Home

Svěcení soboty

Svěcení soboty. 6T 349 Svěcení soboty v sobě skrývá veliká požehnání. Bůh si přeje, aby sobota pro nás byla dnem radosti. Při ustanovení soboty panovala radost. Bůh se s uspokojením díval na dílo svých rukou. Všechno, co učinil, prohlásil za velmi dobré (1Moj 1,31) Nebe a země byly naplněny jásotem. Když. Co se týká svěcení Soboty, je tedy zcela patrné, že nejde o závazné přikázání, které platí pro křesťany pod Novou smlouvou. Na druhou stranu máme také jistou svobodu, a proto: jestliže někdo věří a chce, může zachovávat třeba i Sobotu. Neměl by však soudit své bratry a sestry, kteří toto přikázání. Platnost svěcení soboty je potvrzena učením a příkladem Ježíše Krista i apoštolů. Tážeme se, jakou hodnotu mají tzv. důkazy o správnosti svěcení neděle. Ve věcech víry jediným kritériem a jedinou ochranou před nesprávným učením může být jen bible. 2 Tim 3.16: Jan 17.17 I. KRISTUS, APOŠTOLOVÉ A NEDĚLE. 1 Smysluplné svěcení soboty není něco, co přijde náhodou, ale vyžaduje nejdříve starostlivé plánování dopředu. Když se zařídíme podle Božích rad, stane se nám sobota potěšením či přímo rozkoší, tak jak to Bůh zamýšlel (Iz 58,14). 3. Změna soboty - L 4,16; Mt 24,20; Sk 13,42.4

Svěcení soboty - Svědectví pro církev - svazek šest

Reforma ve svěcení soboty. Sobota je zlatou sponou, která spojuje pevně Boha a Jeho lid. Avšak sobotní přikázání bylo porušeno, Božím svatým dnem se pohrdá. Hříšný člověk odstrčil sobotu z jejího místa a na její místo postavil obyčejný pracovní den. V zákoně vznikla mezera, která musí být zase zaplněna Obřad svěcení ohně zahajoval slavnost Vzkříšení, při které vesnicemi procházelo procesí, s tímto zvykem se můžeme místně setkat dodnes. Lidové zvyky Bílé soboty Ráno před východem slunce bylo nutné důkladně vymést smetí ze stavení, nejlépe novým koštětem Co se týká svěcení Soboty jako praktikování náboženského svátku, je tedy zcela patrné, že nejde o závazné přikázání, které platí pro křesťany pod Novou smlouvou. Na druhou stranu máme také jistou svobodu, a proto: jestliže někdo věří a chce, může zachovávat třeba i Sobotu A židé přitom se svými legračními předpisy dokázali udržet v plné vážnosti a pokoře svěcení soboty už více jak 2000 let. Všechny tyto jejich příkazy a předpisy mají totiž jediný účel - uchovat svěcení soboty v její původní čistotě a zachovat její duchovní smysl. A jak se zdá - funguje jim to Svěcení sedmého dne, pravého dne odpočinku HENOCH KALENDÁŘ 364 DNÍ ZAČÁTEK 17. 3. PODLE ROVNODENOSTI V JERUŠALEM . Dodržování Desatera v Boží lásce by mělo být v každodenním životě prioritou každého křesťana, který v pravdě a lásce kráčí ruku v ruce se Synem Božím k Nejsvětějšímu Tatínku, Hakadoš Abba

