Home

Okulokardiální reflex

reflex okulokardiální Změna srdečního tepu vyvolané tlakem na oční bulvy, manipulaci extraocular svalů, nebo tlaku na tkáně zbývající v orbitální vrcholu po enukleace. Kód deskriptoru: G11.561.600.765.68 Okulokardiální reflex Jedná se o reflex, který způsobí zpomalení tepu při stlačení očních bulbů a je zprostředkován prodlouženou míchou. Může se použít v rámci první pomoci např. při fibrilacích srdce. Dojde přitom k podráždění větví vagu, které zpomalí srdeční činnost (negativní chronotropní vliv) Dobrý den , okulo-kardiální reflex jako takový po operaci víček jesem neviděl, na oko během operaci ani po ní nikdy netlačíme. Ale vzhledem k popisované komplikaci bych jinak doporučoval vyšetření očním lékařem - vhodné kompletní vyšetření včetně změření očního tlaku apodobně • reflex okulokardiální -tlak na bulby oční, příp. na aa. caroticae na krku - zpomalení srdečního rytmu, případně snížení supraventrikulárních srdečních arytmi • Dávivý reflex • Baroreflex • Okulokardiální reflex - zpomalení srdeční frekvence při stlačení očních bulbů • Zornicové reflexy, at

okulokardiální reflex) nebo dechu (zachován tzv.gag reflex, tj. vyvolání kašlacích a zvracivých pohybů při manipulaci ETI kanylou) - areaktivní kóma - žádná reakc Reflex Vybavení Očekávaná reakce Vyhasnutí Přínos diencefalon: ciliospinální: silný stisk kůže v nadklíčku: rozšíření stejnostranné zornice: léze mezimozku, kmene, krční míchy: výbavnost spolu s ostatními kmenovými reflexy ukazuje na poruchu vědomí podmíněnou lézí v rovině kortex-subkortex diencefalon-mesencefalo okulokardiální reflex - testuje úroveň bulbární - komprese bulbu 15-20 sec, výbavný při poklesu TF o vice než 10/ min; atropinový test. atropin působí vagolyticky. v případě mozkové smrti nezpůsobí i.v. podání 1amp atropinu tachykardii

- gag reflex, okulokardiální reflex - respirační vzorce • posthyperventilační apnoe - oboustranná léze hemisfer (strukturální, metabol) • autoarytmická eupnoe - oboustranná kortikobulbární léze • periodické Cheyne - Stokes dýchání - oboustranná subkortiko - pontinní léz Okulokardiální reflex - zatlačením na bulby vyvoláme bradykardii Sinokarotický reflex - stlačením karotických sinů vyvoláme bradykardii Přímá fotoreakce - přímým osvitem oka vyvoláme jeho mióz

Okulokardiální reflex zpomalení tepu při stlačení očních bulbů, zprostředkován prodlouženou míchou . Může se použít v rámci první pomoci např. při fibrilacích srdce Mizí okulokardiální reflex DRÁŽDĚNÍ Laryngospasmus, esofagospasmus, pylorospasmus, bradykardie až zástava, nausea,vomitus, škytavka, kašel, dyspno lární kompresní test (okulokardiální reflex), který u asi poloviny pacientů provokuje bradykardii či asystolii. Je pozitivní u většiny acyanotických forem a u řady pacientů s formou cyanotickou. Diferenciálně diagnosticky je nut-no odlišit epilepsii (mj. anoxické záchvaty), vazovagáln

okulokardiální reflex, který bývá vyvolaný tlakem na oko. Projevuje se poklesem krevního tlaku a pulsu. Ve většině případů je ale pokles tlaku jen malý. Během operace také může dojít ke stavu, kterému odborně říkáme ektropium. Při něm dochází k slzení a pocitu cizího tělesa v oku, a to kvůli odtažení spojivky. Zadní mozek. Mozeček - koordinace pohybů (motání se při opilosti) Varolův most - rohovkový reflex (mrkání, zavírání očí před blížícím se předmětem), řízení dýchání, okulokardiální reflex (při stlačení bulbů se zpomalý srdeční činnost) Prodloužená mícha - dýchání, trávení, srdeční činnost.

