Home

Odbor osobních dokladů a evidence obyvatel Praha 13

E-mail: SykorovaI@Praha 13.cz . agenda osobních dokladů a evidence obyvatel podle zákona č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění, podle zákona č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech, v platném znění, podle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel, v platném zněn na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel je možné podat návrh na zrušení údaje o místu trvalého pobytu pouze občanu ČR s trvalým pobytem v Praze 2, u ostatních občanů je třeba obrátit se na příslušný úřad podle místa trvalého pobytu, v případě cizích státních příslušníků je třeba obrátit se na. Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb; Oddělení evidence obyvatel a voleb; Oddělení evidence obyvatel a voleb. Markéta Wildová. pověřená vedením oddělení. marketa.wildova@praha5.cz. 257000957. Adresa: Štefánikova 13-15, 150 22, Praha 5. Vážení klienti, dříve než navštívíte naše oddělení, dovolte prosím. Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel. Od pondělí 1. 7. 2021 nás najdete v těchto hodinách: pondělí. 8—12 h. 13—18 h

MČ Praha 13: Symboly

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (1700) • Praha 6. Úvodní stránka ›› Radnice ›› Odbory ›› Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (1700) ›› detail/podstránka Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Zajišťuje vydávání občanských průkazů, cestovních dokladů a přihlášení k trvalému pobytu v městské části. Žádosti o občanský průkaz a cestovní pas můžete podat na kterémkoli úřadu s rozšířenou působností Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel plní zejména tyto úkoly: rozhoduje o zrušení údaje o místu trvalého pobytu v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, ve znění pozdějších předpisů a o změně některých zákonů Umístění: Organizační složky > Kontakt (všechny odbory) > Odbor občanskosprávních agend > oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Vyhledat osoby v aktuálním kontextu (oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

 1. [perex] Oddělení dokladů a evidence obyvatel (ODEO) zpracovává údaje vedené v informačním systému pro Ministerstvo vnitra a užívá údaje z informačního systému o obyvatelích. Poskytuje údaje z informačního systému, pokud tak stanoví zvláštní právní předpis nebo pokud to vyžaduje činnost orgánů státní správy a orgánů pověřených výkonem státní správy
 2. Aktuální ověřené informace: adresa, telefon, e-mail a úřední hodiny ÚMČ Praha 6 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů, Praha, Bubeneč. Telefon: 220 189.
 3. Městská část Praha 13 se nachází v jihozápadní části hlavního města, přibližně 9 km od centra. Nachází se v nadmořské výšce 270-390 metrů. Rozloha městské části činí 1323 hektarů, má více než 63 800 obyvatel (k 1
 4. Návštěvní hodiny oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. UPOZORNĚNÍ - S platností od 1. 9. 2020 se obnovuje povinnost mít ve všech budovách úřadu MČ Praha 8 zakrytá ústa a nos! 08.00-12.00 a 13.00-17.00 hod. (platné od 2.12.2020) Vytisknout
 5. Občan se dostaví na ÚMČ Praha 5, Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb v těchto úředních hodinách: Úřední hodiny od 20.9.2020. Úřad městské části Praha 5, Štefánikova 13,15, přízemí, Odbor osobních dokladů, evidence obyvatel a voleb. Občan starší 15 let, zákonný zástupce občana mladšího 15 let či.

Úřad MČ: Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel

Informační mapový portál webGIS Praha 2. Městská část Praha 2 zahrnuje ve svých hranicích část Nového Města, Vinohrad, Nuslí a Vyšehrad. Úřad MČ: Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů. Jméno a funkce Pracoviště a místnost referentka - evidence obyvatel, občanské průkazy: U Meteoru 6 (Bílý dům) 6a (přízemí) eva.lonkova@praha8.cz 222 805 592: 180 00 Praha 8 - Libeň. Oddělení evidence obyvatel a vydávání dokladů vyřizuje dle zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech, změnu trvalého pobytu, žádosti o výpis z evidence obyvatel občanům i majitelům objektů, dle zákona č. 269/2021 Sb., o občanských průkazech, žádosti o vydání občanských průkazů a nahlášení ztrát či odcizení občanských průkazů a dle. Stránky MVČR -Výdej údajů z evidence obyvatel. Základní informace. Vyřizuje: Oddělení osobních dokladů. Kontakt: Danuše Kafková, vedoucí oddělení osobních dokladů, tel: 221 097 656, e-mail : danuse.kafkova@praha1.cz. Potřebujete: písemnou žádost na příslušném úřadu. Žádost v listinné podobě musí obsahovat.

Odbor vnitřních věcí zajišťuje v samostatné působnosti úkony v oblasti výkonu trestu obecně prospěšných prací podle zákona č. 141/1961 Sb. Odbor zabezpečuje v přenesené působnosti výkon státní správy na úseku matrik a státního občanství, evidence obyvatel a osobních dokladů, plní organizačně-technické úkoly. Úřední hodiny - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů ADRESA A KONTAKTY Úřad městské části Praha 6 Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů Československé armády 601/23, Praha 6, ( mapa ) PSČ 160 5 Dostavte se na ÚMČ Praha 21 , odbor občansko správní , oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel v těchto úředních hodinách PO, ST 8,00 - 17,30 hod., Pá 8.00-12.00. 08. Na které instituci životní situaci řešit ÚMČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9 - Újezd nad Lesy, odbor občansko správní. 09 Evidence obyvatel patří do kompetence státní správy. Na Úřadě MČ Praha 7 ji spravuje Odbor správních agend - oddělení dokladů a evidence obyvatel, jeho nadřízeným orgánem je Odbor živnostenský a občanskosprávní MHMP, nejvyšším nadřízeným orgánem je Ministerstvo vnitra ČR Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů upozorňuje občany, že po dobu omezení úředních hodin úřadu bude možné pouze vyzvednout vyhotovené občanské průkazy a cestovní pasy, popř. ohlásit ztrátu či odcizení těchto dokladů. Podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas nebude z bezpečnostních důvodů a s ohledem na zdraví občanů možné

