Home

Logické funkce Excel

Seznam všech logických funkcí, mezi které patří například funkce A, NEBO nebo KDYŽ Mezi logické funkce v Microsoft Excel rozhodně nepatří pouze funkce pro programátory. Do této kategorie patří i velmi používané funkce KDYŽ (IF), A (AND), NEBO (OR) nebo IFERROR (IFERROR). Naučit se používat různé funkce můžete na našich školeních

- funkce KDYŽ odpovídá Pascalovské rozhodovací funkci IF-THEN-ELSE. Chceme-li ji využít k vytvoření logické funkce implikace, je nutné vhodně vyplnit její parametry, např. takto: - implikaci je možno nahradit složením negace s logickým součtem nebo negace s logickým součinem. V Excelu se takové složené funkce zapíšou takto Jak využít logickou funkci A (AND) v Excel. Nejen klasické použití, ale jak tuto funkci využít v ověření dat a podmíněném formátování. Úvodem do funkce a (AND Lekce 23 - Logické funkce v Excelu 1. V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 22. lekci Excel pro pokročilé, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. V předchozí lekci, Řešené úlohy k 22. lekci Excel pro pokročilé, jsme si ukázali vyhledávací funkce pozvyhledat, index, vzájemné použití a. Hodit se Vám budou i další logické funkce jako jsou A, NEBO či IFERROR. Jak využít funkci KDYŽ a jiné logické funkce v praxi? Jednou z nejužitečnějších funkcí v Excelu je logická funkce KDYŽ Logické funkce slouží nejen v Excelu k tomu, abychom mohli testovat podmínky. Hodí se v situacích, kdy potřebujeme porovnat 2 nebo více hodnot mezi sebou a zjistit jestli platí určitá podmínka

Logické funkce (odkazy) - Podpora Offic

Co jsou funkce v Excelu. Kromě zadávání vzorců, jež provádějí základní matematické operace jako jsou sčítání, odečítání, násobení a dělení, můžete v aplikaci Microsoft Excel použít rozsáhlou knihovnu předdefinovaných funkcí pro mnohem náročnější výpočty, práci s textem, vyhledávání v databázi a řadu dalších činností V textu jsou použity funkce IF/KDY Děláme i elearning, takže se Excel můžete naučit už dneska: - Elearning Excel pro začátečníky (500 Kč) - Elearning Středně pokročilý Excel (500 Kč) - Power Query - zrychlete se v Excelu. Radikálně. (500 Kč

Video: Microsoft Excel - logické funkce - AbecedaP

Logické funkce ve funkci KDYŽ Excel - funkce KDYŽ V Excelu je funkce KDYŽ nesmírně užitečná funkce Logické funkce v aplikaci Microsoft Excel Mezi mnoha různými výrazy, které se používají při práci s aplikací Microsoft Excel, byste měli zvýraznit logické funkce. Používají se k označení splnění různých podmínek ve vzorcích

Logické funkce •Při vytváření tabulek v Excelu narazíte nejen na numerické výpočty, ale také na testování hodnot pomocí logických funkcí •Typickým příkladem je funkce KDYŽ -umožňuje používat jednoduché rozhodování -vrátí určitou hodnotu podle toho, zda je zadaná podmínka vyhodnocena jako pravdivá č Mezi statistické funkce jsou zařazené základní funkce jako je PRŮMĚR, MIN, MAX i pokročilé statistické funkce. Microsoft Excel - matematické a trigonometrické funkce Tato kategorie obsahuje mnoho matematických funkcí, patří sem i nejpoužívanější funkce SUMA. Microsoft Excel - logické funkce

