Home

Kdy se v ČR konalo celostátní referendum

Referendum o přistoupení České republiky k Evroé unii proběhlo 13. a 14. června 2003. Přes 77 % hlasujících členství podpořilo, Česko tak do EU vstoupilo 1. května 2004. Pro toto referendum byl vydán speciální ad hoc ústavní zákon č. 515/2002 Sb. Dodnes jde o jediné celostátní referendum v historii Česka Právo hlasovat v celostátním referendu by získal každý občan České republiky, který nejpozději druhý den konání celostátního referenda dosáhl věku alespoň 18 let, přičemž je nerozhodné, zda se trvale zdržuje na území České republiky nebo v zahraničí. Otázka pro celostátní referendum musí být jednoznačná, srozumitelná a musí být formulována tak, aby bylo možné se k ní vyjádřit slovy ano či ne V čl. 62 se na konci písmene l) te čka nahrazuje čárkou a dopl ňuje se písmeno m), které zní: m) vyhlašuje celostátní referendum a oznamuje jeho výsledek.. 4. V čl. 66 v ětě druhé se slova a l) nahrazují slovy , l) a m). 5. V čl. 87 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní

Celostátní referendum se v Česku konalo pouze ohledně vstupu do Evroé unie. Pro jeho konání byl vydán zvláštní ad hoc ústavní zákon. Česká Ústava přijetí referenda umožňuje a záleží na zákonodárcích, v jaké formě bude schváleno a zda bude trvale uzákoněno Historicky nahlíženo, předtím se celostátní referendum v Nizozemsku konalo v roce 2005, kdy krátce po obdobném francouzském hlasování též zamítlo euroústavu, a ještě před tím - v roce 1805. Čili skoro v pravěku ČSSD celostátní obecné referendum dlouhodobě prosazuje, ale nyní má odlišný postoj v tom, že nadále na rozdíl od dalších podporovatelů lidového hlasování počítá se zavedením podmínky, podle níž bude k platnosti referenda třeba padesátiprocentní účast všech oprávněných voličů Poslanci schválili ústavní zákon o celostátním referendu. Pokud vládní návrh podpoří i Senát, mohli by Češi o důležitých věcech rozhodovat všelidovým hlasováním. Až dosud dosud musela Sněmovna přijímat zvláštní zákon o jednotlivých referendech

Celostátní referendum se v České republice zatím konalo pouze v souvislosti se vstupem země do Evroé unie. O znění položené otázky tehdy rozhodli sami ústavodárci. Ze zákona navíc vyplývalo, že nebudou-li voliči souhlasit napoprvé, může být referendum o přistoupení k EU vyhlášeno opakovaně Komentář k obecnému referendu. Chce to mokrý hadr na čelo a zklidnit emoce, píše komentátor MF DNES Miroslav Korecký. Obce musí vyhlášení a výsledky referenda oznámit ministerstvu vnitra. Data ( přístupná na webu resortu) ukazují, že od roku 2006 se v České republice konalo 269 referend 30 dnů ode dne, kdy se rozhodnutí Ústavního soudu, kterým byl vysloven soulad návrhu na konání referenda s tímto ústavním zákonem a zákonem podle čl. 11, stalo vykonatelným. Referendum se koná nejdříve 90 dnů a nejpozději 120 dnů ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásil. (2) Pokud by se mělo referendum konat v posledních 6 měsících volebního obdob Doposud se na celostátní úrovni konalo jediné referendum - a to konkrétně o vstupu do Evroé unie v roce 2003. V červnu roku 2003 se bezmála 4 a půl milionu občanů dostavilo k volebním urnám a hlasovalo drtivě většinově pro vstup země do EU. Rok 2003, kdy se referendum konalo, je podle dat společnosti Newton Media také rokem, kdy se v médiích tento pojem vyskytoval do té doby nejčastěji. Zdroj: Mediální archiv Newton Media Referendum na celostátní úrovni je tak dáno na roveň zastupitelské demokracii, čemuž napovídá i systematika slovenské ústavy, kde je referendum zařazeno jako samostatný oddíl moci zákonodárné, která pochází od dvou zdrojů (Národní rada SR - jednokomorový parlament a referendum), což je zásadní rozdíl oproti česk

