Home

Druhy vedlejších vět tahák

Druhy vedlejších vět. Přísudková: nahrazuje jmennou část přísudku věty hlavní (řídící) věta hlavní končí na sponové sloveso: vedlejší věta začíná často jak, jako, kterak: Poměry mezi větami hlavními Vedlejší věty - typy. Vedlejší věta podmětná. Vyjadřuje podmět věty řídící. Spojovací výrazy vztažná zájmena kdo, co, spojky aby, abys, že Otázky pro rozpoznání: 1. pádová otázka - Kdo? Co, Jaká věc? Příklad Je nutné, aby splnil podmínky. Kdo chce být úspěšný, musí pilně pracovat Vedlejší věty tabulka. Váš prohlížeč není podporován. Doporučujeme použít nejnovějš

bez testů tahák - KamiNe

Search for videos, audio, pictures and other files Search file Read věty hlavní a vedlejší from the story TAHÁKY SNAD NA VŠECHNO!? by Chantall_Lachowski with 1,052 reads. slovník, geometrie, český

Vedlejší věty - typy :: Baťá

PRAVIDLA - Druhy vedlejších vět Tak jako si nejsou rovni lidé nebo třeba silnice (vždy je můžeme rozdělit na hodně a méně důležité), nemusí ani jednotlivé věty v souvětí být vždy na stejné úrovni. Máme věty hlavní (řídící), tedy ty hodně důležité, na úrovni dálnic nebo urozených lidí. A vedle nich jsou tu také věty vedlejší (závislé), které je určitým způsobem doplňují. Právě na ně se v tomto článku zaměříme Druhy vedlejších vět - tabulka. • Věty vedlejší, popis, připojovací výrazi, příklady - český jazyk. Kdo Druhy vedlejších vět souhrnně (těžké) 85 Zadání. Typicky zabere: 11 min. Ukázka. Aby věděl, jestli náčelník spí, tak na něj plnou hodinu vejrá. Hned mi bylo jasné, že je to upír, protože normální člověk by z téhle hračky tak lehce střílet nedokázal. Tolik to nespěchalo, protože doufám, že se jí v životě. Druhy vedlejších vět. Věta vedlejší může vyjadřovat kterýkoliv člen své řídící věty. Podle toho, který člen vyjadřuje, rozdělujeme věty n O kom/o čem je 6. pád. ⇒ mně

PRAVIDLA - Vedlejší věta místní. Proces určování druhů vedlejších vět se sice může někdy zdát zdlouhavým, rozhodně se ale nejedná o nic těžkého, pokud víme, co sledovat a jak se ptát. V následujícím článku se podíváme na to, jak poznáme jednu z vedlejších vět příslovečných, v tomto případě vedlejší. Český jazyk úvodní stránka. Popis stránky *. • Český jazyk úvodní stránka. • Testy, diktáty, pravopisná cvičení. Posunout na obsah. home » index. Koronavirus (COVID-19) - info - odkazy - mapy - statistiky. Diktáty i-y, s-z atd. Pravidla pravopisu - vyhledávání slov + tahák český jazyk pro opakování gramatiky Věta vedlejší je mluvnicky závislá na jiné větě a zastupuje některý z členů věty řídící. Vedlejší věty se mohou, podle toho, jak se připojují k větám hlavním, rozdělit na: SPOJKOVÉ - uvozují se podřadicí spojkou (ale, že, když aj.) RELATIVNÍ - uvozují se a/ vztažným zájmenem (kdo, co, jaký aj. Základní promluvová pásma. ŘEČ PŘÍMÁ, NEPŘÍMÁ, NEVLASTNÍ PŘÍMÁ A POLOPŘÍMÁ. PŘÍMÁ ŘEČ - podává výpověď doslova tak, jak byla pronesena, včetně časů a gramatických osob, je označena uvozovkami: Půjdu tam s tebou

Tahák-vedlejší věty Ulož

Read slovní druhy from the story TAHÁKY SNAD NA VŠECHNO!? by Chantall_Lachowski with 970 reads. pomoc, taháky, jazyk Popis stránky * • Matematika okhelp.cz úvodní stránka • Matematika testy online - testy z matematiky pro základní školy Posunout na obsa