Jsou křesťané povinni dodržovat Soboty? Je svěcení Sobot

A skutečně, formálním označením neděle jako nového dne odpočinku, na rozdíl od soboty, se papežství dotklo jediného přikázání, jehož obsahem je doba: čtvrtého přikázání, pečetě Božího zákona. Znamením šelmy bude proto svěcení neděle jako dne odpočinku, namísto soboty čtvrtého Božího přikázání Svěcení Soboty se táhne celou historií lidstva jako červená nit. Vždy byli větší či menší skupinky, nebo jen jednotlivci, kteří při studiu Písma pochopili, že dnem odpočinku a bohoslužby je den sednmý, tedy Sobota 12. Zákon Boží - původ falešné soboty. Platnost svěcení soboty je potvrzena učením a příkladem Ježíše Krista i apoštolů. Tážeme se, jakou hodnotu mají tzv. důkazy o správnosti svěcení neděle. Ve věcech víry jediným kritériem a jedinou ochranou před nesprávným učením může být jen bible. 2 Tim 3.16: Jan 17.17 Bílá sobota byla posledním dnem půstu a nesla se ve znamení příprav na Kristovo zmrtvýchvstání. Důležitou roli hrál v sobotu oheň a jeho svěcení. Velikonoce jsou pro křesťany nejdůležitějším svátkem v roce, jak se tedy tyto dva slaví a jak vypadá Velký pátek a Bílá sobota v lidových tradicích

Jestliže by prvotní jeruzalémská církev prosazovala a podporovala svěcení neděle, protože už necítila sounáležitost s židovským svěcením soboty, očekávali bychom, že se v takové církvi objeví okamžité oddělení se od židovských náboženských tradic a bohoslužby. Ale opak je pravdou Církev adventistů sedmého dne naprosto scestně učí, že křesťan, který koná bohoslužbu v neděli, má znamení šelmy patří antikristovi a ve finále skončí v pekle. Podle adventistů je kriticky důležité, aby křesťan konal bohoslužbu v sobotu. Adventisté považují za šelmu, antikrista (666) římskou církev a papežský úřad Svěcení ohně je natočeno kapesní minikamerkou kodak Zi8, proto omluvte nízkou kvalitu obrazu Žádné jiné ustanovení, které bylo Ži­dům svěřeno, je neodlišovalo od ostat­ních národů tolik jako svěcení soboty. Bůh si přál, aby zachovávání soboty bylo znamením toho, že jsou jeho lidem, že se odvrátili od modloslužby a jsou spojeni s ním Připravované akce v roce 2021. Vzhledem k aktuální epidemiologické situaci a nařízení vlády ČR jsou termíny akcí pro rok 2021 pouze předběžné a mohou se měnit či úplně zrušit. Sledujte pravidelně naše webové stránky a sociální sítě, kde se vždy dozvíte ty nejaktuálnější informace. Pohádková zima ZRUŠENO.

Když Pán Ježíš toto prohlásil, viděl dopředu zničení Jeruzaléma v r.70 po Kr. Tedy za cca 40 let. Vidíme, že od svých následovníků očekával svěcení soboty i po svém nanebevstoupení. (Navíc - obraz zničení Jeruzaléma je také paralelou zničení světa v posledních dnech. Právě sledujete: Bohoslužba Praha Smíchov: Bedřich Jetelina - Svěcení soboty. 846 zhlédnutí. Z pořadu: Bohoslužby Praha-Smíchov Napříč Čechami, Moravou a Slezskem připravila HopeTV.cz cyklus záznamů sobotních bohoslužeb, při kterých biblickým slovem provázejí kazatelé Církve adventistů sedmého dne, někteří její členové a zajímaví hosté Každou postní sobotu (20. a 27. února, 6., 13., 20. a 27. března) bude kostel otevřen od 11:00 do 17:00. Na každou sobotu bude připraveno zvláštní zamyšlení; navíc 13. 3. od 11:00 do 17:00 možnost svátosti smíření (otec Josef Prokeš) a 20. 3. od 11:00 do 17:00 možnost rozhovoru s věřící psycholožkou Vlaďkou Šídlovou Platnost svěcení soboty je potvrzena učením a příkladem Ježíše Krista i apoštolů. Tážeme se, jakou hodnotu mají tzv. důkazy o správnosti svěcení neděle. Ve věcech víry jediným kritériem a jedinou ochranou před nesprávným učením může být jen bible. 2 Tim 3.16: Jan 17.17 I. KRISTUS, APOŠTOLOVÉ A NEDĚLE 1 Svěcení soboty podle lunárního kalendáře funguje takto. Na první srpek nového měsíce je první sobota. Potom o sedm dní později druhá, které je 8 dne v měsíci. Pak další 15 židovského měsíce, pak 22 a 29. Zde nastává ale problém, měsíc oběhne kolem země za 29,5 dne, proto sedmidenní cyklus nemůže být odvozen od.

