Home

Energetický regulační úřad licence

Video: Eru - vyhledávač licenc

Vítejte na serveru Energetického regulačního úřadu, kde můžete vyhledávat údaje o držitelích. Hlavní informace o službě. Energetický regulační úřad uděluje licence na: na výrobu, přenos, distribuci a obchod s elektřinou; výrobu, přepravu, distribuci, uskladňování a obchod s plynem; výrobu a rozvod tepelné energie; činnost operátora trhu Energetický regulační úřad v rámci probíhajících kontrol často vytýká provozovatelům výroben elektřiny, že mu neoznamují změny související s technologií výrobny nebo jejím provozem Žádost o zrušení licence na podnikání v energetických odvětvích spolu s dalšími požadovanými doklady můžete podat osobně na příslušné podatelně úřadu nebo doručit poštou. Adresa úřadu: Energetický regulační úřad, Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava. Dislokovaná pracoviště Energetického regulačního úřadu

Udělení licence (1) Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě splnění podmínek pro její udělení podle § 5. Licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb V návaznosti na rozhodnutí soudů proto Energetický regulační úřad (ERÚ) rozjel, a také dokončil, několik řízení o obnově licence, na jejichž konci solárníci dostanou nižší, někdy dokonce nulovou podporu. Pokud je obnoveno řízení o udělení licence, nelze licenci vydat zpětně k datu Energetický regulační úřad je ústřední orgán státní správy zřízený 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice

Udělení licence pro podnikání v energetických odvětvích

Soudem potvrzeno: Držitel licence je povinen oznamovat ERÚ

Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy a byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Podle § 2 odst. 1 bod 10 zákona České národní rady č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních. Energetický regulační úřad vydal pro všechny tři elektrárny licence v noci 31. prosince 2010, a to po opakované prohlídce tříčlennou komisí jeho pracovníků. Střešní elektrárna se stala předmětem zájmu policie až v r. 2013

Zrušení licence pro podnikání v energetických odvětvích z

Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb. (energetický zákon) jako správní úřad pro výkon regulace v energetice. Působnost ERÚ. ERÚ působí v následujících oblastech: regulace cen, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích Vroce 2014 nebudou držitelé licencí odvádět žádný finanční příspěvek do energetického regulačního fondu. Vydává:Energetický regulační úřad -Redakce:Partyzánská 1/7, Praha 7 -Kontaktní osoba: Ing. Adriana Veselá, tel.: 25571554 Energetický regulační úřad dospěl k názoru, že žadatelé Saša-Sun a Zdeněk-Sun splnili všechny zákonné podmínky potřebné pro udělení licence, a proto jim licence byla udělena ke dni 31. 12. 2010. Toto rozhodnutí nabylo právní moc dne 20. ledna 2014, informoval úřad v tiskové zprávě Energetický regulační úřad (ERÚ) varuje před smlouvami, které obsahují při předčasném ukončení.. Odpověď od Energetický regulační úřad pro Václav Pečený dne 4/9/2020 . Úspěch. č. j. 07865-2/2020-ERU Energetický regulační úřad (dále též ERÚ) obdržel dne 29. srpna 2020 Vaši žádost o poskytnutí informace podle zákona č.... Hodnocení státních zaměstnanců za rok 2019. Odpověď od Energetický regulační úřad pro Václav Pečený dne 25/5/2020

Úřad je tvořen úsekem předsedy, sekcí regulace, odborem licencí, odborem strategie a odborem kanceláře úřadu. Energetický regulační úřad vydává tiskové zprávy, jejichž obsahem jsou výsledky provozu energetické soustavy ČR, informace o cenách na nadcházející rok, cenová rozhodnut Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě posouzení splnění podmínek pro její udělení podle § 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů Energetický regulační úřad vyslal na sklonku r.2010 do chomutovského areálu třikrát skupinu (ne)odborníků, kteří měli zjistit skutkový stav elektráren a posoudit jejich způsobilost k získání licence. Při žádné z návštěv ale (ne)odborníci nevystoupili na střechu, takže o stavu elektrárny nic nevěděli

Tuto svou činnost provádí ENERGZET,a.s. na základě licence, kterou vydal Energetický regulační úřad. Od 12/2015 došlo k rozdělení společnosti ENERGZET, a.s. na dvě samostatné nezávislé společnosti - ENERGZET, a.s. a ENERGZET SERVIS a.s Energetický regulační úřad - Prováděcí smlouva č. 009 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům VMware a souvisejících služeb ze dne 29.9.2016. Publikující smluvní strana. Název subjektu: Energetický regulační úřad. IČO: 70894451

