Home

Městský národní výbor

Městský národní výbor řídil činnost devíti obvodních národních výborů, existujících v Českých Budějovicích 1954—1958, později občanských výborů, sídlištních rad a dalších orgánů místní samosprávy. Zastupitelský sbor, plénum městského národního výboru, se skládal z poslanců volených na 5 let. Jejich. Městský národní výbor, IČO: 00248843 - Vymazáno - Obchodní rejstřík Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městský národní výbor Údaje byly staženy 7. 7. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00248843 Městský národní výbor. Městský národní výbor, IČO: 00252921 - Vymazáno - Obchodní rejstřík. Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Městský národní výbor Údaje byly staženy 23. 6. 2021 z datové služby justice.cz dle IČO 00252921. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data. Národní výbor byl . Národní výbor (1848) - orgán revolučních demokratů v roce 1848 Národní výbor (1916) - organizace sdružující české politické strany během 1. světové války Národní výbor československý - obnovený Národní výbor z roku 1916, jehož úkolem byla příprava převzetí státní moci a vypracování základních zákon

Krajské národní výbory vznikly v souvislosti se změnou ústavy v květnu 1948, v roce 1960 došlo k jejich reorganizaci v souvislosti s další reformou státní správy. Celkově došlo k posílení jejich pravomocí, zejména v hospodářství, místních potřebách a stavebnictví. Nejvyšším představitelem národního výboru byl. 12 Jednotný národní výbor, který byl zaveden zákonem č. 142/1949 Sb., o výkonu lidové správy v sídlech krajů, vykonával lidovou správu na území města Karlovy Vary, jež byly sídlem kraje a krajského národního výboru, a na území okresu se sídlem ONV. Území města a okresu tvořilo jeden okres se sídlem v krajském. Městský národní výbor (Louny) nakladatelství, značky. Knihy Městský národní výbor a Krajský národní výbor · Vidět víc » Magistrát Mariánském náměstí Magistrát (německy Magistrat, z lat. magistratus) je v Česku, Německu a Rakousku označení městského úřadu statutárního města a městských úřadů Prahy a Vídně, které jsou také svého druhu statutárními městy

městský národní výbor ENCYKLOPEDIE ČESKÝCH BUDĚJOVI

Státní okresní archiv Domažlice se sídlem v Horšovs kém Týn ě Městský národní výbor Holýšov (1927) 1945-1990 (1994) Inventá ř EL NAD č.: 145 AP č.: 396 Miloslava Svobodov Firma s názvem Městský národní výbor, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: AXI 176. Jej Městský úřad v Horním Litvínově, Stadtamt in Oberleutensdorf (předchůdce), Místní národní výbor v Horním Litvínově, Místní národní výbor v Dolním Litvínově, Místní národní výbor v Chudeříně, Místní národní výbor v Šumné, Místní národní výbor v Louce, Místní národní výbor v Janově, Místní národní výbor v Hamru, Místní národní výbor v. Národní výbor města Brna se na svém plenárním zasedání, konaném dne 3. ll. l988, usnesl podle § 39 odst. 2 písm. l zákona o národních výborech, vyhlášeném v úplném znění pod č. 31/l988 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků (zák. č. ll5/l988 Sb.) vydat toto obecně závazné nařízení Městský národní výbor Boskovice (1945-1990); Městský národní výbor Rájec-Jestřebí (1945-1956). Finanční správa Berní úřad Blansko (1900-1949); Okresní finanční správa Blansko (1949-1982); Katastrální úřad Blansko (1929-1949); Sirotčí úřad Kunštát (1844-1857)

Městský národní výbor ⇒ IČO: 00248843 - Obchodní rejstřík

Městský národní výbor Hlavní strana. Firma s názvem Městský národní výbor, zapsal Krajský soud v Českých Budějovicích, odd. vložka: AXI 231. Její identifikační číslo je 248266. Subjekty Adresy. Výpis z obchodního rejstříku Městský národní výbor Městský národní výbor ve Zbraslavi, zřízený Středočeským národním výborem (od 1. 10. 1967), 16 byl zastupitelským sborem poslanců a zároveň orgánem jednotné socialistické státní moci a správy ve městě, který měl současně (formálně) samosprávný charakter. Jeho struktura, náplň činnosti a pravomoci se řídil Národní výbor hlavního města Prahy má postavení krajského národního výboru; rozsah jeho pravomoci a odpovědnosti se stanoví se zřetelem na to, že Praha tvoří jednotný městský celek s velkou koncentrací obyvatelstva, široce rozvinutým průmyslem a městským hospodářstvím a se značným soustředěním společenských. Krajské národní výbory také vytvářejí a ruší obce a mění jejich hranice; před rozhodnutím musí krajský národní výbor zjistit stanovisko zúčastněných obcí. (3) Ustanovení o změnách území okresů platí obdobně pro města, ve kterých je městský národní výbor. ODDÍL 3. Hlavní město Praha §

