Home

MŠMT Šablony

Konzultační linka pro šablony, MŠMT Č

Šablony III www.mapd.c

  1. Víte, že MŠMT publikuje každý měsíc nejčastějšíc dotazy, který obdrží? V současné době vybírá dotazy směrem k výzvě šablony I, ale i k nové výzvě šablony II. Otázka za březen 2019 pro výzvu pro ŠABLONY I _ZŠ, MŠ, SŠ - 22/23 a 35/42: Minulý měsíc jsme ukončili projekt z výzvy Šablony
  2. Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání je tematickým programem MŠMT. Cílem programu je podpora vzdělávání, vývoje a výzkumu v ČR
  3. Národní institut pro další vzdělávání (NIDV) je přímo řízená organizace Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s celostátní garancí dalšího vzdělávání a profesního rozvoje pedagogických pracovníků škol a školských zařízení včetně školských zařízení pro zájmové vzdělávání
  4. Výzva Šablony II k předkládání žádostí o podporu zjednodušených projektů z OP VVV (výzva pro více rozvinutý region - hl. m. Praha) Pravidla pro žadatele a příjemce zjednodušených projektů OP VVV. Příloha č. 1 - Indikátory výzvy Šablony II. Příloha č. 2 - Hodnoticí kritéria výzvy Šablony II - kontrola.
  5. MŠMT zveřejnilo informační materiál týkající se výzvy Šablony II a předpokládaného vyhlášení výzvy Šablony III pro MŠ a ZŠ. Materiál obsahuje mj. informace o předčasném ukončování projektů ve výzvách 63/64, dokumentaci ve II. vlně šablon, aktualizaci uživatelské příručky pro přípravu ZoR v IS KP14+ a.
  6. Sdělení k realizaci šablon bylo opět aktualizováno: Sdělení k realizaci šablon_aktualizace březen 2021.pdf Konzultační linka MŠMT pro šablony OP VVV: Telefonické dotazy jsou zodpovídány každý pracovní den od 9 do 15 hodin na čísle +420 234 814 777, e-mailové dotazy jsou zodpovídány průběžně na adrese dotazyZP.

Šablony MŠMT - prosím poradí někdo? Ahoj holky, prosím o radu, kdo máte přehled ve školství a znáte trochu blíže nové šablony MŠMT. Nějak se v tom neorientuji a je to pro mě novinka. Abych přiblížila svoji situaci.. Byla mi paní ředitelkou jedné ZŠ nabídnuta práce na pozici sociálního pedagoga, kde bychom se právě. Dotační výzvy MŠMT - Šablony. 5. 2. 2021. 15. 3. 2020 autor: admin. Řídicí orgán OP VVV vyhlašuje dne 31. března 2020 výzvu č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování Metodický dopis MŠMT k posunutí termínu realizace Šablon II a III 30.03.2021 MŠMT metodickým dopisem upravuje možnost souběhu realizace aktivit 7b-7g s realizací projektů škol a školských poradenských ve výzvách Šablony pro SŠ a VOŠ II (02_18_065 / 02_18_066) Krajské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace, je příspěvkovou organizací zřizovanou Moravskoslezským kraje

9. 2020 (viz informace v příloze č. 3 Přehled šablon a jejich věcný význam - výzvy 63/64). MŠMT ale připravuje novelu této vyhlášky, která by umožnila financování chůvy ze šablon i po tomto datu. Vyřešení této otázky však není jisté. Pokud ve výše uvedených oblastech nastanou změny, budeme vás ihned informovat Akreditované kurzy pro MŠ, ZŠ, SŠ, VOŠ - Šablony Naše akreditace pokrývají většinu kurzů požadovaných šablonami. Pokud některé chybí, jsou v současné době v procesu schvalování akreditace od MŠMT ČR šablon, vracení financí) + zbývající(posílení některé šablony) Nakládání s majetkem Projektový den mimo šk(vzor MŠMT: soubor: projektovy_den_mimo_skolu_zaznam) Odborně zaměřená setkávání s rodiči (vzor MŠMT: soubor: setkani_s_rodici_zapis Naše webové stránky sablony-dvpp.cz jsou určeny především učitelům/pedagogům a vedoucím pracovníkům všech typů škol a školských zařízení. Všichni zájemci o oblast dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků zde najdou ucelenou nabídku vzdělávacích kurzů DVPP (akreditovaných pro šablony, akreditovaných mimo šablon i neakreditovaných realizovaných na.