Tahák-vedlejší věty Uloz

Jak poznáme počet vět v souvětí?, Do jaké skupiny slovanských jazyků patří chorvatština?, Do jaké vrstvy češtiny patří: TAHÁK, Jaký je rozdíl: BÝLÍ - BÍL Zeměpis testy škola mapyZeměpisné testy grafické. zeměpis, geografie, testy, Evropa, státy, vlajky, vlajka, symbol, symbol Fráze - angličtina. • Anglické fráze - idiomy - přirovnání - vyberte vhodnější možnost. • Jak se řekne například ZNUDĚNÝ K SMRTI, ZNECHUCENÝ - test - vyberte správné možnosti. Idiom je ustálená víceslovná průpovídka - přirovnání - frazém, ale jeho pravý význam již musíte znát, protože pouze ze slov. Český jazyk dělí slova do deseti slovních druhů. K určení, do kterého slovního druhu dané slovo patří, je třeba vědět, jak se slovo zapojuje do věty (jeho funkce), jaké tvary dokáže vytvořit a jaké; Odpověď na dotaz pravopisná kontrola vět byla vyhledávána po prvé 14.2.2020 09:17 a naposledy 14.2.2020 09:17 Piškvorky pro mírně pokročilé hráče proti PC nebo chytrému telefonu Android, iOS, Windows piškvorky, pišky, gomoku nejhranější hry hry.okhelp.cz

TAHÁKY SNAD NA VŠECHNO!? - věty hlavní a vedlejší - Wattpa

Druhy vět vedlejších - rozeznáváme podle toho, který větný člen věty řídící věta vedlejší zastupuje nebo vyjadřuje. Věta podmětná - vyjadřuje podmět řídící věty: Je nutné omluvit se jim. Učitel pozoroval žáka, jak schovává tahák do rukávu Server nejen pro mladé... hudební a filmové recenze, film, hudba, ebm, lyrics, lyrix, referáty, hudba, film, diskuse, chat, sms, videoklipy, taháky

TYPY vedlejších vět v tabulce - už v nich neuděláte chybu

Věta jednoduchá obsahuje pouze jeden přísudek (ten je tvořen slovesným tvarem). Souvětí obsahuje minimálně 2 přísudky. Souvětí jsou odděleny spojkami a čárkami. Toto byste již měli znát. Nenechte se zmást, čárka může být i ve větě jednoduché. Prostě se podívejte, zda jsou z obou stran čárky přísudky (slovesa) ;-) Větný rozbor - online test, cvičení, procvičování. Proveďte větný rozbor - určete všechny větné členy, naznačte závislosti větných členů, zakreslete graf věty Určete druh vedlejší věty. Určíme hlavní a vedlejší větu. Ptáme se celou hlavní větou a odpovídáme celou vedlejší větou. Pokud bychom se neptali a neodpovídali celou větou, mohlo by se stát, že neurčíme druh vedlejší věty, ale některý z větných členů věty hlavní nebo vedlejší

Popis stránky * • Počítadlo lidí na zemi, aneb jak nás přibývá • - online počítadlo lidí na planetě Zemi. Posunout na obsa Matka koupila krásnou panenku,která měla nádherné vlasy. Kdo rád cestuje,dozví se mnoho nového. Uviděl jsem,jak zmrzlé krystalky jiskří. Petra ulehla,ačkoli se jí nechtělo. Když přijdeš pozdě,uškodíš sám sobě. Své úkoly jsem splnil lépe,než jsem předpokládal. Představím-li si to,nemohu usnout

Druhy vedlejších vět - tabulka - okhelp

Kdo si nepamatuje druhy vedlejších vět, může si vytisknout chytrou tabulku: Přijďte, těším se na vás:) Kdo rád čte na PC, může zkusit tyto stránky, jsou zde volně ke stažení knihy, které máte v seznamu doporučené četby Stáhněte si učební materiál Druhy vedlejších vět. Materiál ke stažení. Vidíme, že se ti líbí naše materiály. Jestli chceš stahovat i nadále, nechej nám svůj e-mail, budeme tě informovat, jakmile se objeví další