Okulokardiální reflex - Projevuje se poklesem pulsu a krevního tlaku, důvodem je nepřiměřený tlak na oko. Problém by měl sám odeznít. Operace očních víček hrazená pojišťovno Lagoftalmus, ektropium, okulokardiální reflex, ptosa, velmi vzácně i slepota Zdravotní pojišťovny nehradí kosmetické operace. Ve výjimečných případech - omezení zorného pole, které je prokázáno perimetricky - je možné požádat pojišťovnu o úhradu výkonu Srdce = pumpa příčně pruhovaná svalovina, bez volní kontroly převodní systém = specializované bb. vznik vedení el. Impulzu 2 síně 2 komory, septu • vyšetření: dávivý reflex • reflexy: -okulokardiální (Aschnerův-Dagniniho reflex) • stimulace n.X epilepsie, depres 3.1.2.6 Okulokardiální reflex . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 3.1.2.7 Dávivý reflex (tzv. gag reflex) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

reflex okulokardiální - příznaky a léčb

 1. Okulokardiální reflex: Vybavuje se tlakem prstů na oba bulby v zevních koutcích a při zavřených očích. Odpovědí je zpomalení srdečního rytmu, za příznačné se považuje pokles.
 2. Během tří hodin je vzestup teploty nad 30 °C, zornice se stáhly, v neurologickém nálezu se objevuje diskrétní korneální reflex, okulokardiální, naznačen dávivý reflex, není lateralizace v neurologickém nálezu. Úvodní hodnoty laktátu jsou 3,16 mmol/l, postupně klesají. V dalším průběhu vzestup CRP na hodnoty 55 mg/l
 3. Vegetativní reflexy • Zprostředkované autonomním nervovým systémem - sympatikus, parasympatikus • Eferentní nervová dráha se má jedno další přepojení v gangliu • Často jsou kombinována se somatickými reflexy příklady • Kašel (kombinace se somatickým reflexem) • Dávivý reflex • Baroreflex • Okulokardiální reflex - zpomalení srdeční frekvence při stlačení očních bulbů • Zornicové reflexy, at
 4. us, eferentní dráhu pak nervus vagus. Aschoff Karl Albert Ludwig (1866-1942
 5. 2015 ·. Dobrý den , okulo-kardiální reflex jako takový po operaci víček jesem neviděl, na oko během operaci ani po ní nikdy netlačíme. Ale vzhledem k popisované komplikaci bych jinak doporučoval vyšetření očním lékařem - vhodné kompletní vyšetření včetně změření očního tlaku apodobně. S pozdravem Dr.Horyna Pavel
 6. Klíčová slova: penetrace bulbu, okulokardiální reflex, intraokulární tlak. vloženo: 25. 5. 2017 | poslední úpravy: 10. 3. 2019. Zpě
 7. reflex okulocefalický vertikální a horizontální reflex pupilární reflex korneální reflex masseterový reflex okulokardiální kalorická stimulace vnitřního ucha hybnost spontánní, volný pohyb mimovolní reflexní pohyb (na bolestivý podnět včetně posturální reaktivity

Varolův most - Wikipedi

Při výkonech na oku hrozí, že okulokardiální reflex může vyvolat těžkou bradykardii a výjimečně až asystolii. Rovněž adrenalin, který je přísadou mnoha léků používaných v oftalmologii, může ovlivnit srdeční rytmus. Při celkové anestezii je třeba zvláště dbát na správnou relaxaci pacienta, aby nedošlo k jeho. • Okulokardiální reflex - při tlaku na oko nebo při manipulaci s očním bulbem může dojít u citlivých jedinců k vyvolání okulokardiálního reflexu, projevující se jako prekolapsový, či kolapsový stav na podkladě snížení krevního tlaku. Pravděpodobnost vzniku projevů je výrazně snížena již samotnou horizontáln -gag reflex, okulokardiální reflex -respirační vzorce • posthyperventilační apnoe - oboustranná léze hemisfer (strukturální, metabol) • autoarytmická eupnoe - oboustranná kortikobulbární léze • periodické Cheyne - Stokes dýchání - oboustranná subkortiko - pontinní léz Zkouší se také kašlací reflex, vestibulookulární kalorický reflex, okulokardiální reflex a atropinový test. O mozkové smrti také vypovídá pozitivní apnoický test. Prokazuje absenci odpovědi kmenových respiračních center. Není však validní u pacientů mající určité chronické respirační potíže