e) referendum - všelidové hlasování, kdy se občané nebo obyvatelé rozhodují o budoucnosti své země v zákonodárných nebo výkonných otázkách - na položenou otázku se v referendu odpovídá kladně nebo záporně (ano nebo ne) 2. Kdy se konalo v České republice celostátní referendum? Jaký by Za historii samostatné České republiky se na našem území konalo celostátní referendum pouze jednou, a to při otázce vstupu ČR do Evroé unie v červnu roku 2003. Naopak místní referenda jsou především pro většinu postkomunistických zemí střední a východní Evropy jednou ze základních součástí demokracie a i u nás bývají poměrně běžnou praxí 13. a 14. června 2003 se konalo referendum o vstupu ČR do EU. Skončilo s výsledkem 77,33 % pro při 55% volební účasti. Mimochodem, šlo o dosud jediné celostátní referendum na našem území v celých českých dějinách, lovci mamutů počínaje. Vnímání referenda se ale v naší zcela nedávné historii několikrát proměnilo

Na celostátní úrovni proběhlo v Německu referendum pouze dvakrát. V roce 1952, kdy na základě hlasování došlo ke spojení Bádenska a Württemberska, a v roce 1996, kdy se s neúspěchem setkal plán na propojení Berlína a Brandenburgu. Závazné celoněmecké referendum má být vyhlášeno pouze v případě nové ústavy (nikoliv při změně ústavy) nebo v případě územních změn jednotlivých států Od prvního významného referenda v roce 1973 se v zemi konalo celkem dvanáct referend většího rozsahu. Tři z nich byly celostátní (v roce 1975 hlasování o setrvání Británie v Evroém hospodářském společenství, Alternative Vote referendum v roce 2011 a hlasování o EU v roce 2016) Celostátní referendum zatím v České republice uspořádat nelze. Musela by se měnit Ústava. Jedno referendum se však v České republice přece jen konalo - v roce 2002 se v něm rozhodovalo o vstupu do Evroé unie

Jediné celostátní referendum v ČR bylo o vstupu do EU. Proto je logické, že v případě sílících požadavků o vystoupení se použije k rozhodnutí stejný nástroj, kterému bude předcházet velká informační kampaň, uvedl poslanec KSČM Miroslav Opálka. Referendum o vystoupení z EU by mělo být samozřejmé. A nejen. Zmíněné celostátní referendum je v práci popsáno pouze stručně z důvodu, že se v České republice konalo jedenkrát (Referendum o vstupu České republiky do Evroé Unie). V této podkapitole nalezneme také seznam všech celostátních referend evroých zemí, ve kterých se konalo celostátní referendum Když se 26. listopadu 1989 referendum konalo, 35,6% hlasů 'ano' ve prospěch zrušení, v kombinaci s nejvyšší účastí téměř 70% způsobilo šok v celé zemi. Pacifisté bouřlivě oslavovali, protože dosáhli svého cíle Kandidát na prezidenta Jiří Drahoš se ve čtvrtek postavil proti možnosti vyhlásit celostátní referendum o členství ČR v Evroé unii. Podle něj by se o tak závažných geopolitických záležitostech v referendu rozhodovat nemělo. Odmítl také, že by jako prezident jmenoval vládu s podporou KSČM. Uvedl to ve čtvrtek v diskusi sdružení Paměť národa

House of Control

V posledních deseti letech, kdy má Ministerstvo vnitra k dispozici data o všech lokálních plebiscitech, se v Česku konalo přes 260 referend. Obvykle v menších obcích: jak totiž ukazuje politolog Stanislav Balík z brněnské Masarykovy univerzity, s rostoucí velikostí obce se snižuje percentuelní účast Je z pohledu platné legislativy skutečně nezbytné, aby se lidé v referendu vyjadřovali k připravovaným změnám ve fungování Unie? Proč by nemělo stačit jedno referendum, ve kterém se občané vyjádřili pro vstup země do Evroé unie a zároveň tím vyslovili souhlas s určitými povinnostmi, které na svá bedra Česká republika dobrovolně přijala? Na tyto otázky. Politika v České republice klečí na hrachu. Nikdo o ni nestojí. Vládnout? Ano. Provozovat byznys? Ano. Ale dělat politiku — vyjednávat, obhajovat, diskutovat? To ani náhodou! V ČR se stalo módou mluvit o tom, jestli se ten či onen ústavní činitel pohybuje v rámci Ústavy, na hraně Ústavy, za hranou Ústavy Zatím se v ČR konalo jen jedno referendum na základě speciálního zákona - o vstupu ČR do EU. V současnosti se v ČR stále více prosazovalo inkluzivní vzdělávání, tedy společné vzdělávání pro co nejvíce dětí, kdy speciální vzdělávání je vyhraženo jen pro nejtěžší postižení. Celostátní referendum.