Značky zákazové dopravní - test. • - určete kliknutím na obrázek značek zadaných v otázce. Klikněte do středu značky, o které si myslíte, že je zadána v otázce pod značkami. Zákaz vjezdu všech vozidel (v obou směrech) ,Zákaz vjezdu všech vozidel ,Zákaz vjezdu s vyjímkou motocyklů bez postranního vozíku. Křižovakta tvaru Y a nedání přednosti v jízdě zprava. Křižovakta tvaru T a nedání přednosti v jízdě zprava. Křižovatky test 1. Křižovatka 2. Křižovatka 3. Křižovatka 4. Vozidla s právem přednosti v jízdě. Železniční přejezdy. Přísloví pro tuto chvíli : Zvyk je železná košile. ( klik pro další

Maďarština je ugrofinský jazyk, kterým se hovoří v Maďarsku, v částech srbské Vojvodiny, na jihu Slovenska, na jihu ukrajinské Zakarpatské oblasti, v částech rakouské spolkové země Burgenlandu, na severozápadě Rumunska a v částech Chorvatska. Maďarsky mluví celkem zhruba 13,3 milionů lidí Čj.druhy vedlejších vět Čeština ø 55.5% / 59852 × vyzkoušeno; Čj.druhy vedlejších vět (2) Čeština ø 61.6% / 42625 × vyzkoušeno; Poměr mezi HV Čeština ø 70.5% / 1873 × vyzkoušeno; Český jazyk - Druhy vedlejších vět 1 Čeština ø 70.2% / 36327 × vyzkoušen Druhy vedlejších vět a poměry mezi větami hlavními (10 ÚLOH Surfing je vodní olympijský sport, při kterém je surfař na surfu unášen na nezlomené mořské vlně. Nejčastěji jsou používány surfy pro jízdu vestoje, nicméně někteří jezdí na kneeboardech (jízda na kolenou), na bodyboardech, v kajacích, na vodních. Evropa poloha států - Evropa rozloha 10.382.000 km2 - Evropa počet obyvatel přes 730 milionů - Evropa zalidnění asi 72 obyvatel/km2 - Evropa největší ostrov Velká Británie (216.325 km2) - Evropa nejdelší řeka Volha 3531 km ústí do Kaspického moře - Evropa nejvyšší hora Elbrus (Эльбрус) 5642 m. n. m pohoří Kavkaz (Rusko) - Evropa nejvyšší pohoří Alpy( s horou. Zkuste projet křižovatkou, poznáte, že to není tak jednoduché, pokud je viditelnost jen na vzdálenost 40 metrů. Klikněte na tlačítko START v momenti, kdy si myslíte, že projedete bez srážky s jiným vozidlem. Po každém úspěšném průjezdu se rychlost vozidel na hlavní silnici zvýší! Pochopíte, že za mlhy by měla i vozidla na hlavní komunikaci, výrazně snížit.

Slovní druhy . Český jazyk dělí slova do slovních druh Současně zde najdete nejčastější chytáky a chyby v pravopisu . Obsahuje taktéž krátký test na procvičení. 8 kreditů Věta, souvětí, vedlejší věta . Pokud si nevíte rady s tvořením vět, souvětím a rozdělením vedlejší věty na jednotlivé druhy, tak Vám CJ - Český jazyk - Souvětí podřadné a druhy vedlejších vět; CJ - Český jazyk - Slovní druhy a jejich třídění; MNG - Management - Druhy a pojetí rizika; MNG - Management - Druhy plánů a význam plánování; MNG - Management - Druhy, formy a směry vývoje kontroly; ZSV - Základy společenských věd - Druhy sekt; CJ. Velké písmeno se v angličtině nazývá: - the capital letter - big letter - uppercase letter - nebo jednoduše a capital Velká písmena v angličtině píšeme: - na začátku věty(My name is Alice.) - I (já) - jména, přijmení lidí (Tom, Jack) - názvy známých míst, budov, měst (National Museum, New York) - názvy svátků, slavností, dnů v týdnu, měsíců v roce (New Year's. Věta řídící je: Pes nekouše. Vložená věta vedlejší je: který štěká.) Seděl na židli, která neměla opěradlo, a koukal před sebe. (Věta vedlejší vložená mezi dvě věty hlavní.) Protože slyšeli, že bude pršet, zůstali doma. (Věta vedlejší vložená mezi větu vedlejší a větu hlavní.