Městský národní výbor ⇒ IČO: 00252921 - Obchodní rejstřík

Borovany celopl. vazba s přebalem, vlastivědný sborník Rok vydání: 1986 Počet stran: 240 Vydal: Městský národní výbor (Borovany) Stav: ve State Regional Archives in Prague . Česky . Englis Národní výbor města Ústí nad Labem byl přímo řízený Severočeským krajským národním výborem Ústí nad Labem a vykonával působnost okresního národního výboru (ve vztahu k MNV), v některých činnostech pravomoce krajského národního výboru a působnost městského národního výboru (vymezeno statutem) Jednotný národní výbor (JNV) existující v Československu v letech 1949 až 1954 byl zjednodušeně označením městského národního výboru v sídelních městech krajů vytvořených v roce 1949 - s výjimkou Prahy, Brna a Bratislavy - který byl sloučen s místním okresním národním výborem.Navíc JNV vznikl také v Opavě a Vysokých Tatrách, které nebyly krajskými městy

Národní výbor - Wikipedi

  1. předsedou Městského národního výboru v letech 1960-1970. Ing. Josef Kokeš. CSc., předsedou Městského národního výboru v letech 1970-1971. Ing. Jiří Šedivka. předsedou Městského národního výboru v letech 1971-1981. Vladimír Zahálka. předsedou Městského národního výboru v letech 1981-1984. JUDr. Jaromír Koutní
  2. Městský národní výbor mezitím dokončil soupis válečných škod. Na obecním majetku to bylo v tehdy platných cenách 17.505.000 Kč a dalších 24.099.400 Kč na majetku soukromém. 26.5.1946 proběhly volby do Ústavodárného shromáždění, ve kterých přesvědčivě zvítězili komunisté
  3. Národní výbory s pravomocí stavebních úřadů stanovil § 117 stavebního zákona. Podle odstavce 1 byl stavebním úřadem okresní národní výbor (ONV). ONV mohl stanovit, že stavebním úřadem je městský nebo místní národní výbor. Místní působnost takového stavebního úřadu byla vymezena územím příslušné obce.
  4. Městský úřad Louny je orgánem obce, který vykonává úkoly jak v samostatné tak přenesené působnosti. Přenesenou působnost vykonává ve věcech, které stanoví zvláštní zákony ve správním obvodu pověřeného městského úřadu a městského úřadu obce s rozšířenou působností. Úkoly v samostatné působnosti městském
  5. Oficiální informační portál města Lovosice | Vše o LOVOcity a okolí | Tipy na výlety | Kulturní a společenské akce | Sportovní areál Lovosice | LOV
  6. Městský národní výbor Prostějov 234. Okresní národní výbor Prostějov 237 Okresní úřad Prostějov 237 Sbírka fotografií 243 Sbírka plakátů a drobných tisků 244 Státní okresní archiv Třebíč 245 Archiv města Jaroměřice nad Rokytnou 24
  7. Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie
Vlek BSS,PS 2 12

Městský národní výbor v Dobříši - Dějepis v 21

Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva města Tábora [PDF, 811 kB] Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Čsl. Armády, Soběslavská, Chýnovská, Zavadilská [PDF, 407 kB] Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - Běh Starým městem [PDF, 400 kB Celý den plynul v klidu. V místnostech městského úřadu zasedal skoro bez přerušení místní národní výbor, který konal nutné přípravy pro první dny v samostatném státě, týkající se především zásobování obyvatelstva, zajištění jejich majetku a podobně