Přihláška ke vzdělávacím kurzům | Klvaňovo gymnázium a

Šablony II www.mapd.c

Přehled šablon a jejich věcný výklad - OP VVV Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ Přehled šablon a jejich věcný výklad - OP VVV Šablony II pro SŠ, VOŠ a DM. Pokud chcete realizaci Šablon II konzultovat přímo s podporou MŠMT, je zřízena tel. linka +420 234 814 77 Šablony MŠ: I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ - vzdělávání v rozsahu 16 hodin v oblasti čtenářské pregramotnosti a matematické pregramotnosti. I/3.1 Prevence logopedických vad a problémů komunikačních schopností u dětí v MŠ - vzdělávání v rozsahu 60 hodin. Šablony ZŠ

Výzva Šablony III - Ministry of Education, Youth and Sport

Mšmt šablony zuš. MŠMT v posledních dvou letech školy podpořilo pomocí šablony Využití ICT ve vzdělávání z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV), díky které se do škol dostalo skoro 60 tisíc notebooků či tabletů. Ty mohou v současné době školy zapůjčit žákům také pro domácí využití. Specifikaci této šablony najdete v přehledu šablon (MŠMT) Nové šablony III. Letos na jaře byla zveřejněna nová výzva OP VVV a základní školy mohou žádat o šablony III od 31. března 2020 do 29. června 2021. Střední školy mají možnost realizovat aktivity jednotkových nákladů. Šablony OP VVV. Metodicko-didaktické materiály k podpoře výzev MŠMT z produkce Nakladatelství Raabe . Výzvy Šablony III č. 02_20_080 (MRR) a č. 02_20_081 (VRR) Nové Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování

KVIC > Projekty > Šablony > Administrace projektu. 1.1.2019 Šablony II - vzory MŠMT ke zprávám o realizaci projektu. Výzva č. 02_18_063 - Šablony II pro MŠ, ZŠ, ŠD/ŠK, ZUŠ, SVČ. MŠMT ČR - OP VVV - ŠABLONY II. V roce 2018 se DDM TREND Roudnice n. L. zapojil do projektu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR - Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Šablony II. Zájmové vzdělávání v DDM bude podpořeno z Evroých strukturálních a investičních fondů

MŠMT vyhlásilo výzvu na Šablony III. Řidíci výbor OP VVV vyhlásil výzvu na Šablony III, která byla v důsledku vyhlášení nouzového stavu odložena. Text výzvy a další potřebné informace najdete zde. Další informace budeme postupně doplňovat, sledujte náš web ON-LINE WEBINÁŘE. Tyto vzdělávací programy proběhnou ve formě on-line webinářů. Webináře jsou akreditované u MŠMT a kurzy označené ŠABLONY LZE HRADIT ZE ŠABLON. MŠMT vydalo informaci o tom, že vzdělávání DVPP pro šablony je možné pořádat i touto formou. Výdaje na toto vzdělávání lze plně hradit ze šablon