Druhy vedlejších vět souhrnně - Procvičování online

Piškvorky proti PC nebo chytrému telefonu Android, iOS, Windows piškvorky, pišky, gomoku nejhranější hry hry.okhelp.cz Největší města světa - zeměpis. • - najdi polohu města kliknutím na mapu. Používejte na tuto hru Google Chrome prohlížeč! Ctrl+Shift+R - zkusit znovu načtení stránky při potížích. Shanghai - Šanghaj , Mumbai , Karachi - Karáčí , Delhi - Dillí , Istanbul , Sao Paulo , Moscow - Moskva , Seoul - Soul , Beijing - Peking. 17) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, určení počtu vět v souvětí 17.1 Počet vět v souvětí, určení Vh, Vv, poměry mezi Vh - pracovní list s řešením 18) Vedlejší věty, druhy vedlejších vět 19) Druhy vedlejších vět - pracovní list s řešen

Video: Věty vedlejší tahák, vedlejší vět

Pravidla větných rozborů - Pravopisně

 1. software zdarma ke stažen
 2. V našich zemích, které patřily k průmyslově nejvyspělejším oblastem habsburské monarchie, se postupně průmyslovými centry staly především severní Čechy (textilní a těžební průmysl), Praha a okolí(těžký průmysl, těžba uhlí), oblast Brna (textilní a strojírenský průmysl) a Ostravy (těžební a hutní průmysl)
 3. Školní časopis SPŠ Zlín Štítek: Stavař
 4. Ani jsme se nanadáli a zvláští rok se chýlí ke konci. Všechny nás překvapil a zaskočil. Po jarním šoku a stagnaci doma přišly prázdniny s omezením a pak naděje na normální provoz ve škole, hřištích, sportovištích, obchodech, zkrátka naděje na normální běžný život

Český jazyk úvodní stránk

 1. vedlejší věty tahák. 26. 5. 2011. Vedlejší věta podmětná . ptáme se kdo,co? Věta řídící nemá podmět. Vedlejší věta přísudková . ptáme se jak,jaký? Vedlejší větapředmětná.
 2. Čeština - druhy vedlejších vět. 03.08.2006 17:40:42. a hlavně je odolnější vůči potukdyž si tahák vytisknete, zvírazňovačem si znovu označne důležité pojmy (lepší orientace zaručena)používejte výhradně písmo Arial, velikost (3-5.
 3. Druhy spojek. Rozlišujeme spojky souřadicí (parataktické) a podřadicí (hypotaktické). Souřadicí spojky spojují souřadné věty (ať už jde o věty hlavní, nebo věty vedlejší téhož druhu) a několikanásobné větné členy. Vyjadřují vztah koordinace, a to v několika poměrech, dle nichž můžeme spojky souřadicí.
 4. Typy kvadratických rovnic Typy kuželoseček. U Určení množiny Určení roviny Určitý integrál Úhel Úhel dvou vektorů Úměra nepřímá Úměra přímá Úplná kvadratická rovnice. V Variace bez opakování Variace s opakováním Vážený aritmetický průměr Vedlejší úhly Vektor Vektorový součin Velikost vektoru Věta sss.
 5. V tomto článku se dozvíte, co jsou to větné členy a jak je můžeme dělit. Dozvíte se, které členy patří mezi základní a které mezi rozvíjející i to, jak se od sebe liší holý, rozvitý a několikanásobný větný člen. Článek je určen především pro žáky nižších ročníků, obsahuje základní informace a celou problematiku nabízí ve zjednodušeném modelu
 6. Čárkou oddělujeme věty souřadné (hlavní i vedlejší), pokud nejsou spojeny spojkami a, i ani, nebo, či v slučovacím významu: Chtěl, ale nemohl. Půjde to, není to však jednoduché. Tuší, že to není snadné, že je to problém. Přála si, aby vyrostla, aby vykvetla

V našem přehledu všech českých slovních druhů můžete využít pro své vzdělání základní rozdělení dle ohebných a neohebných. Případně v bočním panelu odkazujeme na pokročilejší články, které se na jednotlivé druhy dívají do hloubky.. Obecně slovní druhy představují rozsáhlou kapitolu, která se rovněž nazývá tvarosloví (lat. morfologie), což je. Students also viewed Exam 2018, questions and answers Exam 2016, questions and answers Exam 2017, questions and answers Proces 4 Civil 6Rizeni u soudu I - Příklady 6. seminář Trestní právo III - Zápisky z přednášek a seminář Základy účetnictví tahák. Výhody pro zaměstnance od zaměstnavatele jsou také upraveny zákonem o daních z příjmů. Některé benefity, které jsou u zaměstnanců oblíbené, nesníží daňový základ podnikatele. A podnikatel je tak platí ze své kapsy