I/ CENTRÁLNÍ MĚSTSKÁ SPRÁVA. Je tvořena fondy tří na sebe přímo navazujících úřadů - Ústřední národní výbor hl. města Prahy 1945-1959, Národní výbor hl. města Prahy 1960-1990, Magistrátní úřad a Magistrát hl. města Prahy od 1990 Také v Plzni dochází k vytvo­ření ilegálního národního výboru již v období na­cistické okupace. Revoluční národní výbor. Revoluční národní výbor v Plzni se ujímá správy města již dne 5. 5. 1945. Ve svých počátcích měl celkem 90 členů, později se rozšířil na 96 členů Přes tuto službu se nyní můžete snadno a rychle přihlásit jak k novým anketám, tak i k několika tisícům dalších služeb na českém internetu. Nám na úřadě pak mojeID přináší nové možnosti v komunikaci s vámi, občany města Toužim. Více informací naleznete zde Městský národní výbor v období 1971-1976 35 12. Městský národní výbor v období 1976-1981 37 13. Městský národní výbor v období 1981-1986 40 14. Městský národní výbor v období 1986-1990 42 Záv ěre čné shrnutí 46 Prameny a literatura 48 Přílohy: 50 - P ředsedové MNV a M ěstNV Kutná Hora 1945-1990 50. Národní výbor (NV) byl v letech 1945 - 1990 orgán československé státní správy na úrovni obce, města, městského obvodu, okresu, kraje, nebo země.Národní výbory měly své formálně volené orgány (plénum a rada NV - podobně jako dnešní orgány samosprávných celků zastupitelstvo a rada)

Městský národní výbor také divadlu předal budovu hotelu U Zeleného stromu, která se po demolici a nové výstavbě v šedesátých letech proměnila v dodnes funkční Herecký dům Slováckého divadla se zkušebnou a Malou scénou Články na Mostecký deník se štítkem Městský národní výbor. Články na Mostecký deník se štítkem Městský národní výbor. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. ZMĚNIT REGION. Zavřít mapu. Kupte nebo prodejte knihy z nakladatelství Městský národní výbor v online antikvariátu TrhKnih.c Články na Brněnský deník se štítkem Městský národní výbor. Články na Brněnský deník se štítkem Městský národní výbor. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. ZMĚNIT REGION. Zavřít mapu.

Inzerát Borovany - Městský národní výbor Borovany v okrese Hlavní město Praha, cena 120Kč, od Milan T na Sbazar.cz. Popis: Vlastivědný sborník k osmistému výročí prvé zprávy o obci , slušný stav včetně obal Články na Benešovský deník se štítkem Městský národní výbor. Chci zprávy do e-mailu. Přihlášení členové Deník Klubu čtou vše bez omezení. Chci předplatné Přihlásit se. LETNÍ OLYMPIJSKÉ HRY TOKIO 2020. Do speciálu > ZMĚNIT REGION. ŠTÍTEK: Městský národní výbor. 18.1.2019 16 1 Kondolence, vlajka i svíčky. Přerované vzpomínají na bývalého primátora Vzpomínky a vyjádření soustrasti v kondolenční knize, umístěné u vstupu do budovy přerovského 22.8.2018 7. Národní výbor města Brna - Kartotéka domovského práva, Brno 1850-1948. značka. B 1/39. osoby. Joseph Abramowich. Rudolf Adámek. Hugo Adler. Anna Albrechtová. Friedrich Arbter Městský úřad v Tišnově byl ustaven dne 24.11.1990 nabytím účinnosti zákona č. 367/1990 Sb. o obcích, který v § 58 a následujících zakotvuje základní pravidla pro jeho činnost a fungování. Současně byl tímto zákonem zrušen tehdejší Městský národní výbor

Po osvobození města v roce 1945 převzala Dům umělců Správa města Brna, Národní výbor zemského hlavního města Brna jej předal umělcům pod názvem Dům umění města Brna. Od roku 1946 instituci spravoval Městský národní výbor - odbor školství. Budova, lehce poškozená bombardováním v roce 1945, byla v letech 1946. Medaile - Novému občanu - Městský národní výbor v Havířově, , tombak Pokud máte ke zboží Novému občanu - Městský národní výbor v Havířově libovolné dotazy neváhejte nás kontaktovat Brno (městská rada) civilní matriky (okresní národní výbor, dříve c.k. okresní hejtmanství a okresní správa politická) - - 1937 - 1937 1937 - 1937 - - 1 259 Zobrazit 17884 Brno (městská rada).

