Home

Termíny atestací 2021

Ministerstvo zdravotnictví zveřejňuje přehled termínů a míst konání atestačních zkoušek a složení atestačních komisí pro rok 2021. Ministerstvo zdravotnictví uveřejňuje dle ustanovení § 5 odst. 3 vyhlášky č. 188/2009 Sb., o atestační zkoušce, aprobační zkoušce a závěrečné zkoušce certifikovaného kurzu a o postupu ověření znalosti českého jazyka. Termín. Místo. Poznámka. Alergologie a klinická imunologie. 22.11.2021 8:00. Hotel ILF, Praha 4,. 2LF UK Praha (volitelný kurz před atestací společně s 3LF) 19. - 23. 4. 2021: 3LF UK Praha (volitelný kurz před atestací společně s 2LF) 6. - 10. 9. 2021 V roce 2021 jsou vypsány tyto atestační termíny: 15.6.2021 - LF Hradec Králové, 9.11.2021 - LF Ostrav

Termíny atestací kurzů Diabetologie a Endokrinologie pro rok 2021. Termín atestace: 7. - 11. 6. 2021. Termín atestace: 29. 11. - 3. 12. 2021 10. 6. 2021 3. lékařská fakulta: 9. 12. 2021 Lékařská fakulta Hradec Králové 9. 6. 2022 Lékařská fakulta Ostrava 8. 12. 2022 1. lékařská fakulta 8. 6. 2023 Lékařská fakulta Plzeň: 14. 12. 2023 Lékařská fakulta Brno 13. 6. 2024 Lékařská fakulta Olomouc 12. 12. 2024 3. lékařská fakulta 13. 6. 202 Atestace z AKI červen 2021 Přihlášky do 29. 4. 2021. kontakt: paní Petra Šimicová, tel.: 377 593 462, e-mail.: Petra.Simicova@lfp.cuni.cz 13. a 14. 12. - LF UK Hradec Králové; místo konání: Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové. přihlášky do 12.10.2021 Termíny atestací na všech LF 2021.pdf. 148 K. 30.11.2020. Termíny atestací 3.LF 2021.pdf. 71 K. 01.12.2020

Atestační zkoušky - Ministerstvo zdravotnictv

  1. • Kalendář atestací • Ostatní možnosti postgraduálního vzdělávání a jeho podpory; Předpisy a legislativa; Časopis Studia pneumologica et phthiseologica; Guidelines; AKREDITACE; Články; Inzerce a kariéra; Odkazy; European Respiratory Society; American Thoracic Society; Thorax - přístup ČPFS; COVID-1
  2. Termíny atestací v roce 2021 Přihlášky k atestacím - odd. Specializačního vzdělávání lékařů, LF MU, Kamenice 5, 625 00 Brno vždy 60 dní před zvoleným termínem atestace, které budou vypsány po schválení návrhů MZ ČR
  3. Termíny atestací. Termíny atestací 2021 na lékařských fakultách ČR 0,14 MB. Atestace konané na LF O

Cesta: Postgraduální vzdělávání > Termíny kurzů a atestací Termíny atestací pro VP Radiologie a zobrazovací metody Termíny specializačních kurzů v roce 201 Termín konání atestací: Místo konání atestací Lékaři; 1: alergologie a klinická imunologie: 15.-16. 6. 2020: 2. LF UK Praha: 7.-8. 12. 2020: 3. LF UK Praha: 2: anesteziologie a intenzivní medicína: 8.-12. 6. 2020: LF UK Plzeň: 15.-19. 6. 2020: 3. LF UK Praha: 23.-27. 11. 2020: LF UP Olomouc: 30. 11. - 4. 12. 2020: 2. LF UK Praha: MZ ČR zveřejnilo termíny atestačních zkoušek pro základní obory na rok 2021. Průběh atestační zkoušky je legislativně upraven ve Vyhlášce282/2019 Sb. UPOZORNĚNÍ Od 1.1.2021 je lhůta pro podání přihlášky k atestační zkoušce na základě Vyhlášky 282/2019 Sb. stanovena na 60 dní před termínem atestační zkoušky Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020. Termíny atestačních zkoušek na 1. LF UK . 1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a týká se VP 2005 - 2015. Upozornění Atestační střediska s pověřením k provádění atestací uděleným podle zákona č. 365/2000 Sb. Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, zavedla nový postup při akreditaci atestačních středisek