Ministerstvo školství spustilo šablony pro střední a vyšší

MŠMT schválilo Programový dokument Operačního programu Jan Amos Komenský (2021-2027) ŘO OP VVV zveřejňuje dne 7. dubna 2020 změnu výzev č. 02_18_063 Šablony II - mimo hlavní město Praha a č. 02_18_064 Šablony II - pro hlavní město Praha spočívající v prodloužení data pro ukončení fyzické realizace projektu. Základní informace o výzvě. Pokud uvažujete o účasti v projektu Šablony III, projděte si tento text (přináší výtah nejdůležitějších informací k výzvě). Projekty jsou tentokrát určeny pouze pro mateřské a základní školy DVPP on-line kurzy - jediná možnost výuky dnes. 6 Kvě 2020. Leopold Podmolík. DVPP. Již první týden v dubnu jsme měli první online akreditované školení v rámci Šablon II DVPP, kde jsme dle slov pracovníka MŠMT byli jedni z prvních, kteří využili této aktuální možnosti vzdělávat pedagogy v on-line prostředí. Praha, 10. července 2017 - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ukončilo dne 30. června 2017 výzvy s názvem Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. financované z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Vzory příloh ke zprávám o realizaci projektů výzev č. 02_18_063 a 02_18_064 Šablony II naleznete ZDE. Pro více informací neváhejte kontaktovat tým projektové podpory ITveSkole.cz, tel.: 222 268 519, mobil 606 071 366, email: disevicova@itveskole.cz nebo konzultační linku MŠMT, tel.: 234 814 777, email: dotazyzp@msmt.cz V rámci výzvy Šablony pro MŠ a ZŠ I spolupracuje MŠMT s Národním institutem dalšího vzdělávání (NIDV) a Místními akčními skupinami (MAS). NIDV je příspěvkovou organizací MŠMT. Garantuje kvalitní, jednotnou a celoplošnou realizaci úkolů vyplývajících ze státních priorit ve vzdělávání a z rezortních úkolů MŠMT Dne 5. 12. 2019 od 12,30 hodin se uskutečnil seminář k výzvě MŠMT č. 063 - Šablony II pro zástupce základních a mateřských škol, ZUŠ a SVČ. Pozvánku naleznete zde. Prezentaci naleznete zde. Dne 4.4.2018 se uskutečnil seminář Šablony II. Prezentaci naleznete zde. Seminář byl určen pro zástupce MŠ, ZŠ, ZUŠ a SVČ Šablony DVPP pro MŠ a ZŠ, Šablony DVPP pro SŠ a VOŠ Tento týden jsme měli první online školení akreditovaného školení v rámci Šablon II DVPP , kde jsme dle slov pracovníka MŠMT byli jedni z prvních , kteří využili této aktuální možnosti vzdělávat pedagogy v online prostředí prostřednictvím video výuky - online.

Šablony. Naše celková programová nabídka obsahuje mimo jiné i vzdělávací programy, které splňují požadavky šablon (obsah kurzu, hodinová dotace, akreditace MŠMT). Vzhledem k tomu, že akreditace MŠMT ČR, ačkoliv bychom si to přáli, zároveň negarantuje možnost zařazení jednotlivých programů do šablon, nemůže. Kompletní seznam všech akreditovaných školení pro učitele v systému DVPP naleznete zde. ŠABLONA - Vědí děti, které učíme, jak se učit? ŠABLONA - Projektová výuka II. ŠABLONA - Podpůrná opatření v praxi - vzdělávání žáků se SVP v souvislosti s novelou Školského zákona č. 561/2004 Sb. Vzdělávací programy k šablonám. Připravilli jsme pro Vás nabídku vzdělávacích programů, na které můžete čerpat finanční prostředky ŠABLON. Jejich obsahová náplň plně odpovídá požadavkům stanoveným výzvou a jsou akreditované u MŠMT. Akreditované vzdělávání k šablonám Témata a hodinové dotace jsou koncipovány v souvislosti s aktuálními výzvami projektů a šablon MŠMT. Naším cílem je nabídka nejaktuálnějších poznatků a informací, proto vyhledáváme a spolupracujeme s erudovanými odborníky, kteří kvalitně předávají své poznatky získané v rámci vlastní praxe Generátor nástrojů povinné publicity. evroých strukturálních a investičních fondů. 1. Výběr formátu. Stálá pamětní deska. Na výšku - 300x400 mm. Na šířku - 400x300 mm. Dočasný billboard. Minimální - 2100x2200 mm

