Home

Náhlá příhoda břišní první pomoc

Náhlé příhody břišní (NBP) jsou závažná onemocnění, jež vznikají náhle, z plného zdraví a mají velice rychlý průběh. Bez včasné léčby mohou člověka ohrozit na životě. Důležitým kritériem pro následnou léčbu je rychlé, avšak přesné určení základní diagnózy. Veškerá vyšetření se musí provádět důkladně a systematicky Zánět slepého střeva vzniká jako náhlá příhoda z plného zdraví. Typicky nejdříve ucítíte..

Náhlé příhody břišní - WikiSkript

Náhlá příhoda břišní uLékaře

  1. Popis Silná a trvalá bolest by měla být vždy ihned lékařsky ošetřena. Příčiny 1. Náhlá příhoda břišní (zánět slepého střeva, prasklý dvanácterníkový vřed, ileus - překážka ve střevech) další příznaky: zvracení bez úlevy, vzedmuté či citlivé břicho na pohmat 2
  2. • Náhlá příhoda břišní První pomoc • Vypuzovací manévry u kojenců • Vypuzovací manévry u dětí nad 1 rok • Heimlichův manévr • Co když ztratí vědomí? Jak poznat, že dítě potřebuje KPR
  3. První pomoc. zásady poskytování první pomoci, základní vyšetření, zástava krevního oběhu, krvácivé stavy, fraktury, zranění hlavy, poranění hrudníku, bezvědomí, náhlá příhoda břišní, termické úrazy, úrazy elektrickým proudem, oční poranění, tonutí, oběšení, škrcení, rdoušení, srdeční choroby, cévní mozková příhoda, křečové stavy, diabetes mellitus, intoxikace, alergie, infekční onemocnění, dětský pacient aj
  4. Interaktivní kurz je zaměřený na poskytování neodkladné první pomoci dětem. Nabízí názorné ukázky první pomoci a praktický nácvik kardiopulmonální resuscitace. Témata: Jiné akutní stavy - Diabetes mellitus, náhlá příhoda břišní
  5. První pomoc. Vytáhneme postiženého z prostředí, kde je vysoká koncentrace CO (pozor na vlastní bezpečnost). Zajistíme přívod čerstvého vzduchu - alespoň otevřením oken. Zjistíme stav vědomí postiženého. Je-li v bezvědomí zjišťujeme po uvolnění dýchacích cest stav dýchání. Nedýchá-li voláme 155 a zahajujeme KPR

Náhle vzniklé onemocnění břicha. 63 NAUZEA. Latinský název pro nevolnost, pocit na zvracení. 64 OBSTRUKCE. Latinský název pro zúžení. 65 OCHRANNÉ POMŮCKY. Ochranné pomůcky zabraňují přenosu a nákaze infekčních i bakteriálních onemocnění. V první pomoci nejčastěji mluvíme o jednorázových rukavicích a roušce. 66 OTO Náhlá porucha vědomí Při velkém záchvatu pád, poté křeče celého těla, možné pomočení pokálení, pokousaný jazyk, pěna u úst Většina záchvatů končí do 2 minut, velké riziko poranění První pomoc: Zabránit druhotným poraněním především hlavy Nevkládat nic do ús - Poranění hlavy, páteře, hrudníku, břicha, vyšetření postiženého. - První pomoc u náhle vzniklých stavů akutní infarkt myokardu, cévní mozková příhoda, náhlá příhoda břišní, konvulzivní stavy. - Medicína katastrof, integrovaný záchranný systém. První pomoc při mimořádných událostech. Literatur První pomoc (zásady poskytování první pomoci, základní vyšetření, zástava krevního oběhu, krvácivé stavy, fraktury, zranění hlavy, poranění hrudníku, bezvědomí, náhlá příhoda břišní, termické úrazy, úrazy elektrickým proudem, oční poranění, tonutí, oběšení, škrcení, rdoušení, srdeční choroby, cévní mozková příhoda, křečové stavy, diabetes mellitus, intoxikace, alergie, infekční onemocnění, dětský pacient aj. První pomoc se v praxi rozděluje na zdravotnickou a technickou. Záleží přitom na způsobu a nutnosti provedení výkonů na místě příhody. V dalším textu bude vysvětlen rozdíl mezi oběma typy poskytované první pomoci. Zdravotnická první pomoc se specializuje pouze na zdravotnickou část a zpravidla se poskytuj