Referendum o přistoupení České republiky k Evroé unii

  1. Naše ústava referendum umožňuje jak na místní, krajské, tak i celonárodní úrovni. Pro místní i krajská referenda máme schválený zákon. Pro celostátní referendum tato právní norma stále chybí. V naší novodobé historii se sice již jedno celonárodní referendum konalo a to před vstupem ČR do EU
  2. V Teplicích se v sobotu konala celostátní konference ČSSD 13.3.2010 Teplice - Mezi ples hotelové školy a gymnázia v Dubí, tedy mezi páteční a sobotní noc se museli vtěsnat sociální demokraté, kteří si pro svoji celostátní konferenci v sobotu vybrali právě lázeňské Teplice, konkrétně Krušnohorské divadlo
  3. V České republice se zatím konalo jen jedno referendum. Lidé hlasovali o přistoupení České republiky k Evroé unii v roce 2003. Volby proběhly na základě speciálně přijatého ústavního zákona č. 515/2002 Sb

Celostátní referendum epravo

Čl. 6 (1) Jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda, stanovené tímto ústavním zákonem, prezident republiky vyhlásí referendum ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3 tak, aby se konalo nejdříve 6 měsíců a nejpozději rok ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásí Autoři s tím nesouhlasí. Podle nich vyšší počet zamezí nadměrnému užívání tohoto způsobu rozhodování, přikročí se k němu jen v naléhavých otázkách. Celostátní referendum se v Česku konalo v roce 2003. Češi a Češky v něm rozhodovali o připojení země k EU. Výdaje tehdy činily asi 401,6 milionu korun Celostátní referendum se postupně stává centrální nadějí změny politických poměrů a dodejme hned, že nejen v ČR. Řada občanských iniciativ jej má jako základní či jeden ze základních požadavků, namátkou Demokracie, Hnutí za přímou demokracii, Ne základnám, Odhodlaní, Podněty.cz, ProAlt, ProReferendum, Spravedlivé obecné referendum či Vyměnili jsme politiky První a zatím poslední referendum v celém Česku. osoba /14. 6. 2003/-----Po 4,5 hodinách hlasování 84 procent ano, 16 procent ne. Jaroslav ZOULA, redaktor-----Vstup České republiky do Evroé unie bylo zatím jediné téma, ke kterému se voliči mohli vyjádřit v celostátní referendu

V ČR rozhodovali sami občané v celostátním referendu pouze jednou, před vstupem země do Evroé unie v roce 2004. Hlasování se uskutečnilo ve dnech 13. a 14. června 2003. Přes 77 procent hlasujících (42,69 % ze všech oprávněných voličů) členství podpořilo, ČR tak do EU vstoupila 1. května 2004. Pro toto referendum byl. Čtvrt milionu podpisů by iniciátoři referenda museli nasbírat za 6 měsíců. Referendum by prošlo, pokud by se k hlasování dostavilo alespoň 25 % oprávněných voličů a zároveň se nadpoloviční většina vyslovila kladně nebo záporně. Rozhodnutí v referendu by mělo sílu jako zákon, bylo by tedy závazné

ÚSTAVNÍ ZÁKON o celostátním referend

  1. Z hlediska povinnosti konat referendum. Obligatorní - používá se v situaci, kdy je podmínkou platnosti nějakého aktu (musí proběhnout). Příkladem je zde místní referendum týkající se oddělení části obce podle § 21 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, protože s.
  2. V červnu 2003 se v České republice konalo zatím jediné celostátní referendum. Občané našeho státu měli v celonárodním hlasování rozhodnout o tom, zdaˇČeská republika přistoupí k Evroé unii. Hlasování dopadlo kladně a dne 1. května 2004 se Česká republika stala členem Evroé unie
  3. V době, kdy Parlament přijímal ústavní zákon o speciálním referendu na přistoupení České republiky do EU, se naši politici nebáli nechápavých občanů a s důvěrou na ně přenesli tíhu odpovědnosti za budoucí směřování republiky. Jejich víra v kladný výsledek referenda se vyplatila. Součet hlasů pro přesáhl 77.
  4. (1) Jsou-li splněny podmínky pro vyhlášení referenda, stanovené tímto ústavním zákonem, prezident republiky vyhlásí referendum ve lhůtě podle čl. 5 odst. 3 tak, aby se konalo nejdříve 6 měsíců a nejpozději rok ode dne, kdy prezident republiky referendum vyhlásí