Modely - fyzika

K platům školních asistentů v současno době uvádí dokument MŠMT Přehled šablon a jejich věcný výklad následující: Doporučené odměňování: Výše odměny je v kompetenci ředitele školy. Pro inspiraci uvádíme, že činnosti, které vykonává školní asistent, spadají podle katalogu prací do náplně práce. Ukončení realizace projektu: 31. 7. 2021. Délka realizace: 24 měsíců. Výše podpory: 806 636 Kč. Tento projekt je spolufinancován Evroou unií. Naše škola se stala úspěšným žadatelem v rámci Výzvy č. 02_18_063 pro Šablony II. v prioritní ose 3. Projekt je kombinací aktivit pro MŠ, ZŠ a ŠD. Jedná se především o.

Šablony MŠMT pro MŠ a ZŠ I Vzdělávací programy DVPP Pro učitele i širokou pedagogickou veřejnost nabízíme sérii vzdělávacích programů DVPP akreditovaných MŠMT, jež lze financovat z prostředků výzvy OP VVV - Podpora škol formou zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I akreditované semináře MŠMT, DVPP, další vzdělávání pedagogických pracovníků, šablony, akrditované kurzy MPSV, kurzy pro pracovníky přímé péče, semináře pro firmy, akreditované zdravotní kurzy, kurzy první pomoci, kurzy pro zaměstnance sociálních služe

Časté dotazy k šablonám na stránkách MŠMT - Zajímavé tipy

MŠMT vyhlásilo Šablony II.: školy mají šanci získat další peníze. 29. 3. 2018. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 mld., nově podpoří i ZUŠ a zařízení pro zájmové vzdělávání Praha, 5. března 2018 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy má připravených 6 miliard korun z fondů EU na podporu škol a školek v celé republice

1

MŠMT z listopadu 2015/března 2016 • Skeny dokumentů -osvědčení, prezenční listiny (vzory), záznamy setkání (vzory), kvalifikace, pracovní smlouvy, reporty o činnosti (personální šablony) 2) Pro kontrolu na místě. Dne 31.3.2020 vyhlásilo MŠMT - Výzvu č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha V týdeníku Učitelské noviny č. 11/2018 vyšel článek s názvem MŠMT rozdělí ve druhé vlně šablon až 6 miliard. Věnuje se v únoru vyhlášené výzvě Šablony II, v níž mohou mateřské a základní školy žádat o dotace prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování Šablony mšmt sš. 4. 2020 byla na MŠMT doručena e-mailem žádost o poskytnutí informace.Žadatelka požadovala poskytnutí informací o podpořených projektech a výši čerpání podpory z OP VVV na šablony pro vyšší odborné školy ve výzvách šablon pro SŠ a VOŠ Text výzvy č. 02_18_065 Šablony pro SŠ a VOŠ II - verze 2 - neplatná verze 18.12.2019 13:31

Operační program Výzkum, vývoj, vzdělávání / MŠM

Šablony pro ZŠ. ZŠ - Matematická gramotnost. ZŠ - Projektová výuka. ZŠ - Čtenářská gramotnost. ZŠ - Cizí jazyky. ZŠ - ICT. ZŠ - Osobnostně sociální rozvoj. ZŠ - Inkluze / Vzdělávání pedagogického sboru. ZŠ - Polytechnické vzdělávání Zpřístupnění dotazníkového šetření v Systému sběru dat UIV od MŠMT: Škola nerealizovala Šablony II - Dotazník je zpřístupněn v systému od data vyhlášení výzvy (31. 3. 2020) a maximálně do 30. 6. 2020 Stáhnout Náhled. ŠABLONY II Přehled podaných žadostí v území SO ORP Cheb MAP II Cheb. 444.46 KB. 39. 01-02-2021. Stáhnout Náhled. Sdělení MŠMT k realizaci Šablon II 30.3.2020. 430.44 KB. 23