Termíny atestací IPV

Termíny atestačních zkoušek a kurzů 2021. jarní termín atestace - v Hradci Králové - 6.5.2021. kurz Novinky v nukleární medicíně se bude konat ve dnech 1. a 2.3.2021 na Klinice nukleární medicíny IPVZ se sídlem v Olomouci. podzimní termín atestace - v Praze na 3. LF UK (Královské Vinohrady) - 13.12.2021 Termíny atestačních zkoušek pro rok 2021. Termíny atestačních zkoušek na 1. LF UK. 1. Organizace atestační zkoušky je stanovena vyhláškou č. 188/2009 Sb. pro lékaře, zubní lékaře a farmaceuty a týká se VP 2005 - 2015. Upozornění Termíny atestací; Informace o pracovišti u příležitosti 65 let založení IPV Sympozium Radiologie hrudníku 2021 Termín: 13.9.2021 - 14.9.2021 Základní téma: Záněty (plíce, mediastinum), HRCT, úrazy hrudníku, bránice, plicnice, diferenciální diagnostika, zobrazování hrudníku u dětí Pořádá: Radiologická klinika LF UP a FN Olomouc a Radiologická klinika LF MU a FN Brno. Akce je součástí specializačního vzděláván

Specializační vzdělávání. Termíny atestací pro lékaře v roce 2021: 27. května 2021 (LFUP Olomouc) - přihlášky do 27. března 2021. 2. prosince 2021 (LF UK Hradec Králové) - přihlášky do 1. října 2021. Termíny atestací pro nelékaře v roce 2021: 29. listopadu 2021 (IPVZ) Specializační kurzy a stáže v roce 2021 Termíny kurzu a atestací 2020. Termín předatestačního kurzu pro rok 2020: 2. - 6.3.2020 - LF Olomouc. Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020: 6.5.2020 - LF Olomouc, 24.10.2020 - LF UK Hradec Králové Termíny atestací v roce 2021. Termíny atestací na MZČR. Orální a maxilofaciální chirurgie: 25.-27.5.2021 1. LF UK Praha 22.-23.9.2021 LF UK Plzeň 25.11.2021 LF MU Brno. Maxilofaciální chirurgie: 2.6.2021 1. LF UK Praha. Přihláška k atestační zkoušc Termíny atestací - ČSPCH. Jsme odbornou společností sdružující lékaře s atestací v oboru plastické chirurgie. xx

Termíny atestací - Česká společnost pro ortopedii a

TRAUMA 2021 XXIII. slovenský kongres úrazovej chirurgie XVII. bratislavské traumatologické dni Miloša Brixa. Termín konania: st 22. - pi 24. september 2021. Miesto konania: Hotel Kormorán, Šamorín - Čilistov. Prezident kongresu: Prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. Vedecký sekretár kongresu: Prof. MUDr. Jiří Látal, CSc By admin in Informace pro členy, Termíny atestací 01/03/2019 V roce 2021 jsou vypsány tyto atestační termíny: 15.6.2021 - LF Hradec Králové, 9.11.2021 - LF Ostrav Termíny a místo atestací. MZ ČR vždy do 31. prosince zveřejní na svých internetových stránkách termíny atestačních zkoušek pro následující kalendářní rok. Atestační zkoušky se konají střídavě na osmi lékařských fakultách Pravidla pro atestační práce pro jarní termín atestací 2020 (14. 1. 2020, 24. 1. 2020) Informace pro atestanty, kteří se hlásí ke zkoušce v letošním roce (J. Beneš, 13. 1. 2021) Informace pro atestanty a jejich školitele (J. Beneš, 26. 5. 2021) NOVÉ! Aktualizovaná informace pro atestanty a jejich školitele (J. Beneš, 29. 6. Termíny a místa konání atestací a kurzů. Plán atestačních zkoušek, předatestačních stáží a povinných kurzů pro rok 2021 ke stažení ZDE. Radiační onkologie - Předatestační test 2019 - otázky Radiační onkologie - Otázky k atestaci 2019 Sestavil: prof. MUDr. Pavel Šlampa, CSc