Duchcov - Pavel Koukal | Databáze knih

Chomutovský pivovar, o jehož vydání městský národní výbor usiloval od konce roku 1945, převzaly na základě zákona o znárodnění 30. dubna Československé pivovary Praha, n. p. a později byl pivovar začleněn do Krušnohorských pivovarů, n.p. Most. Součástí majetkov NÁRODNÍ VÝBOR MĚSTA BRNA, odbor školství HOSPODÁŘSKÁ SPRÁVA ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ při Jihomoravském krajském národním výboru JIHOMORAVSKÝ KRAJSKÝ NARODNÍ VÝBOR, odbor školstv

Knínice - Mikroregion Telčsko

Městský národní výbor (Louny) nakladatelství Databáze kni

Státní okresní archiv v Karviné, fond: Okresní národní výbor Karviná, k. 1730, inv. č. 1824 (Výstavba Památníku osvobození města v Karviné). ZAO, fond: ČFVU - Dílo, Ostrava, Umělecká komise pro spolupráci výtvarníků s architekty 1967 (strojopisy), 5 Obvodní národní výbor je označení národních výborů, které vykonávaly v Československu v letech 1945-1990 správu městských obvodů v některých velkých městech. Byly podřízené městským národním výborům , respektive Národnímu výboru hlavního města Prahy atd MěNV a národní výbor města. Do fondu Národní výbor města Brno, Ostrava, Plzeň, Ústí nad Labem tedy lze zahrnout dokumenty původců typu národní výbor spravujícího území daného města (Ústřední národní výbor, Jednotný národní výbor, Městský národní výbor, Národní výbor města XY) 100 do funkcí předsedy, dvou místopředseda a tajemníka, s návrhy na slo~ení jednotlivých orgánfi Městského národního výboru a zvolili se předsedu stranické skupiny. V podzimním období konal nový Městský národní výbor svá plenární zasedání ve středu dne 10.záf>í 1986, v úterý dne 21.října 1986 a v úterý dne 16.prosince 1986

Video: Městský národní výbor - Uniepedi

A8Apps1 - MZ

Knihy od nakladatelství Městský národní výbor

Státní okresní archiv Pardubice - Městský národní výbor

SOkA Svitavy - například fond Okresní národní výbor Polička. SOkA Chrudim - například fond Místní národní výbor Proseč (u Skutče). Matriky s neuplynulou skartační lhůtou jsou uloženy na matričním úřadu. Od roku 1960 samostatná obec, okres Chrudim Městský úřad Rychnov nad Kněžnou Havlíčkova 136, 516 01 Rychnov nad Kněžnou Tel: 494 509 111 E-mail: podatelna@rychnov-city.cz e-podatelna: e-podatelna@rychnov-city.cz ID datové schránky: qc8bbm

Od nakladatelství Městská národní výbor máme 0 knih Vyberte si z více než 35000 knih již od 10Kč. Doprava za 80Kč a vše ihned k odeslání A A 79/1960 Sb., Vládní nařízení o pravomoci a odpovědnosti Národního výboru hlavního města Prahy a obvodních národních výborů v Praze, platné do 31.12.1967 A A Text Podřazené předpisy Časové. MĚSTSKÝ NÁRODNÍ VÝBOR NOVÁ ROLE 1945 - 1990 : Inventář : SOA v Plzni: 288 : REDEMPTORISTÉ KARLOVY VARY, (1919)1925 - 1950 : Inventář : SOkA Klatovy: 288 : ARCHIV OBCE TUPADLY : Prozatímní inventární seznam : SOkA Tachov: 288 : MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR LOBZY, (1944) 1945 - 1960. A A 127/1969 Sb., Vyhláąka rady Jihomoravského krajského národního výboru v Brně, kterou se určuje daląí městský národní výbor v kraji stavebním úřadem A A Text Podřazené předpisy Časové.

Historie - Město Vejprty

Městský národní výbor Rejstřík firem E15

Ústřední národní výbor hlavního města Prahy (ÚNV) s působností místních i okresních národních výborů, a jako. jeho součást byly dále ustaveny obvodní rady, vzniklé z výše zmíněných místních národních výborů v jednotlivých. obvodech Narodil se 22. 4. 1901 ve Zlíně. V čele města stál ve dvou obdobích. Předsedou Jednotného národního výboru v Gottwaldově byl zvolen 3. 9. 1952 poté, co jej Krajský národní výbor v Gottwaldově jmenoval členem pléna JNV. Do té doby byl náměstkem předsedy KNV v Gottwaldově. Ke dni 24. 5 Městský národní výbor Liberec Okresní národní výbor Liberec Továrna Franz Schmitt Český Dub Osobní fond Franz Plischke RA Turnwaldů Státní okresní archiv Litoměřice se sídlem v Lovosicích ONV Litoměřice 1949-1960. Dne 5. 5. 1945 převzal moc ve městě Krajový národní výbor v čele s R. Burešem, 9. 5. vstoupily do Českých Budějovic jednotky Rudé armády, zatímco americké vojsko se zastavilo na dohodnuté demarkační linii jihozápadně od města. Prvořadou poválečnou potřebou se stala obnova postižených částí Českých Budějovic a.