Šablony - NID

Dotace MŠMT ŠABLONY Dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy všem školám v republice, které o příspěvek požádají, vyžaduje přísná pravidla a podmínkynaše školka využila ze všech možností . Všechny mimopražské základní školy mohou začít čerpat peníze z EU. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na dnešní tiskové konferenci oznámilo, že vyhlásilo výzvu k čerpání celkem 4,5 miliardy korun z EU. Ty mohou školy získávat zjednodušeným systémem bez zbytečného papírování Obec Němčičky Němčičky 39, Němčičky 664 66 Telefon kanceláře OÚ: +420 546 421 510 nemcicky@nemcickyubrna.cz Podatelna elektronické pošty

Jakmile bude Opatření MŠMT odvoláno, budou v šablonách uznávány pouze prezenční kurzy DVPP dle standardních podmínek šablony DVPP. Je předpoklad, že Opatření MŠMT bude trvat minimálně do konce června 2021 Opatření MŠMT o odlišnosti v organizaci školního roku ZDE. Informace k provozu škol a školských zařízení od pondělí 7. prosince 2020 ZDE. Informace k provozu škol a školských zařízení od 25. a 30. listopadu 2020 ZDE Opatření PES pro oblast školství ZDE Informace k provozu škol a školských zařízení od 18. listopadu. Šablony I Na základě našich dlouholetých zkušeností z realizace projektů si Vám proto dovolujeme nabídnout spolupráci v oblasti administrace projektu, a také při realizaci různých vzdělávacích aktivit, které máme akreditované dle podmínek DVPP MŠMT

NIDV - Šablony II MŠ/ZŠ/ŠD/ŠK/ZUŠ/SVČ dokumenty a vzor

stránek MŠMT na jedno místo dokumenty vztahující se k Šablonám II. Přehled šablon a jejich věcný výklad Na následujících slajdech najdete informace o jednotlivých šablonách, jejich výhody a nevýhody, tipy na jejich realizaci, vzory výstupů apod. Výběr šablon - dle dotazníku MŠMT z 11/2015, výsledky zpřístupněny ve webovém rozhraní https://sberdat.uiv.cz/, škola si povinně volí minimálně jednu šablonu z oblasti, která pro ni byla vyhodnocena jako nejslabší vzhledem k celorepublikovému průměru, toto bude předmětem kontroly ze strany MŠMT Základní školy mohou začít čerpat miliardy z EU, MŠMT vyvěsilo šablony Projekt se týká téměř 4500 základních škol, peníze mohou dostávat do roku 2012. Dotace budou moci využít na sedm oblastí vzdělávání, třeba na podporu výuky jazyků, zlepšení čtenářské gramotnosti nebo vzdělávání učitelů a vzdělávání - (OP VVV, MŠMT ČR - Šablony I, II a III.) Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání - (OP VVV, MŠMT ČR - Šablony I, II a III.): Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony pro MŠ - projekt s názvem

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony MŠ i ZŠ. Naše škola realizuje projekt Inkluze v ZŠ Bošovice. Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017. Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019. Tento projekt je financován z prostředků EU a dále je podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů. Zveme Vás na semináře k animaci škol 2016 (šablony) pro zástupce MAS, které jsou pořádány NS MAS společně s MŠMT ČR.. xxx. 22. 3. Olomouc - místo bude upřesněno 23. 3. Brno - Impact Hub Brno, Cyrilská 7 24. 3. Praha - místo bude upřesněno dle dispozic MŠMT EU šablonY pro zš a mš. Je zde opět příležitost posunout vaši školu o skok dopředu. Pomůžeme vám utřídit si informace a ukážeme cestu, jak jednoduše a správně uvažovat. Projdeme s vámi potřeby právě vaší školy a pomůžeme vám připravit koncept rozvoje a využití projektu šablon co nejlépe. Využijte naši. Mateřská škola Slunečnice, Všestary. ředitelka +420 736 754 897. reditelka@msvsestary.cz. Pankrácká 73, 251 63 Všestary Manuál MŠMT k začátku školního roku 2021/2022 stručně Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo Manuál pro školy pod názvem Soubor doporučení pro školy vzhledem ke COVID-19, z něhož vyjímáme podstatné pasáže