Byla přijata proti ústavě Československa - ale to bylo v té době už politicky mrtvé. Komunisté se ještě snažili vyvolat referendum, které by v nejhorším případě vedlo ke kolapsu v česko-slovenských vztazích. Na celostátní úrovni ani v samotné ČR nebylo o čem referendovat zdrcující většina rozdělení nechtěla Téma referendum na wiki.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu referendum - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na wiki.blesk.c

Referendum je prvek přímé demokracie - Aktuálně

Video: Czexit a obecné referendum - Babylo

Messerschmitt Se

Referendum v ČR přehledně: V čem se přesně liší návrhy

REAL LIFE UFO - YouTube

Poslanci schválili zákon o referendu - iDNES

  1. Témata: Nová slovenská vláda; Výbuch chemičky v Kralupech; Summit EU; Celostátní referendum - ano, nebo ne? Moderují: David Borek a Daniel Takáč Události, komentáře — Česká televiz
  2. V Česku není referendum. V České republice se doposud konalo jediné celostátní referendum a to o vstupu ČR do Evroé unie v roce 1993. Přes 77 % hlasujících (41,73 % ze všech oprávněných voličů) tehdy podpořilo členství v EU. Zákon o obecném celostátním referendu však v ČR neexistuje
  3. V Americe se konalo první referendum v roce 1788 ve státě Massachusetts. Referendum - pro a proti v několika bodech. Jak víme, referendum je jednou z forem přímé demokracie. Další formy jsou iniciativa (občané ovlivňují zákony prostřednictvím petic) a odvolání volených úředníků, politiků (opět prostřednictvím petic)

Blog: A kdo by v těch Okamurových referendech hlasoval

Otázka natolik závažná, že česko-německá deklarace je ve srovnání s ní pouhou historickou podružností. Palba z koaličních zbraní začala v okamžiku, kdy předseda sociálních demokratů Miloš Zeman prohlásil, že by se o našem případném členství v NATO mělo konat referendum František Kostlán: Opozice svou sprostotou nahání vládním stranám voliče Prezentace opozičních politiků během pokusu o svržení vlády ve Sněmovně byla přehlídkou všeho možného, kromě politické kultury a zdravého rozumu, které bychom od opozičníků očekávali

Hlavní zpravodajská relace České televize. Souhrn nejdůležitějších událostí dne v ČR i ve svět ČR nebyl zamýšlen pouze tak, že se vztahuje na celostátní referendum, ale pojem státní moc má být vykládán extenzivně jako synonymum k pojmu veřejná moc. MATES, Pavel. Právní úprava místního referenda. Právní fórum, 2007, č. 2, s. 55 - 61. Obdobně argumentuje i HAMUĽÁK, Ondrej. Referendum v českém právním.

Od roku 1874, kdy toto právo vzniklo, se konalo osmdesát nezávazných referend. V 78 případech předmětný zákon nebo úmluvu neschválilo. Naopak požehnalo například zákonu o spolupráci se státy východní Evropy (2007), zpřísnění migračního zákona (2008) a zákon o finanční podpoře veřejné televize a radia (2016) Hostem online rozhovoru Českých novin byl kandidát do Senátu Michael Hvížďala. Se čtenáři hovořil nejen o instituci Senátu a svých senátorských plánech a projektech, ale také například o tom, že kvůli vysoké zadluženosti hlavního města i státu není zastáncem pořádání olympiády v Praze a uvítal by v otázce pořádatelství místní referendum Pro začátek by se to dalo zavést tak, že by se referendum konalo vždy, když budou volby. Například 90 dní před konáním voleb by se sebraly všechny petice, které mají dostatečný počet hlasů na svolání referenda, a o všech těch věcech by se hlasovalo během voleb To už se nám okruh zúžil na 15 000 lidí v každém kraji. Pokud budu předpokládat, že v jednom kraji se přihlásí 15 000 kandidátů do voleb, tak ve 14 krajích by to bylo 210 000 kandidátů. Když by každý z nich zaplatil manipulační poplatek 20 000 Kč, tak by se vybralo 4 miliardy 200 milionů korun Už před pěti lety, kdy se konalo celonárodní referendum o brexitu, bylo jasné, že z hlediska Severního Irska by byl brexit problém. O to větší v případě, že konzervativci u kormidla britské vlády tvrdili, že odchod z EU nebude mít na Ulster žádný dopad. Brzy se ukázalo, že opak je pravdou