A - AND - logická funkce Excel Školení konzultac

Lekce 23 - Logické funkce v Excelu

Excel - Logické a podmíněné funkce. Logické a podmíněné funkce v Excelu bývají velkým oříškem pro koncové uživatele. Na kurzu Vás provedeme logickou funkcí KDYŽ včetně její vnořené varianty. Uživatelé s licencí Microsoft Office 2019 a 365 mohou místo vnořování funkce KDYŽ používat novou funkci IFS, se kterou. Logické: Kontroluje výraz na přítomnost chyby N/A. IFS: Logické: Funkce IFS vrací hodnotu pro první platnou podmínku. NOT: Logické: Převrací logickou hodnotu. OR: Logické: Vrací hodnotu PRAVDA, v případě, že jeden argumentů je roven PRAVDA. SWITCH: Logické: Vrací danou hodnotu, pokud jsou splněny podmínky. TRUE: Logické: Bez argumentu Tabulkový editor Microsoft Excel - Vkládání aritmetických pr ůměrů a logických funkcí - Výuková část. 1. Vkládání funkce aritmetický pr ůměr je obdobné jako vkládání sou čtů. Protože pr ůměry známek chceme znát zaokrouhlené na 2 desetinná místa, je formát bun ěk volen jako číslo se 2 místy. Obr

Logická funkce KDYŽ Excel funkc

 1. Logické funkce v Excel. 1. Funkce KDYŽ (IF) - základy Lekce k vyzkoušení. 2. Funkce KDYŽ (IF) - s podmínkami A (AND), NEBO (OR) 3. Funkce KDYŽ (IF) vnořování. 4. Funkce KDYŽ (IF) s datum a čas
 2. In the following an alphabetically sorted list of all Excel functions for the category Logické of the current version of Microsoft Excel as well as their translations in the selected language. Please note, that in earlier versions of Excel the translations may be different
 3. 1 Funkce KDYŽ patří k nejvíce používaným funkcím, a proto je dobré s ní umět pracovat. Otevřete si Excel a vytvořte jednoduchou tabulku podle obrázku.Tabulka bude zachycovat věkovou statistiku skautského oddílu. 2 Označte myší všechny buňky tabulky (A3:E17) a z nabídky Formát zvolte příkaz Automatický formát.V seznamu formátů jeden označte a stiskněte tlačítko OK
 4. Logické: Excel 2013: Ano: Logické: Excel 2010: Ano: Logické: Excel 2007: Ano: Logické: Excel 2003: Ano: Logické
 5. Praktické použítí funkce KDYŽ v Excel. Na co vše lze využít funkci KDYŽ, praktické příklady, včetně ukázek možnsti kombinace s jinými funkcemi, proč a jak zadat jako maticovou. Včetně příkladů ke stažení zdarma... MS Excel - Funkce logické. Pokračování seriálu o funkcích v MS Excel.. Excel matematické funkce
 6. Online videokurz Excelu - Podmíněné nástroje a funkce je podrobný výkladový e-learning 17 lekcí zaměřený na stěžejní nástroje Excelu, které nějakým způsobem pracují s podmínkami. Naučíte se zadávat logické funkce jako KDYŽ, A, NEBO, podmíněné funkce COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, souhrnné databázové funkce DSUMA a další

A, NEBO (AND, OR) - A současně, nebo Excel BI Portá

Logické funkce jsou takové funkce, které počítají s číselnými i nečíselnými hodnotami. Funkce (CZ) NEPRAVDA: FALSE: PRAVDA: TRUE: SWITCH: SWITCH: Excel 2016: XOR: XOR: Excel 2013: Soubor .xlsm.xlsm je formát souboru aplikace Microsoft Excel s podporou maker. Nejnovější příspěvky. Konverze PDF do Excelu; Statistika v. Logické funkce v aplikaci Microsoft Excel. Mezi mnoha různými výrazy, které se používají při práci s aplikací Microsoft Excel, byste měli zvýraznit logické funkce. Používají se k označení splnění různých podmínek ve vzorcích. Navíc, jestliže samotné podmínky mohou být velmi rozmanité, pak výsledek logických. Jak používat logické funkce v aplikaci Excel: IF, AND, OR, XOR, NOT. Logické funkce jsou některé z nejpopulárnějších a nejužitečnějších v aplikaci Excel. Mohou testovat hodnoty v jiných buňkách a provádět akce závislé na výsledku testu. To nám pomáhá automatizovat úkoly v našich tabulkách. Jak používat funkci I Booleovské hodnoty a Excel vzorce. Na rozdíl od aritmetických funkcí jsou vzorce v Excelu a Tabulkách Google, které provádějí aritmetické operace, jako je sčítání a odčítání, rádi číst booleovské hodnoty jako čísla bez potřeby převodu. Takové vzorce automaticky nastaví TRUE na 1 a FALSE na 0 logické funkce (jako je logické ano, logické nebo, když apod.), dále umí Excel základy práce s databázemi a operace s datem a časem. V neposlední řadě má Excel implementovány i statistické funkce a na ně zaměříme svou pozornost nyní2. Statistické funkce implementované v Excelu lze rozdělit do několika kategorií