Hifi forum — willkommen auf hifi-forum! wir freuen unsProjekty | Základní škola a praktická škola Hodonín

ŠABLONY II. NAKAP II. ŠABLONY II. Testování žáků od 1. 9. 2021. žáci musí být dle nařízení MZ a MŠMT testováni na přítomnost onemocnění COVID-19. Níže je souhrn pokynů a informací k testování podle pokynů a opatření MŠMT a MZ, které je nutné beze zbytku dodržovat. Samozřejmě platí všechna hygienická. dne 13.10.2020 bylo na stránkách MŠMT zveřejněno Sdělení k realizaci šablon pro období mimořádných opatření . Podrobnější informace naleznete na níže uvedených stránkách MŠMT - sdělení k realizaci šablon Strukturovaně na tomto odkaze naleznete informace, zda a jakou formou dokladování lze v tč. realizovat jednotlivé šablony distančním přístupem Praha • Brno • České Budějovice • Jihlava • Liberec • Plzeň • Ostrava. Jazyková škola. Jazyková škola Praha a střední Čechy. Aktuality; Letní kurz Šablony III. 31.3.2020 MŠMT vypsalo Výzvu 80 a 81, tzv. Šablony III. Budget je stejný jako u Šablon I, tedy menší. Novinkou je povinné zařazení Projektového dne ve škole v rámci podpory polytechnického vzdělávání. Další novinkou, která se týká výhradně soukromých MŠ, je zařazení podpory do režimu de minimis, na. Praha - Na rozvoj mateřských a základních škol může ministerstvo školství v následujících dvou letech rozdělit další tři miliardy korun z evroých dotací. Zařízení mohla o peníze žádat do 29. června pomocí zjednodušených formulářů, takzvaných šablon. Hlásit se o podporu tímto způsobem mohly školy nyní potřetí

Mateřské školy mají nyní jedinečnou příležitost se na zavádění digitálního vzdělávání v mateřských školách připravit, a to prostřednictvím OP VVV Šablony II. Pro každou mateřskou školu v rejstříku MŠMT je připravena částka 300 000 Kč + 2 500 Kč x počet dětí navštěvující MŠ, ze které je možné až. mseu.mssf.cz - X Zdroj: MŠMT.cz Článek Šablony OD A DO Z byl publikovaný v časopise Řízení školy č. 11/2016. Představuje přehled základních doporučení a rad, které by neměli opomenout ředitelé a ředitelky mateřských či základních škol, kteří by rádi zažádali o finanční podporu z OP VVV na aktivity uvedené ve výzvách na.