458/2000 Sb. Energetický zákon - Zákony pro lid

 1. a) označení rozhodujícího orgánu České republiky - Energetický regulační úřad, b) označení předávajícího a určeného držitele licence: 1. držitel licence. 2. číslo licence. 3. adresa držitele licence uvedená na rozhodnutí o udělení licence. 4. platnost licence. 5. termín zahájení licencované činnost
 2. Energetický regulační úřad Typicky se jedná o smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny nebo plynu, případně smlouvu o dodávce tepelné energie. ERÚ rozhoduje na návrh zákazníka v postavení spotřebitele odebírajícího elektřinu, plyn nebo tepelnou energii pro spotřebu v domácnosti
 3. Energetický zákon § 14. Energetický zákon - § 14. Fond (1) Prostředky určené k úhradě prokazatelných ztrát držitelů licence, kteří plní povinnost dodávky tepelné energie nad rámec licence, vede Energetický regulační úřad na zvláštním běžném účtu. Příjmy účtu tvoří platby povinného subjektu, úroky a.
 4. Licence. Licence na výrobu elektřiny se udělují na 25 let, pokud není vlastnické nebo jiné užívací právo k energetickému zařízení kratší. Udělení licence je zpoplatněno 1.000 Kč do 1 MW, 10.000 Kč od 1 MW.[3] ERÚ Energetický regulační úřad: Udělení licence [online]. [cit. 2018-07-30]. Dostupné z: https://www.
 5. Věříme, že akumulace může zlevnit provoz sítí v nových podmínkách. Právě Energetický regulační úřad by zájemcům o podnikání uděloval v budoucnu licence. A takových zájemců už se na úřad prý obrací řada. Ti zájemci jsou z řad dodavatelských firem nebo z řad investorů
 6. Energetický regulační úřad (ERÚ) očekává mimořádný nárůst žádostí o udělení licence na výrobu elektřiny ze solárních elektráren. Zájemce o připojení ale upozorňuje, aby jejich zdroje splňovaly všechny podmínky pro získání podpory. Nárok na podporu mají jen elektrárny s výkonem do 30 kilowattů na..

Úklid za solárním boomem: ERÚ snížil podporu 14 zdrojům

 1. istra průmyslu a obchodu
 2. Energetický regulační úřad informuje účastníky trhu s elektřinou, že sazba poplatku na činnost Energetického regulačního úřadu v odvětví elektroenergetiky dle § 17d odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se aktuálně řídí.
 3. Praha - Energetický regulační úřad má první výsledky rozsáhlého prověřování solárních elektráren, spuštěných v době vrcholícího solárního boomu v roce 2010. Výsledky jsou alarmující. Podle vyšetřovatelů, najatých šéfkou ERÚ Alenou Vitáskovou, dostaly stovky elektráren koncem roku 2010 licenci neoprávněně
 4. V březnu 2019 Energetický regulační úřad udělil rekordní pokutu čtyři miliony korun za nekalé obchodní praktiky jednomu konkrétnímu dodavateli, kterému v rámci správního řízení bylo prokázáno 1 179 přestupků. V roce 2017 se ERÚ zabýval téměř 12 tisíci podáními spotřebitelů proti nekalým obchodním praktikám.
 5. Bulharský energetický regulační úřad nenašel důvod, kvůli kterému by mohl odebrat licenci tamní pobočce českého energetické společnosti ČEZ. Bulharský regulátor, který o možném odebrání licence jednal od dubna, proto řízení z ČEZ zastavil
 6. Energetický regulační úřad na základě změn podle předchozí věty zahájí řízení o změně licence z moci úřední. (2) Na základě žádosti podle odstavce 1 Energetický regulační úřad rozhodne o změně rozhodnutí o udělení licence

ERÚ odebral licenci společnosti EPK Trade, důvodem je podvodné jednání. Případ odebrání licence dodavateli EPK Trade ukazuje, že se podvodné jednání na trhu s energiemi nemusí redukovat pouze na nátlakový podomní prodej či uzavírání smluv s nevýhodnými podmínkami, z nichž poté pro odběratele plynou nepříjemné sankce.. Energetický regulační úřad Prováděcí smlouva č. 2016_082 k Rámcové smlouvě na pořizování licencí k produktům Microsoft ze dne 1. 12. 2014 ano 11.10.2017 76 033 CZK bez DPH T-Mobile Czech Republic a.s. Detail: Energetický regulační úřad Udělení licence (1) Energetický regulační úřad rozhodne o udělení licence na základě splnění podmínek pro její udělení podle § 5. Licence na obchod s elektřinou a obchod s plynem vzniká též marným uplynutím lhůty a způsobem podle § 28 až 30 zákona o volném pohybu služeb. (2) Rozhodnutí o udělení licence obsahuj