Vedlejší věty - referaty-seminarky

 1. Tahák z češtiny; Věda stručně Vzorce kosinusu tupého a ostrého úhlů přes strany a úhlopříčky (podle kosinové věty): Vzorec sinusu tupého a ostrého úhlů přes obsah (S) a strany: Vzorce poměru tupého a ostrého úhlů: *Pro určení hodnoty úhlu ve stupních nebo radiánech použít funkci arccos nebo arcsin
 2. Větný rozbor. mohla bych někoho požádat o pomoc s určením hlavních a vedlejších vět v níže uvedené větě? Děkuji moc. :) Těšilo mě, že ví, že jsem nemocen, a z vděčnosti přidal jsem se k nim, že s nimi půjdu ještě na vrch, ač jsem pochyboval, že tam dojdu, protože jsem si uvědomil, že mám plicní katar
 3. •Věta: gratulace k úspěchu X Propozice: úplně jsi to pokazil •Zjišťovat pravdivost (smysl, význam) lze u propozice nikoli u věty! •Pravdivost propozice (zda vypovídá něco pravdivého nebo nepravdivého o stavu věcí ve vnějším světě Huang 2014, s. 32) je důležitým aspektem analýzy dat v kvalitativním výzkumu
 4. skladba - druhy vedlejších vět - procvičíme na meetu v úterý i ve čtvrtek 18.2. - bude procvičeno na meetu a potom zadán kvíz. četba - Zloděj blesků - diskuse o přečteném - prvních 9 kapitol, probereme na meetu v úterý i ve čtvrtek. Matematika. Bude zadáno na meetu. Anglický jazyk. učebnice str.
 5. Niemieckie promocje. Aktuelle Flugblätter 91 Vedlejší věty s že 1. 92 Vedlejší věty s že 2. 93 Vedlejší věty se zda, jestli. 94 Spojky 1. 95 Spojky 2. 96 Spojky 3. 97 Spojky 4. 98 Složené spojky. 99 Druhý pád. 100 Příslovce . MENU Free Android app Vztažné věty je možné vsunout dovnitř věty hlavní, jestliže je z obou.

Základní promluvová pásma :: Baťá

 1. Správné odpovědi - holý, rozvitý a několikanásobný podmět a přísudek. 1. Ve větách najdětě podměty a určete, zda jsou holé, rozvité nebo několikanásobné: Co se ti v noci zdálo. - holý. Bohužel se nám nepodařilo vyhrát. - holý. Jana a Irena si hrály na zahradě. - několikanásobný
 2. Český jazyk: opakování učiva z 2. ročníku - hlásky, druhy vět, abeceda, párové souhlásky na konci slova, slovní druhy + psaní velkých a malých písmen abecedy Matematika: DÚ prac.list - kdo nestihl v hodině + opakování z 2. ročníku - sčítání a odčítání do 100 - ústně i písemně, slovní úlohy - procvičování.
 3. Tahák budou potřebovat přitom nejen při šifrování, ale i při běžných cvičeních - je snazší označit slovo malým číslíčkem nad slovem, než se dlouze rozepisovat, např. »podstatné jméno«. Po nějaké době zjistíme, že děti »tahák« nepoužívají, protože ho umějí zpaměti
 4. Najděte ve větě zájmena a určete jejich druh. Pokud je ve větě zájmeno vztažné, nahraďte je jiným své soukromí, potřebuje ho a nejlepší, co pro ni/něj můžete udělat, je, když: rady pro tvoje rodiče 1. se jí/ho nebudete pořád na něco vyptáva. DRUH Rozeznáváme 7 druh ůzájmen : 1. Osobní zájmena 2
 5. 6 Český jazyk v kostce pro SŠ Obecné poučení o jazyce kOMunIkace, jazyk, řeČ, MLuVa komunikace (z lat. communicare = dorozumívat se) = uvědomělý proces předávání informací, výměna myšlenek mezi lidmi nzákladní jednotka komunikace je výpověď; spojováním výpovědí vzniká komunikát (projev) nvznik artikulované řeči (potřeba výměny zkušeností při.
 6. i-prográmku žádné zázraky, ale možná budete pak mile překvapeni. Instalace: pomocí samo - instalačního balíčku. možnost vytvoření ikony na ploše. možnost vytvoření složky v nabídce Programy. pro nižší OS než Windows XP SP2 program umožní nainstalování .NET Framework 2.0