Přehled funkcí v Excelu. Tento přehled vám poslouží jako základní informace o nejčastěji používaných funkcí, které jsou v Excelu dostupné. Vloženo: 5.2.2013 20:01 Logické funkce : Funkce A. Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA Logické operátory. Syntaxe ve vzorcích Excelu neumožňuje používání logických operátorů, mezi něž patří programátorům dobře známý AND, OR, NOT, XOR a další. Ty jsou v klasické podobě dostupné pouze pod VBA a ve vzorcích českého Excelu je zastupují funkce A, NEBO, NE. S funkcí XOR přišel na listu až Excel 2013 Tímto vzorcem Excelu říkáme: Ze sloupce A vezmi slovo bazén. Podívej se do sloupce B, a pokud tam slovo najdeš, tak mi ho vrať ve sloupci C v příslušném řádku. To vidíte v řádcích 6 a 7. 11. IF / KDYŽ. Mezi ty náročnější, takzvané logické funkce, patří funkce když Tabulkový procesor MS Excel má ve své databázi funkcí přes 475 nejrůznějších vzorců - od těch nejjednodušších pro jednoduché matematické operace až po velmi komplikované funkce pro statistické, logické a technické výpočty

Funkce v Excel

 1. Predikce v excelu - funkce Lintrend a Loglintrend. Excel Trend 1. Předpověď budoucího stavu. Následující tutoriál Vás naučí pomocí excelovských funkcí předvídat budoucí stav (vytvářet predikce). Tutoriál je rozdělený do čtyřech po sobě navazujících částí: Funkce používané pro předpověď. Předpověď s.
 2. Funkce AND a OR jsou známé logické funkce tabulek a co tyto dvě funkce dělají, je test, zda výsledek alespoň ze dvou cílových buněk splňuje podmínky, které určíte. Tyto funkce vrátí pouze jeden ze dvou výsledků, které můžete také volat logické hodnoty: TRUE nebo FALSE
 3. Místo funkce KDYŽ se dá také použít podmíněné formátování, které v Excelu má své uplatnění a prakticky zjednodušeně řečeno vychází z této logické funkce, nicméně pro vhodnost použití jednotlivých funkcí bude samozřejmě to, co potřebujete získat
 4. Excel 2010 navíc umožňuje použít více logických funkcí ke kontrole požadovaných podmínek pro datovou sadu najednou. V následujícím textu ukážeme použití logických funkcí AND & OR. Chcete-li začít, spusťte tabulku Excel 2010,obsahující datovou sadu, na kterou chcete použít logické funkce
 5. igrafy)

Logické a podmíněné funkce v Excelu bývají velkým oříškem pro koncové uživatele. Na webináři vás provedeme logickou funkcí KDYŽ včetně její vnořené varianty. Uživatelé s licencí Microsoft Office 2019 a 365 mohou místo vnořování funkce KDYŽ používat novou funkci IFS, se kterou vás seznámíme Logické funkce; Finanční funkce; Offline nápověda k funkcím v Excelu. kliknutím na tlačítko f x v řádku vzorců funkci je možné vyhledat podle názvu, vybrat z kategorie nebo ze seznamu pro vybranou funkci se zobrazí popis a je možno vyvolat podrobnou nápovědu Online nápověda k funkcím na Internetu