Také první křesťané zachovávali svěcení soboty. O apoštolu Pavlovi čteme, Skutky apoštolů 17,2: Pavel jako obvykle přišel do jejich shromáždění a po tři soboty k nim mluvil. Co řekl Kristus o Božím zákoně, jehož součástí je i přikázání o sobotě Sobota. Adventisté sedmého dne. Karel Trnka 15.2.2016. 8 1 660. Jsou křesťané povinni dodržovat Soboty? Je svěcení Sobot součástí Nové smlouvy? Některé církve, například Adventisté sedmého dne, učí, že by křesťané měli dodržovat starozákonní přikázání o Sobotách Spojení požadavku na dodržování soboty a definování Boha jako Stvořitele ve čtvrtém přikázání desatera tedy nedokazuje neustálé svěcení soboty od tvoření, ale identifikuje Izraelskému národu Boha Stvořitele jako toho, kdo určil sobotu za znamení této své nové smlouvy a odkazuje na stvoření světa jako na vzor, ze. Bílá sobota je tzv. aliturgickým dnem, neboť se tento den zásadně neslaví mše svatá a další svátosti, kromě pomazání nemocných a svátosti smíření. Skončením Bílé soboty skoncoval také dlouhotrvající půst. Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů - beránek, mazanec, vejce, chleba, víno

Česká církevní provincie: Praha: sobota 19. června 2021 od 10:00 Václav Šustr; Plzeň: sobota 19. června 2021 Tomáš Kadlec; Moravská církevní provincie Je to jediný den v roce, kdy se nekonají v křesťanských kostelech žádné bohoslužby. Bílá sobota je dnem hlubokého smutku. Církev prodlévá u Ježíšova hrobu, rozjímá nad jeho utrpením a smrtí a po celý den nekoná žádné liturgické obřady Opakují se ve čtvrtém přikázání, ve kterém Bůh připomíná stvoření jako základ svěcení soboty . Aplikace. V Zj 14,7 a v Ex 20,11 se uctívání Boha a zachovávání soboty přímo váže na stvoření a uctívání Stvořitele. Jak sobota souvisí s událostmi posledních dnů

Diskuse nad Biblí a jejími nároky. Kristus zná Písmo svaté a odvolává se na něj. Ano, jistě, v Mojžíšově zákoně se píše o přísném svěcení soboty, ale dál nalezneme i jiné, odlišné příběhy, kdy to se sobotou a s úctou k posvátnému není zas až tak jednoznačné 11.07 - Biskué svěcení pokračuje doplňujícími obřady - mazáním hlavy Jana Baxanta křižmem, předáním evangeliáře a přijetím biskuých insignií: prstenu, mitry a berly. 11.08 - Katedrálou nyní zní dlouhotrvající potlesk novému biskupovi, který byl právě vysvěcen a usedl na katedru