V pátek 5. 6. 2020 od 10:00 proběhne online hodina na Discordu 16) Poměry mezi větami procvičení s řešením 17) Věta hlavní, vedlejší, řídící, závislá, určení počtu vět v souvětí 17.1 Počet vět v souvětí, určení Vh, Vv, poměry mezi Vh - pracovní list s řešením 18) Vedlejší věty, druhy vedlejších vět 19) Druhy vedlejších vět - pracovní list s řešení

• Zájmena vztažná připojují vedlejší věty a jsou stejná jako zájmena tázací, navíc zahrnují JENŽ (např. Nevěděl, CO chce). Příklady: kdo, co, který, jaký, čí, jenž. • Zájmena neurčitá vyjadřují neurčitost osoby, věci nebo vztahu. Vznikají přidáním přípon a předpon k zájmenům tázacím (např Kategorie: Literatura, Nauky o českém jazyce Typ práce: Otázky k Mgr. SZZk Škola: nezadáno/škola není v seznamu Charakteristika: Práce obsahuje 85 podrobně zpracovaných otázek ke státním závěrečným zkouškám z českého jazyka a literatury.Soubor pokrývá širokou škálu témat, zabývá se například slovními druhy, lexikologií, skladbou vět, slovotvornými činiteli. Typy jazykových cvičení jsou tradiční i méně tradiční, například testová (s výběrem odpovědi), přiřazovací, situační (interpretační), korekturní (opravná), stylizační a stylistická, nebo kombinovaná i komplexní Slovotvorný rozbor test Slovotvorný rozbor . Poslední odstavec bude obsahovat informace o tom, zda vynález stále využíváme, s jakým úspěchem, který vynález jej nahradil apod.8) Dokončete téma skloňování zájmen podle vzoru TEN a NÁŠ tím, že uděláte cvičení 16 na straně 19 Společná a zvláštní ustanovení o pracovních úrazech a nemocech z povolání. § 271k. (1) Pracovním úrazem pro účely tohoto zákona je poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé.

Cvičebnice češtiny pro cizince - výukový materiál VŠFS Internetové banky, peníze 1. Vyberte, která z možností vyjadřuje význam dané věty. Český bankovní trh byl poměrně dlouhou dobu nehybný. a) Byl stabilní, na trhu působily jen zavedené bankovní domy. b) Trh se proměňoval, vznikaly a zanikaly různé banky Najdou zde druhy vět, druhy souvětí, druhy vět vedlejších, poměry mezi větami či větné členy. V tomto hezkém provedení by tato karta měla studentům sloužit jako odrazový můstek ke správnému praktickému užití látky během studia. 33 Kč . Více informací. Oficiální stránky obce. okres Kutná Hora Školská 108, 285 71 Vrdy Email: reditelka@zs-vrdy.cz, ID datové schránky: vx6mub MLUVNICE - DVĚ VĚTY PREZENTACE - VLOŽENÁ VĚTA DĚJEPIS. Pátek 23.10. MLUVNICE PREZENTACE - VV. Středa 21.10. DĚJEPIS. Úterý 20.10. LITERATURA FEJETON - PREZENTACE. Pondělí 19.10. MLUVNICE - Pracovní sešit str.23/ cv.13 VEDLEJŠÍ VĚTY DĚJEPIS MAPY PREZENTACE - třicetiletá válka. Pátek 16.10 Když někoho nemůžeš ani cítit, když tě jeho přítomnost doslova deptá, říkáš často, že ti leží v žaludku. A tahle věta není vůbec daleko od pravdy. Podle nových vědeckých poznatků totiž stres a emoce kontroluje spíše než hlava náš trávicí systém! Jinými slovy; spokojené bříško znamená také spokojenou mysl a naopak Ustanovení věty první neplatí, jde-li o nároky za dobu přede dnem, od něhož podle věty první nárok na dávku zaniká nebo jde-li o nárok na rodičovský příspěvek odsouzené ženy po dobu, po kterou pečuje o dítě na základě povolení, které jí bylo vydáno na žádost, aby ve výkonu trestu měla u sebe a starala se o své.