První pomoc | FSpS MU, ZZS JmK

První pomoci často předchází první pomoc technická, např.: Krvácení do dutiny břišní vzniká působením vnějších sil na oblast břicha, dochází k poranění epilepsie, náhlá mozková cévní příhoda, cukrovka, úraz elektrickým proudem, otrava - toxické látky, léky, drogy, alkohol příhoda, mdloba, náhlá příhoda břišní Označení materiálu: VY_32_INOVACE_HRO16 Datum vytvoření: 6.9.2013 Ročník: čtvrtý Vzdělávací oblast: První pomoc 1 Název školy: Bezpečnostně právní akademie Brno. s.r.o., střední škola Bezpečnostně právní akademie Brn první pomoc: chladit nejlépe čistou tekoucí vodou (odvádět přebytečné teplo z povrchu pryč, aby se nešířilo do hlubších struktur) , chladit min 20 min, lépe i déle NÁHLÁ PŘÍHODA BŘIŠNÍ [editovat Kdy nechat dítě s bolestí břicha v táboře: s největší pravděpodobností známe příčinu obtíží. Standardy první pomoci nejsou učebnicí, ale příručkou pro lektory, kteří ji vyučují. Jsou dílem lékařů, kteří buď pracují ve zdravotnické záchranné službě, nebo se problematikou první pomoci soustavně zabývají. Stanovují obvyklé (standardní) postupy, vhodné a určené pro obvyklé situace první pomoci Popis Vyhledat lékaře byste měli především pokud je zvracení doprovázeno silnou bolestí hlavy či silnými bolestmi břicha nebo pokud se zvracení opakuje po několik dní v týdnu. Příčiny 1. Náhlá příhoda břišní (zánět slepého střeva,prasklý vřed na dvanácterníku) další příznaky: silné bolesti v břiše po více než hodinu, které se nezmírnily zvracením.

První pomoc CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA (CMP) Je náhle se rozvíjející postižení určitého okrsku mozkové tkáně vzniklé poruchou jejího prokrvení na podkladě uzávěru mozkové tepny či krvácení při porušení celistvosti stěny některé z mozkových cév, provázené akutními neurologickými příznaky Příhoda může být: událost, která se stala - přihodila se — nebo se mohla stát cévní mozková příhoda; náhlá příhoda břišní; sociální příhoda — viz Sociální událost; příjmení osob. Antonín Příhoda (1919-2001) - český mykolog (zkratka IPNI Příhoda Náhlá příhoda břišní (NPB) Kurzy Multimediální výukové pomůcky Testy Algoritmy Guidelines Kurzy první pomoci. Platinoví partneři. Zlatí partneři. Další partneři. Adresa: Nadační fond AKUTNĚ.CZ Kamenice 5 625 00 Brno IČ: 29211719, DIČ: CZ29211719 Spisová značka: N 34 Základní principy první pomoci, organizační struktura Náhlé stavy interní povahy: bezvědomí, křeče, dušnost, bolest na hrudi (infarkt myokardu, plicní otok, plicní embolie), uštknutí hadem, výšková nemoc, náhlé příhod

AKUTNE.CZ: Náhlá příhoda břišní z pohledu anesteziologa ..

První pomoc při poranění a akutních stavech neúrazové povahy. Základní principy první pomoci, organizační struktura Náhlé stavy interní povahy: bezvědomí, křeče, dušnost, bolest na hrudi (infarkt myokardu, plicní otok, plicní embolie), uštknutí hadem, výšková nemoc, náhlé příhody v psychiatrii,cévní mozková příhoda 1. První pomoc při poranění a akutních stavech neúrazové povahy. Základní principy první pomoci, organizační struktura. Náhlé stavy interní povahy: bezvědomí, křeče, dušnost, bolest na hrudi (infarkt myokardu, plicní otok, plicní embolie), uštknutí hadem, výšková nemoc, náhlé příhody v psychiatrii,cévní mozková příhoda