Bílá sobota je druhým dnem, kdy Ježíš ležel v hrobě. Den zmatku a ticha. Ježíšovi učedníci byli v tento den konfrontováni s tvrdou realitou Ježíšovy smrti. Byli plni nejistoty a jistě i zoufalství, protože prožili těžkou desiluzi a nevěděli, co si dál počít. Na Bílou sobotu se nekonají žádné bohoslužby Svěcení kaple sv. Eliáše 2015; Boží Tělo 2015; Pouť k sv. Antonínovi 2015; Svěcení sochy sv. Josefa 2015; Nižší svěcení, obláčka a tonsura 2015; Svatoprokoá pouť 2014; Mše sv. novokněze P. Krzysztofa Gołębiewského FSSPX; Cyrilometodějská pouť 2014; Boží Tělo 2014; Biřmování 2014; Bílá sobota 2014. Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu, a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích střídá světlo svící, zvonění a varhany, aby myšlenka Kristova kříže a smrti vrcholila znamením jeho zmrtvýchvstání.Nejdůležitější den z celého roku je právě. Bílá sobota. Přejít na komentované texty z misálu. Pokud se svěcení křestní vody nekoná u křtitelnice, ale v presbytáři, přenáší se křestní voda potom do křtitelnice a přechovává se tam po celou velikonoční dobu. Neuděluje-li se křest, a ani se nesvětí křestní voda, ať kněz posvětí vodu k pokropení lidu.. Video: Kněžské svěcení br. Michala Staufčíka. Čvn 24, 2021 Čvn 26, 2021 o. Jan. Novinky Trendy Videa . Navigace pro příspěvky. Foto: mše sv. na Kútoch. Pozvánka-přednáška manželů Guttnerových. Related posts Název dne: sobota 20. týdne v mezidobí.

svěcení soboty. Tento předpoklad je však zpochybněn svědectvími Eusebia a Epiphania, kteří nás informují o tom, že se jeruzalémská církev po r. 70 až do Hadrianova obležení Jeruzaléma v r. 135 skládala a byla spravována židovskými konvertity, které charakterizují jako horlivě se držící doslovného zachování Zákona Svěcení neděle. Kristova smrt; Kristovo vzkříšení ZMRTVÝCHVSTÁNÍ KRISTOVO /III. část/ - Události pátečního večera a soboty ♫. Kněžská svěcení v českobudějovické diecézi. České Budějovice, katedrála sv. Mikuláše: sobota 25. června 2016 v 10.00 hodin. Martin Brácha (jáhenská služba ve farnosti Prachatice), primiční mše sv. 1.7.2016 v 15.00 v kostele sv. Petra a Pavla v Nových Hradech Ještě déle stáli na pranýři ortodoxní adventisté sedmého dne, kteří trvali na svém svěcení soboty. V sobotu odmítali nastoupit do práce a celý den museli za trest stát u táborového oplocení. Následující den pak navzdory fyzickému vysílení museli jít do práce, aby nadělali zameškané hodiny

sobota 21.8 19:00 - Letní kino Háječek - České Budějovice Festival Mosty v Plané nad Lužnicí sobota 21.8 16:00 - Ostrov Planá Festival hudby a gastronomie nabídne hudební všehochuť - irskou muziku, rock, jazz, irský pub a studenou kuchyni. Zobrazit všechny událost Velikonoční vigilie od 20:00 (požehnání ohně před chrámem, chvalozpěv exultet, bohoslužba slova, svěcení křestní vody, křest, slavení eucharistie, Te Deum, Agapé, v 8:00 ranní chvály. U Sv. Rocha (Praha 3 - Žižkov, Olšanské nám.) velikonoční vigilie od 19:00. U Sv Velikonoční Bílá sobota -Noc vzkříšení, 3.dubna. Bílá sobota navazuje na velkopáteční atmosféru půstu, hlídání a návštěvy Božího hrobu, a přináší zlom. Tmu a ticho v katolických kostelích střídá během obřadů Velikonoční vigilie světlo svící, zvonění a varhany, aby připomínka Kristova kříže a smrti. Od soboty 16. května bude znovu otevřena vyhlídka z věží, zatím jen o víkendu, vždy v sobotu a v neděli v čase 12-17 hod. Katedrála je stále otevřená v omezeném čase: pondělí až pátek 15-17, o víkendu sobota-neděle 8-17

Obecní úřad Poštovní 119 74719 Bohuslavice . Kontaktní údaje. Tel.: +420 553 659 075 E-mail: obec@bohuslavice.eu IČ: 00299839 DIČ: CZ00299839 č. ú. 1847340339/080 Z Biblického slovníku Adolfa Novotného Heslo : Sobota Strana: 934 PDF : slovnik_novotny.pdf/934/944 [hebr. šabbát od slovesa šábat = = ustati, přestati, upustiti od něčeho], označení jakéhokoli posvátného dne, kdy se ustávalo od práce, např. dne smíření, jenž byl slaven desátého dne měsíce sedmého [ Lv 16:31 ; Lv 23:32 »sobota odpočinutí«], převážně však.