A.Z. a Z.Z. uvedli v omyl Energetický regulační úřad s úmyslem, aby Energetický regulační úřad vydal licence na výrobu elektřiny společnosti XXXXX a společnosti XXXXX ještě v roce 2010 a poté aby na základě pravomocných licencí a provedeného tzv. prvního paralelního připojení k distribuční soustavě společnost Energetický regulační úřad vyslal na sklonku roku 2010 do chomutovského areálu třikrát skupinu (ne)odborníků, kteří měli zjistit skutkový stav elektráren a posoudit jejich způsobilost k získání licence. Při žádné z návštěv ale (ne)odborníci nevystoupili na střechu, takže o stavu elektrárny nic nevěděli Bulharský energetický regulační úřad ve čtvrtek rozhodl zastavit řízení o odebrání licence tamní prodejní i distribuční společnosti ČEZ. Nenašel pochybení, které by ho k odebrání licence opravňovalo. ČTK to dnes sdělila mluvčí ČEZ Barbora Půlpánová. Bulharský regulátor o možném odebrání licence jednal od dubna Energetický regulační úřad vydal pro všechny tři elektrárny licence v noci 31.prosince 2010, a to po opakované prohlídce tříčlennou komisí jeho pracovníků. Střešní elektrárna se stala předmětem zájmu policie až v r. 2013 Energetický regulační úřad: Problém zákazníků společnosti Česká energie byl vyřešen zrušením licence 25.10.2016 15:14 Energetický regulační úřad (ERÚ) v pátek 21. října 2016 upozornil na problematický status zákazníků společnosti Česká energie, a.s., připojených k lokálním distribučním soustavám (LDS)

Energetický regulační úřad registruje tuto problematiku a stanovisko našeho úřadu k dané problematice je následující. Domníváme se, že povinnost vést podvojné účetnictví i v případě držitelů licence na výrobu elektřiny ze zdrojů s malým instalovaným výkonem, např. fotovoltaických elektráren, je nepřiměřená (4) Nepředloží-li držitel licence Energetickému regulačnímu úřadu ke schválení návrh řádu ve lhůtě stanovené tímto zákonem nebo ve lhůtě podle odstavce 3 a nejde-li o případy podle § 25 odst. 12 nebo podle § 59 odst. 9, Energetický regulační úřad vyzve držitele licence k jeho předložení a stanoví přiměřenou. Dále měl oslovit Energetický regulační úřad dvěma písemnými úkony, jimiž usiloval o neoprávněné vydání licence pro údajně nedokončenou elektrárnu. Ponechám nyní stranou otázku, zda stav střešní elektrárny byl skutečně neutěšený a nebudu přemýšlet nad tím, jak jej orgány zjistily, když se nemohly opřít o. Dne 28.3.2007 převzal Energetický regulační úřad podnět ke zrušení licencí na výrobu a distribuci plynu pro OKD, DPB, a.s. Podnět byl podán občanem obce Pstruží, Petrem Ptáčkem, jehož rodinný dům s obytnou zahradou se nachází jen 5 m od předávací stanice, kterou si OKD, DPB, a.s. pro svou činnost pronajalo Energetický regulační úřad, zřízený tímto zákonem, je správním úřadem pro výkon regulace v energetice se sídlem v Jihlavě. Jeho hlavní činností plynoucí ze zákona je: Regulace cen v energetice; Vydávání vyhlášek na základě zákonného zmocnění; Dozor nad vybranými sektory energetického odvětv