První pomoc při náhlé příhodě břišní - témata, diagnózy

Bolest břicha je jednou z nejčastějších příčin, pro kterou pacient vyhledá lékaře. Může se jednat o stav nezávažný, ale naopak může jít - v případě náhlé příhody břišní - o stav bezprostředně ohrožující život, který vyžaduje rychlé a rozhodné jednání a většinou chirurgický zásah. Přední český chirurg Jiří Hoch v novém rozhovoru EuroTV. Jak poskytnout první pomoc; Je to častá, velmi bolestivá, ale celkem dobře řešitelná náhlá příhoda břišní. Pokud vznikne u nemocných v kritickém stavu, bývá prognóza mnohem horší. Léčivé rostliny používané při onemocnění žlučníku a žlučových cest Dumy.cz - sdílejme společně. Anotace: Pracovní list pomáhá žákům při opakování vědomostí, slouží k ukotvení znalostí získaných v teorii ošetřovatelství, které následně uplatňují v ošetřovatelské péči o klienty/ pacienty s akutními stavy v břišní chirurgii, které nazýváme NPB (náhlé příhody břišní) v rámci předmětu OSN (ošetřování nemocných. Náhlá bolest na hrudi. Všechny články. Než začnete ošetřovat. Cévní mozková příhoda. Tady se naučíš, jak správně poskytnout první pomoc a zachránit zdraví nebo život. První pomoc. Ukážu, co umím. Mladý zdravotník perfektně zná lidské tělo a ví, jak funguje, jak ho chránit a jak ho spravit, když se.

Náhlá příhoda břišní po podání rituximabu u pacientky s NHL - Kasuistika. Konference: 2007 XIV. Jihočeské onkologické dny. Kategorie : Maligní lymfomy a leukémie. Autoři: MUDr. Lenka Ostřížková; MUDr. Milan Kohoutek; MUDr. Markéta Pospíšková. Žena - 70 let vyšetřována pro bolesti břicha v epigastriu, únavu. Náhlá příhoda břišní. Bohužel ale v některých případech je nutné přistoupit k lékařské pomoci. V prvé řadě se volí injekce metotrexátu, který zastaví růst vajíčka a to je potom potraceno. Na první setkání s Crohnovou nemocí vzpomíná také Eliška, 23 let

Náhlá příhoda břišní. Za jednu z nejkrutějších bolestí v podbřišku, které žena může zažít, se považuje právě takzvaná náhlá břišní příhoda. Například typickým symbolem počínajícího potratu jsou právě silné bolesti v podbřišku v první polovině těhotenství. Doprovází je tak špinění nebo. Při jakýchkoli příznacích střevní neprůchodnosti je nutné vyhledat lékařskou pomoc a okamžitě začít léčbu. Jak reagovat v případě náhlé příhody břišní: Zásady první pomoci - Náhlá příhoda břišní V případě, že dojde k prasknutí výdutě na břišní aortě, projeví se to jako náhlá příhoda břišní - spojená s prudkou bolestí. V takové případě je třeba jednat velmi rychle, zvláště v případě, že jsme informováni o tom, že pacient měl diagnostikováno aneuryzma. Řešení je jedině chirurgickou cestou

Bolest na pravé straně břicha

Náhlá příhoda břišní se někdy používá i jako synonymum k peritonitidě.Není to tak úplně nekorektní, nicméně specifičtějším termínem je právě peritonitida, označující zánět pobřišnice (peritonea).Diagnostikuje se palpačně (pohmatem), a to jako bolest v okamžiku uvolnění tlaku (nikoli při jeho aplikaci apendicitita - náhlá příhoda břišní - prudká bolest břicha na pravé straně, nevolnost, zvracení, později horečka Nejenže bude mít po ruce lékárničku první pomoci, ale obratně si s celou nenadálou situací poradí. Přečtěte si více •náhlá příhoda břišní •angina pectoris •infarkt myokardu •astma . Křečové stavy •Příčiny •epilepsie •úrazy centrálního nervového systému •První pomoc •zabránit druhotným poraněním především hlavy, ne násilí! •nevkládat nic do ús

S námi se již nebudete bát poskytnout první pomoc a možná i vy zachráníte lidský život. zástava krevního oběhu, krvácivé stavy, fraktury, zranění hlavy, poranění hrudníku, bezvědomí, náhlá příhoda břišní, termické úrazy, úrazy elektrickým proudem, oční poranění, tonutí, oběšení, škrcení, rdoušení. Při krvácení do mozku se objeví náhlá krutá až nesnesitelná bolest hlavy, nevolnost, porucha až ztráta vědomí. První pomoc- postiženého uložte vleže naznak a kontrolujte mu puls a dýchání. Pokud je při vědomí a může polykat, můžete mu podat půl tablety Acylpyrinu nebo 2 tablety Anopyrinu Poranění břišní stěny. Chirurgie Martin 11.2.2017. Dobrý den,mám takový problém asi před měsícem a půl jsem po sportu měl velké bolesti břicha a od té doby bolest při chůzy běhu zvedání s postele atd. navštívil jsem OL ten mě odeslal na sono břicha,k urologovi,k revmatologovi a rtg páteře. vše v pořádku až tedy. Příhoda může být: . událost, která se stala - přihodila se — nebo se mohla stát . cévní mozková příhoda; náhlá příhoda břišní; sociální příhoda — viz Sociální událost; příjmení osob. Antonín Příhoda (1919-2001) - český mykolog (zkratka IPNI Příhoda); Frank Prihoda (* 1921) - český sjezdový lyžař a olympionik žijící v Austráli