Excel - Logické funkce. 12.5.2015, Ing. Pavel Durčák, Zdroj: Verlag Dashöfer, Délka videa: 00:35:26. Excel - Logické funkce. Jednou z nejužitečnějších funkcí v Excelu je logická funkce KDYŽ. Hodí se zejména tam, kde potřebujeme vyhodnocovat situace podle výsledků konkrétních výpočtů. Pavel Durčák Vám na praktických. Logické funkce v Excelu Zadání: Zkuste vytvořit jednoduchou tabulku, ve které bude soupis členů a částka, kterou jste od nich vybrali. Představte si, že budete chtít přehledně vidět, kdo částku uhradil kde je třeba částku dorovnat. K tomu se nám bude hodit logická funkce - podmínk •Logické funkce (6): MS Excel - Logické funkce 8 Navrhněte kritéria pro rozšířený filtr, který vybere města, kde spadlo méně než 6 mm srážek nebo byla průměrná teplota větší než 12 stupňů Logické funkce (A, NEBO, NE, PRAVDA, NEPRAVDA) Konverze logické hodnoty na číslo. Informační funkce. Funkce KDYŽ. Základní příklady. Složité příklady s násobným vnořením. Náhrada násobných podmínek pomocí funkce ZVOLIT. Náhrada násobných podmínek pomocí lookup tabulek

Excel - funkce. revize 3. 12. 2013, popisy převzaty z oficiálního zdroje. Vrátí hodnotu PRAVDA, mají-li všechny argumenty hodnotu PRAVDA. Vrátí absolutní hodnotu čísla. Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého je úrok placen v pravidelných termínech. Vrátí nahromaděný úrok z cenného papíru, ze kterého. Jednou z nejužitečnějších funkcí v Excelu je vyhledávací funkce SVYHLEDAT. Hodí se zejména tam, kde potřebujeme spárovat hledaný údaj s již existující tabulkou. Pavel Durčák Vám na praktických příkladech ukáže, jak s funkcí pracovat. Naučíte se tak řešit zdánlivě nelehké úlohy 7 Logické funkce: 7-1 KDYŽ: Jak se rozhodnout na základě podmínky: 07:30 : 7 Logické funkce: 7-2 A, NEBO: Pomocné logické funkce: 09:52 : 7 Logické funkce: 7-3 IFERROR a JE.CHYBA: Logické a informační funkce pro ošetření chyb: 12:14 : 7 Logické funkce: 7-4 IFS a SWITCH: Novinky v oblasti logických funkcí: 07:56 : 8. zpět na výpis domů » excel » Funkce DÉLKA(), CONCATENATE() a ZLEVA() Funkce DÉLKA(), CONCATENATE() a ZLEVA() Publikováno: 1.1.2019. Počet znaků textového řetězce, spojení řetězců v jeden, kombinace textových funkcí s funkcí KDYŽ() a funkcí HLEDAT( Pracovní list, ve kterém si žáci procvičí práci s logickými funkcemi v tabulkovém kalkulátoru, vnořování funkcí, vytváření vzorců v tabulkovém kalkulátoru a práci s odkazy ve vzorcích. V programu Calc jde o funkce IF, AND a OR. V programu MS Excel jsou to funkce KDYŽ, A a NEBO

Podmínky a rozhodování v Excelu - kdy použít IF/KDYŽ

Logické funkce slouží nejen v Excelu k tomu, abychom mohli testovat podmínky. Hodí se v situacích, kdy potřebujeme porovnat 2 nebo více hodnot mezi sebou a zjistit jestli platí určitá podmínka. Mezi logické funkce řadíme např. často používanou funkci KDYŽ a kromě této asi nejčastěji využijete funkce A, NEBO (AND, OR) na. Hledání vhodné funkce Excel je vybaven možností hledání funkce. Pro nás je vhodná funkce GESTEP. Výukový list - návod Excel 3 vkládání aritmetických průměrů a logických funkcí 2 Vkládání argumentů logické funkce a zadávání pokynů, co činit v případě splnění nebo nesplnění podmínky.