Velký diagnostický význam má tzv. ciliospinální (algogenní pupilární) reflex na bolestivý podnět v obličeji anebo pod klíční kostí. Bolestivým drážděním kůže pod klíční kostí anebo v obličeji vyvoláváme dilataci zornic o 1 - 2 mm. Pokud nejde o přímou lézi mozkového kmene, je tento reflex výbavný z obou míst CIliospinální, nasopalpebrální, lash reflex (řasy), korneální, maseterový, dávivý, okulokardiální (běžně se moc nezkouší), patologické axiální (nazolabiální, mentolabiální). Vyhodnocujeme také spont. dýchání. Dále vyhodnocujeme tonus svalů - zda je rigidita nebo atonie U asteniky se dokonce i okulokardiální reflex a oční tlak liší od normy. Studie prokázaly, že u jedinců trpících astenickým syndromem dochází ke zvýšení srdeční frekvence po kliknutí na oční bulvu. Norma zpomaluje tlukot srdce. K diagnostice popsané choroby se proto používá Ashner-Dagniniho test

Varolov most - rohovkový reflex (žmurkanie, zatváranie očí pred blížiacim sa predmetom), riadenie dýchania, okulokardiální reflex (pri stlačení gúľ sa spomalí srdcová činnosť) Predĺžená miecha - dýchanie, trávenie, srdcová činnosť, nepodmienené obranné reflexy, mimické pohyby, reč, rovnováha a normálne pohyb • Okulokardiální reflex - při tlaku na oko nebo při manipulaci s očním bulbem může dojít u citlivých jedinců k vyvolání okulokardiálního reflexu, projevující se jako prekolapsový či kolapsový stav na podkladě snížení krevního tlaku. Pravděpodobnost vzniku projevů je výrazně snížena již samotnou horizontáln

Reflex okulokardiální (tlak - zpomalení tepu), Reflex artikulační (hláskovací, přenos inf motor vláken n.Vagu k hrtanu. Poruchy = poruchy hlavových nervů STŘEDNÍ MOZEK : zprostředkovává reflexy : dráhy z míchy do vyšších částí mozk.tkáně Okulokardiální reflex: čili komprese očních bulbů v zevních koutcích ( přes zavřená víčka) vyvolá zpomalení srdečního rytmu o 8-10 tepů za minutu, jež lze dobře dokumentovat na EKG křivce. Při plném vědomí je tato reakce často doprovázena nevolností a nauseou The Golgiho šlachový reflex (také zvaný inverzní strečový reflex, autogenní inhibice, reflex šlachy) je inhibiční účinek na sval vyplývající ze stimulace svalového napětí Golgiho šlachy (GTO) svalu, a proto je indukován sám sebou. The reflexní oblouk je negativní zpětná vazba mechanismus zabraňující přílišnému napětí na svalu a šlacha Okulokardiální reflex-tah za okohybné svaly-aference n.V.-mozkový kmen, eference n.X.-způsobí bradykardii, AV blok až asystolii. Horší u dětí, při hypoxii, mělké anestezii. Terapie-přerušit manipulaci s okem, podat Atropin i.v. Vyšetření před operací -často staří, polymorbidní pacienti bez rezerv

Okulokariální reflex po blefaroplatice - Estheticon

Bainbridgeův reflex je vidět u psů, ale experiment ukázal, že u primátů není tak významný (citace nutná). Existují však důkazy, že Bainbridgeův reflex se vyskytuje u lidí, stejně jako po porodu dítěte, když se do oběhu matky vrací velké množství (až 800 ml) uteroplacentární krve, což vede k tachykardii. Srdce uhodí přibližně 36milionkrát za rok, a právě proto je pro člověka tak zneklidňující, když se jeho srdeční rytmus náhle poruší, Naštěstí existují způsoby, jak bušení srdce rychle zabránit. Jistě je ale lepší takovému stavu předcházet, a to na prvním místě technikami na snížení stresu, nasazením léků, které vám předepíše lékař a obohacením. Okulokardiální reflex ( (frekvence. Sympatikotonický syndrom - převaha sympatiku. Parasympatikotonický sy - převaha parasympatiku. 1) Diencephalický sy - 1) diabetes insipidus nebo SIADH (((sekrece ADH) - 2) hyper- nebo hypo-glykemie (STH ?) - 3) kardiovaskulární - hyper- nebo hypo-tenze (ADH=vasopresin ?) - 4) hyper- nebo hypo-termi Indikací k časné rekonstrukci spodiny očnice je situace, kdy uskřinutí svalu vyvolává okulokardiální reflex. V takovém případě může být pacient přímo ohrožen na životě [33]