Energetický regulační úřad (ERÚ) Energie

 1. Energetický regulační úřad. Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Nahlásit tento profil Pracovní zkušenosti referent oddělení správy licencí Energetický regulační úřad 2013 - do současnosti 8 let.
 2. Dobrý den, děkujeme za Váš podnět, kterým se Energetický regulační úřad bude zabývat, a o výsledku Vás budeme informovat. E-mail byl zaevidován pod... Počet vydaných licencí s nesouladem v pozemkových záležitostec
 3. Energetický regulační úřad určuje také indikativní ceny plynu. Kromě závazných regulovaných cen určuje Energetický regulační úřad také tzv. indikativní ceny plynu. Ty slouží pro lepší orientaci zákazníka a říkají mu, jaké ceny by přibližně měli nabízet dodavatelé plynu. Změnit dodavatele
 4. Energetický regulační úřad ověří vyúčtování prokazatelné ztráty a stanoví pro držitele licence výši úhrady této ztráty z finančních prostředků fondu. (6) Přesáhne-li prokazatelná ztráta držitelů licencí prostředky fondu, může být tento rozdíl hrazen formou návratné finanční výpomoci ze státního.
 5. Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.Jedná se o správní úřad pro výkon regulace v energetice
 6. Energetický regulační úřad již dále nebude vyžadovat po držitelích licence na výrobu a rozvod tepelné energie informace obsažené ve výkaze 31,32-CL b) Výkaz Cenové lokality (část b). Údaje obsažené v tomto výkaze se každoročně opakovaly, Energetický regulační úřad má tyto údaje dostupné i z jiných.
 7. Energetický regulační úřad může licenci zrušit, zjistí-li, že její držitel nezahájil výkon licencované činnosti v termínu stanoveném v rozhodnutí o udělení licence,na majetek držitele licence byl prohlášen konkurs nebo byl zamítnut návrh na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku nebo nezaplatí-li příspěvek.

PRÁVO: Pomsta státu oklamaným investorům - Neviditelný pe

Pracoviště: Energetický regulační úřad - dislokované pracoviště Ostrava v ERU dne 13.10.2020 132728708-229936-201013100623. Energetický regulaéní úiad na základé zmén podle predchozí véty zahájí Fízení o zméné licence z moci úiední. Energetický regulaéní úiad (dále jen správní orgán) na základé. Má-li Energetický regulační úřad rozhodnout o změně rozhodnutí o udělení licence, provede Energetický re-gulační úřad nové řízení a vydá nové rozhodnutí ve věci.. 17. V § 10 odst. 1 se na konci textu písmene a) doplňují slova ; to neplatí, pokud dědic nebo správc Energetický regulační úřad je ústředním orgánem státní správy a byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů , ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace v energetice

Sdělení Energetického regulačního úřadu - udělení licence

Energetický regulační úřad 4/2014 - do současnosti 7 let 2 měsíce. Hlavní město Praha, Česká republika Specialista odboru licencí Energetický regulační úřad 2013 - 2014 1 rok. Vzdělání Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. k plynárenskému zařízení, k němuž držitel licence nemá vlastnické právo. 5.6. Energetický regulační úřad reguluje ceny za činnosti operátora trhu postupem podle regulačního vzorce uvedeného v příloze č. 8 a v příloze č. 10. 5.7. Postup stanovení korekčních faktorů pro operátora trhu je uveden v příloze č.

Video: Licence na dodávku elektřiny - Ceny energi

Energetický regulační úřad vykonává působnost regulačního úřadu a dotčeného orgánu a je příslušným orgánem podle Nařízení Evroého parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 o podmínkách přístupu do sítě pro přeshraniční obchod s elektřinou a Nařízení č. 714/2009 o podmínkách přístupu k plynárenským. Jejich výsledek lze dnes těžko odhadovat. I v málo pravděpodobném případě, že soud ve všech dvaceti případech rozhodne o odebrání licencí podezřelým firmám, lze hovořit o úspoře maximálně jedné miliardy korun ročně. Zásluhy by si však neměl připisovat k dobru Energetický regulační úřad Energetický regulační úřad (ERÚ) byl zřízen dnem 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., ze dne 28. listopadu 2000, o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů, (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, jako správní úřad pro výkon regulace. Energetický regulační úřad obdržel v rámci tohoto procesu 65 připomínek od dvanácti subjektů, které posoudil, ve velké míře je vyhodnotil jako odůvodněné a ty zahrnul do předkládané právní úpravy vyhlášky o regulačním výkaznictví. 5. Návrh řešení. 5.1 Zhodnocení variant a výběr nejvhodnějšího řešen Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulace v energetických odvětvích a cenovým orgánem v oblasti energetiky