Češi a referenda: čtvrtina těch místních byla kvůli nízké

REFERENDUM - psp.c

října proběhlo v Rumunsku celostátní referendum o přijetí ústavní novely, která by nově definovala manželství jako svazek muže a ženy. V sobotu 13. června 2015 se v klubu Mecca konalo finále prvního ročníku soutěže GAY ROKU. Titulem se od té chvíle může pyšnit Jirka Korytář, v civilním životě koordinátor. Who are initiators of local referendas in the Czech Republic? This topic is not deeply examined in the Czech space. Most of the research are focused on legislative rules and their using or on quantitative analysis, where and when the referendas wer Takže se sice snaží s občany své obce komunikovat, ale ti mají nakonec dojem, že je to zbytečné, protože osadní výbor stejně nic neprosadí. Přestože právě v Přečkovicích se konalo referendum o zakoupení budovy pro obec, v jehož konání a úspěchu sehrál osadní výbor rozhodující roli Chtěl bych vzkázat veřejnosti a tomu pánovi nebo paní - nevím, co to bylo za bytost, která se na tom podílela, že má společnost bude pravděpodobně sponzorovat několik osob, které se budou pohybovat v civilu po ZOO. Velmi se, pane primátore, omlouvám a děkuji za prostor. (Potlesk) P. F e j k : Nechci zdržovat, ale sluší se.

Obecné referendum (mediální analýza) — Demagog

Klaus chce referendum či mimořádné volby kvůli postoji vlády ke kvótám. Exprezident Václav Klaus bude usilovat o to, aby kvůli postoji české vlády, která se nehodlá bránit proti kvótám o rozdělení uprchlíků, bylo vypsáno buď celostátní referendum, nebo mimořádné parlamentní volby Již v první polovině 90. let se stal předsedou ZO OS KOVO PANAV a od roku 1999 i předsedou ZO OS KOVO region Olomouc. Od roku 2006 se stal členem sekce automobilového průmyslu, kterou později vedl i ve funkci předsedy. V roce 2010 se stal členem celostátní Rady OS KOVO za olomoucký region Zachování územních limitů těžby, které od roku 1991 chrání zejména město Horní Jiřetín před zbouráním, bylo hlavním tématem shromáždění, které společně zorganizovala občanská sdružení Litvínov občanům, Kořeny a Testament. Několik set lidí nejen z..

Hasičský záchranný sbor České republiky (HZS ČR) chrání životy, zdraví obyvatel a majetek před požáry a poskytuje pomoc při mimořádných událostech (živelních pohromách, průmyslových haváriích nebo teroristických útocích). V rámci integrovaného záchranného systému (IZS) koordinuje pomoc při mimořádných událostech, záchranných a likvidačních pracech V následujícím roce se zhoršená komunikace s vedením strany projevila mimo jiné při vyjednávání Česko-německé deklarace, kdy předseda nerespektoval usnesení stranického grémia, na vlastní pěst jednal se Zemanem o dodatečném prohlášení k deklaraci, což vedení ODS ostře odsoudilo a Klaus pak musel ustoupit Referendum se konalo jen v Brně a celostátní komise i o deváté večer stále čekala na poslední volební okrsek, z Brna centra. Sčítání bylo komplikované, dvě otázky a dvě možnosti. Nakonec je brněnské referendum i v roce 2016 neplatné pro malou účast na Krymu, se v Benátkách zrovna konalo online refe-rendum o možném odtržení Benátska (región Veneto) od Itálie. Více než 89 % voličů se v referendum vyslo-vilo pro odtržení a obnovu nezávislé Benátské republi-ky. Otázky řešené v obou posudcích tak nutně nemuse-jí být relevantní jen pro oblast východní Evropy