Oddělení evidence obyvatel a voleb - MČ Praha

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů Jana Kalašová , vedoucí odd. evidence obyvatel a osobních dokladů , tel.: +420 244 028 522 , e-mail: kalasova.jana@praha12.cz Gabriela Česalová , referentka , tel.: +420 244 028 523 , e-mail: cesalova.gabriela@praha12.c Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů upozorňuje občany, že po dobu omezení úředních hodin úřadu bude možné pouze vyzvednout vyhotovené občanské průkazy a cestovní pasy, popř. ohlásit ztrátu či odcizení těchto dokladů. Podání žádosti o občanský průkaz či cestovní pas nebude z bezpečnostních důvodů a s ohledem na zdraví občanů možné ČSÚ je ústředním orgánem státní správy ČR. Podle zákona o státní statistické službě získává a vytváří statistické informace o sociálním, ekonomickém, demografickém a ekologickém vývoji ČR a tyto údaje poskytuje a zveřejňuje

8.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin. Středa: 8.00-12.00 hodin a 13.00-17.00 hodin. V rámci úředních hodin je nutno se předem telefonicky objednat na konkrétní čas na níže uvedených telefonních číslech, aby mohla být dodržena příslušná hygienická opatření: Matrika narození: 222 805 564 Ministerstvo vnitra bylo zřízeno na základě zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů. Ministerstvo vnitra je orgánem státní správy pro vnitřní věci, zejména pro veřejný pořádek a další věci vnitřního pořádku a bezpečnosti ve vymezeném rozsahu, včetně.

Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel. Kde, s kým a kdy můžete tuto problematiku řešit: Úřad městské části Praha 7, odbor správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel Osobní účastí na odboru správních agend, oddělení dokladů a evidence obyvatel v místě svého trvalého bydliště. Pokud se jedná o cestovní pas bez strojově čitelných údajů lze žádost podat i u kteréhokoli obecního úřadu pověřeného vedením matrik Osobám, které žádají vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů členského státu Evroé unie, ve kterém mají / měli bydliště nebo jehož byli státními občany Úřad městské části Praha 16, Odbor občansko správní, Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů na adrese Praha-Radotín, náměstí Osvoboditelů 21/2a. Obr. 2. Výparoměrná stanice Hlasivo Fig. 2. Evaporimeter station Hlasivo Výparoměrná stanice Podbaba. V areálu pražské pobočky VÚV TGM byla vybudována meteorologická a výparoměrná stanice (N 50°7.08770', E 14°23.55303'), viz obr. 3.Od roku 2018 jsou v provozu tři výparoměrné bazény o průměru 2 m, v nadmořské výšce 191 m n. m. Od 11 Neurgentní linka městské policie. Na neurgentní Zelené lince +420 800 199 922 lze nepřetržitě 24 hodin denně nahlásit závadu nebo poškození veřejně prospěšného zařízení, např. závady na dopravním značení, poškozené lavičky, jízdenkové automaty, jízdní řády, nefunkční veřejné osvětlení nebo signalizační zařízení křižovatek, závady rozvodných a.

Oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel Praha

Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů (1700) • Praha

1 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE FAKULTA SOCIÁLNÍCH VĚD Institut sociologických studií Katedra sociologie DIPLOMOVÁ PR&.. V případě Hl. m. Prahy (velikostní kategorie 14) by se jednalo o snížení na úroveň statutárních měst Brno, Ostrava, Plzeň (velikostní kategorie 13). V případě Hl.m. Prahy by se jednalo o snížení průměrných příjmů sdílených daní z úrovně 30,92 tis. Kč/obyv. na 18,31 tis. Kč/obyv

Městská část Praha 10 > Úřad MČ > Odbory > Odbor

Oddělení dokladů a evidence obyvatel Praha

 1. ÚMČ Praha 6 - Odbor evidence obyvatel a osobních dokladů
 2. Městská část Praha 13, Praha 13 - Stodůlky - ZlatéStránky
 3. Úřad MČ Praha 8: Oddělení evidence obyvatel a osobních
 4. Evidence obyvatel - MČ Praha
 5. Úřad MČ: Oddělení osobních dokladů a evidence obyvate

Oddělení evidence obyvatel a osobních dokladů - Praha

 1. Oddělení vydávání dokladů a evidence obyvatel - Praha
 2. Výdej údajů z evidence obyvatel - Praha
 3. Odbor vnitřních věcí - Praha 1

Úřední hodiny • Praha

Video: Výdej údajů z evidence obyvatel Praha 1

Máte prošlou občanku? Na pětce si můžete rezervovat čas naSluneční náměstí, Stodůlky - Praha 13 | Pronájem, Byt 2 + kkPraha 13 rozsvítí betlém, zazpívají děti - Pražský patriotPraha 13 - městské část, Praha, Sluneční náměstí 13/2580Praha 13 (20The PUB Praha 1