Termíny atestací v roce 2021 - Společnost urgentní

  1. imálně 2 termíny pro každý obor) stanoví
  2. imálně 2 termíny pro každý obor) stanoví
  3. istrativní pracovník ve zdravotnictví (9.9.-22.10.2021) Mimořádný inovační kurz ve farmaceutické technologii (15.9.2021) Kurz - Akutní metabolické stavy (16.9.2021
  4. PRO REZIDENTY - TERMÍNY ZKOUŠEK. ZKOUŠKY PO KMENI V ROCE 2020 (PŘEDBĚŽNÉ) ATESTACE Z DERMATOVENEROLOGIE 2020. MÍSTA ATESTACÍ Z DERMATOVENEROLOGIE 2021 - 2022. více informací
  5. Termíny zkoušek Zkouškové období a vypisování termínů atestací - viz Harmonogram zápisu . Zkoušky v Jazykovém centru budou v ZS probíhat v souladu s aktuálními hygienickými opatřeními - sledujte prosím webové stránky koronavirus

Novelizace Nařízení vlády č. 31/2010 Sb., vymezila nové vzdělávací programy specializačního vzdělávání (SV). Vzdělávací programy jsou postupně zveřejňovány ve Věstníku MZ ČR a žadatelé budou zařazováni do oboru SV toho vzdělávacího programu, který byl naposledy zveřejněn (§58 odst. 4 zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Termíny a místa atestací a modulů GERIATRIE ATESTACE Termíny modulů I - III rok fakulta datum rok období datum kde modul 2019 jaro LF UK HK 14.- 15.5.19 2019 jaro 29.-30.4.19 Praha III podzim MU Brno 28.-29.11.19 podzim 2.- 3.10. 19 Hr.Králové I 2020 jaro 1.LF UK Praha 11. - 12.5.20 2020 jaro 17.-18.3. 20 Brno I Termíny atestačních zkoušek pro rok 2020 Specializační obory dle zákona č. 67/2017 Sb. Termín konání atestací Místo konání atestací Lékaři 1 alergologie a klinická imunologie 15.-16. 6. 2020 2. LF UK Praha 7.-8. 12. 2020 3

1/ Termín pro odevzdání kvalifikačních prací k zářijovému termínu státnic byl stanoven na středu 31.7.2019. Práce je možné odevzdat v čase od 9:00 do 16:00. Kvalifikační práce je také možné odevzdávat průběžně a to do poštovní schránky ÚISK v chodbičce, napravo od recepce. Nezapomeňte prosím do práce vložit lístek se vaším telefonním číslem. 2. Termíny atestačních zkoušek na 2. LF UK Termíny atestačních zkoušek na všech lékařských fakultách Předpoklady přístupu k atestaci Jak se přihlásit k atestaci Atestační otázky Další informace k atestací Vážení kolegové, v této sekci naleznete důležité informace z oblasti vzdělávání v oboru pediatrie, jako např. termíny atestací, vzdělávací programy a odkazy na odbornou literaturu MUDr. Lucie Jordáková. praktická lékařka pro dospělé. zobrazit CV. 1986. ukončení maturitního studia na SZŠ Praha 1 v oboru farmaceutický laborant. 1986-87. praxe na patologii 1. LF UK, Hlavův ústav V navržených termínech budou probíhat všechny 3 varianty atestací - tj. samostatná Endokrinologie, samostatná Diabetologie i společná Diabetologie a endokrinologie. Termíny předatestačních kurzů. Předatestační kurz Diabetologie a metabolismus (5 dní) Předatestační kurz Endokrinologie (5 dní