10_MŠ Na Vrcholu Plakát A3 Publicita-page-001 – Mateřská škola

Upozornění k personálním šablonám - fond pracovní doby/evidence docházky - upozornění ke správnému výpočtu fondu pracovní doby a k vysvětlení požadavku vést evidenci docházky (zveřejněno na webu MŠMT-OPVVV dne 5. 3. 2020) *** Šablony III - pro MŠ a ZŠ - ZDE. Šablony II - pro MŠ, ZŠ, ŠD, ŠK, ZUŠ a SVČ. Mateřská škola Velké Poříčí, Krausova 315 se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP). Po procesu hodnocení a schválení získala částku 455.114,- Kč Ū Příprava na schůzce s obchodním konzultantem AV MEDIA:; Pomůžeme Vám formulovat očekávání a požadavky Vaší školy; Pomůžeme Vám s výběrem vhodných šablon; Poskytneme Vám praktický nástroj Rozvaha projektu šablony II.; Nabídneme bohatý výběr školení DVPP k jednotlivým šablonám, akreditovaných MŠMT; Poradíme Vám, kdy do šablon vstoupit a vybrat. a) MŠMT→ kraj/Magistrát hl. m. Prahy → škola b) MŠMT→ soukromá a církevní škola c) MŠMT→ školy zřizované MŠMT 1 zálohová platba -100% celkových výdajů projektu -odeslána z MŠMT do 30 pracovních dnů po vydání právního aktu, nejdříve 60 dnů před zahájením realizace projekt Škola získala dotaci MŠMT. Výzva č. 02_20_080 Šablony III - mimo hlavní město Praha. Cílem výzvy je podpořit činnost mateřské a základní školy formou projektů zjednodušeného vykazování (tzv. šablon)

Základní škola, Velké Chvojno, okres Ústí nad Labem9

Ministerstvo školství umožní školkám a školám opět žádat o evroé dotace pomocí zjednodušených formulářů, takzvaných šablon. Chystá se tak rozdělit šest miliard korun. Nově o ně mohou žádat i základní umělecké školy či zařízení, která nabízí volnočasové aktivity pro děti a mládež. Dotace budou moct použít například na platy školních. Stanovisko MŠMT - Řídícího orgánu OP VVV k realizaci Šablon II v době koronaviru. Řídicí orgán OP VVV si je vědom možných negativních dopadů mimořádných opatření kvůli pandemii koronaviru na realizaci šablon. Z tohoto důvodu předkládá příjemcům možná řešení k minimalizaci rizik Projekt Šablony II v ZUŠ Boskovice. V roce 2018/2019 vstoupila ZUŠ Boskovice do dvouletého projektu financovaného EU a MŠMT. Cílem projektu je podpora v oblastech osobnostně profesního rozvoje pedagogů, společného vzdělávání žáků, aktivity rozvíjející digitální kompetenci pedagogů, spolupráce s rodiči a veřejností

Informace k Šablonám MŠMT Místní akční plán rozvoje

MŠMT si dovoluje požádat budoucí žadatele výzvy OP JAK o vyplnění krátkého formuláře se základními údaji o podaném projektu do výzvy TEAMING (šablona a další informace jsou uvedeny na webu zde) a jeho zaslání na adresu TeamingOPJAK@msmt.cz do 8. 10. 2021 ŠABLONY II - Podpora vzdělávání v ZUŠ AD Akreditované kurzy MŠMT DVPP jsou po dobu 24 měsíců hrazeny z tohoto projektu. Propojíme obory - vznikla mezioborová spolupráce. Žáci společně pracují na dlouhodobějších projektech Barvy akrylové + šablony - Šablony plastové - Výtvarné potřeby pro kreativní tvoření - speciální prodejna, e-shop. Dovozce výtvarných potřeb a velkoobchodní.. Akreditace MŠMT - Č.j.: MSMT- 27267/2019-1-838 I/2.3 Vzdělávání pedagogických pracovníků MŠ (Šablony pro MŠ a ZŠ II) Časová dotace - 8 hodin Cena kurzu - 990 Kč Lektoři: Bc. Petra Škrdlíková, Mgr. Filip Škrdlík Kurz je určen učitelům MŠ, speciálním pedagogům, psychologúm, asistentúm pedagog