Albánský úřad odebral licenci CEZ Shpërndarje

Energetický regulační úřad (ERÚ) Senát řešil zákon proti energošmejdům, debatu o týden odložil 18. srpna 2021 12:43, aktualizováno 16:1 Téma energetický regulacni urad na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu energetický regulacni urad - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c 16. dubna - Bulharský regulační úřad začal projednávat možnost odejmutí licence ČEZ. 28. června - Bulharský parlament schválil změny umožňující snížení cen elektřiny. 14. listopadu - Bulharský energetický regulační úřad rozhodl zastavit řízení o odebrání licence ČEZ. Nenašel pochybení Energetický regulační úřad Abstrakt Energetický regulační úřad (ERÚ) byl založen v roce 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů jako nezávislý specializovaný orgán státní správy pro výkon regulac

Energetický regulační úřad. June 7 at 12:34 AM ·. Pokud zákazníkům končí smlouva o dodávkách energií, často se jim stávající dodavatel ozve s takzvanou retenční (udržovací) nabídkou, která je má přesvědčit, aby u současného dodavatele zůstali. Udržovací nabídka může ale také nemusí být výhodná Přehled udělených licencí má pouze informativní charakter. Oficiální seznam rozhodnutí o udělení, zrušení nebo zániku licence uveřejňuje Energetický regulační úřad, dle zákona č. 458/2000 Sb., v Energetickém regulačním věstníku Energetický regulační úřad má v souladu s § 12 odst. 2 a 3 energetického zákona v případě naléhavé potřeby a ve veřejném zájmu na základě svého rozhodnutí kompetenci uložit povinnost jinému držiteli licence na výrobu nebo rozvod tepelné energie či distribuci plynu povinnost zajistit dodávku tepelné energie či. Energetický regulační úřad je orgánem státní správy, který dohlíží na situaci v energetice na území České republiky. Úřad byl vytvořen k 1. lednu 2001 na základě zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích. Jeho základním posláním je regulace českého. Energetický regulační úřad (ERÚ) si dovoluje požádat všechny, kteří se chystají zaslat své žádosti pro udělení nové licence, změnu, případně zrušení stávající licence, aby je směřovali přímo na ostravskou podatelnu ERÚ: Energetický regulační úřad Provozní 5491/1 722 00 Ostrava - Třebovic

Držitel licence - Ceny energi

Energetický regulační úřad (ERÚ) na základě podmínek uvedených z energetickém zákoně (z. č. 458/2000). Energetický zákon upravuje i podmínky pro zrušení licence v případě, že držitel mj. při výkonu licencované činnosti závažným způsobem porušuje právní předpisy s touto činností související (§ 1 licence na rozvod tepelné energie, takto: Návrh Společenství pro dům čp. 450, ulice Místecká, Praha 18 - Letňany, se sídlem Místecká 450, 199 00 Praha 9 - Letňany, IČ: 27213498, aby Energetický regulační úřad rozhodl spor podle §17 odst. 5 písmob) energetického zákona, mezi navrhovatelem, jak Energetický regulační úřad (ERÚ) tento týden vyhlásil veřejnou výzvu na výběr zástupce skupiny zákazníků, kteří jsou zároveň držiteli licence na výrobu elektřiny a jejich odběrné místo je připojené do napěťové hladiny NN a zákazníků, kteří mají výrobnu elektřiny připojenou do.. Energetický regulační úřad publikoval dne 9. 6. 2020 dokument Zásady cenové regulace pro regulační období 2021-2025 pro odvětví elektroenergetiky, plynárenství, pro činnosti operátora trhu v elektroenergetice a plynárenství a pro povinně vykupující. Uvedený dokument definuje pravidla tzv. 5

Energetický regulační úřad při kontrole solárních elektráren odhalil u většiny zdrojů závažné nedostatky. Ve dvou případech podal podnět k zahájení trestního řízení. Novináře o tom v úterý informovala předsedkyně Alena Vitásková Český telekomunikační úřad sděluje, že dnem 18. ledna 2021 zahajuje sběr dat pro účely provozování srovnávacího nástroje cen a kvality, vytvářeného za účelem implementace ustanovení § 66a zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích

 1. Energetický regulační úřad (dále jen Úřad) stanoví podle § 98 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy Licence se pro účely regulace člení a označují jako a) licence na výrobu elektřiny - skupina 11, b) licence na distribuci elektřiny - skupina 12,.
 2. Energetický regulační úřad je ze zákona povinen tyto licence vydat, což vtomto případě bylo splněno. Energetický regulační úřad dospěl knázoru, že žadatelé Saša - Sun, s.r.o. a Zdeněk - Sun, s.r.o. splnili všechny zákonné podmínky potřebné pro udělení licence, a proto jim licence byla udělena ke dni 31. 12. 2010
 3. Energetický regulační úřad (ERÚ) ERÚ byl zřízen jako správní úřad pro výkon regulace v energetice 1. ledna 2001 zákonem č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů. Do působnosti.
 4. Energetický regulační úřad (ERÚ) ERÚ je správním úřadem, jehož hlavním úkolem je regulace v energetice. Zabývá se jak regulací cen, tak i ochranou zákazníků (řeší jejich stížnosti apod.), ale i například podporou obnovitelných zdrojů
Solární elektrárny Saša-Sun a Zdeněk-Sun přišly o licenciTři ze čtyř solárních parků ČEZ vyšetřuje policie