Tajemství Bible » 12

Pravidlené akce pořádané ve farnosti. Setkání společenství modliteb matek - v pondělí po mši svaté (mimo dobu letních prázdnin) Ministrantská setkání - 3. sobota v měsíci. Farní ples - leden nebo únor. Děkanátní setkání ministrantů - únor nebo březen. Farní den - 4. neděle velikonoční - Neděle Dobrého Pastýře 6. 2021. Tři nové jáhny má od soboty 19. června 2021 olomoucká arcidiecéze. Svěcení z rukou biskupa Josefa Nuzíka při mši svaté v katedrále sv. Václava přijal Pavel Fiala z farnosti Dřevohostice, Lukáš Gelnar z farnosti Velehrad a František Šary z farnosti Lidečko. Kdykoli se vám do mysli budou vkrádat těžké. Ve svěcení soboty pokračoval i v PTP, a byl tedy podruhé odsouzen vojenským soudem, tentokrát na 21 měsíců odnětí svobody. Z druhého trestu byl propuštěn 1. listopadu 1955. Mimo Jáchymova (tábory Bratrství, XII, Nikolaj, šachta Eduard) byl vězněn také v Českých Budějovicích, na Borech v Plzni, v Opavě či Brně Očekávané události soboty 26. června 2021. V sobotu 26. června 2021 Vám přinášíme výběr z očekávaných událostí: Z rukou biskupa Tomáše Holuba přijmou kněžské svěcení jezuité Petr Hruška a Samuel Prívara při bohoslužbě v poutní bazilice na Velehradě od 10 hodin. Přímý přenos bude možné sledovat na webu.

25. lekce - Sobota Bible T

Musí křesťané světit sobotu? Biblické společenství křesťan

  1. Pokud máte nějakou otázku a hledáte na ni biblickou odpověď, můžete ji najít v této databázi častých otázek. V opačném případě klikněte na nabídku Ptejte se Bible a položte otázku odborníkům z Bibleinfo.com (služba je dostupná jen v anglické verzi)
  2. Farnost Sušice. Římskokatolická farnost Sušice Bašta 54 342 01 Sušice tel.: +420 376 523 368 číslo účtu farnosti: 821 360 329 / 0800 e-mail: info@farnostsusice.c
  3. Kněžské svěcení z rukou biskupa Vlastimila Kročila přijmou dva jáhni v českobudějovické katedrále sv. Mikuláše: Jan Rothschedl a Miroslav Štrunc. V pražské katedrále přijme z rukou pomocného biskupa Mons. Václava Malého jáhenské svěcení bohoslovec pražské arcidiecéze Václav Šustr. Na Svatém Hostýně se.
  4. Názory a informace uváděné na těchto soukromých stránkách, pokud se neodvolávají na oficiální církevní zdroje, nemohou být automaticky považovány za stanoviska a postoje Pravoslavné církve v českých zemích
ŘKF PM Opava | Římskokatolická farnost Opava