Státní okresní archiv Most - Městský národní výbor Litvíno

4) Na Národní výbor hlavního města Prahy se přenáší působnost Místního národního výboru v Praze 4-Jižním Městě-Chodově ve věcech označování veřejných prostranství a číslování domů. Čl.4 Závěrečná ustanoven Po volbách v květnu 1946 převzal správu města nově ustavený místní národní výbor. Nová městská správa plánovala mj. výstavbu dvou nových obecných škol, adaptaci a dostavbu několika obytných domů, vypracování plánů nové městské kanalizace a vodárny, zřízení městské tržnice a vybudování veřejného rozhlasu Ústí nad Orlicí je okresním městem v kraji Podorlicka v půvabném údolí na soutoku řek Tiché Orlice a Třebovky. Leží v nadmořské výšce 350 m, 150 km východně od Prahy. Dnes zde žije 15 000 obyvatel. Počátky města spadají do druhé poloviny 13. století, kdy se za vlády PřemyslaOtakara II. začala rozrůstat stará slovanská osada Oustí

Karviná – Novinky

Národní výbor města Brn

Národní výbor Budova městského úřadu na náměstí. Za údajné (dle kroniky) účasti gen. Karla Klapálka se zde 6. května konala ustavující schůze Městského národního výboru v Holešově, který o dva dny později rozšířil svou působnost na celý soudní okres Holešov Národní síť Zdravých měst ČR. ZdravaMesta.cz, T: +420 602 500 639, E: nszm@nszm.cz Sledujte Zdravá města, obce, regiony Partneři a spoluprác Podpořte kandidaturu plukovníka Zdeňka Nytry na viceprezidenta CTIF. 16. 7. 2015 (Martina Rosenbaumová) - Český národní výbor CTIF nominoval na svém jednání dne 28. ledna 2015 plk. Ing. Zdeňka Nytru jako kandidáta na pozici viceprezidenta CTIF pro volby do Výkonného výboru CTIF na období 2015 - 2019, které se budou konat dne 3. září 2015 v chorvatském Záhřebu

Kralupy - Kralupy nad Vltavou, město a městský úřad

Státní okresní archiv Blansko Porta fontiu

Městský výbor KSČM Českobratrská 4 Mor. Ostrava, PSČ 702 00. předseda - 596 120 563 sekretariát- 596 120 598 ekonomické oddělení - 596 120 56 Plenární zasedání Národního výboru hlavního města Prahy se usneslo dne 20. 10. 1988 vydat podle § 24a zákona o národních výborech a podle § 15 odst. 3 zákona o územním členění státu a po projednání s Místním národním výborem v Praze 4-Modřanech, s Místním národním výborem v Praze 4-Jižním Městě-Chodově, s Místním národním výborem v Praze 5. Národní výbor Nádvoří městského úřadu. Občané na snímku jsou zřejmě vesměs členové právě ustaveného národního výboru nebo příslušníci odboje

Informace v patě. Nyní jste v módu Bez grafiky. Přepnutím do grafického módu zobrazíte standardní verzi webu. Město Rožnov pod Radhoštěm, Masarykovo náměstí 128, Tel. 571 661 111, E-mail: podatelna@roznov.cz, Webmaster web & design WEBHOUSE ®, redakční systém vis mo ®. Přihlásit s 9 vztahy: Československo, Krajský národní výbor, Místní národní výbor, Městský národní výbor, Národní výbor (1945-1990), Okresní národní výbor, Země Československé republiky, 1945, 1948. Československo. Československo byl stát ve střední Evropě, který existoval (s krátkou přestávkou během druhé světové války) od 28. října 1918 do 31. prosince 1992 Výbor národní kultury, z.s. - obchodní rejstřík, aktuální výpis. Datum vzniku a zápisu. 26. srpen 1993 . Spisová značka. L 5299/MSPH Městský soud v Praze.