAŘSKÝ DŮM Sokolská 490/31 120 00 Praha 2 tel: 224 266 201 e-mail: czma@cls.c