Excel - funkce SOUČIN

Produkt v aplikaci Excel. Funkce produktu Excel je vestavěná matematická funkce, která se používá k výpočtu součinu nebo násobení daného čísla poskytovaného této funkci jako argumenty, takže například pokud poskytneme tento vzorec argumenty jako 2 a 3 jako = PRODUKT (2,3) pak je zobrazený výsledek 6, tato funkce znásobí všechny argumenty Kurz je určen pro pokročilejší uživatele programu Microsoft Excel, kteří chtějí ve velké míře zapojit do práce vestavěné nástroje aplikace. Důkladně se zorientujete v možnostech pokročilého formátování (vlastní formát čísel, podmíněný formát), výpočtů pomocí funkcí mnoha kategorií (logické, textové, kalendářní, matematické)

Excel a logické funkce (videokurz) Autor: Ondřej Bitto Doporučit článek | vytisknout | textová verze | velikost písma Microsoft Excel vám nabízí funkce roztříděné do různých kategorií, nechybí mezi nimi například ani takzvané logicé funkce pro zvláštní výpočty a vyhodnocování údajů V aplikaci Excel je možné aplikovat na data řadu výpočtů a procesů, od základních aritmetických operací až po složité funkce a postupy. Zpracování dat Excel obsahuje několik stovek funkcí různého typu (matematické, logické, statistické, vyhledávací, odkazovací, textové, převodní a další)

Excel funkce kdy

 1. Popis a argumenty funkce SVYHLEDAT. Hajo Libor. 2015-05-11 12:11:06. Funkce SVYHLEDAT, jež patří v Excelu mezi vyhledávací funkce, hledá údaj (první argument funkce) v prvním sloupci tabulky (tabulka je druhý argument) a vrací hodnotu, která je ve stejném řádku v jiném sloupci (třetí argument). Syntaxe funkce vypadá následovně
 2. antní postavení na trhu. Dnes se prodává hlavně jako součást kancelářského balíku Microsoft Office.Jeho hlavním konkurentem je Calc, který je součástí balíku kancelářských aplikací LibreOffice
 3. Online kurz Excelu vám pomocí videa osvětlí snadno pochopitelnou formou jak používat podmíněné formátování, kontingenční tabulky, zamykání dokumentů nebo rozšířené kopírování. Excel nabízí mnoho matematických, logických a analytických funkcí, ať už jde o funkce matematické, logické, textové či kalendářní
MAXA - statistická funkce Excel | Školení konzultace

Klíčové funkce Microsoft Office Excel: Vytváření a editace tabulek, grafů a mnoho dalšího ve formátu, který je standardizovaný v rámci komunikace s úřady. Rozsáhlé matematické, logické, vyhledávací nebo převodní funkce. Celkově jednoduché ovládání a přehledné rozhraní Pro koho jsme tenhle kurz vytvořili? Pro toho, kdo v Excelu už přeci jen něco umí (třeba zapsat nejjednodušší vzorečky, seřadit nebo odfiltrovat tabulku, trochu poupravit vzhled tabulky), ale chce jít dál. Čím se naše elearningové kurzy liší od jiných? Jdeme k věci. Naše kurzy neobsahují milion videí, které nikdy neskouknete a nevyužijete Kurz je určen pro zkušené uživatele tabulkového procesoru Microsoft Excel, kteří chtějí naučit plně využívat pokročilé pracovní postupy, metody a funkce aplikace Microsoft Excel. Stěžejními oblastmi kurzu jsou nástroje operující s podmínkami (podmíněné souhrny, formáty, validace), funkce umožňující propojení informací z více tabulek, techniky pro zpracování. Základní vlastnosti nejpoužívanější logické funkce KDYŽ, kterou nám Excel nabízí V buňkách E8:G20 a Excelu 2003 a novějších verzích aplikace Excel v buňkách I8:K20 se zobrazují výsledky dvou různých volání funkce LOGEST pro Excel 2002 a starší verze Excelu. První model v řádcích 8 až 13 používá jako předpovídky sloupce B a C a vyžádá Excel k modelování konstanty, ve které je třetí argument.