The New 52: The Edge | Horor-Web

Komentář: referendum jako hrozba demokracie? E15

V Brně se kromě voleb do kraje konalo i referendum o poloze tamního nádraží. To vzbuzovalo řadu emocí již několik týdnů. Nyní Brňané mohli rozhodnout, jestli chtějí modernizovat nádraží v současné poloze Kalendárium roku 1989. listopadové události. 01.11.1989. Tento den bylo zahájeno v Brně veřejné zasedání v trestné věci proti obžalovanému Stanislavu Devátému. Jmenovaný se nedostavil (ukrýval se v Polsku), zasedání bylo odročeno na neurčito. 01.11.1989. Maďarsko definitivně zastavilo veškeré práce na výstavbě. se přiklonilo k tomu, aby se referendum konalo. Na červnovém zasedání zastupi-telstva byli zastupitelé seznámeni s tím, kolik by referendum pravděpodobně stá-lo a jak musí být organizačně zajištěno. Po diskusi na toto téma, kdy opakovaně zaznělo, že v současné době žádný řetě-zec neprojevil zájem o stavbu nákupníh

S referendem na horské dráze - Babylo

V komunálních volbách se o jejich přízeň ucházelo sedm nezávislých kandidátů. Volební účast v obci, kde je v seznamech 112 voličů, dosáhla 74,11 procenta. 16:52 Ústí nad Orlicí - Souběžně s komunálními volbami se v okresním městě konalo také místní referendum o zákazu hazardu. Aby byl jeho výsledek závazný pro. V současné době se totiž referendum o odtržení kteréhokoliv území od Španělska musí konat na celostátní úrovni, což prakticky znamená ústavní zablokování katalánské samostatnosti, protože ve zbytku Španělska by pro odtržení hlasovalo zcela jistě jen mizivé procento lidí Ilustrativním příkladem je třeba referendum o anšlusu, provedené v Rakousku bezprostředně po jeho obsazení německou armádou.Záminkou k německé invazi přitom byla právě skutečnost, že rakouská vláda se chystala na toto téma konat vlastní referendum.Ačkoliv v Rakousku bylo fandů Hitlera dost, většinu podle průzkumů veřejného mínění neměli Prezident Miloš Zeman promluví v pátek ve sněmovně k návrhu zákona o zavedení celostátního referenda, který budou poslanci projednávat v úvodním kole. Jeho projevu však nebudou naslouchat poslanci za TOP 09, kteří ze sálu odejdou. Naposledy Zeman navštívil dolní komoru loni v červnu, když poslanci začali projednávat předlohu o prokazování původu majetku

Začátek - Minecraft

Záleží ale na interpretaci výsledků v krajích, shodli se politologové Ladislav Mrklas, Michal Klíma a Lukáš Jelínek. 17:19 - V některých obcích se spolu s volbami konalo referendum. V Milevsku v něm lidé odmítli stavbu supermarketu. Voliči v Koclířově v referendu odmítli výstavbu větrných elektráren Zápis ze zasedání v Lipnici píše: 7. Schválení pozice pro poslanecký klub k zákonu o obecném referendu návrh usnesení: RV 1. schvaluje parametry pro zákon o obecné Čistička v Kokoníně nebude, část Jablonce se napojí na Rychnov. Čistírna odpadních vod v Jablonci - Kokoníně se stavět nebude. Plánovanou výstavbu léta kritizovali místní obyvatelé, a dokonce se kvůli tomu před šesti lety konalo referendum o odtržení této čtvrti od Jablonce. Město se nakonec se Severočeskou. V době, kdy se v 90. letech nim. století vytvářel znak obce Mokrá-Horákov, se stal tento motiv součástí obecního znaku.) Na zadní straně je vyryt letopočet 1871 a dva vztyčené zahnuté meče. Vztyčené meče vždy symbolizovaly varování V souvislosti se záměrem zde umístit uprchlí-ky i s překračováním hranice (které je fakticky nezákonné) se rozhořela mediální kauza, která utichla až v březnu. Uprchlíci v českých obcho-dech i v červnu 2016 (kdy byl výzkum zakon-čen) dále nakupovali. Podobná byla situace i v nedalekém Cínovci; tam se v dubnu naví