Bulletin advokacie, odborný právnický portál Žádost o

 1. a držitelem licence, jehož předmětem je dodávka nebo distribuce elektřiny, plynu nebo tepelné energie, vznikl, trvá anebo zanikl, a kdy se tak stalo. Energetický regulační úřad je také subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů v oblasti elek-troenergetiky, plynárenství a teplárenství
 2. Licence pro prodej elektřiny a plynu Lumius, spol. s r.o. CENTROPOL ENERGY, a.s. Asociace - společnosti - agentury : Státní energetická inspekce : ČESKOMORAVSKÁ ELEKTROTECHNICKÁ ASOCIACE: ERU Energetický regulační úřad : ČESKÝ SVAZ ZAMĚSTNAVATELŮ V ENERGETICE Úspory elektrické energie - novinky na trhu elektro.
 3. Zákonem byl zřízen Energetický regulační úřad jako orgán státního dozoru nad oblastí energetiky, který uděluje licence poskytovatelům a dbá na ochranu práv spotřebitele. Články s tímto štítkem: 2 Energetické štítky vysavačů uvádějí nepravdivé údaje, soud je zrušil
 4. Vystavil: Energetický regulační úřad Pracoviště: Energetický regulační úřad - dislokované pracoviště Ostrava v ERU dne 22.08.2018 110641196-229936-180822131822. Oprávnëní k licencované tinnosti vznikne dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udélení licence. Termín zahájení výkonu licencované öinnost

Fyzické či právnické osoby na základě licence na výrobu tepelné energie a/nebo elektrické energie a licence na rozvod tepelné energie, které uděluje Energetický regulační úřad (ERÚ). stavební práce dodávky a služby činnosti odborného technického dozoru BOZP RES+ Nové obnovitelné zdroje v energetice Podporované aktivit Energetický regulační úřad (dále jen ERÚ) podle § 2c zákona č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů, a § 17 odst. 6 písm

Fotovoltaické elektrárny z pohledu daně z příjmů - Portál

Energetický zákon upravuje podmínky podnikání, výkon státní správy, regulaci v energetických odvětvích a povinnosti fyzických a právnických osob s tím spojené. Zavádí tržní prostředí a otevírá trh s elektřinou a plynem a definuje příslušné instituce - Energetický regulační úřad a Operátora trhu Energetický regulační úřad. Masarykovo náměstí 5 586 01 Jihlava. Telefon: 564 578 666 Fax: 564 578 640 E-mail: podatelna@eru.c iii. ERÚ - Energetický regulační úřad iv. ČEPS - ČEPS, a.s. v. Kodex - Pravidla provozování přenosové soustavy Článek 3 Předmět smlouvy Smlouvou o dodávce regulační energie se zavazuje Operátor trhu přefakturovat dodávku regulační energie uskutečněnou v rozsahu určeném provozovatele

Flexiko, 25,6 kWp - Reference, Zlínský krajŠéfka ERÚ Vitásková: Čechům hrozí energetická chudoba! JakPolkovice, 17,85 kWp - Olomoucký kraj, Reference

Energetický regulační úřad, IČO 70894451, kontaktní údaje, agenda a činnost úřadu. Podřízené, nadřízené a související typy úřadů ERÚ (Energetický regulační úřad) obelhal Ústavní soud i premiéra, neboť zkreslil oba dva výpočty návratnosti fotovoltaických elektráren. Proto jsme nuceni na úřad, jeho předsedkyni a pracovníky, kteří se podíleli na zpracování těchto podkladů, podat trestní oznámení, informovala v tiskové zprávě ředitelka fotovoltaické průmyslové asociace Zuzana Musilová Energetiku v České republice reguluje energetický regulační úřad (ERÚ). Do jeho pravomocí a kompetencí spadá regulace cen energií, podpora hospodářské soutěže, udělování licencí a dozor obchodníků a výrobců energií, ochrana spotřebitele na energetickém trhu. Literatur