COUNTIFS - Funkce statistické - Excel | Školení konzultace

Logické funkce v aplikaci Exce

Seznam funkcí ze cvičení Seznam nejdůležitějších funkcí, které byly probírány na cvičení, a které je dobré znát na zápočet. Důležité ale je také to umět proaktivně používat a učit se nové funkce. Matematické: SUMA(), SUMIF(), SUMIFS(), POWER(), ODMOCNINA( Nicméně lze říci, že použití funkce N() může obecně vést k prodloužení doby výpočtu, protože Excel volá vestavenou funkci. Ostatní metody však v žádném případě nelze sestavit podle výkonnostních kritérií, protože každá z nich se může osvědčit u některé specifické úlohy a zároveň u jiného typu. Použití vzorce IF pro logické funkce. Stejně jako funkce IF Excel, funkce Google Spreadsheet IF umožňuje použít rozhodování v pracovním listu. Funkce IF testuje, zda je určitá podmínka v buňce pravdivá nebo nepravdivá. Pokud je podmínka pravdivá, funkce provede jednu operaci

Toto školení prosím navštivte pouze v případě, že už máte s funkcemi v Excelu zkušenosti, minimálně ze školení Excel 2016 - matematické a logické funkce 1. Ke školení získáte testovací sešit a soubor s výsledky, abyste si všechny funkce představené na školení mohli prakticky vyzkoušet Ukážeme si nástroje pro zautomatizování a zefektivnění práce. Určitě přitom neopomeneme kontingenční tabulky a logické a vyhledávací funkce. Kurz Excel mírně pokročilý je určen pro účastníky, kteří již ovládají základy práce v MS Excel. Účastníci kurzu se naučí vytvářet vzorce a využívat funkce k výpočtům

Přehled funkcí Microsoft Excel - AbecedaP

Zapište logické vzorce v aplikaci Excel. Excel je vynikající numerický editor, na jehož základě je možné vytvářet unikátní souhrnné zprávy doplněné důležitými matematickými, logickými a analytickými akcemi. Pokud se člověk naučí, jak nezávisle vytvářet potřebné logické vzorce v aplikaci Excel, pak bude plnění. Pojďme pochopit, jak používat logické funkce ve Excelu. Tuto šablonu logického testu Excel si můžete stáhnout zde - šablonu logického testu Excel # 1 - IF Funkce . Funkce IF kontroluje danou podmínku a poskytuje výsledky podle splnění podmínky. Vezměme si malou podmínku, pokud je věk vyšší než 50, výsledek by měl být.

NEBO (funkce) - Podpora Offic

 1. Dobrý den, prosím kdo mi poradíte jak mám vyřešit tento problém v tabulce Excel:ve sloupci mám v buňkách nastřídačku text 1A a 1B v další sloupci mám v buňkách číslené hod
 2. Ahoj lidičky. Prosím o radu. Vytvořila jsem si v Excelu logický vzorec =KDYŽ((D9/G9)<=100;D9*1,34;G9*100) a zajímalo by mě, jestli je možné nějakým způsobem odlišit výsledky - chtěla bych nepravd
 3. 2. Pokud zadaný rozsah neobsahuje žádné logické hodnoty, funkce OR vrátí #HODNOTA! chybová hodnota. 3. V aplikaci Excel 2007 a novějších verzích můžete zadat až 255 podmínek, v aplikaci Excel 2003 zpracovat pouze 30 podmínek
 4. Funkce Excel TRUE vrací hodnotu TRUE. Hodnota TRUE je klasifikována jako funkce kompatibility a ve většině případů není nutná. Je to ekvivalentní použití logické hodnoty TRUE přímo ve vzorci
 5. Následující funkce nejsou pro používání excelu nepostradatelné, ale mohou vám ušetřit zbytečnou práci. Vytvoření posloupnosti (čísel, datumů,..) tažením myší Napište do buňky A1 číslo 1. nebo logické řady, jako jsou např. čísla, násobky, datumy
 6. Excel funkce se skládají ze stovek dalších funkcí jako například matematické, vyúčtovací, logické, textové či převodní. A díky těmto možnostem můžete sestavit doslova královské tabulky, do kterých stačí jen něco vložit a zbytek si Excel udělá sám podle toho, co potřebujete a jak si jednotlivé příkazy nastavíte
AVERAGEA - průměrná hodnota i text Excel | Školení konzultace