Bolest břicha patří k těm nejčastějším a může ji způsobit víc než 200 příčin. Typ této bolesti navíc může být bodavý, křečovitý, vleklý, ostrý, tupý i přerušovaný. Je těžké odhalit, co za se za bolestí skrývá, může jít o maličkost, jako zaražené větry, tak i náhlá břišní příhoda. Bolesti břicha není možno podceňovat Apendicitida (zánět červovitého přívěšku slepého střeva) je náhlá příhoda břišní spočívající v zanícení apendixu.Když není včas léčena (nejčastěji chirurgickým odstraněním apendixu), dochází k perforaci apendixu a následně zánětu dutiny břišní.Jestliže nedojde k okamžitému odstranění zaníceného apendixu, může dojít i ke smrti

Prevence: kojené dítě - matka by měla vyloučit nadýmavé potraviny ze své stravy tj. perlivé nápoje, zelí, luštěniny, česnek, cibule, čerstvé pečivo apod. a také dbát na řádné odříhnutí po jídle (až 20 minut) dítě na UV - dbát na správnou polohu při krmení, dbát na odříhnutí a také dítě nepřekrmovat závažná náhlá příhoda břišní (An aortoenteric and a graft-enteric fi stulae - A severe acute abdominal event) Jiří Moláčeka,c, Vladislav Třeškaa,c, Bohuslav Čertíka,c, Jan Baxab,c, Karel Houdeka,c, Václav Opatrnýa a Chirurgická klinika, Fakultní nemocnice Plzeň, Plzeň, Česká republik Certifikované kurzy připravené společně s FN Brno, které Vám dají skutečné znalosti, které jinde nenajdete. Jsme nositelem certifikace Instruktor první pomoci / Člen první pomoci pro samostatnou výuku první pomoci podle rekvalifikačního systému MŠMT č.176/2009 Sb. Kurz je poskytován ve spolupráci s SHOCK Training Centre

První příznaky se většinou objeví několik hodin po (nejčastěji tučném) jídle. Postižený má pocit plnosti a nafouknutého tvrdého břicha. Objevuje se silná bolest v pravém podžebří, která vystřeluje do zad. Bolest bývá provázena říháním a pocitem na zvracení. Oční bělmo se může zbarvit trochu dožluta Je to častá, velmi bolestivá, ale celkem dobře řešitelná náhlá příhoda břišní. Pokud vznikne u nemocných v kritickém stavu, bývá prognóza mnohem horší. * Jaká je příčina * Jaké jsou příznaky * První pomoc * U doktora * Co neovlivníte * Co můžete sami * Máte riziko vzniku onemocnění? * Časté otázky * Otestuj. První pomoc 2., doplněné vydání Grada Publishing, a.s., U Průhonu 22, 170 00 Praha 7 tel.: +420 234 264 401, fax: +420 234 264 400 e-mail: obchod@grada.cz, www.grada.cz První pomoc První pomoc - pracovní sešit je moderně zpracovanou učební pomůckou Andrea Kurucová pro žáky středních zdravotnických škol Cévní mozková příhoda první pomoc. Kupte nebo prodejte knihu Akutní cévní mozkové příhody v online antikvariátu TrhKnih.cz. Kniha vložena do košíku. Akutní cévní mozkové příhody Terapie některých neurologických onemocnění (roztroušená skleróza, cévní mozková příhoda, parkinsonova nemoc, různé druhy obrn)