Termíny a místa atestace Atestace Úvod - Česká

2021 90th Annual Meeting of the American Thyroid Association Westin Kierland, Scottsdale, Arizona Napište nám. Hlavní strana > Aktuality > Termíny kurzů a atestací z diabetologie a endokrinologie v roce 2015. copyright Česká endokrinologická společnost 2012. 261/2021 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s další elektronizací atestací elektronického systému spisové služby posouzení souladu elektronického systému spisové služby Na základě žádosti dohodne původce nebo vlastník dokumentů s příslušným archivem termíny, v nichž bude výběr archiválií. Navržené termíny atestací jsou 2. 6. 2016 a 8. 12. 2016, místo konání je Interní klinika 2. LF UK Praha. Definitivní termíny budou uvedeny na webových stránkách 2. LF UK (záložka: specializační vzdělávání), jakmile budou schváleny MZ (konečný termín schválení je do 31. 1 Termíny atestací a kurzů 2012 3.1.2012. V návaznosti na podepsání Veřejnoprávní smlouvy mezi Ministerstvem zdravotnictví a univerzitami (Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita a Univerzita Palackého v Olomouci) k zajištění vybraných činností specializačního vzdělávání lékařů, zubních lékařů a farmaceutů.

Nabídka kurzů podzim 2021. v prodeji od 01.07. 2021 Kurz Novinky v anesteziologii a intenzivní medicíně před atestací - nepovinný kurz: 06.-17.09.2021: program kurzu: informace: přihlásit: Termíny povinných a specializačních kurzů a testů na všech LF v roce 2021 V Ostrav ě 1.7.2021 Článek 4) - Místa utkání: 4/1 Mistrovská utkání v sout ěžích MSKFS se hrají výhradn ě na h řištích, která schválil řídící orgán sout ěží nebo na h řištích s um ělým trávníkem s platnou atestací. Hlavní i náhradní hrací ploch Termíny: Termín pro podání přihlášky ke studiu: 30. 4. 2021. Termín pro zaslání požadovaných dokumentů na e-mail doktorske.ff@upol.cz 31. 5. 2021. Termín přijímacího řízení: 16. nebo 21. června 2021 (dle rozhodnutí konkrétní oborové rady Termíny kontrol splnění a termíny přihlášení stanovuje Harmonogram akademického roku. Pro státní zkoušky v září akademického roku 2020/2021 jsou termíny následující: PED-PSYCH Modul: BZK: Studentům takto vzniká více času na plnění atestací. Technika císařského řezu 2021 Webinář - opakované potrácení Termíny atestací 2015 - Plzeň 15.7.2014: Termíny kurzů a atestačních zkoušek pro rok 2015. Gynekologicko-porodnická klinika LF UK Plzeň.