Logické funkce v Excel - Online kurz na Seduo

 1. Vzorce a funkce jsou chlebem a máslem Excelu. Řídí téměř vše zajímavé a užitečné, co kdy v tabulce uděláte. Tento článek představuje základní pojmy, které potřebujete znát, abyste zvládli vzorce ve formátu Excel
 2. Těmto informacím, které Excelu, respektive jeho konkrétní funkci zadáváte, se říká argumenty. Každá funkce je tedy složená z několika argumentů, které Excel potřebuje znát, aby mohl funkci správně vykonat a ukázat vám správný výsledek. nebo k povýšení, určitě se vyplatí si jejich znalost v Excelu osvojit. Vedle
 3. Logické funkce - AND, NAND, OR, NOR, XOR, NOT, YES, značení, pravdivostní tabulky. Publikováno 2. 7. 2018. 3. Logická funkce je funkce, která pro konečný počet vstupních parametrů vrací logické hodnoty. Používá se v oboru teorie řízení a číslicové techniky, v praxi pak například v mikroprocesorové technice. Parametry.
 4. Začněte v Excelu pracovat mnohem rychleji, díky používání nejdůležitějších nástrojů a funkcí. Zbavte se navždy zdlouhavého systému pokus-omyl a získejte více času na důležitější práci nebo na čas s rodinou. Naučíte se používat vybrané funkce (logické, vyhledávací, matematické, datumové a textové
 5. LOGICKÉ FUNKCE 26 KDY Uvádím zde nástroje a funkce, které v Excelu považuji za nejužitečnější a které jsou zároveň vhodné pro mírně pokročilé uživatele. Věřím, že v tomto e-booku najdete spoustu zajímavých informací, kter
 6. V tabulce EXCELU následn ě použijeme funkci ÚPRAVY-VLOŽIT. Texty nebo jiná data, které se v tabulce opakují, p řípadn ě je chceme p řevzít z jiného listu nebo i sešitu, klasicky p řeneseme ve dvou krocích: 1. pomocí funkce ÚPRAVY-KOPÍRUJ vytvo říme kopii do tzv. schránky 2
 7. Logické funkce se využívají v zápisu podmínky ve funkci KDYŽ v EXCELU a IF v CALCU funkce má tento tvar: =IF(podmínka; údaj 1; údaj 2) - pokud je podmínka splněna bud vložen údaj 1, jinak údaj 2

Video tutoriály Excel 2007: Logické a vnořené funkce - YouTub

IF. funkce. Funkce IF je jednou z nejjednodušších a nejužitečnějších funkcí v sešitu aplikace Excel. Provádí jednoduchý logický test, který v závislosti na výsledku porovnání, a vrací jednu hodnotu, pokud je výsledek PRAVDA, nebo jinou hodnotu, pokud je výsledek FALSE. Příklad 1: Použití jednoduché funkce IF pro čísla Pokročilé statistické funkce v Microsoft Excel. 13.7.2016 Vytisknout. Jednoduché statistické výpočty, tj. průměr, nejmenší nebo největší hodnotu a počet hodnot, vložíte do buňky nejjednodušeji použitím tlačítka pro výpočet součtu (se symbolem písmene S), umístěném v sekci Úpravy na kartě Domů. Použijete tento. 2. Excel nabízí kromě klasických funkcí pro výpočty také funkce pro práci s textem (řetězci). Tyto funkce se používají, potřebujeme-li např. zjistit délku textu v buňce, nalézt určitý znak či oddělit určitou část od zbytku textu (např. název firmy z názvu zboží). Příjmení lze ze sloupc Vložení funkce KDYŽ. Funkce se nacházejí v Excelu v několika nabídkách. aktivujte tlačítko fx v řádku vzorců a v následném průvodci funkcí se funkce najde a vyplní. od verze 2007 na kartě VZORCE a zde v konkrétní kategorii (pro funkci KDYŽ platí kategorie LOGICKÉ) Pro nezkušené uživatele je lepší používat.