Informace MŠMT k šablonám v době uzavření škol MAS

21. února zveřejnilo MŠMT na svých stránkách avízo výzvy č. 02_18_063 - Šablony II. Znění avíza pro méně rozvinuté regiony Zobrazit příspěve Vážení rodiče, dle nařízení MZ a informace MŠMT Vás žádáme, abyste v budově MŠ používali k ochraně nosu a úst respirátor FFP2/KN95 nebo zdravotní obličejovou masku nebo obdobný prostředek normy ČSN EN 14683. Povinnost takovéto ochrany nosu a úst platí od 25.2.2021. Šablony III. V rámci výzvy MŠMT č. CZ.02.3.X. Přehled šablon (Příloha č.3 výzvy) - aktuální verze k 1. 8. 2016 (neaktuální verze zde) Indikátory šablon (přehled a výklad, Příloha č. 1 výzvy) Seznam příloh žádosti o podporu (Příloha č. 4 výzvy) FAQ, FAQ 2 (průtoková dotace), FAQ 3 (bagatelní podpora) Informační leták MŠMT. Vzorový formulář - Čestné. Kontaktní osoba - Jiří Hužera, tel.: 730 894 902 730 894 902, e-mail: huzera.mos@smocr.cz. Jedná se o úvodní aktivitu projektu, která má za cíl zjistit zkušenosti s meziobecní spoluprací v daném území, najít úspěšné i neúspěšné příklady spolupráce, včetně vhodných oblastí spolupráce. Dalším cílem je také.

Ředitelé | Základní škola Vizovice

Šablony MŠMT - Diskuze - eMimino

2020. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_18_063 - Šablony II - mimo hlavní město Praha), a po procesu hodnocení a schválení získala částku 610 655 Kč. Cílem tohoto projektu je zvýšení kvality předškolního. V každém poli šablony je uveden návodný text. Jeden dokument je bez návodného textu a slouží školám jako podklad, pokud si jej chtějí upravit. K dispozici jsou i upravené šablony tak, jak byly změněny s novelizací právního předpisu. Vzor platný od 1. 1 01.09.2020 06:30. OPATŘENÍ A PODMÍNKY PROVOZU ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ ŠKOLY VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 Vážení rodiče, v souladu s metodickým pokynem MŠMT PROVOZ ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2020/2021 VZHLEDEM KE COVID-19 (DÁLE TAKÉ MANUÁL) ze dne 17. 8. 2020 a v souladu s novými pokyny MZ a. MŠMT - Výzva na poskytnutí dotace z rozvojového programu Excelence základních škol. 16.05.2019 11:33. MŠMT - Podpora financování základních a středních škol při zavádění změny systému financování regionálního školství v období 9. - 12. měsíc 2019

Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - Šablony MŠ i ZŠ. Naše škola realizuje projekt Inkluze v ZŠ Bošovice. Datum zahájení projektu: 1. 9. 2017. Datum ukončení projektu: 31. 8. 2019. Tento projekt je financován z prostředků EU a dále je podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů. Dumy.cz - sdílejme společně. Příměstské tábory v Otevřeném mlýně. Příměstské tábory v Kačici zajistí smysluplný program o letních prázdninách. Pro děti z prvního stupně jsme připravili několik turnusů těchto táborů u nás v Otevřeném mlýně v Kačici Realizace 1. 9. 2016 - 31. 8. 2018. Mateřská škola Na Zahradách, Rožnov p. R., příspěvková organizace se zapojila do výzvy MŠMT, řídícího orgánu OP VVV (Výzva č. 02_16_022 Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP), a po procesu. Dotace MŠMT -šablony pro MS a ZŽ o Ostatní náklady na žáka celkem: 1 317900 1 317900 toho: učební pomůcky 155100 155 100 ostatní provoz 1 162800 1 162800 'ocet žáků 517 517 Ostatní náklady 2 540 000 615400 3155400 Máklady celkem 8 856 600 615400 9 472 000 /ýsledek hospodaření o Příspěvek ze SR 26 261 331 26 261 33 KURZY PRO UČITELE - Mezinárodní letní jazyková škola. KURZY PRO UČITELE. Třítýdenní intenzivní kurzy: Termín výuky. Čas výuky. Počet vyuč.hodin. Angličtina. Angličtina - mírně pokročilí (A2) - akreditace MŠMT v rámci DVPP (šablony