ELEKTRONICKÝ ZÁPIS DO DALŠÍHO ROČNÍKU (2020/2021) Že jsem v pořádku zapsán/a do dalšího ročníku poznám v modulu Osobní údaje, pod položkou Evidenční list. Když se mi zde nabízí možnost tisku evidenčního listu pro akademický rok 2020/2021, jsem do dalšího ročníku v pořádku zapsán/a. Více viz manualy.ff.cuni.cz Termíny celého projektu dodrženy dle předem projednaného časového plánu. Výsledek byl jasně a přehledně zpracován prezentací, která byla projednána při osobním jednání. Jednoduše, bylo splněné celkové očekávání a žádný z dodatečných požadavků nebyl problémem Specializační vzdělávání. Radiační onkologie je podle platné legislativy z hlediska specializačního vzdělávání samostaným lékařských oborem, který navazuje na obecný interní kmen.Požadavky na rozsah specializačního vzdělávání v rámci obecného kmene i vlastního specializačního výcviku se mohou lišit na základě zařazení lékaře do konkrétního. TERMÍNY VŠECH TYPŮ VÝUKY PRO ŠK.ROK . 2021/2022 + ON - LINE PŘIHLAŠOVNÍK. VÍKENDOVÝ TYP VÝUKY . výuka v sobotu + neděli - celkem 8 víkendů jdoucích po sobě . 1. sobota 18. září - neděle 14. listopadu 2021 ( víkend 30.10-31.1.2021 VOLNO) 2. sobota 16. října - neděle 12. prosince 2021 ( víkend 30.10-31.10.2021 VOLN 5. 2021, konat ji mohou jen uchazeči, TERMÍNY PODROBNĚ /2011 Sb. v oboru tělovýchovné lékařství (odbornost 204), kde působí lékař se specializovanou způsobilostí (atestací) z tělovýchovného lékařství (tělovýchovný lékař). Pracoviště může, ale nemusí mít smlouvu se zdravotními pojišťovnami

Termíny atestací - ČSPC

Atestace - Úvodní stránka - Úvodní stránk

SZZk leden 2021 - všeobecné pokyny a informace k odevzdávání BP/DP povinností pro lednové státnice (mezní termín je 14.12. 2020 15:00) si zkontrolujte doplněných potřebných atestací i v rámci předmětů souvisejících s vypracováním absolventské práce (diplomové semináře apod.). V případě, že vám některé. Magisterské navazující studium Vážené uchazečky, vážení uchazeči, vzhledem k přetrvávající nepříznivé epidemiologické situaci v souvislosti s šířením nemoci COVID-19 bude letos přijímací řízení do navazujícího magisterského studijního programu psychologie v prezenční i kombinované formě se zahájením v akademickém roce 2021/2022 probíhat v online podobě Novinky Termíny a místa atestace jaro 2018 Kurz před atestací z ENDO + DIA LFUK v Plzni. Endokrinologie: 29. 1. - 2. 2. 2018 - zodpovídá prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, PhD EUC Klinika Zlín j e soukromé zdravotnické zařízení se sídlem ve Zlíně jež vzniklo z původní Závodní nemocnice Svitu Zlín, následně byla přejmenována na Nemocnici Atlas. Nyní je členem skupiny EUC . Provozy sídlí na třídě T.Bati 5135 v 31. budově v areálu bývalého Svitu Zlín ( chirurgické oddělení.

Specializovaná neodkladná ortopedická a traumatologická

Termíny a místa atestací - 3

Termíny zkoušek - přihlašování od 2021: Semestr: Finální atestací je zkouška. Student ji vykonává v režimu hromadného testování všech kruhů. Zkouška se skládá pouze z komplexního písemného testu.. Organizace kmenové zkoušky, přihláška. Podmínkou pro přihlášení ke zkoušce je splnění všech požadavků stanovených Vyhláškou č. 221/2018 Sb. pro jednotlivé kmeny. Další podrobnosti stanoví Novela 67/2017 zákona 95/2004 Sb., § 5a. a Vyhláška č. 282 z 1.11.2019_Sbírka předpisů 2019 Obecné info. Zkouška z cizího jazyka v doktorském studiu komplexně ověřuje jazykové kompetence studentů na úrovni B2/C1 se zaměřením na odborné a akademické jazykové dovednosti. Zkouška z latiny je specifická - konkrétní náplň zde

Kalendář atestací Pneumologi

Video: Atestační zkoušky Lékařská fakulta Masarykovy univerzity

Aktuality – Česká společnost pro ortopedii a traumatologiiPortál moderní dermatologie pro odbornou veřejnost | ČeskáPROJEKT - Specializační vzdělávání dětská klinická