 1. us. Eferentní dráha -mozkový kmen, n.VAGUS (smíšený senzorický + motorický nerv, PS inervace orgánů) příznaky: bradykardie, arytmie, AV blokáda, nodální rytmus až zástav
 2. a druhý je okulokardiální reflex, který zapříčiní zpomalení srdeční akce při zatlačení očních bulb (Hanzlová, 2017). 3. Střední mozek je koncová část mozkového kmene. Tato část mozku zajišťuje souhru pohybu očí s pohyby hlavy k závislosti na poloze těla a sledovaného objektu. Zajišťuj
 3. Aschnerův příznak (okulokardiální reflex) - známka iritace n. X. - při lehkém tlaku na oční bulby se do 20-30 sec. zpomalí srdeční frekvence Avellis Georg (1864-1916) - německý otorinola-ryngolog Avellisův syndrom - alternující syndrom z poškoze-ní zevních částí prodloužené míchy - na stran

Kmenové reflexy - WikiSkript

Další důležitou funkcí prodloužené míchy je regulace dýchání, rohovkový 1 a okulokardiální reflex 2 (Radil, 1978). kognitivní funkce a pohybový výkon Boo Terkko Navigator is a medical library community for the University of Helsinki and Helsinki University Central Hospital. Personalize your own library of feeds, journals, books, links and more ⇒

Mozková smrt Cerebrovaskulární manuá

Neurologické vyšetření 12. den po resuscitaci nachází obraz kmenové areflexie - areaktivní mydriatické zornice, vyhaslý korneální reflex, nevýbavný okulocefalický i okulokardiální reflex, absence reakce na odsávání i na algickou stimulaci, zachováno bylo pouze spontánní dýchání bez ovlivnění vnějším prostředím Kóma - na bolestivý podnět abnormální flexe nebo extenze končetin - hluboké kóma bez motorické aktivity, změny tepu, dechu, okulokardiální, kašlací reflex - areaktivní kóma. nap. okulokardiální nebo dávivý reflex. Svaly jazyka inervuje XII. (podjazykový) nerv. (Fiala, 2105, s. 148) Nachází se zde také plocha šedé hmoty (retikulární formace), která se podílí na ovlivování spánku a bdní , dále na udržování svalového naptí, a centrum ízení reflex

Vyšetření vegetativních reflexů, E0104011 - Lékařská

Varolův most - Wikisofi

 1. us. Eferentní dráha -mozkový kmen, n.VAGUS (smíšený senzorický + motorický nerv, PS inervace orgánů) příznaky: bradykardie, arytmie, AV blokáda, nodální rytmus až zásta
 2. okulokardiální reflex (zpomalení srdeční frekvence při stlačení očních bulbů) apneustické centrum (podmiňuje aktivitu nádechových neuronů v prodloužené míše) pneumotaxické centrum (tlumivý vliv je nadřazen tlumivému působení vagu) 16.2.3. STŘEDNÍ MOZEK
 3. Varolův most je částí zadního mozku . Je umístěn v dolní části mozku a bezprostředně navazuje na prodlouženou míchu. Z druhé strany na něj navazuje střední mozek. Tyto 3 části dohromady tvoří tzv. mozkový kmen - jím procházejí všechny dráhy nervů z mozku do míchy
 4. Specifika anestezie a intenzivní péče u pacientů s transplantovaným orgánem. Solid organ transplantation is the only way to treat end-stage organ disease. Survival of the patients with a transplanted organ has improved significantly in the last decades. It has been mainly due to the careful selection of organ transplant candidates from.