Video:

sobota 26. září 2020. Svěcení zvonu 28. 9. 2020 v 9.30 budeme světit nový zvon do hřbitovní kaple. Kategorie: Pozvánky. Novější příspěvek Starší příspěvek Domovská stránka. Najdete nás také na. Facebooku; Navštivte věž bl. Juliány Na čtvrtek 24. června 2021, slavnost narození Jana Křtitele, připadlo 15. výročí kněžského svěcení našeho kněze, Petra Smolka. Od soboty 26. června do neděle 4. července 2021 je možné v našem farním kostele přispět do pokladničky na pomoc lidem zasaženým tornádem na Břeclavsku.. sobota 15.09.2012 / Sobota 15. září 2012 od 14 hodin, na návis u vodní nádrže na Honech SLAVNOSTNÍ SVĚCENÍ HONSKÉ ZVONIČKY Přijměte naše srdečné pozvání na slavnostní svěcení nové honské zvoničky a praporu místní čáasti Hony Sobota 16.06.2018 15:00 ; Rozkoš. Místo konání: Rozkoš. OV Rozkoš vás zve na svěcení sochy Jana Nepomuckého. Program: 15:00 historie a fakta (PhDr.Pavel. Sobota 19. června 2021: kněžské svěcení Milana Werla - v 9 hod. v brněnské katedrále; Čtvrtek 24. června 2021: modlitební společenství - ve 20hod. - v kostele

Kudy z nudy - Kolonáda otevře lázeňskou sezónu v

· SOBOTA: aliturgický den · NEDĚLE: v noci - liturgie světla (oheň, průvod, Exsultet) / liturgie slova (série čtení se žalmy a oracemi) / křestní liturgie (svěcení vody, obnova křestních závazků, křest, biřmování) / eucharistie; ve dne - nedělní liturgi Nejenom žehnání jídla o Bílé sobotě, ale nově od roku 2015 také svěcení palem a procesí na Květnou neděli budou doprovázet letošní velikonoční svátky ve Stonavě. Staré zvyky se v obci rozhodl při svém nástupu obnovit polský farář Roland Manowski a postupně je uvádí do života Praha - Bílá sobota symbolizuje den, kdy Ježíšovo mrtvé tělo leželo v hrobě. Přes den se žádné bohoslužby nekonají. Noc ze soboty na neděli je nazývána Velká noc či Velikonoční vigilie a je vyvrcholením svátečního týdne. Začíná obvykle po sobotním soumraku svěcením ohně před chrámem. Od něho si věřící zapalují svíce, které jsou symbolem světla, to. Bílá sobota Jedinečná kompozice liturgie Bílé soboty je pochopitelná jen ve světle nejstarší křesťanské tradice. Patřila od počátku k nejvýznamnějším posvátným oslavám roku. Tato liturgie je nerozlučně spojena s křtem katechumenů, kteří se scházeli spolu s věřícími již odpoledne v Lateránské bazilice k. Eschatologický rozměr tomuto pojetí pak dává výklad proroctví knihy Daniel, který změnu svěcení soboty na neděli interpretuje jako útok na Boží pravdu vedený zevnitř křesťanství malým rohem5 . Malý roh je identifikován s římskokatolickou církví, respektive s papežstvím6 a jeho snaha měnit doby a zákon7 je.

Církev Adventistů sedmého dne, svěcení Soboty Křesťanem

Příkladem toho je svěcení ohně, respektive světla (v křesťanství symbolizoval v tento den pálení Jidáše).Obřadu spojenému s žalmy při žehnání světla se říkalo lucernarium. Ve starém křesťanském světě nebyla tato sobota liturgickým dnem, a tak se konala jen noční bohoslužba zvaná vigilie Ke katolickým obřadům Bílé soboty dodnes patří Svěcení vody, nové křty dospělých a obnova křestního slibu věřících. (red) Popeleční středou začíná čtyřicetidenní půst. VELIKONOCE - svátky jara a křesťanství. Dnes je Bílá sobota. Dejte si mazanec a upečte nádivku. Dnes je Velikonoční pondělí. Dejte si.