Meckelův divertikl, náhlá příhoda břišní, vrozená porucha gastrointestinálního traktu Úvod. První publikace zmiňující Meckelův divertikl jako klinickou jednotku byla poprvé vydána německým anatomem Johanem Friedrichem Meckelem ml. [1], ačkoli bližší porozumění vlastní problematice přišlo až za dalších 100. Zdravotník zotavovacích akcí. Akreditace: MSMT-6734/13-212/195. Rozsah kurzu: 42 hodin (23h teorie, 19h praxe) Forma kurzu: prezenční Publikace: Zdravotník zotavovacích akcí Minimální počet účastníků: 10 Vstupní požadavky: dokončené středoškolské vzdělání, trestní bezúhonnost Běh akce: dat cz Databáze akcí dalšího profesního vzděláván Dle § 22 zákona 247/2000 Sb. mohou absolventi rekvalifikačního kurzu Člen první pomoci v délce 80 hodin vyučovat zdravotnickou přípravu a provádět praktický výcvik v poskytování první pomoci. bezvědomí, náhlá příhoda břišní, termické úrazy, úrazy elektrickým proudem, oční poranění, tonutí, oběšení.

Při léčbě se používá i laparoskopie (operace přes otvor), která se provádí endoskopem. Její výhodou je, že není třeba řezat břišní stěnu, pouze 3 až 4 malé vstupní otvory, zákrok má minimální riziko a drobné rány se rychle zahojí. Ozařování se používá v první řadě při léčbě rakoviny konečníku Pojem náhlá příhoda břišní pochází od profesora Arnolda Jiráska. Úpln první historicky doloženou apendektomií perforovaného apendixu provedl britský armádní chirurg Amyan v roce 1735 zcela bez anestezie guidelines 2015,první pomoc,kurzy první pomoci,lékárnička,jachty,odlehlá místa,yacht,kapitán,loď,cestovatel,jacht,moře,pilot,aero,aeromedicine,pro piloty, ISA CMP - cévní mozková příhoda CNS - centrální nervový systém LSPP - lékařská služba první pomoci LR - lůžkový režim LTV - léčebný tělocvik NPB - náhlá příhoda břišní NU - nežádoucí událost NZP - nižší zdravotnický pracovník O2 - kyslík

Zdravotník zotavovacích akcí | Zdravotníci a záchranáři

Náhlá příhoda břišní - diagnóza, příznaky, léčba

Anesteziologie a resuscitace: První pomoc, Urgentní stavy, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje [Zdroj Wikipedia] on Amazon.com.au. *FREE* shipping on eligible orders. Anesteziologie a resuscitace: První pomoc, Urgentní stavy, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraj 111. Náhlá příhoda břišní - rizika, diferenciální diagnostika, prvotní léčebná opatření 112. Tracheální intubace - techniky a indikace 113. Akutní horečnaté stavy v pediatrii - rizika, prvotní léčebná opatření 114. Intracerebrální krvácení - diagnóza, rizika, prvotní léčebná opatření 115

Pupeční kýla je vyklenutí pobřišnice v oblasti kolem pupku (odtud název pupeční kýla), které může být diagnostikováno u pacientů obou pohlaví v každém věku, a to včetně dětí. Kýla se léčí chirurgickou cestou. Jedná se o jednoduchý operační zákrok s krátkou dobou hospitalizace. U dětských pacientů pupeční kýla čast Umět sledovat stav pacienta po diagnostických vyšetřeních a předvídat možné komplikace a poskytnout první pomoc při zhoršení jeho stavu. Posluchači jsou seznámeni se stavbou chorobopisu a s jeho zacházením. Náhlé příhody břišní. Náhlá příhoda břišní (NPB) je onemocnění, které přichází zpravidla z. týden Mozková cévní příhoda a náhlá příhoda břišní, příčiny, projevy, zajištění předlékařské péče. 9. - 10. týden První kontakt s pacientem, užívané prostředky zdravotnické techniky, pomůcky, nástroje - jejich příprava a léčebně ošetřovatelský plán na místě příhody. J. Lékařská.

Bolest v břiše Doktorka

Kurz je určený pro osoby, které již absolvovali základní kurz First aid Level Basic a zvládli způsoby poskytování laické pomoci postiženým osobám. Kurz rozšiřuje znalosti osob a jejich praktické návyky v řešení nejrůznějších úrazových stavů, popřípadě v situacích, kdy se projeví skryté onemocnění. Ileus, střevní obstrukce, náhlá příhoda břišní s nutností chirurgického výkonu (včetně zánětu slepého střeva), akutní zánětlivé střevní onemocnění. Silná abdominální bolest spojená s nauzeou a zvracením, která může být známkou závažného onemocnění Bezprostředně po prožití konkrétní situace dětem lektoři vysvětlili ideální postup první pomoci. Večerní autonehoda pak byla vrcholem praktického kurzu. Detailní maskování, podrobná příprava scénáře, pečlivý rozbor situace s dětskými zachránci. Není divu, že se dětem takové pojetí první pomoci líbilo