Průvodce zákrokem - plastická operace víček Medicom Clini

 1. mesencefalon - pupilární, okulocefalický vertikální reflex. pons - okulocefalický horisontální, korneální, okulovestibulární. oblongata - okulokardiální, dávivý a kašlací . korneální reflex - dotek rohovky (n. V) vede k mrknutí (n. VII) a stočení bulbu vzhůru (Bellův fenomen - III) 6
 2. Fyziologie a patofyziologie krevního oběhu Lukáš Dadák ARK, FN USA Stavba: pumpa řečiště tepny vlásečnice, a-v spojky žíly náplň fce oběhu transport plynů (O2, CO2) tepla metabolitů, iontů informací (hormony) Srdce - stavba Srdce = pumpa příčně pruhovaná svalovina, bez volní kontroly převodní systém = specializované bb
 3. tický (např. okulokardiální, sinokarotický, solární reflex, handgrip test, valsalvův manévr aj.). Všechny zkoušky jsou doloženy citacemi konkrét-ních studií. Čtvrtá kapitola popisuje základní funkční změ-ny ANS u duševních nemocí, které jsou zde obso-lentně děleny na psychózy (schizofrenie, manio
 4. 29.4.2015 1 CNS - STRUKTURY • centrální nervový systém - řídící a integrující systém • • nervově • humorálně • paměťové stopy - identita funkce CNS
 5. HLAVOVÉ NERVY 2.díl David Kachlík Vývojové dělení mediolaterálně somatomotorické somitové somatomotorické branchiální visceromotorické viscerosenzitivní somatosenzitivní speciální senzorické Motorické branchiální HN Obecné schéma studia HN název (číslo, latinsky, česky) vývojový druh nervu jádra + jejich uložení modality výstup z lebky celý průběh.
 6. Obecné schéma studia HN 1. název (číslo, latinsky, česky) 2. vývojový druh nervu 3. jádra + jejich uložení 4. modality 5. výstup z lebk

zornice; reakce na vzdálenost - mydriáza - na blízko -prst zachovalých reakcích na vzdálenost a anizokorie pupil - příznak prodělané lues 8 Reflexy vegetativní • reflex okulokardiální -tlak na bulby oční, příp. na aa. carotica anizokorie lateralizace 4 45% 5 35% 6 34% 7-13 10-15% -okulokardiální (Aschnerův-Dagniniho reflex) • stimulace n.X epilepsie, deprese. XI. = N. accessorius = Přídatný nerv složený nerv (2 k sobě přirostlé nezávislé složky Okulokardiální reflex-tah za okohybné svaly-aference n.V.-mozkový kmen, eference n.X.-způsobí bradykardii, AV blok až asystolii Diagnóza plicní hypertenze (systolický tlak v plicnici nad 30 mm Hg) byla stanovena u 5 pacient (5 mu ), tj. 6,6 % souboru, pr-mrná hodnota systolického tlaku byla 34,8 mm Hg (32 37). V ichni pacienti.

Transkript. Čestmír Číhalík Osobnosti světové kardiologie Úvodem Autor je docentem vnitřního lékařství 1. Interní kliniky LF Univerzity Palackého v Olomouci a Fakultní nemocnice Olomouc. Dlouhodobě a s neutuchajícím zájmem věnuje pozornost významné součásti kardiologie - elektrokardiografie (EKG) a snaží se předat. 2., pŘepracovanÉ a doplnĚnÉ vydÁnÍ ortopedie dungl a kolektiv 25723(', ( mh yÀĄhñ nwhurx 6' / 0( ortopedie 2., pŘepracovanÉ a doplnĚnÉ vydÁn Academia.edu is a platform for academics to share research papers Období holokinetické hybnosti - od 5. dne do 2. měsíce dozrávají thalamické a hypothalamické funkce → vzniká již převaha diencefalických funkcí na zádech ležící kojenec - nekoordinované a trhané pohyby končetinami trvá fyziologická hypertonie s flekčním držením končetin ve 2. týdnu mizí dlaňočelistní reflex. Komentáře . Transkript . zkouškové otázky z fyziologi

Mozek - příznaky a léčb

Funkce mchy a Reflexy Funkce pten mchy fylogenetick

PPT - Struktura přednášky PowerPoint Presentation, free