svěcení soboty Bůh je jede

03.07.2021 - Boží muka, svěcení Ku slavnostnímu vysvěcení přistoupiti mohli jsme až v roce letošním, až pandemická situace dovolila. Manévry byly započaty okrojováním hezčí části obyvatelstva našeho, provedením výzdoby a přípravou prostranství a všeho ostatního Svěcení zvonů v Kašperských Horách Srdečně Vás zveme v neděli 8. srpna do kostela sv. Markéty na náměstí v Kašperských Horách na svěcení zvonů a slavnostní pontifikální poutní mši svatou, která bude sloužena od 10.00 hod. Slavnostní bohoslužbě bude předsedat Mons. Pavel Posád Nimpšov: Titulní stránka. Naše náves. Naše náves. Jaro v Nimpšově. Jaro v Nimpšově. Svěcení obecního praporu. Svěcení obecních symbolů. Výlov návesního rybníka. Tradiční výlov rybníka

JAK ZACHOVÁVAT SOBOTU - Sweb

Ve Vlastci bude v sobotu svěcení pokrmů a zábava. 29.3.2018. Redakce Vlastec - Ve Vlastci se v sobotu 24. března připravovali na Velikonoce. Návštěvníci akce, kterou připravila obec, zdobili kraslice, tvořili věnce a ozdoby a také nechybělo pletení pomlázek. Sobota ve Stachách patří šumavským houbovým slavnoste SVĚCENÍ ZVONŮ - předsedá světící biskup Českobudějovický Mons. Pavel Posád (kostel sv. Markéty) 14:00 XI. ročník setkání harmonikářů (náměstí) 15:00 Požehnání poutníkům (kostel Panny Marie Sněžné) Program pouti. Program pouti DE. Program SVĚCENÍ ZVONŮ. Program SVĚCENÍ ZVONŮ D Sobota 29. srpna 2009 - mše svatá při oslavě 85. výročí od založení hasičského sboru v Horním Bukovsku. Sobota 5. září 2009 - 12.00 hodin Ševětín svatba. Sobota 5. září 2009 - svěcení hasičského praporu v Ševětíně a Setkání na Blatech na farském dvoře. Pátek 11. září 2009 - 13.00 Ševětín svatb

Farnost Ostrava – Mariánské Hory – Římskokatolická farnostPolitičtíVězniPraha: tiskKravařský odpust s Radiem Čas | Radio ČasŽďárské farnostiTEPLICE SLAVÍ: Vítej, lázeňská sezono! - Teplický deník

Od příští soboty/neděle 16. 5. platí nový pořad bohoslužeb! překážku proti udělení tohoto svěcení jmenovanému. Pro lásku Boží, ať se to stane tak, aby za to mohl každý jednou zodpovídat na Božím soudu. S vědomím závažnosti tohoto svěcení pro kandidáta samotného i pro celo Slavné a z hlediska dějin hudby přelomové monumentální dílo Igora Stravinského - balet Svěcení jara - má v neobvyklém pojetí choreografky a režisérky Aleny Peškové na svém repertoáru od soboty 16. ledna Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Svěcení jara, které má podtitul Obrazy z pohanského Ruska a je.. Velký pátek a Bílá sobota u Jo magazín | Zatímco na Zelený čtvrtek by na zahradu měli vyjít i lenoši, na Velký pátek měla být země v klidu a nedoporučovalo se pohnout ani s jedinou hroudou hlíny. Voda, má o Velikonocích zvláštní moc. Na Velký pátek (a pokud to nestihnete, tak stačí v sobotu neb Svěcení sochy sv. Leonarda a Boží muky. Svěcení sochy sv. Leonarda a Boží muky. Datum vložení: 9. 6. 2012 15:50 Datum poslední aktualizace: 14. 10 Po roce 1989 byla ovšem platnost některých svěcení zpochybněna a pro část skryté církve nastalo velmi bolestné období. Další nadcházející události. Sobota. 31. 7. - 1. 8. 2021. XXXX. Nepomucký trojúhelník. Nepomuk. Neděle. 1. 8. 2021. Nepomucká plavaná. Klášter u Nepomuka. Velikonoční zvyky a přírodní barvení vajec. Zemědělský rok byl provázaný s řadou svátků, z nichž jedny z nejvýznamnějších byly Velikonoce. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období; pro křesťany jsou Velikonoce především spojovány se.