•POKORNÝ, J. Lékařská první pomoc. 2. dopl. a přeprac. vyd. Praha: Galén, 2010, 474 s. ISBN 978-807-2623-228. Poznámka: Rozvrh na zimní semestr 2020/2021: Rozvrh není připraven Rozvrh na letní semestr 2020/2021: Rozvrh není připraven Předmět je součástí následujících studijních plánů Amyandova hernie - vzácná náhlá příhoda břišní Stáhnout PDF English info A Rare Cause of Acute Abdomen Background: Amyand's hernia is a rare condition in which the appendix is positioned in the inguinal hernia sac. Acute appendicitis in this situation is a extremely rare and only a few reports are found in the literature První pomoc pro pracovníky v sociálních službách: Jiný kurz v jiné ceně : Kurz seznamuje s principy a pravidly první pomoci pro pracovníky v sociálních službách. Znalost první pomoci je užitečná pro každého člověka, avšak při práci v sociálních službách je tato dovednost podstatná. Další podobné školení nebo. Náhlá příhoda břišní. Náhlá příhoda břišní je velice akutní a závažný stav, vyžadující neodkladnou první pomoc. Tento stav vzniká z několika možných příčin, mezi nimiž nechybí například obstrukční procesy v dutině břišní, neprůchodnost střev nebo zánětlivé procesy (např. zánět slepého střeva)

První pomoc dítěti MUDr

uložit postiženého do úlevové polohy. provést celkové vyšetření. změřit fyziologické funkce. nepodávat žádné nápoje ani jídlo, pouze svlažit rty. nepodávat žádné léky. zajistit protišoková opatření. zajistit příjezd ZZS (155) průběžně kontrolovat stav nemocného ZÁKLADY PRVNÍ POMOCI I,II,III náhlá příhoda břišní) 6. díl: Zástava silného krvácení, Vnitřní krvácení, Zvláštní druhy krvácení Základy první pomoci III: 115 minut: 7. díl: Závažná poranění (hrudníku, břicha, hlavy, páteře a míchy, el. proudem, cizí tělesa v ráně

Člen první pomoci - Středisko vzdělávání, s

První pomoc u dětí Náhlá příhoda břišní je náhle vzniklá intenzivní bolest břicha, která trvá méně než 24h. Je jedna z nejvážnějších diagnóz při bolestech břicha. V rámci náhlých příhod břišních musíme pomýšlet na řadu diagnóz, jako jsou například zánět slepého střeva, prasklý žaludeční nebo. Informace a články o tématu Jak účinně pomoci při náhlé srdeční příhodě. Praktické tipy o zdraví a Jak účinně pomoci při náhlé srdeční příhodě. Podrobné informace., které se vám budou snadno a rychle vařit

První pomoc Alergie náhlá příhoda břišní (zánět slepého střeva, prasklý vřed na dvanácterníku), gastroenteritida (zánět zažívacího ústrojí) - další příznaky: průjem, horečka, gastritida (zánět žaludeční sliznice) - zvracení po přejedení, po velkém množství alkoholu nebo po těžkém či. Pokud vyhledáme pomoc dětského lékaře, velmi často rychle progreduje. Tato bolest bývá velmi často uváděna pod termínem náhlá příhoda břišní a tyto stavy je nutné vždy řešit ve spolupráci s dětským chirurgem. Jak již bylo uvedeno odebírá se enterobioptický vzorek z první kličky jejuna Crosbyho kapslí Náhlá příhoda břišní. NPB je prudké a neočekávané onemocnění břicha postihující buď dosud zdravého jedince, nebo jde o prudké zhoršení již existujícího onemocnění. Projevuje se bolestí břicha, zástavou odchodu plynů a stolice, nevolností, zvracením, vzácněji i krvácením do trávicího traktu negativního nálezu na UZ jistě vyloučit břišní patologii. Podílí se na tom skupina diagnóz, která může být z anatomických či habituálních důvodů na UZ limitovaně posouditelná. Klíčová slova: CT, náhlá příhoda břišní, UZ. the underlying diagnosis in less than half of the cases. The negative predictive value of ul