Funkce když | mnohem zajímavější je funkce nebo ve spojení

Lekce 24 - Logické funkce v Excelu

G - vložením funkce z Excelu H - použitím logické funkce (KDYŽ) I - použitím podmíněného formátování . Využití ICT ve výuce na gymnáziích Téma výukové opory 15 7 Práce s více listy 1) VLOŽENÍ LISTU menu kontextová nabídka>>vložit>>list 2) ODSTRANĚNÍ LISTU menu kontextová nabídka listu>>odstranit. a) databázové funkce (Dfunkce) Microsoft Excel obsahuje funkce listu, které analyzují data v tabulkách. Tyto funkce, souhrnně označovány jako tzv. Dfunkce a používají tři argumenty, které musíte zadat: databáze, pole a kritéria. Tyto argumenty odkazují na oblasti listu, které obsahují použité hodnoty V Excelu jsou funkce rozdělené do několika skupin podle dat se kterými pracují a účelu, ke kterém se používají. Mezi základní funkce patří matematické, textové, vyhledávací, informační, statistické a logické funkce Základy MS Excel 2016: studijní text 5 2 Práce se sešity a listy, úprava a formátování buněk 2.1 Základní pracovní jednotky v MS Excel Pojmy k zapamatování Sešit, list, buňka, formátování buněk, vzorec, funkce, adresovatelnost buně

PRŮMĚR (AVERAGE) - funkce Excel | Školení konzultaceGEOMEAN - statisticka funkce Excel | Školení konzultace

Logické funkce - ukázky - Google Sheet

Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Za logické hodnoty nejsou pova ovány ani číslice 1 a 0 (viz výsledky funkce ve sloupci C). Funkce JE.ODKAZ Výsledek funkce nezávisí na tom, co je samotným obsahem testované buňky (zda je to text, číslo, logická hodnota či prázdná buňka), ale indikuje čistě, zda argumentem je odkaz LOGICKÉ FUNKCE V EXCELU Logické funkce Excelu neprovádějí numerické výpočty, jak tomu je např. u funkce PRŮMĚR nebo SIN, ale vyhodnocují zadané podmínky. Výstupem je pak logická hodnota PRAVDA nebo NEPRAVDA. Základní logické funkce jsou: A - výsledkem funkce A je PRAVDA, jsou-li splněné všechny podmínky, a NEPRAVDA. Osnova kurzu: • Přehled kategorií funkcí • Vnoření funkcí • Funkce data a času • Základní matematické funkce • Logické funkce • Textové funkce • Vyhledávací... 10.11.2021, 2140 Kč, 2590 Kč s DPH, Praha (praha Excel - rozšířený filtr (01) 29 září, 2020. 29 září, 2020 autor: Jiří Číhař. Rozšířený filtr (aktivujete jej pomocí tlačítka Upřesnit ve skupině Seřadit a filtrovat na kartě Data) nabízí pro filtrování dat mnohem více možností než standardní automatický filtr: Automatický filtr. Rozšířený filtr.

ISEVEN (ISEVEN) - jde o sudé číslo - Excel | ŠkoleníPraktické příklady použití funkce KDYŽ v Microsoft Excel

Podrobný výkladový videokurz obsahuje 17 lekcí o délce 1:17 hod a je zaměřený na stěžejní nástroje Excelu, které nějakým způsobem pracují s podmínkami.Naučíte se zadávat logické funkce jako KDYŽ, A, NEBO, podmíněné funkce COUNTIF, SUMIF, AVERAGEIF, souhrnné databázové funkce DSUMA a další. Také se zaměříme na filtrování jednoduché i rozšířené a práci. Součástí diplomové práce je také vypracovaný e-kurz, který je využitelný v předmětu Zpracování dat. Pro diplomovou práci byly vybrány matematické, statistické, logické, finanční a vyhledávací funkce produktu MS Excel. Abstrakt v dalším jazyce Funkce - získání širšího přehledu v možnostech funkcí Excelu obecně napříč kategoriemi funkcí. funkce textové, funkce pracující s kalendářními daty, matematické funkce, logické funkce. Rozsáhlé tabulky, techniky pro efektivní práci s rozsáhlými tabulkami. označování tabulek, kopírování vzorců, kotvení příček V kurzu Microsoft Excel: Středně pokročilí se interaktivní lekce zaměřují hlavně na výpočty pomocí vzorců. Svou znalost vytváření aritmetických vzorců rozšíříte o vzorce logické a textové. Naučíte se vkládat funkce různých kategorií a při kopírování vložených výpočtů používat různé typy adres buněk